Pioneeritoiminta; välineet ja toimintatavat

kertakenttään

Ylipäällikkö
Menee toki hakuammunnaksi, mutta mitä siinä menetetään? Ja samaa periaatetta voidaan soveltaa niin moneen muuhunkin jäynään. Ajatella mitä siitä tulisi, jos pataljoonan osat eivät uskalla liikkua toistensa välillä, ellei ura siinä välillä ole jatkuvan valvonnan alla tai keulalla kulje joku varmistamassa sitä reittiä. Ei sillä, että tälläiseen tilanteeseen välttämättä päästäisiin, mutta sillä voidaan uhata ja pakottaa vihollista reagoimaan.
Joo, osittain joo. Se vaan pitää miettiä tarkkaan mikä kohta on se missä täydennetään sulutteita. Parastahan olisi jos käyttää MHP:tä useilla kymmenillä yliajoilla, se luo saman efektin laittamatta omia joukkoja vaaraan.

Kyllä se ryssä hyökkää kunnes kolahtaa, jos kolahtaa miinaan niin sitten raivataan. Pataljoonat eivät voi tulla niin sumpussa, että niillä olisi näköyhteys, se ei vaan ole realismiä. Täytyy miettiä kokonaisuuden kannalta; kannattaako ajaa reippailla väleillä ja kosauttaa miinaan kärkivaunuilla vai ajaa possujunassa ja tulla epiksen lanaamaksi. Sekä mistä nämä joukot turvaamaan mahdollisesti kymmeniä kilometrejä tietä? Liike on tärkeintä sekä sen edistäminen.
 

SJ

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Joo, osittain joo. Se vaan pitää miettiä tarkkaan mikä kohta on se missä täydennetään sulutteita. Parastahan olisi jos käyttää MHP:tä useilla kymmenillä yliajoilla, se luo saman efektin laittamatta omia joukkoja vaaraan.

Tuo on toki ihan kätevä, mutta vain silloin kun voidaan ennalta arvata vihollisen reitti. Mitä minä mietin, oli sitä että katsotaan missä ne viholliset liikkuvat esim. jollakin pellolla. Sitten käydään laittamassa miina sinne missä on ajettu. Uskoakseni Talebaanit käyttävät samaa kikkaa, koska huomasivat jenkkien usein ajavan maastossa samoissa jäljissä kerta toisensa jälkeen.

Kyllä se ryssä hyökkää kunnes kolahtaa, jos kolahtaa miinaan niin sitten raivataan. Pataljoonat eivät voi tulla niin sumpussa, että niillä olisi näköyhteys, se ei vaan ole realismiä. Täytyy miettiä kokonaisuuden kannalta; kannattaako ajaa reippailla väleillä ja kosauttaa miinaan kärkivaunuilla vai ajaa possujunassa ja tulla epiksen lanaamaksi. Sekä mistä nämä joukot turvaamaan mahdollisesti kymmeniä kilometrejä tietä? Liike on tärkeintä sekä sen edistäminen.
Näin minäkin ajattelin että ei ne voi sumpussa ajaa vaikka tykistöä ei olisikaan. Ja muistutan että tämä on nyt jatkoa sille vihollisen tulenkäytölle ja siltä suojautumiselle. Eli oletan tilanteen olevan nyt sitä, että vihollinen on paraikaa joko ampumassa niitä tulivalmisteluita tai valmistautuu sellaiseen keräämällä tarvittavaa ammusvarastoa. Joten juuri nyt vihollinen on pakotettu olemaan paikallaan. Toki se pyrkii käyttämään pioneerejä siten, että liikkeen edistäminen on tehty valmiiksi tulivalmisteluiden päätyttyä, minkä takia voisikin pyrkiä kaikenlaisiin jäyniin, jotta vihollinen joutuisi käyttämään pioneerejaan johonkin muuhun.
 

kertakenttään

Ylipäällikkö
Näyttökuva_20170629_002.png

Tämä on hyvä muistaa/tietää. Toimeenpanemalla yllättäviä sulutteita voidaan päästä hyvin yllätykseen. Pioneerijoukkojen mahdollisesti satojen miinojen sulutteet vaikka miten laittaisi ensin 2. valmiusasteeseen todennäköisesti paljastuivat valmistelujensa takia. Täten on tärkeää jääkärikomppaniassa toteuttaa sulutteita vasta viime hetkellä. Samoin esteet on hyvä valmistella ja toteuttaa myöhään. Näin viholliselle jää vähän aikaa reagoida esteeseen ja se joutuu joko tuomaan raivausvoimaa eteen tai peruuttamaan ja etsimään kiertoreitin. Viime hetken este ohjatessaan vihollisen kiertoreitille voi olla tehokas keino johdattaessaan vihollisen tuhoamisalueelle, joka on tietoisesti valittu hieman syrjästä todennäköisimmältä paikalta. Varsinkin syvyydessä toteutettavat esteet ja miinoitteet aiheuttavat resurssien vapauttamista pois kärjen taistelun tukemisesta. Esimerkkejä selustassa helposti toimeenpantavista esteistä on tien räjäyttäminen tuusannuuskaksi, kallioleikkausten räjäytys, rakennusten romahduttaminen tielle, mahdollisesti siltojen räjäyttäminen ellei niitä ole vihollisen toimesta varmistettu. Esteen ei tarvitse olla iso, riittää että kuorma-autot eivät pääse siitä ylitse. Esteen paikan kuitenkin kannattaa olla sellainen ettei sitä joko ole helppo kiertää tai kiertäminen aiheuttaa kontaktin omien joukkojen kanssa.
 

Liitteet

Passi

Kenraali
90-luvun artikkeli jääkäriprikaatin pioneeritoiminnasta


JÄÄKÄRIPRIKAATIN PIONEERITOIMINTA
Yleisesikuntamajuri Juha Kilpiä ja yleisesikuntamajuri Tapani Hyötyläinen
http://docplayer.fi/27576564-Jaakariprikaatin-pioneeritoiminta.html#show_full_text

Hieman materiaalin riittävyydestä

"Jääkäriprikaatin suluttamiskyky muodostuu käytössä olevasta suluttamismateriaalista sekä joukoista ja niidenkoulutustasosta.
Maamme eri osissa käyttöön suunnitelluilta joukoilta edellytetään toisistaan poikkeavaa materiaalista suluttamiskykyä.

Valtakunnallisesti jääkäriprikaatit varustetaan samanlaisellajakomateriaalilla,joka mahdollistaa suluttamistehtävien aloittamisen kaikissa maastoissa.
Maanpuolustusalueet ja sotilasläänit vastaavat alueellaan käytettäviksi suunniteltujen jääkäriprikaatien varustamisesta alueenvaatimukset täyttävälIä suluttamismateriaailla."
nimetönaa.png
Taulukossa esitettyä materiaalia ja sen riittävyyttä arvioitaessa on muistettava,ettäseon jääkäriprikaatin pääpiirteinen jakomateriaali.
Tilanne,tehtävä ja maasto vaikuttavat siihen miten ylempi johtoporras tukee jääkäriprikaatia suluttamismateriaalilla.Tässä vielä muutama lainaus materiaalin riittävyydestä

"Suunnitteluperusteista puuttuu kuitenkin alajohtoportaiden taistelusuunnitelmien laadinnan yhteydessä ilmennyt suluttamismateriaalin tarve. Tämä johtuu siitä, että jääkäriprikaatin jakovahvuinen suluttarnismateriaali riittää vain ensimmäisen vuorokauden toimintaan. Sen jälkeen prikaatin on saatava lisää materiaalia"

"Komppanian suluttamismateriaali riittää yhden torjuntasulutteen rakentamiseen. Siksi komppanian taistelua on tuettava jääkäriprikaatin johtamalla suluttamisella. Pioneeripataljoonan suluttamismateriaali riittää noin kuuden torjuntasulutteen rakentamiseen. Sillä on siis enintään kahden vuorokauden suluttamismateriaalihallussaan toiminnan käynnistyessä. Harjoituskokemusten perusteella pataljoona tarvitsee materiaalitäydennystä vuorokausittain. Huoltokomppanian suluttamismateriaali on tarkoitettu jääkäriprikaatin muiden joukkojen materiaalitäydennyksiin. Pioneeripataljoona noutaa tai sille toimitetaan materiaali ylemmän johtoportaan huoltokeskuksesta"

"Pioneeritoiminnan aiemmat menettelytavat, joissa koneita käytetään miestyövoiman tukemiseen ovat liian hitaita jääkäriprikaatin taktiikalle eivätkä ne ole edes mahdollisia supistuneilla miesvahvuuksilla. Jääkäriprikaatin suluttamismateriaali mahdollistaataistelulajista riippumatta toiminnan käynnistämisen. Puolustuksessa ja viivytyksessä yhtymä tarvitsee materiaalitäydennyksen jo ensimmäisen vuorokauden jälkeen. Keskeisin ongelma muodostuu materiaalin jaosta jääkärikomppanioille. Nykyinen suluttamismateriaali onriittävähyökkäystä varten. Puolustuksessa ja viivytyksessä jääkärikomppanioille on heti osoitettava lisää panssari-ja ajoneuvomiinoja siten, että yhteismäärä riittää torjuntasulutteen rakentamiseen puolustustai viivytyskeskukseen. Hyökkäyksessä ongelmana on suluttamismateriaalin kuljettaminen. Jääkäripataljoonien pioneerijoukkueiden liikkuvuus ei ole yhdenmukainen iskuportaan kanssa. Jääkäriprikaatin pioneeripataljoonan liikkuvuus perustuu maastokuormaautoihin ja edellyttää aina vähintään maastoajoneuvouraa"


Seuraava asia on tuskin parantunut 90 luvulta.


"Nykyiset määräykset räjähtävän materiaalin varastoinnista aiheuttavat sen, että suluttamismateriaali on yleensä varastoitava kauas suunnitelluista ensimmäisistä käyttökohteista Nopeasti kehittyvässä kriisissä tämä saattaa vaarantaa suluttamisen tehokkaan aloittamisen. Suluttamismateriaali on voitava varastoida operatiivisten suunnitelmien edellyttämien tärkeiden suluttamiskohteiden välittömään läheisyyteen. Nykyaikainen taistelu edellyttääjääkäriprikaatilta nopeita suluttamismenetelmiä"JÄÄKÄRIPRIKAATIN PIONEERITOIMINTA
Yleisesikuntamajuri Juha Kilpiä ja yleisesikuntamajuri Tapani Hyötyläinen
http://docplayer.fi/27576564-Jaakariprikaatin-pioneeritoiminta.html#show_full_text
 

kertakenttään

Ylipäällikkö
Enpä nyt ihan tarkalleen muista JK:lle kuuluvaa miinamälliä enkä sitä saisi sanoakaan, mutta on se enemmän ja monipuolisempaa kuin tuossa kuvattu.
 

kertakenttään

Ylipäällikkö
90-luvun artikkeli jääkäriprikaatin pioneeritoiminnasta


JÄÄKÄRIPRIKAATIN PIONEERITOIMINTA
Yleisesikuntamajuri Juha Kilpiä ja yleisesikuntamajuri Tapani Hyötyläinen
http://docplayer.fi/27576564-Jaakariprikaatin-pioneeritoiminta.html#show_full_text

Hieman materiaalin riittävyydestä

"Jääkäriprikaatin suluttamiskyky muodostuu käytössä olevasta suluttamismateriaalista sekä joukoista ja niidenkoulutustasosta.
Maamme eri osissa käyttöön suunnitelluilta joukoilta edellytetään toisistaan poikkeavaa materiaalista suluttamiskykyä.

Valtakunnallisesti jääkäriprikaatit varustetaan samanlaisellajakomateriaalilla,joka mahdollistaa suluttamistehtävien aloittamisen kaikissa maastoissa.
Maanpuolustusalueet ja sotilasläänit vastaavat alueellaan käytettäviksi suunniteltujen jääkäriprikaatien varustamisesta alueenvaatimukset täyttävälIä suluttamismateriaailla."
View attachment 15316
Taulukossa esitettyä materiaalia ja sen riittävyyttä arvioitaessa on muistettava,ettäseon jääkäriprikaatin pääpiirteinen jakomateriaali.
Tilanne,tehtävä ja maasto vaikuttavat siihen miten ylempi johtoporras tukee jääkäriprikaatia suluttamismateriaalilla.Tässä vielä muutama lainaus materiaalin riittävyydestä

"Suunnitteluperusteista puuttuu kuitenkin alajohtoportaiden taistelusuunnitelmien laadinnan yhteydessä ilmennyt suluttamismateriaalin tarve. Tämä johtuu siitä, että jääkäriprikaatin jakovahvuinen suluttarnismateriaali riittää vain ensimmäisen vuorokauden toimintaan. Sen jälkeen prikaatin on saatava lisää materiaalia"

"Komppanian suluttamismateriaali riittää yhden torjuntasulutteen rakentamiseen. Siksi komppanian taistelua on tuettava jääkäriprikaatin johtamalla suluttamisella. Pioneeripataljoonan suluttamismateriaali riittää noin kuuden torjuntasulutteen rakentamiseen. Sillä on siis enintään kahden vuorokauden suluttamismateriaalihallussaan toiminnan käynnistyessä. Harjoituskokemusten perusteella pataljoona tarvitsee materiaalitäydennystä vuorokausittain. Huoltokomppanian suluttamismateriaali on tarkoitettu jääkäriprikaatin muiden joukkojen materiaalitäydennyksiin. Pioneeripataljoona noutaa tai sille toimitetaan materiaali ylemmän johtoportaan huoltokeskuksesta"

"Pioneeritoiminnan aiemmat menettelytavat, joissa koneita käytetään miestyövoiman tukemiseen ovat liian hitaita jääkäriprikaatin taktiikalle eivätkä ne ole edes mahdollisia supistuneilla miesvahvuuksilla. Jääkäriprikaatin suluttamismateriaali mahdollistaataistelulajista riippumatta toiminnan käynnistämisen. Puolustuksessa ja viivytyksessä yhtymä tarvitsee materiaalitäydennyksen jo ensimmäisen vuorokauden jälkeen. Keskeisin ongelma muodostuu materiaalin jaosta jääkärikomppanioille. Nykyinen suluttamismateriaali onriittävähyökkäystä varten. Puolustuksessa ja viivytyksessä jääkärikomppanioille on heti osoitettava lisää panssari-ja ajoneuvomiinoja siten, että yhteismäärä riittää torjuntasulutteen rakentamiseen puolustustai viivytyskeskukseen. Hyökkäyksessä ongelmana on suluttamismateriaalin kuljettaminen. Jääkäripataljoonien pioneerijoukkueiden liikkuvuus ei ole yhdenmukainen iskuportaan kanssa. Jääkäriprikaatin pioneeripataljoonan liikkuvuus perustuu maastokuormaautoihin ja edellyttää aina vähintään maastoajoneuvouraa"


Seuraava asia on tuskin parantunut 90 luvulta.


"Nykyiset määräykset räjähtävän materiaalin varastoinnista aiheuttavat sen, että suluttamismateriaali on yleensä varastoitava kauas suunnitelluista ensimmäisistä käyttökohteista Nopeasti kehittyvässä kriisissä tämä saattaa vaarantaa suluttamisen tehokkaan aloittamisen. Suluttamismateriaali on voitava varastoida operatiivisten suunnitelmien edellyttämien tärkeiden suluttamiskohteiden välittömään läheisyyteen. Nykyaikainen taistelu edellyttääjääkäriprikaatilta nopeita suluttamismenetelmiä"JÄÄKÄRIPRIKAATIN PIONEERITOIMINTA
Yleisesikuntamajuri Juha Kilpiä ja yleisesikuntamajuri Tapani Hyötyläinen
http://docplayer.fi/27576564-Jaakariprikaatin-pioneeritoiminta.html#show_full_text
Tulipa tuota lukiessa mieleen muutama juttu:
- Meillä kun noita panssaroituja vehkeitä on jonkin verran niin olisikohan Pasiin kiinnitettävä "kevyt"-KMT tarpeellinen sirotemiinoitteen raivaamiseksi. Jenkeillä jotain sen kaltaisia näkee tuolla Afgoissa, eivät kuitenkaan mahda olla mekaanisia, pitänee tutustua aiheeseen. Edit. On siellä näköjään osa mekaanisia sirotemiinoitteiden raivaamiseen sopivia.
- Ylimeno ja lautta/siltakalusto. Raskaalle panssaroidulle kalustolle on, mutta olisiko mitään järkeä olla n. 30 tonnia kantava siltasarja kaikille muille joukoille. 30 tonnia riittänee tykistön a-tarvikekuljetuksille sekä Rasi+K83.
- Ne bobcatit, jääkärikomppanian huoltojoukkueelle. Osittain lastinkäsittelyyn, osittain linnoittamiseen, osittain suluttamiseen. Taitaa vaan olla, että traktorit tekee saman ja vielä paremminkin. Toisaalta traktori ei välttämättä sinne ahtaimpaan väliin mahdu.
 
Viimeksi muokattu:

kertakenttään

Ylipäällikkö
Tuli mieleen olisiko sellainen konsepti kuin "liikkuva linnoitusosasto" järkevä meille. Valmistelemattomassa hyökkäyksessä jalkaväellä lähtöasema on se vaarallisin paikka, kun odotetaan ilman mitään suojaa käskyä aloittaa hyökkäys. Olisi hyvä, jos KRHKn saisi kaivettua maahan sekä ainakin yhden jääkärikomppanian nelostasoon.
 

baikal

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Valmistelemattomassa hyökkäyksessä jalkaväellä lähtöasema on se vaarallisin paikka, kun odotetaan ilman mitään suojaa käskyä aloittaa hyökkäys. Olisi hyvä, jos KRHKn saisi kaivettua maahan sekä ainakin yhden jääkärikomppanian nelostasoon.
Tai sitten ryhmittymistapoja on enemmän kuin arvataankaan? Eihän venäläisjoukkojakaan ryhmitetty oppikirjojen mukaan, kun aloittivat offensiivin Itä-Ukrainassa....kenties siinä olikin opettavainen ullatus monille?
 

kertakenttään

Ylipäällikkö
Tai sitten ryhmittymistapoja on enemmän kuin arvataankaan? Eihän venäläisjoukkojakaan ryhmitetty oppikirjojen mukaan, kun aloittivat offensiivin Itä-Ukrainassa....kenties siinä olikin opettavainen ullatus monille?
Nyt ehkä puuttuu kontekstia, kun en ihan ymmärrä mitä meinaat. Miten venäläisten tavassa ryhmittyä hyökkäykseen liittyy meidän tapaan ryhmittyä hyökkäykseen?
 

SJ

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Tulipa tuota lukiessa mieleen muutama juttu:
- Meillä kun noita panssaroituja vehkeitä on jonkin verran niin olisikohan Pasiin kiinnitettävä "kevyt"-KMT tarpeellinen sirotemiinoitteen raivaamiseksi. Jenkeillä jotain sen kaltaisia näkee tuolla Afgoissa, eivät kuitenkaan mahda olla mekaanisia, pitänee tutustua aiheeseen. Edit. On siellä näköjään osa mekaanisia sirotemiinoitteiden raivaamiseen sopivia.
Sikäli kun muistelen niitä raivaimia mitä olen nähnyt jenkkien ajoneuvojen edessä niitä raivaimia, niin väittäisin niiden soveltuvan vain "miinatiedusteluun", koska ne eivät varmaankaan kykene ottamaan useampaa osumaa. Toisaalta, jos raivaamista tehdään pääasiassa esim. haulikolla ajoneuvon kyydistä, niin tuollainen raivain voisi soveltua varmistamiseen.

- Ylimeno ja lautta/siltakalusto. Raskaalle panssaroidulle kalustolle on, mutta olisiko mitään järkeä olla n. 30 tonnia kantava siltasarja kaikille muille joukoille. 30 tonnia riittänee tykistön a-tarvikekuljetuksille sekä Rasi+K83.
Jos 30 tonnia riittäisi tykistön ammuksille, niin sitten asia olisi OK. Mutta eikö tuossa käytetä yhdistelmäajoneuvoja, eikä pelkkiä kuorma-autoja?

- Ne bobcatit, jääkärikomppanian huoltojoukkueelle. Osittain lastinkäsittelyyn, osittain linnoittamiseen, osittain suluttamiseen. Taitaa vaan olla, että traktorit tekee saman ja vielä paremminkin. Toisaalta traktori ei välttämättä sinne ahtaimpaan väliin mahdu.
Minkälainen on bobcatin maastoliikkuvuus? Muistaakseni sen pyörät on pienet ja maavara ei niin valtava. Eli varmasti ihan kätevä tietyissä paikoissa lastinkäsittelyssä, mutta nuo muut eivät välttämättä joskin sielläkin varmasti löytyisi käyttökohteita.
 

kertakenttään

Ylipäällikkö
Jos 30 tonnia riittäisi tykistön ammuksille, niin sitten asia olisi OK. Mutta eikö tuossa käytetä yhdistelmäajoneuvoja, eikä pelkkiä kuorma-autoja?
Jos puhutaan patteriston omista ajoneuvosita niin sitten 30 tonnia piisaa, taas jos puhutaa jostain logistiikkarykmentin rekasta niin sitten ei välttämättä.

Minkälainen on bobcatin maastoliikkuvuus? Muistaakseni sen pyörät on pienet ja maavara ei niin valtava. Eli varmasti ihan kätevä tietyissä paikoissa lastinkäsittelyssä, mutta nuo muut eivät välttämättä joskin sielläkin varmasti löytyisi käyttökohteita.
Telallisilla varmaan jokseenkin riittävä, kuten sanoin niin ei välttämättä mikään paras ja traktori todennäköisesti teekee saman ja tehokkaammin.

Sikäli kun muistelen niitä raivaimia mitä olen nähnyt jenkkien ajoneuvojen edessä niitä raivaimia, niin väittäisin niiden soveltuvan vain "miinatiedusteluun", koska ne eivät varmaankaan kykene ottamaan useampaa osumaa. Toisaalta, jos raivaamista tehdään pääasiassa esim. haulikolla ajoneuvon kyydistä, niin tuollainen raivain voisi soveltua varmistamiseen.
No, oli miten oli niin kevyt raivain panssaroidun ajoneuvon keulaan olisi juuri se mitä tarvittaisiin nopeisiin teiden raivauksiin sirotemiinoilta/tytärammuksilta.
 

kimmo.j

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Tulipa tuota lukiessa mieleen muutama juttu:
- Meillä kun noita panssaroituja vehkeitä on jonkin verran niin olisikohan Pasiin kiinnitettävä "kevyt"-KMT tarpeellinen sirotemiinoitteen raivaamiseksi. Jenkeillä jotain sen kaltaisia näkee tuolla Afgoissa, eivät kuitenkaan mahda olla mekaanisia, pitänee tutustua aiheeseen. Edit. On siellä näköjään osa mekaanisia sirotemiinoitteiden raivaamiseen sopivia.
- Ylimeno ja lautta/siltakalusto. Raskaalle panssaroidulle kalustolle on, mutta olisiko mitään järkeä olla n. 30 tonnia kantava siltasarja kaikille muille joukoille. 30 tonnia riittänee tykistön a-tarvikekuljetuksille sekä Rasi+K83.
- Ne bobcatit, jääkärikomppanian huoltojoukkueelle. Osittain lastinkäsittelyyn, osittain linnoittamiseen, osittain suluttamiseen. Taitaa vaan olla, että traktorit tekee saman ja vielä paremminkin. Toisaalta traktori ei välttämättä sinne ahtaimpaan väliin mahdu.
CV 90:seen ja PASI:n tarvittaisiin ehdottomasti tuollaiset. Nyt sirotemiinojen ja ufo:n raivaus maanteiltä ja kaduilta on perinteisin menetelmin hidasta ja vihollinen kykenee hidastamaan/ rajoittamaan liikettämme.

Vaikka Bobcat on pieni, on se joskus hyvä asia. Niihin on tarjolla paljon työkaluja, joista voisi olla hyötyä.
 

SJ

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Vaikka Bobcat on pieni, on se joskus hyvä asia. Niihin on tarjolla paljon työkaluja, joista voisi olla hyötyä.
Tietyllä tapaa niissä on parempi liikkuvuus, koska niitä voi lastata (tai ainakin oletan niin) minkä tahansa KA:n lavalle useita ja siirtää ne KA:n siirtymänopeudella. Traktori vaatisi isomman auton ja niitä mahtuisi yleensä vain yksi. Joten jossakin ei-paikallisessa joukossa Bobcat olisi kätevämpi siinä mielessä.
 

SJ

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Telallisilla varmaan jokseenkin riittävä, kuten sanoin niin ei välttämättä mikään paras ja traktori todennäköisesti teekee saman ja tehokkaammin.
Traktorista vielä sellaista, että en muista nähneeni Bobcat kaivuria ja ne kilpailevat vehkeet (esim. Avant) eivät oikein vakuuttaneet, joten traktorilla on selkeästi paikkansa sulutuksessa. Ei sillä, että kieltäisin käyttämästä tälläistä minun poteron kaivamiseen:

Mutta tälle kyllä löytyisi käyttöä, etenkin kun tuo soveltuu trukki lavojen käsittelyyn:
 

TBman

Ylipäällikkö
Sikäli kun muistelen niitä raivaimia mitä olen nähnyt jenkkien ajoneuvojen edessä niitä raivaimia, niin väittäisin niiden soveltuvan vain "miinatiedusteluun", koska ne eivät varmaankaan kykene ottamaan useampaa osumaa. Toisaalta, jos raivaamista tehdään pääasiassa esim. haulikolla ajoneuvon kyydistä, niin tuollainen raivain voisi soveltua varmistamiseen.Jos 30 tonnia riittäisi tykistön ammuksille, niin sitten asia olisi OK. Mutta eikö tuossa käytetä yhdistelmäajoneuvoja, eikä pelkkiä kuorma-autoja?Minkälainen on bobcatin maastoliikkuvuus? Muistaakseni sen pyörät on pienet ja maavara ei niin valtava. Eli varmasti ihan kätevä tietyissä paikoissa lastinkäsittelyssä, mutta nuo muut eivät välttämättä joskin sielläkin varmasti löytyisi käyttökohteita.
Boppari on kätevä osaavissa käsissä, mutta mikään maastoajoneuvo se ei ole. Lastaamisessa ja purkamisessa on todella nopea ja kätevä... Ihmettelen, jos noita ei ole aiemmin ollut...
 

SJ

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Boppari on kätevä osaavissa käsissä, mutta mikään maastoajoneuvo se ei ole. Lastaamisessa ja purkamisessa on todella nopea ja kätevä... Ihmettelen, jos noita ei ole aiemmin ollut...
Tulivat varmaan käyttöön samalla kun huolto alkoi siirtyä irtotavarasta kuormalavoille. Toki tavan traktoreitakin käytetään ja luultavasti enemmän kuin noita pienempiä koneita.
 

kertakenttään

Ylipäällikkö
Tulivat varmaan käyttöön samalla kun huolto alkoi siirtyä irtotavarasta kuormalavoille. Toki tavan traktoreitakin käytetään ja luultavasti enemmän kuin noita pienempiä koneita.
Ei ainakaan minun tietääkseni meillä mitään bobcatteja ole... En muista nähneeni.
 

Rajajääkäri

Kenraali
Lahjoittaja
Traktorista vielä sellaista, että en muista nähneeni Bobcat kaivuria ja ne kilpailevat vehkeet (esim. Avant) eivät oikein vakuuttaneet, joten traktorilla on selkeästi paikkansa sulutuksessa. Ei sillä, että kieltäisin käyttämästä tälläistä minun poteron kaivamiseen:

Mutta tälle kyllä löytyisi käyttöä, etenkin kun tuo soveltuu trukki lavojen käsittelyyn:

Ja Avant on kätevyyden lisäksi Suomalainen tuote, eli varaosat ja huolto varmaan toimii.
 

SJ

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Ja Avant on kätevyyden lisäksi Suomalainen tuote, eli varaosat ja huolto varmaan toimii.
Nyt kun kerran tästä jatketaan, niin noita videoita on youtubessa aika paljon ja muutamasta saa kyllä aika hyvän kuvan tuollaisen maastoliikkuvuudesta. Ja se ei ole erityisen hyvä.

Mutta tästä saa kuvan siitä mitä tuollaisella työskentely parhaimmillaan olisi:
 
Top