Syyrian konflikti

Ihan pelkän wikipedian perusteella analysoituna syrian ilmatorjuntakaluston määrä on erittäin suuri. Tosin merkittävä osa on vahempaa kalustoa ja ylläpidon laatu on varmasti ollut heikkoa huomioiden sisällissodan. En ihan pääse vastaavaan suuruusluokkaan, mutta muutamasta kymmenestä patterista varmaan puhutaan. Varmasti Israelin antama isku on ollut merkittävä, mutta syrian ilmatorjunta joukkoja yliarvioimatta he varmasti ovat osanneet ottaa huomioon israelin iskun mahdollisuuden. Eli tuskin isku on onnistunut propagandan mukaisessa laajuudessa, mutta merkittäväksi sen voi arvioida.
Lähes joka sodassa tulee tämän tapaisia uutisointeja vastaan, miten neukut olivat 2ms aikana ampuneet parisen tuhatta Suomalaiskonetta vuosittain, miten P-vietnamissa tapettiin pommituksissa joka päivä tuhansia vietkongin sotilaita sekä räjäytettiin satoja autoja päivässä lähes vuosikymmenen ajan ja miten jossain donetskissa on luotettavan ja neutraalin doni news-uutislähteen mukaan tapettu koko cia:n, usmc:n ja ukrainan sotavoimat 15 kertaisesti ja kalustollisesti 100 kertaisesti...

Toisaalta jo ihan perusajattelulla tuossa on montakin eri tekijää jotka tekevät siitä epäuskottavan. Vaaditun kokoluokan lamauttamisoperaatio tarvitsisi huikean määrän koneita jolloin Israel olisi joko tehnyt Georgiat (c. 2008) ja odottanut sormi napin päällä ensimmäistä syytä lähteä suorittamaan ennaltasuunniteltua tehtävää tai vaihtoehtoisesti tehnyt parin tunnin suunnittelulla maailmanluokan ennätyksen jolla olisi päästy maailmanluokan ennätykselliseen lopputulokseen. Partaveitsilogiikalla voitaisiin myös miettiä sitä kolmatta vaihtoehtoa eli että puolueellisen lähteen/propagandatuutin tuottama uutisartikkeli ei välttämättä ole se luotettavin lähde.
 

Leaderwolf

Kenraali
Lahjoittaja
Todelliset menetykset voisivat olla mitä tahansa 20 ja 300 välillä. Varmaan ensi kuussa amerikkalaiset vuotaa totuuden.
Jos Amerikkalaiset ovat oikeasti vetäneet Venäläisiä pataan, ja kunnolla, Trump ei taatusti malta odottaa ensi kuuhun että pääsee elvistelemään uskomattomalla voitollaan :cool:Olkoonkin että muutama ohimosuoni poksahtaisi sekä Kremlissä, että Pentagonissa hehkutuksen seurauksena. Trump tietää että jos kansa lukee -Trumpin- joukkojen moukaroineen Venäläiset joukot "to kingdom come", se hellittää painetta syytöksistä että hän on Venäjän pelinappula ja sotkeutunut heihin vaaleissa yms. Paras tapa osoittaa ettei rakasta jotain? Moukaroida se 155mm lekalla jauhelihaksi.
 
Iranhan sai käsiinsä aikaisemmin sinne eksyneen jenkkidronen. Tuo on sitten iranilaisten versio.

https://en.wikipedia.org/wiki/Iran–U.S._RQ-170_incident
Tuossa ei olisi mitään järkeä. Miksi ihmeessä olisivat lennelleet kyseisellä alueella melko matalalla, kopiolla dronesta, joka on suunniteltu lentämään korkealla ja näkymättömänä. (jota ei sitten riittävästi ollut)
 

fulcrum

Ylipäällikkö
Haarezin mukaan miltei puolet Al-Assadin ilmapuolustuksesta tuhottiin operaation aikana. On mahdotonta sanoa täältä Pohjolasta käsin, onko kyseessä silkka propaganda.

Pitäisi alkaa perata kaikkea kerrottua ristiin, että pääsisi edes vähän jyvälle.

Venäläiset alle jääneet olivat Wagner Groupin palkkamiehiä, se nyt ainakin on selvinnyt ja mitähän niitä olisi mennyt? 25-50.
Muistaakseni artikkelissa sanottiin että "puolet Syyrian ilmapuolustuksesta Damaskoksen alueella" mikä on tietysti paljon uskottavampi propositio. Hyökkäys tehtiin ilmeisesti pääosin standoff-aseilla joten arvailun varassa mikä oli lopputulema.

Venäjän somessa on ilmeisesti näkynyt joitain nimiä joiden sanotaan olleen Syyriassa kuolleita PMC:tä. Mukana Donbassin käyneitä yms.
Girkinhän on kai sitä mieltä että Putinin hallinto on pettureita jotka ovat hylänneet isänmaalliset veteraaninsa, joten tässä(kään) suhteessa hänellä ei ole välttämättä puhtaat motiivit.
 

miheikki

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Luukkasen facesta konekäännöksiä.

2 hrs ·

Wagner-skandaali kasvaa - Javlinski vaatii reaktiota!


Эхо МосквыLike Page
17 hrs ·
Григорий Явлинский: Я требую от Путина отчитаться о массовой гибели россиян в Сирии
Все мировые СМИ и многочисленные источники в социальных сетях в последние дни сообщают о множестве погибших российских граждан, воюющих в Сирии – служащих ЧВК «Вагнер» и других, в результате боестолкновения с силами сирийской оппозиции при поддержке американской авиации и артиллерии.
«Вашингтон пост» назвала это событие смертоносным столкновением между российскими и американскими силами.
Между тем, со стороны российских официальных лиц поступают противоречивые комментарии, — от отрицания случившегося до циничных утверждений, что государство не несет ответственность за судьбу граждан, служащих по контракту в частных военных компаниях. Эти заявления особенно циничны в свете того факта, что, по многочисленным сообщениям СМИ, не опровергнутым официальными лицами, бойцы ЧВК «Вагнер» проходят тренировку на территории баз Вооруженных сил РФ, получают воинские награды в Кремле и являются по существу спецподразделениями российского военного ведомства. Это при том, что наёмничество и частные военные компании в России законодательно запрещены.
ООН заявляет, что за первую неделю февраля в Сирии погибло до тысячи человек, в том числе – от ударов российской авиации несколько сотен мирных жителей. По этому поводу со стороны руководства страны так же нет комментариев.
Отсутствие со стороны руководства России ясного признания, либо официального опровержения факта гибели воюющих в Сирии вооружённых российских граждан — «бойцов частных военных компаний» является, с нашей точки зрения, абсолютно неприемлемым.
Заявления о непричастности государства к деятельности частных военных структур напоминают о том, как власти снимали с себя ответственность за гибель российских военных отправленных на войну в Чечню и Донбасс.
Обращаюсь к Президенту России Владимиру Путину с требованием прояснить ситуацию. Уверен, что данное событие должно обсуждаться публично и открыто. Если массовая гибель российских граждан имела место, то соответствующие должностные лица, включая Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, обязаны объявить об этом стране и определить, кто несёт за это ответственность.
Я требую также объяснить, почему вообще российские граждане принимают участие в наземных войсковых операциях в Сирии, несмотря на заявления Президента и Министра обороны о выводе российских вооруженных формирований из этой страны и о том, что гражданская война в Сирии завершилась.
Требование прекращения российского военного вмешательства в гражданскую войну в Сирии поддерживают миллионы российских граждан, что очень ясно показала кампания партии «Яблоко» по сбору подписей за немедленное окончание этой войны. Власть может считаться легитимной, только если она отчитывается о своих действиях перед гражданами страны.
Поэтому, в связи с поступающей информацией, необходим публичный отчёт В.Путина о действиях российских военных в Сирии в настоящее время, о количестве погибших российских граждан, независимо от того, в каком формальном статусе они несли службу. Считаю также необходимым публичный отчет и о взаимоотношениях с США, поскольку нарастает угроза случайного или намеренного непосредственного военного столкновения между Россией и США.
https://goo.gl/YPFh54
Grigory Yavlinsky: I demand Putin to report on the mass death of Russians in Syria

All of the world's media and numerous sources on social networks have reported in recent days a number of dead Russian citizens fighting in Syria - the employees of the pmcs "Wagner" and others, as a result of fighting with Syrian opposition forces with the support of American Aviation and artillery.

The Washington post called it an event of a deadly clash between Russian and American forces.

Meanwhile, there are contradictory comments on the part of Russian officials - from the denial of what happened to the allegations that the state is not responsible for the fate of citizens contracted by private military companies. These statements are particularly cynical in the light of the fact that, according to numerous media reports, the fighters of the pmcs "Wagner" are undergoing training in the territory of the Russian armed forces, receive military awards in the Kremlin and are essentially the special of the Russian military agency. This is because mercenarism and private military companies in Russia are legally prohibited.

The United Nations States that, in the first week of February, there were thousands of people killed in Syria, including a number of hundreds of civilians from Russian air strikes. There is also no comment on the part of the country's leadership.

The absence of a clear recognition by Russia's leadership or official denial of the death of armed Russian citizens in Syria - "fighters of private military companies" is, in our view, absolutely unacceptable.

Allegations of a state's failure to work in private military structures are reminiscent of how the authorities took responsibility for the death of Russian military sent to the war in chechnya and donbass.

I appeal to the president of Russia, Vladimir Putin, to clarify the situation. I am sure that this event should be discussed publicly and openly. If the mass deaths of Russian citizens took place, the relevant officials, including the commander-in-Chief of the Russian armed forces, are obliged to declare the country and determine who is responsible for it.

I would also like to explain why Russian citizens are actually involved in land-based anti-terrorist operations in Syria, despite statements by the president and the minister of defence on the withdrawal of Russian armed groups from that country and that Syria's civil war has ended.

The demand for cessation of Russian military intervention in Syria's civil war is supported by millions of Russian citizens, which has clearly shown the campaign of the apple party to collect signatures for the immediate end of this war. Power can be considered legitimate only if it reports on its actions to the citizens of the country.

Therefore, in connection with the information received, the public report of the in is required. Putin is about Russian military action in Syria now, about the number of dead Russian citizens, regardless of the formal status they were serving. I also believe that there is a need for a public report and a relationship with the us, as the threat of accidental or deliberate direct military confrontation between Russia and the United States

https://goo.gl/YPFh54
·
Rate this translation


Like Page
21 hrs ·
Несколько сотен бойцов частной военной компании Вагнер могли стать жертвами авиаудара США в Сирии
На этом настаивает, ссылаясь на свои источники, один из бывших...
See more
Several hundred soldiers of the private military company Wagner could have been victims of the us airstrike in Syria

This insists, referring to its sources, one of the former DNR COMMANDERS IGOR GIRKIN. He also claims that there is more information about the special operations unit of the ministry of defence, which could also have been hit a few days ago. Officials do not comment on this information

Let us recall that the Russian authorities do not recognize that our mercenaries are fighting in Syria.

https://goo.gl/6ztBf8
·
Rate this translation
 
Niin,paitsi Israel on sijainniltaan ja väestöjakaumaltaan hieman erilaisessa turvallisuustilanteessa, kuin moni näistä läntisistä sivistysmaista joten suora vertailu on siinäkin mielessä hieman epäreilua.
Olet oikeassa. Mutta tällä hetkellä niillä on turvallisuustilanteessa niin kova ylivoima ja USA:n tukikin takana, ettei luulisi akuuttia hengenhätää olevan.

Kuten tuossa Sardaukarin viesteilyssä tuli aiemmin esille, Suomi on voimavertailussa paljon pahemmassa alikynnessä, ilmeisesti sen vuoksi, ettei meillä ole munaa tehdä ennaltaehkäiseviä ilmaiskuja Venäjälle jokaisen venäläisten tekemän ilmatilaloukkauksen jälkeen.

Mutta tuossa tarkoitin sitä, ettei länsimaista sivilisaatiota olisi tällaisessa muodossaan ilman kristinuskoa ja kristinuskoa taas ei ilman juutalaisuutta. Siinä mielessä juutalaiset heimona ja Israel valtiona on erityissuhteessa vanhaan ja uuteen maailmaan. Tieteen saralla heimo on saavuttanut keskeisiä harppauksia eteenpäin.

Kuitenkin samalla tavalla kuin oma johtommekin on joskus meille enemmän tai vähemmän mieleen, on juutalaisuudessakin lukuisia suuntauksia ja alaryhmiä. Oma näkemykseni on, että samoin kuin tässä pahassa maailmassa yleensäkin, johtoon ovat heilläkin asettuneet sellaiset tahot, jotka toimivat häikäilemättömästi. Loivempaa näkökantaa läpi vienyt, demokraattisesti valittu johtaja salamurhattiin Oslon rauhanprosessia tukevaan mielenosoitukseen osallistuessaan:

https://en.wikipedia.org/wiki/Assassination_of_Yitzhak_Rabin

Mutta se ei ole juutalainen erityisyys vaan yleismaailmallinen trendi. Sen sijaan kun tämä yhdistyy siihen kulttuuris-sotilaalliseen ylivoimaan, jonka heimo on saavuttanut lähinnä USA:n erityissuhteensa kautta, häikäilemättömyys tuottaa karua jälkeä.
 
Viimeksi muokattu:
Olet oikeassa. Mutta tällä hetkellä niillä on turvallisuustilanteessa niin kova ylivoima ja USA:n tukikin takana, ettei luulisi akuuttia hengenhätää olevan.

Kuten tuossa Sardaukarin viesteilyssä tuli aiemmin esille, Suomi on voimavertailussa paljon pahemmassa alikynnessä, ilmeisesti sen vuoksi, ettei meillä ole munaa tehdä ennaltaehkäiseviä ilmaiskuja Venäjälle jokaisen venäläisten tekemän ilmatilaloukkauksen jälkeen.
Mitä väliä faktoilla, vedellään vaan mutkat suoriksi. Suomen ja Venäjän naapurisuhteet ovat aika paljon erilaiset, kuin Hizbollahin&Syyria akselin ja Isrealin. Tosin voihan näistä voi tehdä muka nokkelan rinnastuksen jos ei parempaa pysty.
 
https://www.nytimes.com/2018/02/13/world/europe/russia-syria-dead.html

"A Syrian military officer said that about 100 Russian soldiers had been killed in the fighting on Feb. 7 and 8"

"Aleksandr Ionov, a Russian businessman working in Syria, offering security and other services, said his associates in several private military organizations had estimated heavy losses of possibly more than 200 killed."

"Then, on Saturday, American forces struck a T-72 tank in roughly the same location as the previous fighting."
 
Mitä väliä faktoilla, vedellään vaan mutkat suoriksi. Suomen ja Venäjän naapurisuhteet ovat aika paljon erilaiset, kuin Hizbollahin&Syyria akselin ja Isrealin. Tosin voihan näistä voi tehdä muka nokkelan rinnastuksen jos ei parempaa pysty.
No voi vittu sen rinnastuksen teki neropatti Sardaukar enkä minä. Siitä voikin pohtia mitä järkeä näiden maiden tilanteen vertaamisessa on.
 
https://www.nytimes.com/2018/02/13/world/europe/russia-syria-dead.html

"A Syrian military officer said that about 100 Russian soldiers had been killed in the fighting on Feb. 7 and 8"

"Aleksandr Ionov, a Russian businessman working in Syria, offering security and other services, said his associates in several private military organizations had estimated heavy losses of possibly more than 200 killed."

"Then, on Saturday, American forces struck a T-72 tank in roughly the same location as the previous fighting."
Syyriassa loukkaantuneita palkkasotilaita on kuljetettu kolmeen sotilassairaalaan Venäjällä ja heitä on paljon, Moskovassa Vishnevskin sotilassairaalassa käytäviä myöten ja jos ei usko, niin voi mennä katsomaan.
 

vlad

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Syyriassa loukkaantuneita palkkasotilaita on kuljetettu kolmeen sotilassairaalaan Venäjällä ja heitä on paljon, Moskovassa Vishnevskin sotilassairaalassa käytäviä myöten ja jos ei usko, niin voi mennä katsomaan.
Suhteellisen luotettavana pitämäni lähde on linkittänyt venäläistviittejä, joissa mainitaan suoraan, etteivät puheet sadoista uhreista ole mitään "kuvitelmaa".

Tähän mennessä kuolleista on (sometietojen) perusteella tunnistettu muutamia, ja - aivan yllättäen - kaikki ovat aiemmin sotineet Ukrainassa, ottaneet osaa joko Krimin miehitykseen tai Itä-Ukrainan sotaan, tai kumpaankin. Seuraavassa hiukan aiheesta:

https://meduza.io/en/feature/2018/0...wn-number-of-russian-volunteers-who-were-they

Huom. kuolleiden joukossa on Alexey Ladygin, joka käytti Ukrainassa sotiessaan kutsumanimeä "Khmuryi” (“Gloomy”). Häntä ei pidä sekoittaa samaa kutsumanimeä käyttäneeseen GRU-upseeri Sergei Petrovskiin, joka oli merkittävässä roolissa Malaysia Airlinesin lennon MH17 alas ampuneen, Venäjän asevoimien, Buk-TELARin siirto-operaatiossa Itä-Ukrainassa heinäkuussa 2014.
 

Rajajääkäri

Kenraali
Lahjoittaja
Suhteellisen luotettavana pitämäni lähde on linkittänyt venäläistviittejä, joissa mainitaan suoraan, etteivät puheet sadoista uhreista ole mitään "kuvitelmaa".

Tähän mennessä kuolleista on (sometietojen) perusteella tunnistettu muutamia, ja - aivan yllättäen - kaikki ovat aiemmin sotineet Ukrainassa, ottaneet osaa joko Krimin miehitykseen tai Itä-Ukrainan sotaan, tai kumpaankin. Seuraavassa hiukan aiheesta:

https://meduza.io/en/feature/2018/0...wn-number-of-russian-volunteers-who-were-they

Huom. kuolleiden joukossa on Alexey Ladygin, joka käytti Ukrainassa sotiessaan kutsumanimeä "Khmuryi” (“Gloomy”). Häntä ei pidä sekoittaa samaa kutsumanimeä käyttäneeseen GRU-upseeri Sergei Petrovskiin, joka oli merkittävässä roolissa Malaysia Airlinesin lennon MH17 alas ampuneen, Venäjän asevoimien, Buk-TELARin siirto-operaatiossa Itä-Ukrainassa heinäkuussa 2014.

Kuinkahan tapahtuneen johdosta aiheutuneesta surusta tulemme toipumaan...?
 

Sardaukar

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Tuntuisi, että ainakaan moottori ei ole alkuperäisen veroinen. Tuohan on tarkoitettu lentämään
No voi vittu sen rinnastuksen teki neropatti Sardaukar enkä minä. Siitä voikin pohtia mitä järkeä näiden maiden tilanteen vertaamisessa on.
Johan sieltä pukkaa ad hominemia :p

Ei ole kovin kauaa siitä, kun Suomen ja silloisen NL:n suhteet olivat aika samalla tasolla kuin Israelin ja näiden muutaman "mukavan" naapurin välillä. Esim välirauhan aika ei ollut kovin leppoisaa, vaikka varsinaisia sotatoimia ei (vielä) käytykään.

Se, että Israelilla on sotilaallinen ylivoima Lähi-Idässä on maalle pakon sanelema asia. Jos näin ei olisi, niin sitä hengenhätää alkaisi syntyä. Paikallisilla on asiasta kokemusta esim. 1948 itsenäistymisen ja 1973 Yom Kippurin sodan puitteissa. Ei sotaa käydä reilusti, vaan maksimoimalla omat vahvuudet ja minimoimalla vastustajan vahvuudet. Ei Israelilla ole mitään velvollisuutta antaa vastapuolelle tasoitusta, vaikka sitä tietyt piirit kovasti ajavatkin, sama kuin menisi nyrkkeilemään toinen käsi selän takana. Ajatus jostain "reilusta pelistä" on kuolleena syntynyt.
 
Viimeksi muokattu:
Mikähän se Venäjän vastaus mahtaa olla, millä tämä saadaan jotenkin "hyvitettyä"?
 

StepanRudanskij

Eversti
Lahjoittaja
Suhteellisen luotettavana pitämäni lähde on linkittänyt venäläistviittejä, joissa mainitaan suoraan, etteivät puheet sadoista uhreista ole mitään "kuvitelmaa".

Tähän mennessä kuolleista on (sometietojen) perusteella tunnistettu muutamia, ja - aivan yllättäen - kaikki ovat aiemmin sotineet Ukrainassa, ottaneet osaa joko Krimin miehitykseen tai Itä-Ukrainan sotaan, tai kumpaankin. Seuraavassa hiukan aiheesta:

https://meduza.io/en/feature/2018/0...wn-number-of-russian-volunteers-who-were-they

Huom. kuolleiden joukossa on Alexey Ladygin, joka käytti Ukrainassa sotiessaan kutsumanimeä "Khmuryi” (“Gloomy”). Häntä ei pidä sekoittaa samaa kutsumanimeä käyttäneeseen GRU-upseeri Sergei Petrovskiin, joka oli merkittävässä roolissa Malaysia Airlinesin lennon MH17 alas ampuneen, Venäjän asevoimien, Buk-TELARin siirto-operaatiossa Itä-Ukrainassa heinäkuussa 2014.
Nuo on (ilmeisestikin sadoissa laskettava määrä) kaikki poissa pelistä. Uusia, mutta kokemattomampia voi toki saada rahalla. Amerikkalaiset taisivat vahingossa saada sellaisen jackpotin, että olisivat mieluummin olleet ilman. Vai tuliko tässä nyt sitten luvattua takaisinmaksua vaaleihin sekaantumisesta?
 
Top