Yleinen kansainvälinen harjoitustoiminta

https://www.verkkouutiset.fi/liki-8...10-luvulla-ministeri-selvittaa-suomen-linjaa/

Liki 800 kansainvälistä harjoitusta 2010-luvulla – ministeri selvittää Suomen linjaa

Puolustusvoimien suunnitelma sisältää 92 kansainvälistä koulutus- ja harjoitustapahtumaa ensi vuodelle.

Ulkoasiainvaliokunta käsittelee torstaina valtioneuvoston selvitystä Puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen koulutus- ja harjoitustoimintaan vuonna 2019.
Kuultavana on ulkoministeri Timo Soini (sin.). Puolustusvoimat on osallistunut aktiivisesti kansainväliseen harjoitustoimintaan aikaisemmin.

Kansainvälisessä harjoitustoiminnassa Suomen tärkeimmiksi harjoituskumppaneiksi viime vuosina ovat nousseet Ruotsi ja Yhdysvallat sekä pohjoismaisessa viitekehyksessä oleva harjoitustoiminta,
kertoo pääesikunnan suunnitteluosaston kansainvälisen sektorin johtaja, kommodori Juhapekka Rautava.

– Harjoitusmäärät ovat kasvaneet 2010-luvulla, ja se on ollut hallittua kasvua, Rautava arvioi Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS:n Puolustusvoimien kansainvälistä harjoitustoimintaa
käsittelevässä seminaarissa.
– Kaiken kaikkiaan vuodesta 2010 alkaen Puolustusvoimat on osallistunut vajaaseen 800 erilaiseen kansainväliseen harjoitus- ja koulutustapahtumaan.
Näistä noin puolet on ollut kahden- tai monenvälisiä harjoituksia, neljäsosa pohjoismaisen puolustusalan yhteistyön Nordefco-harjoituksia, noin kymmenen prosenttia EU-harjoituksia ja noin 15 prosenttia
Nato-harjoituksia.
– Pelkkien kriisinhallintaharjoitusten määrä on selvästi vähentynyt. Harjoitusten luonne on monipuolistunut sisältämään kriisinhallinnan lisäksi myös muita sotilaallisia toimia, esimerkiksi sisältään logistiikan ja
johtamisjärjestelmien toiminnan harjoittelua.

Rautavan mukaan suurin osa näistä kansainvälisistä harjoitus- ja koulutustapahtumista on melko pieniä.
– Ensi vuodelle suunnitelluista tilaisuuksista alle kymmenen hengen tapahtumia on noin kolmekymmentä kappaletta. Tällaiseen koulutustapahtumaan lähdetään vain muutaman henkilön joukolla.
Ainoastaan noin puolenkymmentä kappaletta vuosittaisista harjoituksista on suuria joukkojen harjoituksia, joihin osallistuu satoja tai jopa tuhansia henkilöitä.
Noin kolmasosa kansainvälisistä harjoituksista pidetään Suomessa ja kaksi kolmasosaa ulkomailla.


Ensi vuonna 92 harjoitusta

Puolustusministeriön mukaan kansainvälisen koulutus- ja harjoitustoiminnan merkitys on korostunut Puolustusvoimien tehtävien edellyttämien valmiuksien ja kyvyn kehittämisessä.
Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Kehittyvä puolustusyhteistyö Ruotsin, Yhdysvaltojen ja Naton kanssa vaikuttaa myös näiden tahojen kanssa tehtävän koulutus- ja harjoitusyhteistyön sisältöön ja määrään.
Painopiste on vaativissa kansainvälissä harjoituksissa sekä avun antamista että vastaanottamista kehittävissä harjoituksissa.

Puolustusvoimien tärkeimmät harjoituskokonaisuudet ensi vuonna ovat osa pohjoismaista sekä Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa tehtävää kahden- ja monenvälistä yhteistyötä.

Puolustusvoimien vuoden 2019 suunnitelma sisältää 92 koulutus- ja harjoitustapahtumaa (81 vuonna 2018), joiden kustannukset ovat noin 10,8 milj. euroa (8,8 milj. euroa vuonna 2018).
Puolustusministeriön mukaan kustannusten nousu johtuu Suomessa järjestettävästä Bold Quest -testaus- ja todentamisharjoituksesta, jonka kustannukset ovat noin 4,5 miljoonaa euroa.

Suomi johtaa yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa keväällä 2019 Bold Quest 19.1:een liittyvän Suomessa toteutettavan osuuden sekä osoittaa käyttöön tarvittavat alueet ja muun tuen.
Koulutus- ja testaustapahtumaan osallistuu 19 maata ja Nato. Tarkoituksena on testata muun muassa tieto- ja johtamisjärjestelmien yhteensopivuutta.

Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari (sd.) on ilmoittanut kaipaavansa harjoituksesta yksityiskohtaisempaa tietoa.
Karin mukaan on eeikoista, että suomalaiset eivät johda Suomen maaperällä järjestettävää harjoitusta
 
Arctic Shieldistä asiaa:

 
Yhteistoiminnassa ei vuosienkaan harjoittelussa ole päästy kovin pitkälle kun yhteistä kieltäkään ei ole vielä saatu sovituksi. Tositilanteessa loppuisi yhteistoiminta esimerkiksi tulkin haavoittumiseen. Eikä näy ruotsin asema maamme virallisen kielenä vaan "pakkoruotsi" asenne on tehny tehtävänsä. Onneksi Maavoimat ei Ruotsista juuri apua odotakaan!

"– Maavoimiemme joukko-osastot ja kaikki toimialat harjoittelevat keskenään. Kehitämme yhteistyötämme koko ajan. Käytännössä yhteistyö näkyy esimerkiksi harjoituksen johtamiseen liittyvissä asioissa: suomalaiset johtavat suomeksi ja ruotsalaiset ruotsiksi, siksi meillä on eri johtamistasoilla yhteysupseerit, jotka varmistavat tiedonkulun."
 
Tykkäykset: PSS
Top