Yleinen kansainvälinen harjoitustoiminta


”Ei tarvetta lisätä kansainvälisiä harjoituksia”

Kansainvälisistä harjoituksista ja niiden määrästä on käyty viime aikoina paljon keskustelua mediassa.
Kaikkosen mukaan kyseessä on enemmänkin kyse myrskystä vesilasissa.
Hänen mukaansa Suomi on käynyt nyt niin kattavasti erilaisissa kansainvälisissä harjoituksissa, että harjoituksia voidaan paremmin priorisoida niistä saatavien hyötyjen perusteella.

– Tiedämme nyt paremmin, minkälaiset harjoitukset palvelevat meitä paremmin. Näyttää siltä, että harjoitusten määrälliseen lisäämisen ei ole tarvetta.

Kaikkonen toivoo myös Suomen pystyvän tällä hallituskaudella satsaamaan nykyistä enemmän kansainväliseen kriisinhallintaan.
Puolustusministerin mukaan kyse on paljolti jälleen puhtaasti resursseista, kysyntää suomalaisille kyllä riittäisi.

– Toivon, että tällä hallituskaudella pystyisimme hivenen lisäämään osallistumistamme erilaisiin kriisinhallintatehtäviin.
Kysyntää meillä on, suomalaisia rauhanturvaajia kaivataan, koska meidät tiedetään osaavaksi ja tuloksia tekeväksi porukaksi, Kaikkonen toteaa ja jatkaa suunnittelevansa käymistä Libanonissa seuraamassa suomalaisten toimintaa.
 
Top