Ilmastopsykoosi -ketju

Sir

Luutnantti
BAN
Suomen kokonaispäästöt CO2 on siis 56tonnia.
Mietipä vähän itse, voiko tuo luku mitenkään pitää paikkaansa vai olisiko mitenkään mahdollista, että olet n. 6 dekadia metsässä?

Keskimääräisen suomalaisen CO2-päästö on 8.7 tonnia per vuosi. Vertailun vuoksi Saksassa se on suunnilleen sama ja Puolassa hieman alempi. Eli se niistä yksittäisten voimalaitosten hehkutteluista.
 

Sir

Luutnantti
BAN
Ja sitten siitä "pahasta" Co2 kaasusta

Tuosta tekstistä (jolle et tapasi mukaan anna lähdettä):"this 2% perturbation in a single variable". Viittaako tuo 2% nyt siis CO2-pitoisuuteen ilmakehässä? Todellisuudessa CO2-pitoisuus on viimeisen miljoonan vuoden aikana vaihdellut välillä 200-300 ppm. Nyt se on ihmisen toimesta noussut yli 400 ppm:n. @Bushmaster tehköön prosenttilaskun siitä, onko tuossa kyse 2%:n muutoksesta.

Muille vakavammille lukijoille oleellinen pointti on se, että juuri kukaan ei sano CO2:n lisääntymisen yksin aiheuttaman säiteilytasapainon muutoksen johtavan merkittävään lämpenemiseen, vaan kyse on kerrannaisvaikutuksista. Juuri tästä on ollut kyse aiemmissakin maapallon lämpenemisissä. Jokin pieni seikka, esim. auringon säteilytehon lisääntyminen, on muuttanut tasapainoa hieman toisaalle ja kerrannaisvaikutukset ovat sitten vaikuttaneet siihen, että lämpötila on heilahdellut varsin merkittävästi. Yhtenä esimerkkinä kerrannaisvaikutuksesta vaikkapa jään sulaminen. Kun jää sulaa, niin sen alta paljastuu joko maata tai merta. Jää heijastaa lähes kaiken siihen osuvan auringonvalon takaisin avaruuteen, kun taas maa tai meri heijastaa vain vähän ja sen sijaan ne lämpiävät ja lämmittävät ilmakehää. Lisälämpeneminen johtaa sitten lisääntyvään jään sulamiseen jne.
 

Sir

Luutnantti
BAN
Mihin niistä monista esittämistäsi malleista viittaat?
Mielestäni olen esittänyt vain yhden mallin. Sen, että yhteisesti sovitaan, minkä verran katsotaan ilmakehän kestävän kasvihuonepäästöjä ja sitten tämä päästökiintiö jaetaan tasaisesti maailman ihmisten kesken. Tämä on se perusajatus, jonka moraalista pohjaa ei juuri kukaan muu kuin pari "mut mä haluun, että mulla on suurempi oikeus päästöihin kuin muilla" -höpisijää ole pystynyt kyseenalaistamaan eikä etenkään esittämään oikeudenmukaisempaa mallia. Sen teknisestä toteutuksesta voidaan jauhaa enemmän, jos nyt ensin saadaan tämä peruslähtökohta sovittua.

Jos olet sitä mieltä, että mitään ihmisen aiheuttamaa ilmastomuutosta ei ole tapahtumassa, eikä sellaisesta ole uhkaakaan, eikä ainakaan sen estämiseksi tarvitse mitään tehdä, niin ok, tästä lähtökohdasta lähtevän ajattelun hyväksyn vasta-argumentiksi. Mutta sitten ei voi samaan aikaan ruikuttaa, että "Kiina päästää lisää koko ajan päästöjään, hyi hyi".

Jos olet samaa mieltä kanssani, että ihmisen aiheuttama ilmastomuutos on käynnissä tai ainakin riski siitä, että näin on tapahtumassa, on varsin suuri, niin sitten pitää keksiä jokin oikeudenmukainen tapa, jolla päästöjä saataisiin vähennettyä ja sitten kuulisin mielelläni jonkun ehdotuksen, joka oikeudenmukaisuudessa pesee minun ehdotukseni. Jostain syystä kukaan ei uskalla tällaista ehdottaa. Miksi?
 
Viimeksi muokattu:

Passi

Respected Leader
BAN
Mietipä vähän itse, voiko tuo luku mitenkään pitää paikkaansa vai olisiko mitenkään mahdollista, että olet n. 6 dekadia metsässä?

Keskimääräisen suomalaisen CO2-päästö on 8.7 tonnia per vuosi. Vertailun vuoksi Saksassa se on suunnilleen sama ja Puolassa hieman alempi. Eli se niistä yksittäisten voimalaitosten hehkutteluista.
Minä? Lukuhan oli siitä kuvasta!
Eli tämä.
29756

Tilastokeskuksen sivuilta vielä toinen joka näyttäisi olevan sama kuin tuossa kuvassa jonka joku on tänne linkannnut.
Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2017
Kokonaispäästöjen kehitys sektoreittain
Tilastokeskuksen pikaennakkotietojen mukaan vuoden 2017 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat 56,1 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (milj. t CO2-ekv.)
 

Sir

Luutnantti
BAN
Lukuhan oli siitä kuvasta!
Sinun lukusi Suomen päästöille oli "56tonnia". Tuo nyt antamasi kuva sanoo 56.1 kilotonnia, mutta sekin on väärin, koska oikea luku on 56.1 miljoonaa tonnia. Kuten sanoin, antamasi luku on 6 kertaluokkaa pielessä.

Olen muuten takuuvarma, ettei tuo kuva ole tilastokeskuksen sivulla. Siellä takuulla ei kuviin lisätä poliittista propagandaa tyyliin:"SUOMI PELASTAA MAAPALLON ja SDP loihtii uuden kestävän kehityksen ILMASTOVERON!! Totta vain EU Hölmölässä".
 
Viimeksi muokattu:

Malle

Alokas
29757

29769

En tänne yleensä mitään kirjoita, kun nurkissa pyörin vain. Nyt oli kuitenkin pakko, sillä selkäpiitäni karmii aina kun tilastoja vääristellään jonkun agendan tähden.

Kävin katsomassa arvot kuvassa mainitusta lähteestä ja päivitin grafiikan lähemmäs todellisuutta. Se ei ole vieläkään täydellinen, mutta parempi kuin alkuperäinen.

Lähde: https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.GHGT.KT.CE
 
Viimeksi muokattu:

Bushmaster

Greatest Leader
Syyskuun globaali maapallon 2018 lämpötila sateliittin mukaan on kylmin syyskuun lämpötila viimeiseen 10 vuoteen

käppyrää o – Kopio.jpg
 

Bushmaster

Greatest Leader

Yleisiä harhaluuloja

Ilmastonmuutoksesta esiintyy lukuisia virheellisiä käsityksiä, joita tietyt ympäristötahot tarkoituksellisesti levittävät saadakseen kannatusta poliittisille ratkaisuilleen. Asiallinen keskustelu ilmastonmuutoksesta kuitenkin vaatii, että asioista puhutaan rehellisesti ja vääristelemättä. Siksi on tärkeää valaista harhakäsityksiä. Tässä osiossa on käsitelty seuraavat harhaluulot:
Osallistu tämän sivun keskusteluketjuun!

”Ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttamaa.”

Ei pidä paikkaansa, vaan muutos on ilmaston luonnollinen olotila. Tämä väite perustuu itse asiassa siihen, että hiilidioksidi on kasvihuonekaasu, ja jos mikään muu ei muutu, ihmisen aiheuttama hiilidioksidimäärän lisääntyminen ilmakehässä aiheuttaa maailmanlaajuisesti keskilämpötilojen nousua.

Ilmasto on kuitenkin huomattavasti tätä monimutkaisempi järjestelmä, jonka lukuisat muuttujat elävät koko ajan. Lisäksi hiilidioksidimäärän kasvu on historiallisesti seurannut lämpötilan nousua 500-800 vuoden viiveellä eikä päinvastoin, joten ainakaan menneisyydessä hiilidioksidi ei ole toiminut pääasiallisena ilmaston muuttajana.

On myös hyvä huomata, että yli 95% maailman hiilidioksidipäästöistä syntyy ilman ihmisen vaikutusta, nimittäin vapautumalla luonnosta ja meristä, mistä pääosin johtuukin tuo lämpötilojen nousua viiveellä seuraava hiilidioksidimäärän nousu.

Hiilidioksidin aiheuttamaa kasvihuoneilmiötä kuvaavat tietokonemallit, jotka ovat keskeinen osa argumenttia, ovat myöskin varsin puutteellisia. Ne eivät esimerkiksi luotettavasti ole kyenneet ”ennustamaan” menneitä lämpötiloja. Lisäksi niiden mukaan lämpenemisen pitäisi olla voimakkaampaa ylempänä ilmakehässä, eivätkä satelliittimittaukset tue tätäkään väitettä.
Lisätietoja:
« Palaa sivun alkuun
”Hiilidioksidi aiheuttaa ilmaston lämpenemistä.”

Jos mikään muu ei muutu, niin kyllä. Hiilidioksidi sekä sitoo itseensä (eli ilmakehään) lämpöä että sirottaa osan maasta tulevasta lämpösäteilystä takaisin maahan. Jos ilmakehä ja muut ilmastoon vaikuttavat tekijät olisivat muuten täysin muuttumattomia, lämpötila muuttuisi silloinkin vain logaritmisesti hiilidioksidipitoisuuden mukaan.

Ilmasto on kuitenkin erittäin monimutkainen järjestelmä, eikä edes suljettu sellainen, joten yhden muuttujan perusteella ei voida sanoa vielä mitään. Vaikka korrelaatio (samansuuntaiset muutokset yhtä aikaa) ei tarkoitakaan kausaliteettia (syy-seuraus-suhdetta), niin esimerkiksi auringon aktiivisuus korreloi selvästi voimakkaammin maailman lämpötilojen kanssa kuin hiilidioksidin määrä ilmakehässä.
Ihmisen tuottama hiilidioksidi voi siis hieman vaikuttaa ilmastonmuutokseen, mutta se ei sitä yksin aiheuta. Historiallisen aineiston mukaan maapallolla on myös usein vallinnut tilanne, jossa lämpötilat ovat olleet nykyistä korkeampia, vaikka hiilidioksidipitoisuus on ollut alempi, ja päinvastoin.
Lisätietoja:
« Palaa sivun alkuun
”Luonnon tila huonontuu koko ajan.”
Itse asiassa, luonnon tila on enimmäkseen jatkuvasti parempaan päin. Yhteiskuntien vaurastumisen ja luonnonsuojelun välillä on havaittu selvä yhteys, eli käytännössä paremmin toimeentulevilla ihmisillä on enemmän mahdollisuuksia panostaa ympäristöystävällisiin valintoihin sekä toimintaan. Kääntäen köyhimmissä yhteiskunnissa ihmisten ajasta ja resursseista suurin osa kuluu elannon hankkimiseen, jolloin ympäristöstä ei edes ehditä ja kyetä huolehtimaan niin hyvin, vaikka haluja olisikin.

Vauraus ja ympäristöasia kulkevat käsi kädessä myös toisella tapaa. On nimittäin ilmeistä, että mitä paremmin luonto voi, sen tuottavampi se voi olla. Esimerkiksi täällä Suomessa metsät ovat tavalla tai toisella aina olleet tärkeä tulonlähde. Siksi luonnolle onkin ollut vain hyväksi, kun on huomattu, että mitä paremmin metsistä huolehditaan, sen paremmin ne voivat myös tuottaa. Tästä yhtenä hyvänä mittarina käynee se, että kun vuonna 1990 Suomen metsät pystyivät sitomaan vain 21,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, on metsien hoito ja kasvu johtanut siihen, että vuonna 2005 metsät sitoivat jo 31 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.
Lisätietoja:
« Palaa sivun alkuun

”Ilmastonmuutoksen seuraukset ovat yksinomaan haitallisia.”

Katastrofiskenaariot tunnetaan hyvin. Ne myös unohdetaan nopeasti niiden osoittauduttua vääriksi. Esimerkiksi vuoden 2005 Katrina-hurrikaanin jälkimainingeissa kaikki äärimmäiset sääilmiöt on laitettu ilmastonmuutoksen piikkiin. Voimistuvan ilmastonmuutoksen väitettiin aiheuttavan kaikkien aikojen pahimman hurrikaanikauden vuonna 2006. Toisin kävi, kausi oli hiljaisimmasta päästä. Sama ennuste tehtiin tälle vuodelle. Toistaiseksi on kuitenkin ollut selvästi vuotta 2005 vaisumpaa.

Positiivisista seurauksista ei kuitenkaan puhuta mitään. Vaikka kuumuuden aiheuttamia kuolemia uutisoidaan näkyvästi, unohdetaan, että kylmyys on huomattavasti pahempi tappaja, ja lauhtuneiden talvien myötä kylmyyskuolemat ovat vähentyneet. Afrikan (ja muun maailman) aavikoiden laajenemisella on peloteltu 1970-luvulta lähtien näihin päiviin asti, vaikka ainakin 1980-luvulta lähtien aavikot ovat alkaneet jopa kutistua. Monin paikoin esimerkiksi Saharassa ja Sahelissa on nyt puita ja pensaita siellä missä vielä pari kymmentä vuotta sitten oli hiekkadyynejä.
Lisätietoja:
« Palaa sivun alkuun

”Nykyään eletään maapallon historian lämpimintä aikaa.”

Maapallolla on usein ollut yhtä lämmintä kuin nykyisin ja jopa lämpimämpää, myös verrattain lähihistoriassa. Esimerkiksi nk. keskiajan lämpimällä jaksolla viime vuosituhannen alussa keskilämpötilat olivat vähintäänkin nykyisellä tasolla — joidenkin tutkimusten mukaan ainakin pohjoisella pallonpuoliskolla 0,5-1,0 astetta nykyistä korkeampia — satojen vuosien ajan.

Tämä jakso olikin yksi ihmiskunnan historian kulta-ajoista, kun muunmuassa Keski-Euroopassa lämmön tuoman vaurauden turvin rakennettiin valtavia katedraaleja ja viikingit asuttivat ja viljelivät tuolloin vehreää Grönlantia. Olet varmaan joskus ihmetellytkin, miksi kartalla yhdeltä suurelta jäätiköltä näyttävää aluetta kutsutaan Vihreäksi maaksi. Juuri siksi. Grönlannin keskilämpötilat keskiajan lämpimällä jaksolla saattoivat olla jopa useita asteita nykyistä korkeammat.

Ihmistä ilmaston lämpenemisestä syyttävien tahojen näkee usein väittävän historiallisia lämpimämpiä jaksoja paikalliseksi vaihteluksi ja kulloistakin globaalia keskilämpötilaa silti nykyistä alemmaksi. Näissä väitteissä onkin selvä trendi: aina kun osoitetaan jossain päin maailmaa olleen menneisyydessä nykyistä kylmempää, tämä nähdään todisteena globaalista lämpenemisestä, mutta jokainen havainto menneistä korkeammista lämpötiloista mitätöidään paikallisena vaihteluna. Silti jokainen tutkimus menneistä lämpötiloista koskee nimenomaan alueellisia lämpötiloja, esimerkiksi tietyn alueen puiden vuosirenkaista tehdyt päätelmät.
Lisätietoja:
« Palaa sivun alkuun

”Valtaosa tiedemiehistä uskoo ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen.”

Kaikkialta maailmasta — Suomestakin — löytyy tiedemiehiä, jotka kyseenalaistavat ihmisen osuuden ilmastonmuutokseen. Toiset tiedemiehet eivät välttämättä ota siihen kantaa, mutta löytävät puolestaan paljon kritisoitavaa virallisen ilmastonmuutostutkimuksen tutkimusmenetelmistä ja -aineistoista. Kriitikkoja ja skeptikkoja on jopa YK:n ilmastopaneeliin (IPCC) osallistuneissa tiedemiehissä.
Ainoastaan he, joiden mielestä ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttamaa, väittävät että tiedeyhteisö on heidän kanssaan samaa mieltä ja että asiasta vallitsee tieteellinen konsensus. Tämän tarkoituksena on pyrkiä lopettamaan asiallinen keskustelu ja kritiikki, sekä tietenkin vaikuttamaan äänestäjiin. Konsensus on kuitenkin tieteelle tuntematon käsite, sillä tiede ei pyri siihen, että kaikki tiedemiehet olisivat samaa mieltä jostain asiasta, vaan ainoastaan luomaan teorioita, jotka parhaiten selittävät maailmaa ja joita ei voida sen hetkisen tiedon valossa todistaa vääriksi, mutta jotka kuitenkin on mahdollista todistaa vääriksi riittävien todisteiden ilmaantuessa. Sen sijaan konsensus on poliittinen käsite, kuten myös tässä tapauksessa.
Lisätietoja:
« Palaa sivun alkuun

”Ilmastonmuutos pysäyttää Golfvirran ja Suomeen tulee jääkausi.”

Ilmastomallien mukaan Golfvirta hidastuisi tai pysähtyisi, jos Grönlannin ja/tai Pohjoisnavan jää sulaisi ja toisi nopeasti paljon makeaa vettä meriveteen. Kuitenkaan kumpikaan alue ei kauttaaltaan osoita sulamisen merkkejä. Näillä alueilla luonnollisen vaihtelun mukaisesti jää paikoitellen sulaa tai vetäytyy ja toisin paikoin kasvaa. Lisäksi ainakin Grönlannin jääkerroksen on todettu hitaasti paksunevan. Golfvirran pysähtymisestä ei siis ole todisteita.
« Palaa sivun alkuun

”Ilmastonmuutos tuo Suomeen trooppisia tauteja kuten malarian.”

Malarialoisen leviäminen, kuten monen muunkaan ”trooppisen” taudinaiheuttajan, ei riipu lämpötilasta vaan hygieniasta ja viime kädessä köyhyydestä. Suomessakin on vielä toiseen maailmansotaan asti kärsitty malariasta, ja Eurooppa julistettiin malariavapaaksi vasta 1970-luvulla. Arkangelin satamakaupungissa Neuvostoliiton Jäämerellä 1920-30-luvuilla oli vakavia malariaepidemioita. Nämä paikat ovat pohjoisessa ja tuolloin oli nykyistä kylmempää, joten on aika selvää, että jos Suomessa joskus kohdataan malariaa uudelleen, se ei johdu ainakaan ilmaston lämpenemisestä.

Itse asiassa monet taudit pärjäävät trooppisissa olosuhteissa juuri siksi, että niille alueille on keskittynyt valtaosa maailman köyhästä väestöstä, joilla ei ole varaa eikä mahdollisuuksia kunnolliseen hygieniaan, eikä tehokkaita torjunta-aineitakaan saa kansainvälisen yhteisön painostuksen vuoksi käyttää. Siksi välillisesti tuomitsemmekin lukuisia kehitysmaiden asukkaita varmaan kuolemaan kulkutauteihin ynnä muihin syihin, jos ilmastonmuutoksen varjolla estämme heitä kehittämästä talouttaan ja sitä kautta mahdollisuuksia puhtaaseen elinympäristöön.
Lisätietoja:
« Palaa sivun alkuun

”Ainakin merenpinnat nousevat ja rannikkokaupungit hukkuvat!”

Vain Al Goren mielestä. Edes YK:n ilmastopaneelin tieteellinen osuus ei usko merenpinnan nousun nopeutumiseen. (Viimeisimmän raportin poliitikoille [ja toimittajille] tarkoitettu tiivistelmäosuus puhuu hieman eri kieltä, mutta se onkin poliittinen dokumentti eikä tieteellinen.) Historiallisesti merenpinta on noussut hitaasti mutta varmasti jo useita tuhansia vuosia. Saman trendin jatkuessa useiden satojen vuosienkin ajan puhutaan edelleen vain senttien noususta. ”Melkein USA:n presidentin” väitteet useiden metrien noususta tällä vuosisadalla ovat niin tuulesta temmattuja kuin olla voi.

Merenpinta voisi nousta metritolkulla ainoastaan jos Grönlannin tai Etelänapamantereen maanpäälliset valtavat jäätiköt sulaisivat. Pohjoisnavan jääthän ovat kokonaisuudessaan meressä, jolloin niiden sulaminen ei nostaisi merenpintaa. Grönlannin jäätiköt eivät kuitenkaan ole sulaneet kokonaan, vaikka Grönlannin keskilämpötila on historiassa ollut jopa viisi astetta nykyistä korkeampi. Myöskään valtaosa Etelänapamantereesta ei osoita sulamisen merkkejä.
Lue lisää aiheesta:


 

Viljami

Kapteeni
ElinYmpäristön ElinkelpoiSuudesta huolehtiminen. Open your EYES! Jokohan hiilidioksidisykkoosista herätään pohtimaan suurempaa kuviota?
Aivan liian suuri ihmismäärä -> kulutuksen lisääntyminen, elinympäristön köyhtyminen, lajikirjon kapeneminen, eroosio ja autioituminen -> kaaosta, kurjuutta, katastrofeja. Tehokkain ja toimivin keino vaikuttaa syvenevään kierteeseen on leikata ihmisten määrää nopealla aikataululla siellä, missä ihmisiä on ja tulee eniten. Muu on enemmän tai vähemmän tutkainta vastaan pyristelyä ja muodon vuoksi hyvesignalointia. Linkola, tule takaisin!
Näitä tuomiopäivän ennustuksiahan on aina tasaisin väliajoin julkaistu. Ei ne täysin väärässäkään ole tietysti ja hyvä se on ihmisiä välillä herätellä. Kuitenkin jos esimerkiksi kaikki vuosikymmenten varrella julkaistut sukupuuttoennusteet olisivat toteutuneet, ei maapallolla olisi montaa lajia jäljellä. Nämä on vähän niinkuin tuon mainitun Linkolan ennustukset joiden mukaan maailman piti loppua jo muutama vuosikymmen sitten. Voihan tätä Linkolaa kehiin huudella tietysti, mutta en minä oikein ymmärrä mikä ongelmanratkaisija semmoinen kaveri on joka inhoaa lähes kaikkea paitsi omia erinomaisia näkemyksiään. No, vähän semmoinen Stalinin tapainen ratkaisija kai. Näkemyskysymyksiä nämä tietysti on, mutta itse olen enemmän Esko Valtaojan linjoilla. Hänen mukaansa maailmaa tulee rakastaa mikäli haluaa maailman ongelmia ratkaista. Tämä rakastaminen on toki eri asia kuin kritiikitön maailmanhalaaminen.
 

Fremen

Respected Leader
Katso liite: 29757

En tänne yleensä mitään kirjoita, kun nurkissa pyörin vain. Nyt oli kuitenkin pakko, sillä selkäpiitäni karmii aina kun tilastoja vääristellään jonkun agendan tähden.

Kävin katsomassa arvot kuvassa mainitusta lähteestä ja päivitin grafiikan lähemmäs todellisuutta. Se ei ole vieläkään täydellinen, mutta parempi kuin alkuperäinen.

Lähde: https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.GHGT.KT.CE
Suomikin on tavaroiden tuottajamaa - Made in Finland. Oletan että Kiinan yms. lukuihin on korjattu Suomessa tuotetun paperin ja kartongin, meillä keitetyn sellun jne. osuudet?
Jollei ole, et saa synninpäästöä :).

EDIT: korjattu asiavirheitä.
 

baikal

Supreme Leader
Jos olet samaa mieltä kanssani, että ihmisen aiheuttama ilmastomuutos on käynnissä tai ainakin riski siitä, että näin on tapahtumassa, on varsin suuri, niin sitten pitää keksiä jokin oikeudenmukainen tapa, jolla päästöjä saataisiin vähennettyä ja sitten kuulisin mielelläni jonkun ehdotuksen, joka oikeudenmukaisuudessa pesee minun ehdotukseni. Jostain syystä kukaan ei uskalla tällaista ehdottaa. Miksi?

Jos tämä uhka on oikeasti olemassa, niin oikeudenmukaisuudella tullaan pyyhkimään lattiaa, pöytää ja kristallit, samalla rätillä ja tuossa järjestyksessä, saat olla siitä varma. Isot ja rikkaat ostavat -sinun mallissasi- päästöoikeuksia ja humppa jatkuu kutakuinkin ennallaan. Tuossa sinun mallissasi siis, kun istutat sen tämän maailman todellisuuteen.

KAIKKINAINEN saastuttaminen, roskaaminen ja luonnon tolkuton kuormittaminen on saatava aisoihin. Nyt on valittu jymyagenda, joka todennäköisesti hautaa alleen nämä -pienemmät-, joihin ei saa sujautettua ansaintalogiikkaa. Niin minä olen tämän tarinan käsittänyt ja piru vie, että kuvittelen olevani vielä oikeassa.

Armoton de facto on se, että globaalilla tasolla ratkaisut syntyvät aasiassa ja afrikassa tai ovat syntymättä.
 

Sir

Luutnantti
BAN
Jos tämä uhka on oikeasti olemassa, niin oikeudenmukaisuudella tullaan pyyhkimään lattiaa, pöytää ja kristallit, samalla rätillä ja tuossa järjestyksessä, saat olla siitä varma. Isot ja rikkaat ostavat -sinun mallissasi- päästöoikeuksia ja humppa jatkuu kutakuinkin ennallaan.
Ja juuri tämä olisi oikeudenmukaista.

KAIKKINAINEN saastuttaminen, roskaaminen ja luonnon tolkuton kuormittaminen on saatava aisoihin.
Kyllä, mutta mikä on se keino silloin, kun puhutaan globaalista ongelmasta? Paikallisessa saastuttamisessa on ok, että homma hoidetaan kansallisella lainsäädännöllä, koska kaikki hyödyt ja haitat on sillä tasolla mahdollista hoitaa, mutta se ei ole toimiva malli, kun puhutaan ongelmasta, jossa on liian hyvä mahdollisuus vapaamatkustukseen.

Armoton de facto on se, että globaalilla tasolla ratkaisut syntyvät aasiassa ja afrikassa tai ovat syntymättä.
En usko, että noilla mantereilla olevilla ihmisillä olisi mitään minun ehdotustani vastaan, koska he olisivat siinä todennäköisesti voittajia. Ja kuten olen jo moneen kertaan sanonut, minun mallissani invesoinnit, joilla päästöjä vähennetään suuntautuisivat sinne, missä niillä saa samalla rahalla eniten päästövähennystä aikaan. Ja tämäkin olisi todennäköisesti Aasiassa ja Afrikassa. Nykysysteemissä investoinnit eivät suuntaudu noin, vaan rikkaissa maissa näperrellään kalliilla omia päästöjä pienemmiksi, mitä toki pitkällä tähtäimellä on tehtävä, mutta lyhyellä tähtäimellä olisi järkevämpää sulkea huonohyötysuhteisia hiilivoimaloita noilla mantereilla kuin vaikka vaihtaa autoja sähköisiksi Suomessa.
 

Sarek1

Ylipäällikkö
Pieni provokaatio saa aikaan liikettä näppäimistöllä. ;)

Ei ole. Ensinnäkin ihmisten tappaminen on erittäin arveluttava keino moraaliselta kannalta. Huomattavasti moraalittomampi kuin CO2-päästöihin puuttuminen. Toiseksi, lyhyellä aikavälillä se ei vaikuttaisi juurikaan, koska ihmiset pääosin lisääntyvät paikoissa, joissa päästöt per henki ovat pienet. Kolmanneksi, miten määrittellään tuo "missä ihmisiä on"? Esimerkiksi Euroopassa on keskimäärin hyvin korkea, mutta toisaalta vaikkapa Suomessa se on hyvin alhainen. Tapetaanko isot määrät monacolaisia, kun siellä sattuu olemaan Euroopan korkein asukastiheys?

1. Hmm. Puhuinko tappamisesta? (Kts. itselainaus alla.) Tietysti, jos syntyvyyden säännöstely ja ehkäisy ovat ”tappamista” ja se on moraalinen ongelma, niin nostan käteni pystyyn. Usko. Ihmiskunta on tappanut itseään kautta aikain sodissa, mutta se on osoittautunut kuitenkin vähemmän kustannustehokkaaksi ja ympäristöystävälliseksi tavaksi karsia populaatiota.

Nykyisen huuman CO2 -putkiajattelussa maksamalla henkäyksistä ja huokauksista ostetaan näennäisesti hyvää mieltä ja ohjataan rahat ovelien taskuun, mutta elinympäristön hyvinvoinnin kokonaisuus jää näkemättä. (EYES)

2. Katso nenänpäätäsi etäämmälle, on hyvä neuvo elämässä.
Lyhyen aikavälin ratkaisua väestöongelmaan ei ole ellei joku jättikatastrofi, kuten vaikkapa tappava pandemia, lakaise väkeä lakoon luudan lailla. Pitemmän aikavälin vaikutuksia on ehkä realistisempaa havitella.

Lisääntyvyys on suurinta siellä, missä yksilön putkinäkökuorma on pieni. Ihmislukumäärän kasvaessa kokonaispäästöt kasvavat ja kun samalla pyritään elintason korottamiseen vanhahtavan teknologian keinoin elinympäristöstä välittämättä, on kadotuksen oravanpyörä vauhdissa. (EYES)

3. Kuinka suurta väestönkasvu on Monacossa? En tiedä. Monacon pinta-ala on pieni ja väkiluku on viisi kertaa pienempi kuin vaikkapa kotoisessa Paskakaupunnissa. Monaco ei taida olla suuri ongelma maailman väestön liikakasvun näkökulmasta tarkasteltuna? Siellä väestö on pakkautunut kompaktisti pienelle alueelle.

Ja tässä se itselainaus
Aivan liian suuri ihmismäärä -> kulutuksen lisääntyminen, elinympäristön köyhtyminen, lajikirjon kapeneminen, eroosio ja autioituminen -> kaaosta, kurjuutta, katastrofeja. Tehokkain ja toimivin keino vaikuttaa syvenevään kierteeseen on leikata ihmisten määrää nopealla aikataululla siellä, missä ihmisiä on ja tulee eniten. Muu on enemmän tai vähemmän tutkainta vastaan pyristelyä ja muodon vuoksi hyvesignalointia. Linkola, tule takaisin!
———
———
Näitä tuomiopäivän ennustuksiahan on aina tasaisin väliajoin julkaistu. Ei ne täysin väärässäkään ole tietysti ja hyvä se on ihmisiä välillä herätellä. Kuitenkin jos esimerkiksi kaikki vuosikymmenten varrella julkaistut sukupuuttoennusteet olisivat toteutuneet, ei maapallolla olisi montaa lajia jäljellä. Nämä on vähän niinkuin tuon mainitun Linkolan ennustukset joiden mukaan maailman piti loppua jo muutama vuosikymmen sitten. Voihan tätä Linkolaa kehiin huudella tietysti, mutta en minä oikein ymmärrä mikä ongelmanratkaisija semmoinen kaveri on joka inhoaa lähes kaikkea paitsi omia erinomaisia näkemyksiään. No, vähän semmoinen Stalinin tapainen ratkaisija kai. Näkemyskysymyksiä nämä tietysti on, mutta itse olen enemmän Esko Valtaojan linjoilla. Hänen mukaansa maailmaa tulee rakastaa mikäli haluaa maailman ongelmia ratkaista. Tämä rakastaminen on toki eri asia kuin kritiikitön maailmanhalaaminen.

”Tule takaisin, Gabriel” -> Viestistäni jäivät lainausmerkit pois, samoin viittaus tuohon. No, maito kaatui jo. Linkola oli väriläiskä ja äärimmäisyysihminen, mutta käsi ei ollut kuitenkaan koko ajan kukkarollasi.
 

Viljami

Kapteeni
Pieni provokaatio saa aikaan liikettä näppäimistöllä. ;)1. Hmm. Puhuinko tappamisesta? (Kts. itselainaus alla.) Tietysti, jos syntyvyyden säännöstely ja ehkäisy ovat ”tappamista” ja se on moraalinen ongelma, niin nostan käteni pystyyn. Usko. Ihmiskunta on tappanut itseään kautta aikain sodissa, mutta se on osoittautunut kuitenkin vähemmän kustannustehokkaaksi ja ympäristöystävälliseksi tavaksi karsia populaatiota.

Nykyisen huuman CO2 -putkiajattelussa maksamalla henkäyksistä ja huokauksista ostetaan näennäisesti hyvää mieltä ja ohjataan rahat ovelien taskuun, mutta elinympäristön hyvinvoinnin kokonaisuus jää näkemättä. (EYES)

2. Katso nenänpäätäsi etäämmälle, on hyvä neuvo elämässä.
Lyhyen aikavälin ratkaisua väestöongelmaan ei ole ellei joku jättikatastrofi, kuten vaikkapa tappava pandemia, lakaise väkeä lakoon luudan lailla. Pitemmän aikavälin vaikutuksia on ehkä realistisempaa havitella.

Lisääntyvyys on suurinta siellä, missä yksilön putkinäkökuorma on pieni. Ihmislukumäärän kasvaessa kokonaispäästöt kasvavat ja kun samalla pyritään elintason korottamiseen vanhahtavan teknologian keinoin elinympäristöstä välittämättä, on kadotuksen oravanpyörä vauhdissa. (EYES)

3. Kuinka suurta väestönkasvu on Monacossa? En tiedä. Monacon pinta-ala on pieni ja väkiluku on viisi kertaa pienempi kuin vaikkapa kotoisessa Paskakaupunnissa. Monaco ei taida olla suuri ongelma maailman väestön liikakasvun näkökulmasta tarkasteltuna? Siellä väestö on pakkautunut kompaktisti pienelle alueelle.

Ja tässä se itselainaus

———
———


”Tule takaisin, Gabriel” -> Viestistäni jäivät lainausmerkit pois, samoin viittaus tuohon. No, maito kaatui jo. Linkola oli väriläiskä ja äärimmäisyysihminen, mutta käsi ei ollut kuitenkaan koko ajan kukkarollasi.
Joo en mä niin kirjaimellisesti tota Linkola viittausta sinänsä ottanutkaan. Kommentoin enemmän yleisellä tasolla ja sikäli tietysti vähän ontuvasti sinua lainaten. Mulla on paha tapa tuoda esille tuota Linkolan eräänlaista paradoksaalisuutta. Se varmaan johtuu siitä, että yllättävän usein tapaa ihmisiä joille Linkola on eräänlainen puolijumala vaikka nämä samat ihmiset eivät sietäisi Pentin näkemyksiä ja luonteenpiirteitä kenenkään muun ihmisen kohdalla eikä missään muussa yhteydessä.
 

Sir

Luutnantti
BAN
1. Hmm. Puhuinko tappamisesta? (Kts. itselainaus alla.)
Et, mutta se on ainoa tapa vaikuttaa asiaan. Olen tämän käynyt jo moneen kertaan läpi. Maailmassa väkimäärä kasvaa pääosin tällä hetkellä siksi, että ihmiset elävät pidempään kuin ennen ja siksi, että vielä muutama vuosikymmen sitten maailmaan syntyi paljon enemmän väkeä kuin ennen. Nyt syntyyvys on laskenut ja on laskemassa kaikkialla. Siihen puuttuminen ei siis enää auta juuri mitään a) ihmismäärän kasvamisen hidastamiseksi saati b) ihmismäärän vähentämiseksi.

Tietysti, jos syntyvyyden säännöstely ja ehkäisy ovat ”tappamista” ja se on moraalinen ongelma, niin nostan käteni pystyyn.
Eivät ole, mutta ne ovat tehottomia (ks yllä kirjoittamani) ja jos niissä käytetään pakkokeinoja, niin myös moraalisesti hyvin arveluttavia. Syntyyvyden vähentämiseen ehdottomasti tehokkaimmaksi keinoksi on osoittautunut ihmisten vaurastuminen. Kun ihmiset ovat vaurastuneet, he ovat vähentäneet lasten tekoa. Kaikkialla ja kaikissa kulttuureissa ja uskonnoissa. Mitä ehdotat siis tehtäväksi sen suhteen, että ihmiset saadaan vaurastumaan niissä maailmankolkissa, joissa syntyvyys edelleen on korkea? Jos vaurastuminen ei kelpaa sinulle, niin mikä sitten? Mikä olisi moraalisesti lähellekään yhtä oikea tapa vaikuttaa ihmisten syntyvyyteen ulkoapäin kuin vaikkapa hiilen polttamiselle pantu vero on keino saada ihmiset vähentämään CO2-päästöjä? Poistetaanko Suomesta lapsilisät ja ilmainen koulu? Jonkin verran se varmaan ihmisten lisääntymishalua hillitsisi. Vai onko tässä kyse siitä, että sinun kyllä pitää saada tehdä lapsia (vaikka heidän henkeä kohden aiheuttamansa CO2-päästöt ovat maailman huippua), mutta ne muut saisivat vähentää lastentekoa? Jos näin, niin mikä on se moraalinen mittari, jolla yksi syntynyt lapsi on parempi kuin jokin toinen lapsi?

Maailman syntyvyys on tällä hetkellä 2.5 lasta per nainen. Se ei ole merkittävästi korkeampi kuin 2.1, joka tarvitaan pitkällä aikavälillä väkimäärän vakiona pitämiseen. Puoli vuosisataa sitten se oli tuo tuplasti. Eli siis maailma on viimeisen puolen vuosisadan aikana tehnyt juuri sen, mitä halusit, eli vähentänyt rajusti syntyvyyttä. Siinä on enää hyvin vähän tiristettävää ja vaikka se saataisiin painettua sinne 2.1:en vaikka huomenna, niin a) maailman väkimäärän kasvu ei siihen pysähtyisi ja b) CO2-päästöihin pitäisi puuttua suunnilleen yhtä kovalla kädellä kuin sen ollessa 2.5.

Lyhyen aikavälin ratkaisua väestöongelmaan ei ole ellei joku jättikatastrofi, kuten vaikkapa tappava pandemia, lakaise väkeä lakoon luudan lailla.
No niin. Hyvä että tämän tajusit. Eli ratkaisut maailman ilmastomuutokseen on keksittävä jostain muualta kuin väkimäärään puuttumisesta. Pitkällä aikavälillä, eli tämän vuosisadan loppuun mennessä taas väestönkasvu on jo pysähtynyt ja silloin ennemminkin ongelmana on sen mukanaan tuomat ongelmat, joista jo matalan syntyvyyden maissa kärsitään.

Kuinka suurta väestönkasvu on Monacossa? En tiedä.

Sinun lauseesi oli:"Tehokkain ja toimivin keino vaikuttaa syvenevään kierteeseen on leikata ihmisten määrää nopealla aikataululla siellä, missä ihmisiä on ja tulee eniten". Boldasin tuossa sen, missä Monaco on aika lailla maailman huipulla. Pieneen tilaan nähden siellä on ihan liikaa väkeä. Jos maailma olisi yhtä täynnä ihmisiä kuin Monaco, niin silloin meillä oikeasti olisi kyse väestökatastrofista.
 
Viimeksi muokattu:

Malle

Alokas
Suomikin on tavaroiden tuottajamaa - Made in Finland. Oletan että Kiinan yms. lukuihin on korjattu Suomessa tuotetun paperin ja kartongin, meillä keitetyn sellun jne. osuudet?
Jollei ole, et saa synninpäästöä :).

EDIT: korjattu asiavirheitä.

Joo. Ehkä on tosiaan parempi olla sotkematta asiaa sen enempää. Jätän sen pois. Liitteenä karsittu versio.

29768
 

hansai

Supreme Leader
BAN
Mikä olisi moraalisesti lähellekään yhtä oikea tapa vaikuttaa ihmisten syntyvyyteen ulkoapäin kuin vaikkapa hiilen polttamiselle pantu vero on keino saada ihmiset vähentämään CO2-päästöjä? Poistetaanko Suomesta lapsilisät ja ilmainen koulu? Jonkin verran se varmaan ihmisten lisääntymishalua hillitsisi. Vai onko tässä kyse siitä, että sinun kyllä pitää saada tehdä lapsia (vaikka heidän henkeä kohden aiheuttamansa CO2-päästöt ovat maailman huippua), mutta ne muut saisivat vähentää lastentekoa? Jos näin, niin mikä on se moraalinen mittari, jolla yksi syntynyt lapsi on parempi kuin jokin toinen lapsi?
Moraalinen mittari on ilmeisesti se, että suomalaisten ei sallittaisi tehdä lisää lapsia, vaan on aivan pakko saada lisää maahanmuuttoa, koska se on virallisen agendan mukaan aivan välttämätöntä ja liki suorastaan pakollista.
 
Top