Tämän päivä alokkaat

Varusmiesliitto: Palvelusajankohtia siirrettävä kahdella kuukaudella eteenpäin

http://www.reservilainen.fi/uutiset...ia_siirrettava_kahdella_kuukaudella_eteenpain

Varusmiesliitto esittää useita toimia asevelvollisuuden kehittämiseen. Liitto on koonnut kahdeksan esityksen pamfletin, jonka se julkaisee tänään perjantaina yhdessä Reserviupseeriliiton kanssa järjestettävässä seminaarissa Katajanokan Kasinolla.

Varusmiesliitto muun muassa esittää palvelusajankohtia siirrettävän kahdella kuukaudella eteenpäin. Liitto näkee ongelmallisena sen, että enemmistö eli 347 tai 165 vuorokautta palvelevat kotiutuu joulu- tai kesäkuun puolivälissä.

– Korkeakouluun aikovan, joulukuussa kotiutuvan reserviläisen tulee keksiä itselleen tekemistä vähintään pääsykoekauteen tai jopa seuraavaan syksyyn asti. Kesäkuussa kotiutuva taas on auttamattomasti myöhässä sekä pääsykokeista että kesätöiden hausta. Varusmiesliitto esittääkin, että saapumiserien vuosikelloa siirretään kaksi kuukautta eteenpäin, siten että palvelus aloitettaisiin vasta maalis- tai syyskuussa, Varusmiesliiton varapuheenjohtaja Jaber McBreen kirjoittaa pamfletissa.

Varusmiehen elämään palvelusaikojen siirto vaikuttaisi siten, että suurin osa kotiutuisi helmi- tai elokuun puolivälissä.

– Parhaassa tapauksessa elokuun puolivälissä kotiutuva pääsisi suoraan opintielle ja helmikuussa kotiutuva voisi aloittaa pääsykokeisiin valmistautumisen. Palveluksen alkaessa syyskuussa ehtisi tuleva alokas tehdä töitä kokonaisen kesän.


Sodan ajan tehtäviä avoimeen hakuun

Pamflettiin on kirjoittanut myös muutama vaikuttaja Varusmiesliiton ulkopuolelta. Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen esittää asevelvollisuuden kehittämistä käsittelevässä osuudessaan, että perustettaisiin sähköinen järjestelmä, jolla reserviläinen voisi ilmoittaa Puolustusvoimille osaamisessaan tapahtuneet muutokset.

 • – Kokeilemisen arvoista voisi olla myös laittaa avautuvia sodan ajan tehtäviä avoimeen hakuun. Reserviläinen saisi tiedon avoimena olevista tehtävistä ja niiden osaamisvaatimuksista ja voisi hakea niitä. Puolustusvoimille tämä tarjoaisi motivoituneen ehdokasjoukon, josta on isoa joukkoa helpompi valita sopiva henkilö sopivaan tehtävään, Kosonen kirjoittaa.
 • Varusmiesliiton kahdeksan askelta kohti parempaa maanpuolustuskykyä
  • 1) Kutsunnat osaksi elämää.
  • Kutsunnat alistetaan poikkihallinnollisen elimen alle. Kutsuntojen rahoitusta pitäisi laajentaa myös muiden kuin puolustushallinnon alle. Digitalisoidaan kutsuntajärjestelmä ja määrätään kutsuntatietojen päivittämisestä lailla.
  • 2) Palvelusaikaa siirrettävä palvelemaan koko yhteiskunnan tarpeita.
  • Siirretään palvelusajankohtia kaksi kuukautta eteenpäin.
  • 3) Varusmiesten toimeentulo nykyaikaan.
  • Sotilasavustuksen tulorajoista luovuttava. Ruokaraha otettava käyttöön varusmiehillä. Eläkettä kartutettava palvelusaikana päivärahasta.
  • 4) Naiset osaksi yhteisöä.
  • Yhteistupia kokeiltava Puolustusvoimissa.
  • 5) Reserviläisaikaa kehitettävä.
  • Kertausharjoituksia lisättävä. Luodaan digitaalinen järjestelmä reserviläisten taitojen listaamista varten.
  • 6) Siviilipalvelus uudistettava.
  • Luodaan erillinen valmiussiviilipalvelusryhmä, jolla tehtävä kriisiaikana.
  • 7) Motivoituneimmat suorittamaan palvelusta – sukupuolesta riippumatta.
  • Siirrytään koko ikäluokan kutsuntoihin.
  • 8) Hybridisota tunnistettava kokonaisturvallisuuden näkökulmasta paremmin.
  • Puolustusvoimille tulee taata resurssit hyödyntää koko kansan osaamista.
 
Varusmiesliitto esittää siis tässä luopumista asevelvollisuudesta ja siirtymistä vapaaehtoisten armeijaan. Vai miten tämä kohta tulisi ymmärtää?
Käsitin tuon niin, että yleinen asevelvollisuus säilyy ja se laajennetaan myös naisiin. Sitten koko ikäluokasta (siis miehet että naiset), katsotaan testien ja haastatteluiden perusteella kaikkein motivoituneimmat suorittamaan asepalvelusta
 
Varusmiesliitto: Palvelusajankohtia siirrettävä kahdella kuukaudella eteenpäin

http://www.reservilainen.fi/uutiset...ia_siirrettava_kahdella_kuukaudella_eteenpain
 • Varusmiesliiton kahdeksan askelta kohti parempaa maanpuolustuskykyä
  • 2) Palvelusaikaa siirrettävä palvelemaan koko yhteiskunnan tarpeita.
  • Siirretään palvelusajankohtia kaksi kuukautta eteenpäin.
  • 4) Naiset osaksi yhteisöä.
  • Yhteistupia kokeiltava Puolustusvoimissa.
  • 7) Motivoituneimmat suorittamaan palvelusta – sukupuolesta riippumatta.
  • Siirrytään koko ikäluokan kutsuntoihin.
Ei kyllä yllätä, ettei näitä pohdita lainkaan sotilaallisesta näkökulmasta, eikä oikein juuri muustakaan näkökulmasta. Maksiimeja huudellaan, mutta ajatuksen konkretia puuttuu.

Nykyiset palvelukseenastumisajankohdathan ovat siltä osin varsin optimaaliset, että ne mahdollistavat talvi- ja kesäaikaan sijoittuvan koulutuksen kaikille. Siirtäminen kuukaudella eteenpäin mahdollistaisi vielä sen, mutta kahdella kuukaudella se olisi jo vähemmän toimivaa. Lisäksi tuota näyttävät pohtineen lähinnä yleisimmillä yliopistoaloilla opiskelevat, sillä kotiutuminen vasta elokuun lopussa tarkoittaisi sitä, että niillä aloilla, joilla koulu/yliopisto alkaa jo aiemmin, ei pystyisi aloittamaan samana syksynä. Ja sama kävisi myös jälki-RUK:n kanssa, joka vielä nyt mahdollistaa opiskelujen aloittamisen samana syksynä, kun kotiutuminen on heinäkuun lopussa nykyisellään.

Yhteistuvilla on monia ongelmakohtia, etenkin ujommille ja sosiaalisesti rajoittuneille pojille se voisi olla jopa kynnyskysymys sille, meneekö palvelukseen lainkaan. Nykyäänkin on monia itsetunnoltaan raunioina olevia nuoria miehiä, jotka hädin tuskin uskaltavat vaihtaa vaatteita samassa tuvassa toisten miesten kanssa. Naisten laittaminen sekaan ei ainakaan auttaisi tilannetta. Lisäksi varmasti häirinnän ym. kokemukset kasvaisivat, miehillähän on tiettyjä aamuun liittyviä fysiologisia reaktioita, joille ei voi mitään - ja sitten tietenkin pidempien kiinniolojen aikaan muutenkin saattaisi olla ongelmia ahdistelun ym. suhteen. Israelissa näistä ei ainakaan saatu positiivisia kokemuksia.
Lisäksi omakohtaiset kokemukseni sekaryhmistä intissä ovat sensuuntaisia, että naisten läsnäolo sai aikaan sen, että naisten läsnäollessa miehistä tuli sulkeutuneempia, omaan kuoreensa meneviä, jotka yrittivät peitellä omia heikkouksiaan ja sen vuoksi rupesivat herkemmin syyttelemään muita jne. - kokonaisvaikutus ei ollut positiivinen - etenkään, kun naiset olivat fyysiseltä suorituskyvyltään heikompia.

Jälkimmäisimmän tulkitsisin kuten @Kustaanmiekka, ja pidän sitä yhäkin huonona vaihtoehtona. Motivoitunut ei aina ole paras sotilas, saatika paraskuntoisin - vaikka olisi kuinka motivoitunut, niin huonolla kunnolla ei pärjää. Ja nykyinen systeemi jo mahdollistaa sen, että ne motivoituneet miehet ja naiset saadaan kaikki jo palvelukseen, ja sitten saadaan lisäksi kaikki vähemmän motivoituneetkin, jotka eivät ole kuitenkaan niin epämotivoituneita, että huijaisivat itselleen vapautuksen tai hakeutuisivat sivariin. Kunnon perusteella jaottelu taas olisi mahdotonta, sillä se vaatisi resurssien puolesta raskasta kuntotestausjärjestelmää, eikä mikään kuitenkaan estäisi sen huijaamista siihen suuntaan, että saa huonon tuloksen, jotta välttää palveluksen.
Joskus taannoin oltiin jopa sitä mieltä, että kaikkein kiihkeimpiä intomieliä ei edes haluttu mihinkään vastuullisiin tehtäviin.
 
@J0h1F Miten ihmeessä yhteistuvat sitten onnistuu norjalaisilta? Kai nekin ovat ihan normaaleja eivätkä mitään übermenschejä.
Norjalaisillahan on muutenkin vapaaehtoinen järjestelmä, siellä ei tarvitse miettiä sitä, että onko jollain sosiaalisia rajoitteita tai ei. Koulutusmäärät ovat sen verran rajattuja, että halukkaita oli ylimäärin, eikä ketään voida edes rauhan aikana määrätä palvelukseen rangaistuksen uhalla, ja tämä mahdollistaa valikoinnin niin, ettei tuollaisista seikoista tarvitse miettiä. Seksuaalinen häirintä on siellä varmaan ainoa ongelma.

Ylipäätään Norjan järjestelmähän on aivan erilainen, eikä esimerkiksi kouluta lainkaan sodan ajan joukkoa reserviin, ja koko maan puolustuskin perustuu siihen, että varusmiehet ja Heimevernet kykenevät estämään Venäjän etenemisen riittävän hyvin siihen asti, kunnes USA:n merijalkaväki saa ne pari Norjan tueksi tarkoitettua prikaatiaan siirrettyä Norjaan. Asepalvelus on siellä enemmänkin sosiaalipolitiikan kuin maanpuolustuksen väline.

Israelin järjestelmä on sen sijaan huomattavan paljon lähempänä meidän järjestelmäämme, ja siellä esimerkiksi sekajoukkoja rajoitettiin niiden negatiivisten taistelukokemusten ym. vuoksi. Israel on muutenkin sotaa käyvänä maana huomattavasti parempi referenssi.
 

Fremen

Ylipäällikkö
@J0h1F Miten ihmeessä yhteistuvat sitten onnistuu norjalaisilta? Kai nekin ovat ihan normaaleja eivätkä mitään übermenschejä.
Määrät on niin pieniä täällä suhteessa Suomeen ettei vertaamisessa ole järkeä, muutenkin palvelukseen valikoituu hyvin halukasta jengiä joka lähinnä haluaa myös uraa noissa hommissa.
Norjalaiset on iloista ja hauskaa porukkaa, joka ei todellakaan mene armeijaan opettelemaan ihmisten tappamista.
 
Top