Aselaki ja hallussapitolupa, luvalliset ja luvattomat aseet

No kun kysyt sellaista, jonka vähänkään enepää ammuntaa harrastanut on on nähnyt ja ymmärtänyt.

Eli poilisi joka harrastaa toiminta-ammuntaa on poliisipiireissä "vinoon katsottu" ihminen... Niissä ympyröissä ei ole katsottu hyvällä sellaisia virkaveljiä, jotka harrastavat urheiluammuntaa...siis toiminnaliisia lajeja...:oops:

en tiedä mistä tämä asenne johtuu mutta tämä on totta mitä nyt kirjoitan koska tämän on minulle monet tutut poliisit ja valtion virkamiehet kertoneet.

Minä tiedän mistä asenteet ovat suurelta osaltaan peräisin..

Tämä johtuu nimittäin siitä pitkästä aikakaudesta jonka kuluessa meillä oli sosialisteja sisäministereinä ja kansliapäällikköinä. Tilanne huipentui sen 12 vuoden aikana jolloin Halonen toimi presidenttinä ja kykeni vaikuttamaan korkeimpien virkamiesten nimityksiin erityisesti oikeuslaitoksessa sekä sisäministeriössä. Virassa eteneminen muodostui käytännössä mahdottomaksi ilman punaista jäsenkirjaa. Ilman Demla:n jäsenyyttä ei ollut (vaikuttaa varmasti vieläkin) mahdollista edetä oikeudellista tutkintoa vaativalla virkauralla.

Toisaalta jokainen ymmärtänee mitkä ansiot taas olivat omiaan helpottamaan virkanimityksiä ja nopeuttamaan urakiertoa.

Näiden politrukkiaikojen vaikutus jatkuu yhä sisäministeriön virkakierrossa ja sen myötä tietenkin koko organisaation sisällä.
 
Onkos tästä aiheesta, EU -direktiivi, kuulunut mitään uutta? Vievät läpi kaikessa hiljaisuudessa koska brexit vie huomion?
 
Itse asiassa on jopa mahdollista että vaikutus voi olla päinvastainen, EU:n mahdollisesti tiukin aselaki on Britanniassa ja "puoliautomaatit ovat Belsebuubista" -kampanjan keulahahmo Vicky Ford, kuten kaikki muutkin Britannian edustajat, ovat vaikutusvallattomia rampoja ankkoja EU:n instansseissa nyt.

EDIT Yleisen puolellahan on vilkkaat keskustelut sekä Brexitistä vaikutuksineen, että tästä direktiivimuutosesityksestä.
 
Sisäministeriö osallistuu norminpurkutalkoisiin.

"Mediatiedote 1.7.2016

Ampuma-aseiden lupaprosessia sujuvoitetaan aseturvallisuudesta tinkimättä
http://www.intermin.fi/fi/ajankohta...oitetaan_aseturvallisuudesta_tinkimatta_68610

Ampuma-aseiden lupaprosessiin ehdotetaan uudistuksia. Tavoitteena on sujuvoittaa ja nopeuttaa aseiden lupaprosessia aseturvallisuudesta tinkimättä. Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle muutosesitykset ampuma-aselain ampuma-aseen hankkimista ja hallussapitoa koskeviin säännöksiin ja rikoslakiin.

Aselupaa voisi jatkossa hakea sähköisesti, mikä joustavoittaisi ja nopeuttaisi lupaprosessia ja vähentäisi henkilökohtaisen asioinnin tarvetta. Sähköisen menettelyn rinnalla säilyisi mahdollisuus hakea lupaa asioimalla henkilökohtaisesti poliisilaitoksella. Aseluvan hakeminen ei olisi enää sidottu luvanhaltijan kotikuntaan tai kotipaikkaan, vaan lupahakemuksen voisi jättää haluamalleen poliisilaitokselle.

Perusteet aseluvan myöntämiselle eivät muuttuisi. Soveltuvuustestistä luovuttaisiin, koska testin hyödynnettävyys on huono ja sen koetaan vievän kohtuuttomasti poliisin resursseja. Soveltuvuustestin tuloksella ei ole ollut merkitystä lupapäätökseen, vaan päätökset ovat perustuneet muuta kautta esiin tulleisiin tietoihin.

Nykyiset aseiden hankkimis- ja hallussapitolupa sekä yksityinen valmistamislupa on tarkoitus yhdistää yhdeksi aseluvaksi. Aselupa olisi ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan hallussapitoon oikeuttava lupa, johon voitaisiin liittää oikeus aseen ja aseen osan hankkimiseen, valmistamiseen tai muuntamiseen yksityistä tarkoitusta varten.

Asekeräilijät kattavammin lupavalvonnan piiriin
Uudistus toisi myös asekeräilijät kattavammin lupavalvonnan piiriin, mikä parantaisi aseturvallisuutta. Enää ei riittäisi, että keräilijä pitää tiedostoa hankkimistaan aseista ja aseen osista, vaan jatkossa myös keräilijän tulisi hakea aselupaa hankkimilleen ampuma-aseille, tehokkaille ilma-aseille ja aseen osille. Hänen tulisi tehdä ilmoitus poliisille hankkimistaan aseen osista, joiden hallussapito perustuu siihen, että hänellä on oikeus vastaavista osista kootun ampuma-aseen hallussapitoon.

Jatkossa ase-elinkeinonharjoittajan tulisi ilmoittaa maahantuomansa, siirtämänsä, valmistamansa tai muuntamansa ampuma-aseen ja aseen osan yksilöintitiedot poliisin asetietojärjestelmään. Elinkeinonharjoittajalla säilytettävänä tai korjattavana olevien ampuma-aseiden ja aseen osien osalta ilmoitusvelvollisuus koskisi yli 90 päivää säilytettävänä tai korjattavana olevia aseita tai aseen osia. Muutos parantaisi aseiden elinkaari- ja sijaintitietojen hallintaa.

Velvollisuutta hankitun ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan esittämiseen tarkastettavaksi poliisille rajoitettaisiin. Asealan elinkeinonharjoittajalta hankittua ampuma-asetta, tehokasta ilma-asetta ja aseen osaa ei pääsääntöisesti tarvitsisi esittää poliisilaitoksella. Sen sijaan elinkeinonharjoittaja ilmoittaisi näiden luovutuksesta poliisin asetietojärjestelmään ja lupaviranomainen tarkistaisi tiedot.

Sähköisen asioinnin lisääminen on osa norminpurkua
Poliisin lupaprosesseja on selkeytetty jo useamman vuoden ajan ottamalla käyttöön sähköinen asiointi, luopumalla kotipaikkasidonnaisuudesta ja vähentämällä käyntiasiointia. Edellä mainitut uudistukset on jo tehty passeihin, henkilökortteihin ja yksityisen turva-alan säädöksiin.

Norminpurku on yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Myös sisäministeriö purkaa normeja ja keventää kansalaisten ja yritysten hallinnollista taakkaa omalla hallinnonalallaan. Erityisesti helpotetaan erilaisten lupien hakemista ja sähköistä asiointia.

Ehdotettujen muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Sähköistä asiointia vaativien uudistusten osalta muutokset tulisivat kuitenkin voimaan vasta huhtikuussa vuonna 2018, jolloin poliisin asetietojärjestelmän uudistaminen mahdollistaisi sähköisen asioinnin käytön aselupa-asioissa.

Lausuntokierros päättyy 19.8.2016."
 
Sisäministeriö osallistuu norminpurkutalkoisiin.

"Mediatiedote 1.7.2016

Ampuma-aseiden lupaprosessia sujuvoitetaan aseturvallisuudesta tinkimättä
http://www.intermin.fi/fi/ajankohta...oitetaan_aseturvallisuudesta_tinkimatta_68610

Ampuma-aseiden lupaprosessiin ehdotetaan uudistuksia. Tavoitteena on sujuvoittaa ja nopeuttaa aseiden lupaprosessia aseturvallisuudesta tinkimättä. Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle muutosesitykset ampuma-aselain ampuma-aseen hankkimista ja hallussapitoa koskeviin säännöksiin ja rikoslakiin.

Aselupaa voisi jatkossa hakea sähköisesti, mikä joustavoittaisi ja nopeuttaisi lupaprosessia ja vähentäisi henkilökohtaisen asioinnin tarvetta. Sähköisen menettelyn rinnalla säilyisi mahdollisuus hakea lupaa asioimalla henkilökohtaisesti poliisilaitoksella. Aseluvan hakeminen ei olisi enää sidottu luvanhaltijan kotikuntaan tai kotipaikkaan, vaan lupahakemuksen voisi jättää haluamalleen poliisilaitokselle.

Perusteet aseluvan myöntämiselle eivät muuttuisi. Soveltuvuustestistä luovuttaisiin, koska testin hyödynnettävyys on huono ja sen koetaan vievän kohtuuttomasti poliisin resursseja. Soveltuvuustestin tuloksella ei ole ollut merkitystä lupapäätökseen, vaan päätökset ovat perustuneet muuta kautta esiin tulleisiin tietoihin.

Nykyiset aseiden hankkimis- ja hallussapitolupa sekä yksityinen valmistamislupa on tarkoitus yhdistää yhdeksi aseluvaksi. Aselupa olisi ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan hallussapitoon oikeuttava lupa, johon voitaisiin liittää oikeus aseen ja aseen osan hankkimiseen, valmistamiseen tai muuntamiseen yksityistä tarkoitusta varten.

Asekeräilijät kattavammin lupavalvonnan piiriin
Uudistus toisi myös asekeräilijät kattavammin lupavalvonnan piiriin, mikä parantaisi aseturvallisuutta. Enää ei riittäisi, että keräilijä pitää tiedostoa hankkimistaan aseista ja aseen osista, vaan jatkossa myös keräilijän tulisi hakea aselupaa hankkimilleen ampuma-aseille, tehokkaille ilma-aseille ja aseen osille. Hänen tulisi tehdä ilmoitus poliisille hankkimistaan aseen osista, joiden hallussapito perustuu siihen, että hänellä on oikeus vastaavista osista kootun ampuma-aseen hallussapitoon.

Jatkossa ase-elinkeinonharjoittajan tulisi ilmoittaa maahantuomansa, siirtämänsä, valmistamansa tai muuntamansa ampuma-aseen ja aseen osan yksilöintitiedot poliisin asetietojärjestelmään. Elinkeinonharjoittajalla säilytettävänä tai korjattavana olevien ampuma-aseiden ja aseen osien osalta ilmoitusvelvollisuus koskisi yli 90 päivää säilytettävänä tai korjattavana olevia aseita tai aseen osia. Muutos parantaisi aseiden elinkaari- ja sijaintitietojen hallintaa.

Velvollisuutta hankitun ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan esittämiseen tarkastettavaksi poliisille rajoitettaisiin. Asealan elinkeinonharjoittajalta hankittua ampuma-asetta, tehokasta ilma-asetta ja aseen osaa ei pääsääntöisesti tarvitsisi esittää poliisilaitoksella. Sen sijaan elinkeinonharjoittaja ilmoittaisi näiden luovutuksesta poliisin asetietojärjestelmään ja lupaviranomainen tarkistaisi tiedot."

Ei sinänsä huono ehdotus. Muistaakseni pällitestin järkevyydestä ja käyttökelpoisuudesta esitettiin lainlaatijoille epäilyksiä, kun tätä aselakia sorvattiin, mutta sinne se piti vain änkeä. Lupien yhtenäistäminen yhdeksi on hyvä homma, mutta en ole varma asekeräilijöiden lupaprosessin tiukentamisesta. Asekeräilijöiltä ei tietääkseni ole varastettu tai kadonnut juurikaan aseita, ja nykyisinkin asekeräilijän statuksen menettää tiettävästi varsin vikkelästi, jos töpeksii.
 
Heh....! Kyllä jokaisen aseenomistajan sen verran lakia pitää tuntea, että tietää aseen laukeamisen julkisella paikalla aiheuttavan hallussapidon kannalta ongelman.
Henkilökohtaisen aseen liikkuvat osat olleet liian usein takana..:) ja seurauksena ollut hillitön tuli:uzi:
 
Ei sinänsä huono ehdotus. Muistaakseni pällitestin järkevyydestä ja käyttökelpoisuudesta esitettiin lainlaatijoille epäilyksiä, kun tätä aselakia sorvattiin, mutta sinne se piti vain änkeä. Lupien yhtenäistäminen yhdeksi on hyvä homma, mutta en ole varma asekeräilijöiden lupaprosessin tiukentamisesta. Asekeräilijöiltä ei tietääkseni ole varastettu tai kadonnut juurikaan aseita, ja nykyisinkin asekeräilijän statuksen menettää tiettävästi varsin vikkelästi, jos töpeksii.

Toivottavasti sujuvoittaminen näkyy myös lupien hinnoissa, taannoinen 100% korotus nyppii vieläkin.
 
Lukaisin koko paperin läpi, ja mulle tuli tässä ketjussa esitetyistä kysymyksistä seuraavanlainen kuva:

-asekerälijöiden torrakot siirtyvät normaalin luvituksen piiriin, koska tiedostoaseet ovat ilmeisesti vähän hankalia viranomaisen kannalta. Näin ne siirtyvän varmuudella samalla lailla rekisteriin kuin muutkin aseet. Muutos on myös maksuton niiden aseiden osalta, jotka on hankittu ennen lain voimaantuloa.

-luvan hinta tulee riippumaan saavutettujen säästöjen määrästä. En pidättäisi henkeäni, kun 119 henkilötyövuodesta arvioidaan vähenevän 5 (vaikka mm. kaikki asenäytöt jäävät pois - siis n. 40 000 kappaletta. En muista, onko aika varttitunti vai puolikas, mutta vartillakin jo tässä on 10 000 henkilötyötuntia! Mitä ilmeisimmin mitoitus on sen mukainen, että kaikki aseluvat ovat tulevaisuudessa määräaikaisia. Tämä on toisaalta uhkaavan EU-direktiivin mukaista.) Dramaattista laskua ei ole siis odotettavissa, varsinkin kun uuden luparekisterin hankintaan budjetoidaan 3 miljoonaa ja vuotuiseen ylläpitoon lähes 800 000 euroa. Mikä tässä on voittoa on se, että luvan hinta ei ainakaan tämän luonnoksen mukaan nouse.

Kokonaisuudessaan luonnos on yllättävän positiivinen viimeaikaisten uhkakuvien varjossa.
 
Henkilökohtaisen aseen liikkuvat osat olleet liian usein takana..:) ja seurauksena ollut hillitön tuli:uzi:

Hillitön tuli aiheutuu liipaisimen jousen katkeamisesta. Häiriö poistetaan työntämällä liipaisin eteen. Tämän jälkeen ase varmistetaan ja irrotetaan vyö. Katkenneen jousen tilalle asettaa aseenhuoltohenkilöstö uuden jousen.

Sori OT.
 
-luvan hinta tulee riippumaan saavutettujen säästöjen määrästä. En pidättäisi henkeäni, kun 119 henkilötyövuodesta arvioidaan vähenevän 5 (vaikka mm. kaikki asenäytöt jäävät pois - siis n. 40 000 kappaletta. En muista, onko aika varttitunti vai puolikas, mutta vartillakin jo tässä on 10 000 henkilötyötuntia! Mitä ilmeisimmin mitoitus on sen mukainen, että kaikki aseluvat ovat tulevaisuudessa määräaikaisia. Tämä on toisaalta uhkaavan EU-direktiivin mukaista.) Dramaattista laskua ei ole siis odotettavissa, varsinkin kun uuden luparekisterin hankintaan budjetoidaan 3 miljoonaa ja vuotuiseen ylläpitoon lähes 800 000 euroa. Mikä tässä on voittoa on se, että luvan hinta ei ainakaan tämän luonnoksen mukaan nouse.


Aseen näytön pitäisi tosiaan olla tarpeeton, jos ase hankitaan uutena jostakin liikkeestä.
 
Kuten arvata saattaa, Hyysärin otsikointi lähtee aivan eri näkökulmasta. "
Aseluvan vaatimukset höllentymässä – kouluampumisten jälkeen käyttöön otettu soveltuvuustesti poistumassa"


http://www.hs.fi/kotimaa/a1467352359058?jako=16aeb7d4fe1a629fc4ef7a3dbdba7337

Hyvä että ainakin tässä asiassa uskalletaan myöntää vanhan lain toimimattomuus ja tehdä asialle jotain korjauksia.
Valitettavaa, etteivät ihmiset joilla ei ole mitään ymmärrystä aseista, suhtautuvat asiaan pelkällä tunteella, ajattelematta lainkaan asiaa aivoillaan.
Lainaus Iltalehden lukioiden kommenteista.

Peter Josefsson ·
Espoo
Sovitaanko että asetta kantaa poliisit, sotilaat, turvamiehet (poliisin hyväksymät) ja metsästäjät(näille testit ja tarkistukset ajoittain) sekä asetta tarvitsevat urheilijat .
Me muut voidaan ammuskella lutkulla tai heitellä kiviä....
 
Tarkoittaakos tuo sähköinen lupahakemus sitä, että lupa-asia käsitellään muualla, kuin "omalla" poliisiasemalla?

Onko poliisi siis rakentanut valtakunnallisen ja keskitetyn aselupahallintokeskuksen vai onko se vasta työn alla...?
 
Ei sinänsä huono ehdotus. Muistaakseni pällitestin järkevyydestä ja käyttökelpoisuudesta esitettiin lainlaatijoille epäilyksiä, kun tätä aselakia sorvattiin, mutta sinne se piti vain änkeä. Lupien yhtenäistäminen yhdeksi on hyvä homma, mutta en ole varma asekeräilijöiden lupaprosessin tiukentamisesta. Asekeräilijöiltä ei tietääkseni ole varastettu tai kadonnut juurikaan aseita, ja nykyisinkin asekeräilijän statuksen menettää tiettävästi varsin vikkelästi, jos töpeksii.

Ei se ennenkuulumatonta ole, että asekeräilijältä varastetaan aseita. Viime vuosilta löytyi nopeasti kaksi tapausta, molemmat vuodelta 2014. Tosin en syytä keräilijöitä itseään, minkäs sille voi, että keskittymät vetävät varkaita puoleensa. Ampuma-aseiden omistajista asekeräilijät ovat varmaankin keskimäärin parhaiten säädöksiä noudattavaa sakkia.

http://yle.fi/uutiset/hameenkyron_a..._paatyvan_suomalaisille_kerailijoille/7047900
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014112018853966_uu.shtml

Mutta väkisinhän tuollaisista tapauksista, samoin kuin Nekalan asepajan ja Suomen Metsästysmuseon varkauksista, tulee mieleen, ovatko turvajärjestelyt riittävät? Muutaman aseen omistajaa ei kannata alkaa demonisoimaan, eikä useammankaan, mutta tietty vastuullisuus olisi paikallaan. Siinä on jotakin nurinkurista, että lain puolesta on ihan ok säilyttää lattiaan pulttaamattomassa yli 150 kg painoisessa peltikaapissa kymmenien pistoolien ja ressukiväärien kokoelmaa. Johan tuolla aseistaa joukkueen ISIS-taistelijoita (tai Itä-Suomen Kansantasavallan itsepuolustusjoukot), ja saaliin arvo katukaupassa on ainakin kymmeniä tuhansia euroja. Mielestäni säilytystä koskevia määräyksiä olisi syytä tiukentaa aseiden suuromistajien kohdalla. Jos on varaa kymmeneen aseeseen tai ylikin, niin on varaa myös varmennetun yhteyden rikosilmoitinlaitteistoon ja asiallisiin säilytystiloihin.


Lukio versus lukija. ;)
 
Back
Top