Ukrainan sodan havainnot ja opetukset

ajs178

Ylipäällikkö
No kannattaisi ensinnäkin katsoa se esitys.Ei vaan saadun datan pohjalta pidetään yllä tilannekuvaa. Tuohon tarvitaan oikeat ihmiset ja oikeat laitteet. En ole kovin luottavainen Suomen kohdalla, esimerkiksi pari vuotta sitten oli juttu ilmavoimien maataistelujoukkojen loppusodasta. Suojauskomppanian tilannekeskuksessa oli miehityksenä peräti yksi kiväärimiehen koultuksen saanut lentosotamies, miehen puheista päätellen kyseinen joke päivystys oli paskanakki.:rolleyes: Itse olin kuvitellut, että on korkeintaan vääntöä siitä onko kyseinen tehtävä kantahenkilökunnan vai reserviläisten/varusmiesten tehtävä. Ja silloinkin luulin, että pähkäily olisi akselilla pitääkö paikalla olla kokoajan upseeri vai voiko myös noheva aliupseeri toimia johtajana.Luennoitsija varoitti tuosta drone uhkasta vakavasti. Tällä hetkellä niitä löytyy venäjältä komppanian tasalta ja tarkoitus on tuoda ne joukkueen tasalle. Uusissa taisteluajoneuvoissa on dronehylly vakiovarusteena.

Piti myös elsoa kustannustehokkaimpana drone torjuntana. Ikävä kyllä totesi myös, että yhdysvaltain armeijan elso kyvyt on nykyään melko heppoiset ja elso henkilökuntaa ja varsinkaan elso-upseereja ei juuri yksiköissä näy.

Ja mitä tulee venäjän tykistön toimintaan, niin aika tehokasta se oli kun ukrainan mekanisoitujen joukkojen vastahyökkäykset kyettiin lyömään pelkällä epäsuoralla tulella, kokonaiset pataljoonat menettivät taistelukykynsä. Yhdistelmä jossa dronet tuottavat tilannekuvaa ja sitä pystyy hyödyntämään tulivoimainen ja siroteammuksilla varustettu tykistö ja raketinheittimistö on yksinkertaisesti murhaava.

Ja suomalaisten ainoa salainen ase tätä koneistoa vastaan on hajauttaminen? Vedettävällä tykkikalustolla ei liene mitään mahkua siirtyä muualle alle 10 minuutissa dronen havaitsemisesta. Toki yksittäisten tykkien sijoittaminen 500 metrin päähän toisistaan tekee niihin vaikuttamisen hankalaksi, mutta on siinä silti 1/18 todennäköisyys olla se eka tykki, joka otetaan epäsuoran kohteeksi. Muut ehkä ehtii pakoon?
 

miheikki

Greatest Leader
ELSOa droneille.

https://www.reuters.com/article/us-usa-ukraine-drones-exclusive-idUSKBN14A26D
DECEMBER 21, 2016 / 9:53 PM / A YEAR AGO
Exclusive: U.S.-supplied drones disappoint Ukraine at the front lines

Phil Stewart

WASHINGTON (Reuters) - Millions of dollars’ worth of U.S.-supplied drones that Kiev had hoped would help in its war against Russian-backed separatists have proven ineffective against jamming and hacking, Ukrainian officials say.

The Air Force command of Ukraine’s armed forces acknowledged to Reuters that the Ravens supplied by the United States had a fundamental drawback: Russia and the separatist forces it supports can intercept and jam their video feeds and data.
 

Ingsoc

Ylipäällikkö

miheikki

Greatest Leader
Mikä on tämä docplayer? Tämä tuli esille googlehaulla.

http://docplayer.fi/66653513-Georgi...lupotentiaali-aseellisissa-konflikteissa.html
GEORGIASTA UKRAINAAN VENÄJÄN SOTATAITO JA TAISTELUPOTENTIAALI ASEELLISISSA KONFLIKTEISSA
Yleisesikuntaupseerikurssin diplomityö
Heinäkuu 2017

Edit.
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/144311/KoistinenJT_YEK58.pdf?sequence=1&isAllowed=y
GEORGIASTA UKRAINAAN – VENÄJÄN SOTATAITO JA TAISTELUPOTENTIAALI ASEELLISISSA KONFLIKTEISSA

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa Venäjän sotapotentiaalin ja sen asevoimien taistelupotentiaalin puolustajalle muodostama uhka aseellisen – sotaa alempiasteisen – konfliktin tilanteessa, tarkastelemalla Venäjän operatiivis-taktisen tason sotataidollisia toimia Georgian ja Ukrainan konflikteissa. Tutkimusaineisto jakautui kolmeen pääryhmään. Tutkimuksen teoria muodostettiin analysoimalla aseellisia konflikteja käsitteleviä venäläisiä artikkeleita. Varsinaiseen tutkimusongelmaan vastattiin tarkastelemalla Georgian ja Ukrainan tutkimustapauksia kuvailevaa aineistoa muodostettua teoriaa vasten. Venäjän sotataidon ja tastelupotentiaalin keskeisimpiä ominaisuuksia aseellisissa konflikteissa ovat voimaryhmän muodostaminen yhden johtoportaan alaisuuteen, pitkäaikaisen konfliktialueen muodostaminen sekä oppositioryhmien tukeminen, operatiivinen ketteryys ja joustava hyökkäystaktiikka, voiman näyttö, infrastruktuurin ja alueiden valtaaminen sekä määräaikainen pitäminen, vihollisen joukkojen sitominen ja tuhoaminen pysyvän valmiuden sekä erikois- ja maahanlaskujoukot, voiman projisoinnin ja tukeutumisen joukot sekä infrastruktuuri, informaatio- ja psykologiset operaatiota sekä strategista harhautus, kybersodankäynti ja sijaistoimijoiden käyttö. Aseellisissa konflikteissa Venäjä pyrkii horjuttamaan puolustajaa voimaryhmän monipuolisella taistelupotentiaalilla useissa maantieteellisissä suunnissa ja taistelutilan ulottuvuuksissa samanaikaisesti puolustaja heikkouden tunnistamiseksi tai virheeseen pakottamiseksi. Kyse on oikean asetelman etsimisestä ennen lamauttavan iskun antamista.

AVAINSANAT Aseellinen konflikti, taktiikka, operaatiotaito, sotapotentiaali, taistelupotentiaali, uhkapotentiaali, Venäjä, Georgia, Ukraina, Georgian konflikti, Ukrainan konflikti
 
Viimeksi muokattu:

baikal

Supreme Leader
Venäjä pyrkii horjuttamaan puolustajaa voimaryhmän monipuolisella taistelupotentiaalilla useissa maantieteellisissä suunnissa ja taistelutilan ulottuvuuksissa samanaikaisesti puolustaja heikkouden tunnistamiseksi tai virheeseen pakottamiseksi

snipsaisu yltä.

Kuten olen silloin tällöin kaakatellut, niin pelkkä Helssinkin puolllustaminen ei tule kyseeseen.......tai tulee, jos niin katsotaan, mutta.

Iivana mielii ottaa siipaleen sieltä, mistä se lähtee.

Kyllä toi doria-pätkä kannattaa jokaisen aiheesta kiinnostuneen lukea huolella.
 

SJ

Supreme Leader
Ja suomalaisten ainoa salainen ase tätä koneistoa vastaan on hajauttaminen? Vedettävällä tykkikalustolla ei liene mitään mahkua siirtyä muualle alle 10 minuutissa dronen havaitsemisesta. Toki yksittäisten tykkien sijoittaminen 500 metrin päähän toisistaan tekee niihin vaikuttamisen hankalaksi, mutta on siinä silti 1/18 todennäköisyys olla se eka tykki, joka otetaan epäsuoran kohteeksi. Muut ehkä ehtii pakoon?

Oletan, että tässä tapauksessa Drone on havainnut tykit niiden tulitoiminnan perusteella? Eli naamioinnin tai harhautusten vaikutusta ei tarvitse huomioida? Todennäköisyyden olettaisin olevan enemmänkin 1/6, eli vihollinen paikantaa kerrallaan patterin tai ehkä vain jaoksen, jolloin todennäköisyys olisi 1/3. Mutta joo, jos vihollinen alkaa maalittaa yhtä tykkiä, niin siellä kannattaisi olla kaivettuna jonkinlaiset suojat.

Miten muuten mahtaa olla. Onko tuo naapurin lennokkien tulenjohtotoiminta sellaista, että lennokki käy paikantamassa maalin tykistölle ja sitten poistuu alueelta, mahdollisesti etsii uusia kohteita maaliksi. Vai jääkö se alueelle ja antaa korjauksia tykistön tulelle iskemien perusteella? Se mitä muistan naapurin lennokkikalustosta, niin voisin olettaa ensimmäisen olevan todennäköinen koska ainakin osassa lennokeista oli vain kiinteään suuntaan suunnattu sensori. Toinen syy tälle voisi olla se, että kohteen yllä pyöriminen voi antaa enemmän aikaa vastatoimille.

Mutta jos käytössä on lennokki joka kykenee kuljettamaan aseita tai kykenee osoittamaan maaleja hakeutuville ammuksille, niin se on huonompi juttu, koska silloin vihollinen tarvinnee vain yhden ammuksen sen tykin hiljentämiseen. Mutta olisiko vihollisella sitten tarpeeksi niitä ammuksia tuollaiseen?
 

miheikki

Greatest Leader
Yleisesikuntaupseerikurssin diplomityö kirjoitti:
Maanpuolustuskorkeakoulussa ei ole vielä laadittu Ukrainan konfliktista kokonaisvaltaista perustutkimusta. Sitä käsitellään kuitenkin Maanpuolustuskorkeakoulun viimeisimmässä Venä- jän asevoimia ja sotataitoa koskevassa julkaisussa, joka on Pasi Kesselin toimittama artikkelikokoelma Venäjän asevoimat muutoksessa – kohti 2030-lukua22 kesältä 2016.

Tämäkin löytyy.

VENÄJÄN ASEVOIMAT MUUTOKSESSA – KOHTI 2030-LUKUA –
http://www.doria.fi/bitstream/handl... 2035_verkkoversio.pdf?sequence=2&isAllowed=y
 

miheikki

Greatest Leader
diplomityö kirjoitti:
Georgian operaation osalta Haaksiala esittää keskeisimpinä johtopäätöksinään tykistön ja ilmasta maahan tulenkäytön olleen venäläisten merkittävin menestystekijä siitä huolimatta, että tykistöllä oli merkittäviä kalustopuutteita erityisesti rykmenttitykistön puuttuessa. Tulenkäytön haasteena oli tiedustelun puutteellinen kyky maalitiedusteluun. Tuliasematoiminnasta saadut havainnot osoittavat, että vastatykistötoimintaan ei ollut valmistauduttu. Yksiköt toimivat kootussa ryhmityksessä, asemanvaihtoja ei juuri tehty ja naamiointi oli jätetty tekemättä.

Johtopäätöksenä Ukrainan konfliktista Haaksiala esittää tiedustelun kehittyneen eniten edellisen konfliktin jälkeen. Todennäköisesti käytössä on ollut kehittynyt tiedustelu- ja johtamisjärjestelmä, joka on mahdollistanut tykistö-, taktisen ja operatiivisen tiedustelun tietojen kokoamisen yhdeksi tilannekuvaksi. Tykistön johtosuhteista ei ole selvyyttä, mutta todennäköisesti johtaminen on toteutettu keskitetysti riippumatta ampuvien yksiköiden sijainnista Ukrainan tai Venäjän alueella. Tulenkäyttö perustui erikoisjoukoilla ja satelliittikuvauksella tehtyyn huolelliseen ennakkotiedusteluun, separatistien ilmoittamiin täydentäviin tietoihin ja lennokkitiedusteluun. Lentotiedustelua ei sen sijaan tehty. Tiedustelujärjestelmän ansiosta venäläisten vastatykistötoiminta oli myös menestyksekästä. Lennokkitulenjohdon järjestelyt eivät ole tarkasti tiedossa, mutta taisteluosastojen tulenjohtotoiminnassa ei kuitenkaan ole havaittavissa puutteita. Tuliasemissa toimittiin kootusti, mutta tulitoiminnan jälkeen yksiköt väistivät lähei siin tukikohtiin huollettavaksi. Tästä syystä tuliyksiköt pyrittiin pitämään mahdollisimman pitkään Venäjän puolella rajaa. Parantuneesta tiedustelukyvystä huolimatta tulenkäyttö on ollut venäläisten perinteiden mukaisesti aluevaikutteista. Raketinheittimistön käyttö on ollut korostunutta, mutta täsmäaseita tai ilmasta maahan vaikuttamista ei ole käytetty.
 

Kapiainen

Respected Leader
Oletan, että tässä tapauksessa Drone on havainnut tykit niiden tulitoiminnan perusteella? Eli naamioinnin tai harhautusten vaikutusta ei tarvitse huomioida? Todennäköisyyden olettaisin olevan enemmänkin 1/6, eli vihollinen paikantaa kerrallaan patterin tai ehkä vain jaoksen, jolloin todennäköisyys olisi 1/3. Mutta joo, jos vihollinen alkaa maalittaa yhtä tykkiä, niin siellä kannattaisi olla kaivettuna jonkinlaiset suojat.

Miten muuten mahtaa olla. Onko tuo naapurin lennokkien tulenjohtotoiminta sellaista, että lennokki käy paikantamassa maalin tykistölle ja sitten poistuu alueelta, mahdollisesti etsii uusia kohteita maaliksi. Vai jääkö se alueelle ja antaa korjauksia tykistön tulelle iskemien perusteella? Se mitä muistan naapurin lennokkikalustosta, niin voisin olettaa ensimmäisen olevan todennäköinen koska ainakin osassa lennokeista oli vain kiinteään suuntaan suunnattu sensori. Toinen syy tälle voisi olla se, että kohteen yllä pyöriminen voi antaa enemmän aikaa vastatoimille.

Mutta jos käytössä on lennokki joka kykenee kuljettamaan aseita tai kykenee osoittamaan maaleja hakeutuville ammuksille, niin se on huonompi juttu, koska silloin vihollinen tarvinnee vain yhden ammuksen sen tykin hiljentämiseen. Mutta olisiko vihollisella sitten tarpeeksi niitä ammuksia tuollaiseen?
Maalin paikannus ja vaikutus, ei korjauksia siinä mielessä miten suomalainen asian ymmärtää.
 

baikal

Supreme Leader
Toinen syy tälle voisi olla se, että kohteen yllä pyöriminen voi antaa enemmän aikaa vastatoimille.

Olen käsittänyt, että lennokkien käyttö on aivan häikäilemätöntä. Niitä ei "säästellä" siinä mielessä kuin tuntuisi. Ne tunkeutuvat ja sillä siisti, jos tippuu lähtee uusi jne. En heti usko, että lennokkien lkm muodostuu käyttäjälle ensimmäiseksi pullonkaulaksi.
 

tiedotusosasto

Respected Leader

Paljonkos näitä Suomi hankki? 50 kpl:sta kirjoiteltiin joku vuosi sitten.
 
Viimeksi muokattu:

Osasto 31

Kapteeni
Kuten venäläiset jo tekevätkin, niin lännenkin kannattaisi hieman lukea omia arkistojaan: https://warontherocks.com/2018/05/pioneers-of-deception-lessons-from-the-ghost-army/

PIONEERS OF DECEPTION: LESSONS FROM THE GHOST ARMY

In June 1944 in Normandy — shortly after D-Day — two French peasants stumbled upon an unusual sight: Four Americans were hoisting a 40-ton Sherman tank into the air and seemed to be barely breaking a sweat. One of the G.I.s, noting the farmers’ bewilderment, called out, “The Americans are very strong!” The baffled Frenchmen could have been forgiven for believing they had just witnessed a scene from a Captain America comic book. In reality, they had wandered into the bivouac of an important and highly secretive military unit — the 23rd Special Troops. What they had seen was not a real Sherman tank, but an elegantly crafted, inflated replica.

Saattaisi ärsyttää lennokkitiedustelua varsin lupaavasti.
 

SJ

Supreme Leader
Maalin paikannus ja vaikutus, ei korjauksia siinä mielessä miten suomalainen asian ymmärtää.

Siinä tapauksessa olettaisin sen yksittäisen tykin selviytymismahdollisuuksien olevan paremmat. Tämä siis jos korjauksia ei tehdä, niin tykki ei varmaankaan ole maalikeskipisteessä ellei naapurilla käy tuuri. Mutta en ole ihan varma, että vaikuttaako tämä tilastollisesti tappioihin mitenkään verrattuna siihen, jos vihollinen ampuisi patteria tai jaosta? Siis se huomioiden, että maalialueella on vain yksi tykki, eikä patteri tai jaos.
 

Honcho

SMLNKO M/83
Venäjä pyrkii horjuttamaan puolustajaa voimaryhmän monipuolisella taistelupotentiaalilla useissa maantieteellisissä suunnissa ja taistelutilan ulottuvuuksissa samanaikaisesti puolustaja heikkouden tunnistamiseksi tai virheeseen pakottamiseksi

snipsaisu yltä.

Kuten olen silloin tällöin kaakatellut, niin pelkkä Helssinkin puolllustaminen ei tule kyseeseen.......tai tulee, jos niin katsotaan, mutta.

Iivana mielii ottaa siipaleen sieltä, mistä se lähtee.

Tässä asiassa ei koskaan pidä aliarvioida vastustajaa. Etenkään itäistä naapurimaatamme.

Kukaan tuskin väittää Puna-armeijan toimintaa Talvisodassa keskimäärin hirveän neuvokkaaksi ja osaavaksi. Silti sodan loppuun mennessä kaikkein pahin tilanne tuli siitä, että Suomen sodanjohto katsoi sen aikaisten näkemysten mukaan Suomenlahden jääpeitteen "suojaavaksi vaipaksi", eihän sitä kautta pysty tuomaan joukkoja laivalla. Mitä vielä, tulivatkin jalkaisin ja jopa tankeilla jään yli, ja siihen oli varauduttu noin nollan verran, seuraavaksi heiteltiin täysin sekalaisia mies- ja poikaporukoita taistelukykyyn, aselajiin tai varustukseen katsomatta ja kenen tahansa käsillä olevan upseerin johtamana suoraan tuleen pitkin poikin rantaviivaa.

Ikinä, ei ikinä, pidä ajatella että "eihän ne nyt varmasti NIIN tekisi...". Kyllä tekevät, ja lisäksi kymmenen muuta juttua mitä kukaan edes MPnetissä ei ole keksinyt edes ajatella.

Pelottavaa on, että meillä on Arkadianmäellä merkittäviä poliitikkoja, jotka suhtautuvat asenteella "eihän ne nyt varmasti NIIN tekisi..." jopa asioihin, joita on jo tapahtunut toisille. Eikä pelkästään Vasemmistoliiton tai Demarien riveissä.
 

Pihatonttu

Respected Leader
Miten muuten mahtaa olla. Onko tuo naapurin lennokkien tulenjohtotoiminta sellaista, että lennokki käy paikantamassa maalin tykistölle ja sitten poistuu alueelta, mahdollisesti etsii uusia kohteita maaliksi. Vai jääkö se alueelle ja antaa korjauksia tykistön tulelle iskemien perusteella?

Muistelisin lukeneeni joskus täältä (?) että Venäjä käyttää Ukrainassa usein kahta erilaista lennokkia parina.

Pienempi ja halvempi lentää matalalla ja tekee itsensä havaittavaksi äänen tms. avulla. Isompi ja paremmin varustettu lentää korkealla ja huomaamattomammin.

Alempana lentävä havaitsee paljon ja kaikenlaista juuri siksi, että se lentää niin matalalla. Niinpä tarkkailun kohteille tulee kiusaus torjua sitä tulella.

Ylempänä lentävän sensorit havaitsevat alempaan kohdistuvan tulituksen. Se toimittaa tiedot infrapunaleimahduksista tulenjohtoon.

Jos tämä käsitys on oikea, niin veikkaisin, että alempi ja lyhyemmän toiminta-ajan ja -matkan omaava poistuu jos pääsee ja ylempi jää ohjaamaan tulta.

Itse tykkäisin kovasti jos Suomi kehittäisi eri koko- ja suorituskykyluokkia olevien lennokkien yhteiskäyttöä oikein urakalla. Tuo on sellainen asia, jossa 1+1 saattaa olla 3 tai 5 ja 1 + 1 +1 saattaa olla 8.
 

Einomies1

Respected Leader
Lihavoin tämän: RQ-11B Analog mini-drones.

Liekkö tämä osittain syynä siihen että suomi ei tyytynyt Orbiter 2 perusversioon vaan vaati 2B-version, jossa ohjauslinkki ja järjestelmä parannettiin digitaaliseksi sekä koodatuksi? Muutakin taisi tulla ja jos muistan oikein, häirinnän osalta taisi olla jokin automaatti-ohjaus jos oma linkki menetetään niin lennokki palaa kotiin / ohjelmoituun pisteeseen. Korjatkaa jos muistan höpöjä!

Lennokkien havaitseminen ja niihin vaikuttaminen tulee olemaan yksi suurimmista haasteista nykypäivän taistelukentillä. Suomenkin pitäisi kehittää uusia kykyjä ja hyödyntää hyvin olemassaolevat mahdollisuudet lennokkien torjumiseksi. Tarvitaan kustannustehokasta, riittävän laajaa vaikuttamista sekä elektronisin että kineettisin keinoin. Tehtävä ei ole helppo...
 
Top