Väestöpolitiikka

Mili

Majuri
"Women are finding it harder to find suitable partners to marry and a lot of it is to do with men being broke. That’s not us hypothesising from anecdotal experience, the finding is from a study looking into mismatches in the marriage market. According to a paper published in the Journal of Family and Marriage, marriage rates are going down in America because of a lack of ‘economically attractive’ male spouses."

Naisilla hankalaa kun "taloudellisesti viehättäviä" miehiä ei löydy... Luultavasti sama Suomessa...


https://metro.co.uk/2019/09/08/broke-men-are-making-it-hard-for-women-to-marry-10706880/
 

miikkaj

Kenraali
BAN
"Women are finding it harder to find suitable partners to marry and a lot of it is to do with men being broke. That’s not us hypothesising from anecdotal experience, the finding is from a study looking into mismatches in the marriage market. According to a paper published in the Journal of Family and Marriage, marriage rates are going down in America because of a lack of ‘economically attractive’ male spouses."

Naisilla hankalaa kun "taloudellisesti viehättäviä" miehiä ei löydy... Luultavasti sama Suomessa...


https://metro.co.uk/2019/09/08/broke-men-are-making-it-hard-for-women-to-marry-10706880/
Tähän voisi mielestäni heittää kylkiäisiksi nykyisen markkinatalouden aiheuttama selkärangaton nöyristely mikä todnäk ei ole kovin ihailtavaa touhua ole hameväen keskuudessa. Täten, ns. pahat pojat alkaa kiinnostamaan kun vaihtoehtona on oravanpyörän maratoonari. "Girls just wanna have fun".

Vaihtoehtoina on joko pitäytyminen nykyisen talousjärjestelmän puitteissa tai sitten katsotaan minkälainen sekasikiöpopulaatio saadaan tänne kun ei tohdita sammuttaa valoja konkurssikypsästä kikkareesta.
 

Nojatuolistrategi

Ylipäällikkö
Matti ”mee” Viren pohdiskelee eläkkeensä maksajia.

Kun katselee vuoden 2018 kansatalouden tilipidon ”lopullisia” lukuja, panee taas ihmettelemään, miten jatkossa selvitään. Miten eläkkeet maksetaan?

Syntyvyys on samaisena aikana tullut rajusti alas: 1.9 prosentista 1.4 prosenttiin (kantaväestön hedelmällisyysluku on enää vain 1.3 %). Jokainen ymmärtää, että jos eläkeläisiä on kaksi kertaa enemmän kuin eläkkeiden maksajia, joko eläkemaksut nousevat rajusti (”kaksinkertaistuvat”) tai sitten eläkkeet vastaavasti pienevät (kuvio 2).
Toki aina on se mahdollisuus, että eläkkeet rahoitetaan tuloilla ulkomailta. Mutta ei sekään näytä onnistuvan. Kotitaloudet ovat aina 1970-luvulta asti olleet laskoja säästäjiä ja viimeisen neljän vuoden aikakana säästämisaste on taas kerran ollut negatiivinen.

Helpoin tapa juosta pois ongelman alta on todeta, että (runsas) maahanmuutto korjaa ongelman. Tällöin vain helposti unohdetaan, että maahanmuuttajista tulee aikanaan samanlainen haaste eläkejärjestelmälle kuin kantaväestöstäkin; eivät he tule vain ”käymään” täällä. Toisaalta mitään ratkaisua ei ole näköpiirissä sen suhteen, että maahanmuuttajiksi valikoituisi vain korkean tuottavuuden ja palkkatason ihmisiä, joiden vaikutus julkisen talouden tilaan olisi positiivinen.

Maahanmuuttoon verrattuna aika vähän harrastusta on ollut keskusteluun mahdollisuuksista nostaa syntyvyyttä. Se on selvää, että lapsilukuun ei voi vaikuttaa ”nappikaupalla” (huono uutinen poliitikoille). Mutta sen ei pitäisi estää pohtimista, mikä voisi olla sellainen toimi, joka saisi aikaan muutoksen syntyvyyden laskevassa trendissä. Itänaapurissa näytetään kokeiltavan aika isoilla eläkejärjestelmän porkkanoilla ja voisi kuvitella, että se olisi tehokkain tapa saada aikaiseksi jokin pysyvä muutos kehitystrendiin. Mutta silloin pitäisi olla valmis todella isoihin satsauksiin, esimerkiksi niin, että kolmen lapsen äiti pääsisi eläkkeelle 55 -vuotiaana. Mutta arvaan, että tällaisista ehdotuksista on vaikea keskustella Suomessa. Alkaa heti huuto tasa-arvosta, Putinista, sukupuolen moninaisuudesta ja ties mistä.

Sääli vaan, että tasa-arvo vaan ei ratkaise eläkkeiden masuongelmaa. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/meeviren/kuka-maksaa-elakkeet/
Syntyvyyden masuongelma. Freudilainen lipsahdus.
 

Nojatuolistrategi

Ylipäällikkö
Vakiluku: 5.5 miljoonaa.

Suomen väkiluku oli elokuun lopussa 5 524 387 henkeä.

Tilastokeskuksen mukaan maamme väkiluku kasvoi tammi-elokuun aikana 6 468 hengellä.

Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta, sillä maahanmuuttoja oli 12 071 enemmän kuin maastamuuttoja. Suomen kansalaisia maahanmuuttajista oli 6 382 ja maastamuuttajista 6 187 henkeä.

Syntyneitä oli 5 152 vähemmän kuin kuolleita. Tammi-elokuun aikana syntyi 30 431 lasta eli 2 014 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kuolleiden määrä oli 35583.
https://www.verkkouutiset.fi/muuttovoitto-ulkomailta-pitaa-ylla-vaestonkasvua/
 

Nojatuolistrategi

Ylipäällikkö
Suomen pääkaupungin asukasluku yltää miltei 650 tuhanteen, joista yli 100 tuhatta ulkomaalaistaustaisia.

Vuodenvaihteessa pääkaupungissa asui 648042 asukasta. Viime vuoden aikana Helsingin väkiluku kasvoi 4 770 henkilöllä. Helsingin muuttotappio naapurikuntiin kuitenkin kasvoi ja myös muuttovoitto ulkomailta pieneni, kertoo Helsingin kaupunginkanslia. Helsingin väkilukua kasvatti viime vuonna luonnollisen väestönkasvun eli syntyvyyden ja kuolleisuuden erotuksen lisäksi muuttoliike. Helsinkiin muutti 3 760 henkeä enemmän kuin Helsingistä pois.

Muuttovoittoa tuli edelleen Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta lähes yhtä paljon kuin vuonna 2017, jolloin muuttovoitto oli poikkeuksellisen suuri. Helsinki sai edelleen muuttovoittoa myös ulkomailta, mutta tämä muuttovoitto – 1 300 henkeä – oli kuitenkin vähemmän kuin kertaakaan vuoden 2004 jälkeen. Ulkomailta muuttaneista ulkomaan kansalaisista puolet muutti Helsinkiin Euroopasta. Helsingin saamasta nettomuutosta 68 prosenttia oli vieraskielisiä, kotimaan muuttoliikkeessä vieraskielisten osuus muuttovoitosta on kuitenkin vähentynyt ja oli nyt vain 11 prosenttia.

Kokonaishedelmällisyysluku eli naisen keskimäärin saamien lasten lukumäärä pieneni 1,13 lapseen. Edellisen kerran hedelmällisyys on ollut näin alhainen 1970-luvun alkuvuosina ja 1930-luvun loppupuolella. Hedelmällisyys pieneni viime vuonna edelleen kaikissa alle 35-vuotiaiden ikäryhmissä. Pidemmän ajanjakson aikana erityisen paljon on pienentynyt alle 30-vuotaiden kotimaankielisten naisten hedelmällisyys.

Ulkomaalaistaustaisia oli Helsingissä viime vuodenvaihteessa 103 412 henkeä. Ulkomaalaistaustaiset jakautuvat ulkomailla syntyneiden ensimmäiseen sukupolveen ja Suomessa syntyneiden toiseen sukupolveen. Suurin osa (81,6 %) Helsingin ulkomaalaistaustaisista kuului ensimmäiseen sukupolven. Toisen polven maahanmuuttajataustaisia oli noin 19 000 henkeä eli 1 100 henkeä enemmän kuin edellisvuonna. Kun vuonna 2000 ulkomaalaistaustaisista 12,5 prosenttia oli toisen polven maahanmuuttajia, niin vuodenvaihteessa osuus oli 18,3 prosenttia. Toisaalta esimerkiksi itäisen Afrikan alueelta kotoisin olevista toiseen sukupolveen kuului jopa melkein 40 prosenttia.

Muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien määrä kasvoi viime vuoden aikana 3 550 hengellä eli selvästi edellisvuotta vähemmän. Vieraskielisen väestön osuus oli 15,7 prosenttia. Kaikista Helsingissä asuvista ulkomaan kansalaisia oli 9,6 prosenttia.
https://www.verkkouutiset.fi/helsinki-jatkaa-kasvuaan/
 

Nojatuolistrategi

Ylipäällikkö
Eläkemaksut 35 prosenttiin palkoista, työllisyysaste 90 prosenttiin tai työperäinen maahanmuutto 3-kertaiseksi... vai

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n työelämästä vastaava johtaja Ilkka Oksala pitää Suomen syntyvyyden laskua erittäin vakavana uhkana eläkejärjestelmälle. Uusimpien arvioiden mukaan syntyvien lasten määrä on jäämässä tänä vuonna jo valmiiksi synkistä ennusteistakin.

– On täysin selvää, että tätä menoa eläkejärjestelmä romahtaa. Jonkin on muututtava, Oksala sanoo Helsingin Sanomille.

Palkoista maksetaan yksityisellä sektorilla jo nykyisin 24,4 prosenttia eläkemaksuja, mutta matala syntyvyys lähentelee jo skenaariota, jossa maksut olisi nostettava lopulta lähes 35 prosenttiin. Oksalan mukaan tämä toisi muitakin ongelmia.

– Maksujen korotus jakautuisi työnantajien ja työntekijöiden välille, ja se runtelisi yritysten työllistämisedellytyksiä ja palkansaajien ostovoimaa. Syntyvyyden lasku tuo painetta myös verojen nostoon, joten yhtälö on yksinkertaisesti mahdoton.

Hänen mukaansa EK lähtee toistaiseksi siitä, että ongelma on korjattava syntyvyyden, työllisyyden ja maahanmuuton avulla. Esimerkiksi pelkkä työllisyyden nostaminen ei Oksalan mukaan ratkaise asiaa, sillä sillä se edellyttäisi työllisyysasteen nousemista nykyisestä n. 72 prosentista jopa 90 prosenttiin. Vastaavasti pelkästään työperäisellä maahanmuutolla asian ratkaiseminen edellyttäisi sen kolminkertaistumista.

– Ratkaisu on varmasti yhdistelmä kaikkia kolmea, mutta etenkin syntyvyyden palautumisella edeltävälle tasolleen olisi suuri merkitys. Se vaatii perhepoliittisia toimia, mutta varmuutta oikeista toimenpiteistä ole kenelläkään. https://www.verkkouutiset.fi/hs-ekn-johtaja-povaa-elakejarjestelman-romahdusta/
yhdistelmä kaikkia kolmea – ja syntyvyys nousuun?
 

Sarek1

Ylipäällikkö

Nojatuolistrategi

Ylipäällikkö
Huippu 2030.

Ennusteen mukaan Suomen väkiluku ”jäätyy” vuosikymmeniksi huippuunsa, noin 5,5 miljoonaan. Nyt julkaistun arvion mukaan Suomessa olisikin lähes täsmälleen yhtä monta asukasta 21 vuoden kuluttua kuin nyt. Huippuvuosi tuoreen ennusteen mukaan olisi vuosi 2030, jolloin Suomessa olisi 5 566 685 asukasta.

Ennusteen mukaan vuodesta 2031 alkaen väkiluku siis alkaisi laskea, ja vuonna 2050 Suomessa olisi noin 100 000 ihmistä vähemmän kuin tämän vuoden lopussa.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006255924.html
Jos Luoja suo, Jomala kasvaa. Ilomantsissa sen sijaan ei iloita.
 

Sardaukar

Greatest Leader
BAN
Huippu 2030.Jos Luoja suo, Jomala kasvaa. Ilomantsissa sen sijaan ei iloita.
Eikös tämä turvapaikanhakijoiden määrä olisi omiaan tasoittamaan tilannetta....

Näitähän olisi oiva käyttää muuttotappiokuntien väkiluvun nostamiseen....meneeköhän läpi jos ehdottaa? Ihan vielä sellainen maahanmuuttoystävällinen ideakin... :devilish:
 

junttura

Korpraali

Tänne pitäis vaan saada satatuhatta vastaavaa tsirpulaa tanssimaan letkeitä etelän soundeja, jos kotiperäiset nykynuoret ei tykkää enää panemisesta niin onhan meillä niitä tuontiauervaaroja. Itsekin kolmen lapsen isänä voin yrittää parhaani vaikka rouva ei välttämättä kovasti tykkäiskään :(
 

Nojatuolistrategi

Ylipäällikkö
Eikös tämä turvapaikanhakijoiden määrä olisi omiaan tasoittamaan tilannetta....

Näitähän olisi oiva käyttää muuttotappiokuntien väkiluvun nostamiseen....meneeköhän läpi jos ehdottaa? Ihan vielä sellainen maahanmuuttoystävällinen ideakin... :devilish:
Tilastokeskus taisi jo ottaa nettomuutto”voiton” huomioon tuossa ennusteessaan.

Lisäksi Suomi saa muuttovoittoa ulkomailta arviolta 15 000 henkilöä vuosittain.
Ja sitten ne partalapsipakolaiset hiljalleen valuvat etelän muuttovoittokaupunkeihin.

Mutta jos nuo 15 000 nettomaahanmuuttajahenkilöä sattuisivatkin olemaan naimaikäisiä naisihmisiä, saattaisi syntyvyys kääntyä nousuun syrjäkylien peräkammareissakin.
 

Heikki

Majuri
YLE:llä selitetään että on rasistista puhua että ilmastomuutoksen syynä olisi liiallinen väestönkasvu tietyissä maissa ja maanosissa
Medianlukutaito hoi.
"Honkatukian mielestä väestönkasvu ei kuulu YK:n ilmastoneuvotteluihin. Sitä varten on olemassa esimerkiksi maailman terveysjärjestö, hän sanoo.
– Mutta olen yksi heistä, jotka yrittävät pitää aihetta esillä. Siitä olisi syytä puhua ja rohkeasti. Pitäisi voida käydä asiallista keskustelua.
Asiallisuus onkin ollut suuri ongelma. Se palaa suoraan historiaan.
Tuorein esimerkki on perussuomalaisten kansanedustajan Ano Turtiaisen somekirjoitus Afrikassa kuolemaa aiheuttavasta tartuntataudista ebolasta.
Luonto mukana ilmastotalkoissa, Turtiainen kirjoitti Iltalehden mukaan(siirryt toiseen palveluun) Facebookissa.
Siinä juuri on avaus, joka saa ihmisoikeuksia kunnioittavassa ihmisessä aikaan halun vaieta koko aiheesta."
 

Nojatuolistrategi

Ylipäällikkö
Koreankierre.

Etelä-Koreassa panostettiin miljardeja syntyvyyden kääntämiseksi nousuun. Ei ole kääntynyt. Suomeakin uhkaa kierre, jota on vaikea kääntää. Kyse on jostain vielä paljon enemmästä kuin pelkistä eläkkeistä, sanoo EK:n pääekonomisti Penna Urrila.

Uusi ennuste on laskettu kokonaishedelmällisyysoletuksella 1,35, kun ennakkotietojen mukaan kokonaishedelmällisyys on jäämässä tänä vuonna Suomessa jopa lukemaan 1,32. Syntyvyyden laskukierre on ollut Suomessa poikkeuksellisen nopea. Vielä vuoden 2015 väestöennusteessa kokonaishedelmällisyysolettama oli 1,70 ja viime vuoden ennusteessa 1,45.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus ei usko syntyvyyden enää nousevan ja jäävän korkeammalla tasolle. Todellisuus tulee ennustettuakin tylympänä, Brotherus väittää.

Valtioneuvosto tiedotti tänään aloittavansa lapsistrategian valmistelun. Se on tervetullutta.

”Alhainen syntyvyys, väestön ikääntyminen, lapsiperheköyhyys ja ylisukupolvinen syrjäytyminen ovat haasteita, joihin meidän on löydettävä ratkaisuja. Kansallinen lapsistrategia on yksi keino vastata näihin haasteisiin”, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru tiedotteessa.

Ihmisiä maailmassa riittää. On entistä selvempää, että Suomesta on tehtävä nykyistä houkuttelevampi maa muuttaa ja tulla töihin.

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kuinka-alas-paljon-odotettua-synkempi-syntyvyys-voi-viela-painua-suomea-uhkaa-vaarallinen-kierre-josta-elakehuoli-on-vain-pieni-osa/2d78fccf-2eb3-4eb3-92da-352b36bd653d
Onneksi pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan. Naapurin idean voi lainata.
  • Ensin 5 vuodeksi Viron malli.
  • Sitten 5 vuodeksi Unkarin malli.
  • Lopuksi 5 vuodeksi natsi-Saksan malli.
Jos syöksykierre ei noilla lääkkeillä katkea, sitten maahanmuuttopolitiikka uuteen uskoon.
 

Rauhantekijä

Respected Leader
Nuoret eivät tee tähän maahan lapsia koska elämäntapansa ei ylipäänsä ole sellainen että oltaisiin valmiita ponnistelemaan perinteisen "perhe-elämän" suuntaisesti.
Milleniaalit ja nuoremmat keskittyvät helppoon yksilöelämiseen ja tinder-kavereiden kanssa paneskellaan vain seksin ilosta, ei muun syyn takia.

Kattokaas, ne omat kokemukset, maailmanmatkailu, oma instagram ja kermaperseily on sitä minkä takia nuoret elävät.
Jokainen elää omaa elämäänsä eikä verottajan tavoitteen mukaan. Tässä pelissä valtio häviää, koska yhteiskunnan hyvä ei ole nuorten tavoitteena.
Vanhatkin saa alkaa itse huolehtimaan itsestään ja tyhjentää pankkitilinsä kun itse joutuvat palkkaamaan avustajansa.
.
 
Viimeksi muokattu:

Lunni

Kenraali
Nuoret eivät tee tähän maahan lapsia koska elämäntapansa ei ylipäänsä ole sellainen että oltaisiin valmiita ponnistelemaan perinteisen "perhe-elämän" suuntaisesti.
Milleniaalit ja nuoremmat keskittyvät helppoon yksilöelämiseen ja tinder-kavereiden kanssa paneskellaan vain seksin ilosta, ei muun syyn takia.

Kattokaas, ne omat kokemukset, maailmanmatkailu, oma instagram ja kermaperseily on sitä minkä takia nuoret elävät.
Jokainen elää omaa elämäänsä eikä verottajan tavoitteen mukaan. Tässä pelissä valtio häviää, koska yhteiskunnan hyvä ei ole nuorten tavoitteena.
Vanhatkin saa alkaa itse huolehtimaan itsestään ja tyhjentää pankkitilinsä kun itse joutuvat palkkaavat avustajansa.
.
Tai ehkäpä se epävarmuus tulevaisuudesta vaikuttaa. Silloin ennen wanhaan oli tehtailla omat kerrostalot ja lastenhoidot. Pitivät oikein ylpeinä niitä ja kuinka pidettiin huolta työntekijöistä. Ei se palkka varmaan silloinkaan mitään johtajatasoa ollut, mutta aika moni sillä palkallaan pystyi ostamaan asuntonsa, autonsa ja vieläpä kesämökinkin. Nythän nämä lisääntymisiässä olevat taiteilevat nollatuntisoppareiden, osa-aikaisuuden ja jatkuvan yt-neuvottelun uhan alla. Asuntojen hinnatkin ovat vähän toistaluokkaa ja jos se akateeminen naisoletettu pitää alta kolmekymppisenä tauon työelämästä, sillä kandin paperilla voi vaikka pyyhkäistä sen vauvan pyllyn...

Ja sit ihmetellään kun lapsia ei synny... omakin mukula syntyi vahinkoraskauksena opiskelijana. Ei ollut tarkoitus...
 
Top