Haavoittuneen taistelija kulku hoitoon - Keskustelua evakuointiketjusta.

Olen kuullut eräästä hotellista, joka oli tarkoitus muuttaa sotasairaalaksi kriisin aikana. Petipaikkoja kyllä järjestyy, mutta entä hoitajat ja lääkärit? Yhdelle sairaanhoitajalle tiimi kokemattomista lähihoitajista, ja työ opettaa tekijäänsä? Ammattiporukka tekisi töitä kellon ympäri?
Eli onko tässä ketjussa aiemmin keskusteltu, kuinka sotasairaalaverkosto luotaisiin haavoittuneiden tulvaa varten. Samaan aikaan sivilliyhteiskunta elää elämäänsä hoidontarpeineen. Vanhukset saa samalla tavalla slaageja yms.
Tiloja varmasti riittää juuri kuten sanoit. Petipaikkoja ja huoneita löytyy varmasti olemassaolevista majoituslaitoksista, kylpylöistä ja muista kuntoutuslaitoksista. Yksi pullonkaula rakennuskannassa saattaa olla soveltuvien pesutilojen löytäminen kun pitäisi autettavia/makaavia pystyä pesemään sekä leikkaussalikapasiteetin lisääminen. Keittiöitä ja kylmiöitä tarvitaan eläville ja kuolleille. Suuremmista paikoista näitä varmasti löytyvät molemmat samasta paketista. Mieluiten oma kaivo ja oma voimala, jotka ainakin on rakennettu vanhempien sairaaloiden kuten tuberkuloosisairaaloiden yhteyteen. Myös tuorekaasujärjestelmät (happi lähinnä) olisi hyvä olla olemassa ja kunnossa vaikka happipulloillakin pystyy pelaamaan pitkälle, vaikka hankalaahan se on. Tuorekaasujärjestelmät laittavat painoarvoa entisille sairaalarakennuksille myöskin.

Vanhaan hyvään aikaan nämä asiat oli miettittynä valmiiksi kansallisissa valmiussuunnitelmissa, mutta niistä ei olla julkisesti huudeltu kuten ei ole sotaväen valmiussuunnitelmistakaan. Käsittääkseni ainakin julkisella puolella sulkeutunutta tai lakkeutettua leikkaussalikapasiteettia on siiretty naftaliiniin ja koipalloihin kriisiaikoja varten ja rakennuskannassa saattaa olla "valmiudessa uinuvia varasairaaloita".
 
Osastoilla toimisi todennäköisesti pikakoulutetun henkilöstön lisäksi, myös tavallisia hoitajia ja lääkäreitä. Mikä olisi suhde, en osaa veikata.
Ajantasainen poikkeustilalainsäädäntö mahdollistaa työvelvollisuuden kautta koulutetun henkilökunnan työskentelemään kriisiaikoina perustettavissa laitoksissa neljän viikon ajan.

Ja me koulutetut ammattilaisethan löydymme moni Valviran rekisteristä, eli valtion ei tarvitse alkaa kyselemään oppilaitosten arkistoja ja rekistereitä, kenellä on lisenssi ja koulutus ja kenellä ei... ;)

VALMIUSLAKI
29.12.2011/1552

95 §
Työvelvolliset

Jos 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa työnvälityspakko ja irtisanomisoikeuden rajoittaminen eivät ole riittäviä toimenpiteitä maanpuolustuksen, väestön suojaamisen, välttämättömän terveydenhuollon tai vähimmäistoimeentulon taikka huoltovarmuuden kannalta erityisen merkityksellisen tuotannon turvaamiseksi, on jokainen Suomessa asuva, jolla on kotikuntalain (201/1994) mukaan kotikunta Suomessa ja joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta, velvollinen tekemään tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi välttämätöntä työtä.

Lisäksi 3 §:n 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa on jokainen Suomessa asuva, jolla on kotikuntalain mukaan kotikunta Suomessa, joka toimii terveydenhuollon alalla, on saanut koulutusta tällä alalla ja joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta, velvollinen tekemään tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi välttämätöntä työtä terveydenhuollossa. Määräys tällaiseen työhön voidaan antaa korkeintaan kahdeksi viikoksi kerrallaan. Määräys voidaan uusia kerran.
 
Viimeksi muokattu:

kimmo.j

Respected Leader
Ajantasainen poikkeustilalainsäädäntö mahdollistaa työvelvollisuuden kautta koulutetun henkilökunnan työskentelemään kriisiaikoina perustettavissa laitoksissa neljän viikon ajan.

Ja me koulutetut ammattilaisethan löydymme moni Valviran rekisteristä, eli valtion ei tarvitse alkaa kyselemään oppilaitosten arkistoja ja rekistereitä, kenellä on lisenssi ja koulutus ja kenellä ei... ;)

VALMIUSLAKI
29.12.2011/1552

95 §
Työvelvolliset

Jos 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa työnvälityspakko ja irtisanomisoikeuden rajoittaminen eivät ole riittäviä toimenpiteitä maanpuolustuksen, väestön suojaamisen, välttämättömän terveydenhuollon tai vähimmäistoimeentulon taikka huoltovarmuuden kannalta erityisen merkityksellisen tuotannon turvaamiseksi, on jokainen Suomessa asuva, jolla on kotikuntalain (201/1994) mukaan kotikunta Suomessa ja joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta, velvollinen tekemään tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi välttämätöntä työtä.

Lisäksi 3 §:n 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa on jokainen Suomessa asuva, jolla on kotikuntalain mukaan kotikunta Suomessa, joka toimii terveydenhuollon alalla, on saanut koulutusta tällä alalla ja joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta, velvollinen tekemään tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi välttämätöntä työtä terveydenhuollossa. Määräys tällaiseen työhön voidaan antaa korkeintaan kahdeksi viikoksi kerrallaan. Määräys voidaan uusia kerran.
Kyllä ja kokeneita hoitajia löytyy kyllä muista, kriisi aikana ei niin pakollisista töistä, joista heidät voidaan siirtää näihin tehtäviin.

PS. Valvirasta, suomessahan ihmisen yksityisyys on hyvin tarkasti varjeltu asia ja lainsäädännön tiukasti suojaama, paitsi B-luokan kansalaisten, kuten hoitajien ja lääkärien.
 
PS. Valvirasta, suomessahan ihmisen yksityisyys on hyvin tarkasti varjeltu asia ja lainsäädännön tiukasti suojaama, paitsi B-luokan kansalaisten, kuten hoitajien ja lääkärien.
Kyllä. Vahva epäilys on että keskitettyjen kansallisten rekisterien tarkoitus, oli sitten henkilöstä rekisteröitävänä tietona terveydenhuoltoalan koulutus, ajoneuvot tai ampuma-aseet, niin epäilen että hallinnon ja virkakunnan intressissä ei ole pelkästään tietää rauhanaikana vaan myös valjastaa käyttöön tarvittaessa kriisiaikana. Ja näinhän asia jo on hyötyajoneuvojen osalta. Muun tauhkan, tilpehöörin ja vaikka terveydenhuoltoalan koulutuksen kohdalla keskitetyt rekisterit tarjoavat käyttöönvaljastamiseen mahdollisuuden myöhemmin, jos suunnitelmia ei jo ole olemassa (vetää foliota päähän syvemmälle).
 

proileri

Eversti
Koska potilaan hoidosta vastaavat ammattilaiset, en ole ihna varma, että esittämäsi on oikeasti totuus. Se voi olla hyvinkin yksi malli jolla asioita hoidetaan, mutta tuskin ainoa malli. Vähänkin humaanimpi päällikkölääkäri, niin triage tehdään paljastetulle potilaalle, jolloin ei kysytä mistä potilas tulee.
Kyllä, tämä on PV:n edustajien esittämä malli.

Mutta potilaiden suhteen nykyisin joutuu olemaan entistä tarkempana, myös siviilien suhteen. Vihollistaistelijoita pitänee aina vartioida kaiken varalta, mutta samoin myös nykyään harmaan vaiheen siviilejä, koska ei ole tietoa ovatko nämä kenties minkä osapuolen palkkalistoilla vaikka Suomen passin omaisivatkin. Juuri harjoituksessa tuli vastaan tilanne missä 'epämääräiset aseistautuneet henkilöt' olivat ottaneet haltuun rakennuksen X, ja sieltä sitten tuli yksi haavoittunut 'siviili' - mutta tietenkään tässä kohtaa ei voitu tietää että mihin leiriin kyseinen 'siviili' kuului, kun epämääräisiä hiippareita oli siellä täällä. Lopulta käsikirjoituksen mukaan kyseinen henkilö oli neutraali, mutta koko hoito- ja evakuointiketjun aikana oli pakko varautua siihen että saattaisi olla myös vihamielinen tapaus.

Sattumoisin samassa harjoituksessa oli myös KV-puolella käyneitä PV:n edustajia, ja totesivat että KV-hommissa on ollut tarpeen tutkia sisääntulevat paikalliset paitsi räjähteiden niin myös esim. GPS-lähettimien varalta ennen hoitopaikkaan siirtoa. Hoitopaikat ja niiden henkilökunta nimittäin voivat olla lihavia maaleja hyökkäyksille ja kranaatti-iskuille noissa tilanteissa, jos tarkoitus on demoralisoida ja luoda sekaannusta. Yhtään huonommalla tuurilla, motivoitunut soluttautuja ehtii hyvinkin paria ihmistä puukottaa tilapäisvälineellä, jos pomppaa yhtäkkiä pöydältä.

Eli yhteenvetona: siviileihin ei ole luottamista :)
 
Viimeksi muokattu:

pekkago

Korpraali
Terveydenhuollossa normaaliolojen häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa on valmiussuunnitelmien mukaan mahdollisuus kahdessa vuorokaudessa lisätä sairaansijojen määrää ja muuta kapasiteettia 25 prosenttia. 2–6 vuorokauden sisällä on mahdollisuus lisätä kapasiteettia 50 prosentilla normaaliajan volyymiin verrattuna. Tiedän, että esimerkiksi jotkut sairaalat ovat suunnitelleet asian niin, että käyttöön otetaan naapurissa sijaitseva terveydenhuolto-oppilaitos (amk tai toisen asteen oppilaitos) tiloineen. En tiedä, että onko tätä valmiutta missän oikeasti koeponnistettu. Läpi maan kun erikoissairaanhoidon sairaansijoja kun on vähennetty. Elektiivistä ei kiireellistä leikkaustoimintaa (kuten esim. suonikohjuja, lihavuusleikkauksia ja tekonivelkirurgiaa) voidaan poikkeusoloissa siirtää. Terveyskeskuksiin siirretään ne potilaat, jotka eivät tarvitse välitöntä erikoissairaanhoitoa. Puolustusvoimat keskustelevat säännöllisesti sairaanhoitopiirien kanssa tarvitsemistaan terveydenhuoltoalan ammattilaisista ja jokaisesta tehdään varaus joko puolustusvoimille tai sitten julkiselle terveydenhuololle.

Sotilaallisen konfliktin aikana puolustusvoimien kenttälääkintäorganisaatio antaa ensihoitoa potilaille, joiden terveydentila ei kestä välitöntä siirtoa siviilisairaalaan. Muilta osin puolustusvoimien terveydenhuolto tukeutuu kunnalliseen terveydenhuolto- järjestelmään. Sosiaali- ja terveysministeriö ja puolustushallinto varaavat yhteistyössä kenttälääkintäjärjestelmän tarvitsemat terveydenhuollon ammattihenkilöt ottaen huomioon osapuolten henkilöstötarvekokonaisuus. Puolustusvoimientehtäviin on viime vuosina varattu n. 1 600 lääkäriä ja 1 400 muuta terveydenhuollon ammattihenkilöä.

Asianmukaista on, että ammatilhenkilölle itselleen ilmoitetaan se, että mille organisaatiolle hänet on varattu poikkeusoloissa. Varsinaisia sotasairaaloita ei enää perusteta, vaan tukeudutaan jo olemassaolevaan julkiseen terveydenhuoltoon, jonka hoitokapasiteettia tosin voidaan tilapäisjärjestelyin voidaan joutua lisäämään. Toisen maailmansodan aikana ei Suomessa vielä ollut kovin suurta sairaalakapasiteettia ja silloin sotasairaaloiden perustaminen oli tarpeen. Suomen keskussairaalaverkosto on perustettu pääosin 1950-luvulla. Terveydenhuollon henkilöreservin muodostavat myös alan opiskelijat sekä alalta juuri eläköityneet, jotka eivät ole vielä täyttäneet 65-vuotta.

Suomessa on mielestäni vähän sairaaloita, joissa on suojatiloihin sijoitettuja sairassijoja ja esimerkiksi leikkaussaleja. Suomessa luotetaan siihen, että sairaalat kyetään evakuoimaan ennen kun taistelut tulevat lähelle sairaalaa. Vain muutamassa isommassa sairaalassa näitä maan alle sijoitettuja suojatioissa sijaitsevia varasairaaloita on (mm. Helsinki, Oulu ja Kouvola). Pääkaupunkia koskevissa evakuointisuunnitelmissa on suunniteltu, että terveydenhuoltoalan ammattilaiset evakuoidaan pääkaupungista viimeisenä kriisitilanteissa, jotta loukkaantuneiden hoitokyky alueella pystytään säilyttämään mahdollisimman pitkään.
 
Viimeksi muokattu:
@pekkago,

Kiitos tästä erinomaisesta pläjäyksestä. Siinä oli riittävän laveasti uutta tietoa meille monelle asiasta jota yllättävän vähän tiedetään ja tunnetaan. Ehkä sattuneestakin syystä. Paljon uutta itselleni siitä kenttälääkintäketjun toisesta päästä.
 

Aarne1

Majuri
"Mosulin hyökkäyksen aikana Irakin turvallisuusjoukkoja tuettiin myös hätäkirurgisella ensihoitokyvyllä. Valtausoperaatio alkoi lokakuussa 2016 ja Itä-Mosul vallattiin takaisin tammikuun 2017 lopussa noin 100 päivää kestäneiden taisteluiden jälkeen. Hyökkäys Länsi-Mosulin valtaamiseksi alkoi 19.2.2017. Mosulin ilmoitettiin siirtyneen Irakin turvallisuusviranomaisten haltuun 9.7.2017. Mosulin valtaamisen aikana suomalaiset osallistuivat yli 590 sotavammapotilaan hoitamiseen, joista 25 oli vaativia hätäkirurgisia leikkauksia."

http://maavoimat.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomalaisten-koulutustehtava-laajentuu-irakissa

Aikamoista oppia.
 

kimmo.j

Respected Leader
"Mosulin hyökkäyksen aikana Irakin turvallisuusjoukkoja tuettiin myös hätäkirurgisella ensihoitokyvyllä. Valtausoperaatio alkoi lokakuussa 2016 ja Itä-Mosul vallattiin takaisin tammikuun 2017 lopussa noin 100 päivää kestäneiden taisteluiden jälkeen. Hyökkäys Länsi-Mosulin valtaamiseksi alkoi 19.2.2017. Mosulin ilmoitettiin siirtyneen Irakin turvallisuusviranomaisten haltuun 9.7.2017. Mosulin valtaamisen aikana suomalaiset osallistuivat yli 590 sotavammapotilaan hoitamiseen, joista 25 oli vaativia hätäkirurgisia leikkauksia."

http://maavoimat.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomalaisten-koulutustehtava-laajentuu-irakissa

Aikamoista oppia.
Ihan parasta mahdollista oppia. Antaa mahdollisuuden testata omia suunnitelmia ja koeponnistaa omia olettamuksia siitä mikä toimii ja kuinka pitkään.
 

ctg

Greatest Leader
Synteettistä plasmaa kehitellään jenkkilässä

In the aftermath of the Las Vegas mass shooting on Sunday, hundreds of people lined up to give blood at a handful of donation centers in the area. It was a heartening scene—people hoping to help in any way they could. But if science lives out its promise, it will one day be an obsolete one.

Scientists have been working on creating synthetic blood for years now. The hope is that this substance will have a longer shelf life than human blood—which can only be refrigerated for 42 days—and eventually can be packaged and stored for use in emergencies. If this works, thousands of lives could be saved every year.

"People can't show up fast enough and then the system can't draw their blood fast enough to meet the need," said Allan Doctor, a physician and researcher at the Washington University in St. Louis. "Pulse nightclub, Boston Marathon, now Vegas—all of these are situations where there's a sudden unpredictable need for massive transfusion."

Doctor's lab has been working to create a blood substitute called ErythroMer, comprised of human hemoglobin, sourced from the red blood cells in expired blood at blood banks, and a synthetic polymer. This synthetic blood is actually a dehydrated powder, which would allow it to be stored for years, rather than weeks, and easily transported. Doctor envisions that it could eventually be packaged along with purified water so that doctors or EMTs could mix it when they needed to use it on a patient.
https://motherboard.vice.com/en_us/article/kz75px/scientists-are-racing-to-create-synthetic-blood-in-the-wake-of-mass-tragedies
 

ctg

Greatest Leader
Tämän voisi laittaa ensiapupakkaukseen

A new ultrathin, elastic display that fits snugly on the skin can show the moving waveform of an electrocardiogram recorded by a breathable, on-skin electrode sensor. Combined with a wireless communication module, this integrated biomedical sensor system - called "skin electronics" - can transmit biometric data to the cloud.

This latest research by a Japanese academic-industrial collaboration, led by Professor Takao Someya at the University of Tokyo's Graduate School of Engineering, is slated for a news briefing and talk at the AAAS Annual Meeting in Austin, Texas on February 17th.

Thanks to advances in semiconductor technology, wearable devices can now monitor health by first measuring vital signs or taking an electrocardiogram, and then transmitting the data wirelessly to a smartphone. The readings or electrocardiogram waveforms can be displayed on the screen in real time, or sent to either the cloud or a memory device where the information is stored.
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-02/uot-jrd021218.php
 

ctg

Greatest Leader
Get shot or wounded within an hour of a hospital and your chances of survival are a lot better than if you were farther away. But for U.S. Special Operations Forces and their partners, “farther away” is where the fighting happens, sometimes hundreds of miles from the nearest friendly hospital. So they’re closing the gap in places like Syria using jerry-rigged emergency rooms that fit on the back of trucks and lots of freeze-dried, powdered blood.
https://www.defenseone.com/technology/2018/05/special-operations-forces-are-changing-combat-medicine-jury-rigged-hospitals-and-freeze-dried-blood/148522/?oref=d-river
 

ctg

Greatest Leader

The REV Guardian armored ambulance was designed in response to the increasing threats faced by first responders. The Guardian is a fully functioning ambulance wrapped in Level IIIA ballistic protection. This provides protection for first responders’ entire bodies in the same manner that commonly-issued ballistic vests and helmets protect the chest and head.

The standard package of the new REV armored includes three levels of protection including, a Run flat tire system that ensure the crew can escape even if the tires are compromised. The vehicle is fitted with ballistic glass that protects what is typically the most vulnerable points on the vehicle. It has full envelope of Level IIIA ballistic Kevlar throughout the body of the ambulance.

Bob Collins, President of the REV Ambulance Group, commented, “While it is unfortunate that this sort of ballistic protection is needed, the market has requested the development of an ambulance that does not look like an armored military vehicle and functions like a normal ambulance, while providing increased safety to crews if they are involved in potential active shooter situations.”

In addition to meeting the ballistic protection the REV Guardian can operate as a standard unit within a fleet of ambulances.

REV Guardian represents the latest in a long line of industry-leading innovations intended to keep our nation’s first responders safe while answering their call of duty.
https://www.armyrecognition.com/july_2018_global_defense_security_army_news_industry/new_armored_ambulance_developed_by_american_company_rev.html

Pitäisikö siviiliambulanssit suojata tällä tekniikalla?
 

Benelli

Respected Leader

Sardaukar

Greatest Leader
BAN

Vääpeli

Respected Leader
Kuulema US SF porukat kantaa 4xkiritysidettä mukanaan. Joka raajalle omansa. Rohkeimmat kuulema 5 jos tuskat käy liian kovaksi.
Sijoitus 2 x etupuolella ja 2x sit IFAK jonka medic pitää löytää helposti.
 

ctg

Greatest Leader
Kysymys: Mitä voi käyttää toisisijaisena sitomistarpeena jos normaaleja siteitä ei jostain syytä löydy mistään?
 

VLF

Kapteeni
Kysymys: Mitä voi käyttää toisisijaisena sitomistarpeena jos normaaleja siteitä ei jostain syytä löydy mistään?
Periaatteessa mitä vain mikä toimii ja on riittävän puhdas. Vaikka vaatteesta repäistyllä kappaleella. Kiristyssiteen saa vaikka vyöstä tai kengännauhoista, vain mielikuvitus on rajana. Isot, henkeä uhkaavat vuodot tulee tilkitä ”millä vaan”. Jos lähtee puhdasta sidetarvetta etsimään siinä kohtaa kun kaverilla on suuri valtimovuoto, niin siinä käy äkkiä kylmät.
 
Top