Kustaanmiekka

Kenraali
Erinomainen asia ja hienoa, että toteutetaan eikä vain suunnitella. Tähän kun saisi oheen riittävästi mönkijöitä/kelkkoja, pimeänäkökyky kaikille, riittävästi tukiaseita (kevyt kk tmv), pst ja lähi-ilmatorjuntaa sekä riittävästi näitä uusia hyppymiinoja & viuhkoja. Niin ja ne kotimaiset minisatelliittiparvet taivaalle. Viestintäjärjestelmä jo tulikin.
Joo minunkin mielestä tämä lennokkiasia kuulostaa ja vaikuttaa hyvältä ja suunta oikealta.
Rangerit olisi myös hyvä päästä pikkuhiljaa korvaamaan jollakin modernimmalla järjestelmällä.

Alla olevan jutun mukaan ainakin pimeänäkökykyä on tulossa lisää.
Ja muutakin tarpeellista.

Taisteilijoille parempia varusteita lähitulevaisuudessa

Lähitulevaisuudessa yksittäisten taistelijan varustus tulee paranemaan:
- Rynnäkkökivääreitä on jo modernisoitu
- M17-luotisuojaliivit ovat käytössä
- tämän vuoden aikana jakotavaraksi ainakin osissa joukko-osastoissa tulevat myös uudet taistelureput ja uudet lääkintäreput,
- Hulkon esityksen mukaan myös taistelijoiden pimeätoimintakykyä ollaan parantamassa
- vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla myös tarkka-ampujien tulivoimaan on tulossa parannuksia.
- Raskaamman kaluston puolella kehitteillä on panssariajoneuvo yhteistyössä latvialaisten kanssa. Kehitettävän ajoneuvon alustaksi on aiemmin valittu Patrian 6x6-pyöräpanssariajoneuvoalusta. Hulkon mukaan on todennäköistä, että myös Viro lähtee hankkeeseen mukaan (oma huomautus: Viro tuli tähän projektiin mukaan)
- Maavoimien komentajan mukaan jo olemassa olevasta panssarikalustosta CV90-rynnäkköpanssarivaunut tullaan modernisoimaan lähivuosina palvelemaan paremmin tämän vuosikymmenen tarpeita.
- Vuosikymmenen lopulla tarvitaan uusi arktinen ajoneuvo, jolla on sama taktinen kyky kuin telakuorma-autolla tänä päivänä. Sen pitää myös kulkea maantiellä riittävän nopeasti. Telakuorma-auto kulkee 40km/h, mutta uudelle kulkuneuvolle on vaatimuksena vähintään 80km/h, Hulkko kertoo.
Hulkon käsityksen mukaan arktisesta ajoneuvosta on kiinnostunut jo kymmenkunta maata. Hänen mukaansa hankkeessa on mukana muitakin maita, mutta Suomen roolina on toimia projektin johtomaana.
 

Kustaanmiekka

Kenraali

Pimeätaistelukykyä täydennetään taistelijan valoilla​


Jalkaväen taistelijan pimeätaistelukykyä täydennetään ase- ja kypärävaloilla sekä omatunnistevilkuilla.
Uudet valaisuvälineet ovat osa jalkaväen pimeätaistelukyvyn kehittämisen kokonaisuutta ja ne parantavat taistelijan suorituskykyä vaativissa toimintaympäristöissä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tekemään sopimuksen taistelijan asevalojen, kypärävalojen ja omatunnistevilkkujen hankinnasta kahdelta kotimaiselta maahantuojalta.

Ase- ja kypärävalot toimittaa Hantaurus Shot Oy ja omatunnistevilkut Finnprotec Oy.

Hankintaa edelsivät laajat Suomessa tehdyt kenttätestit, joissa arvioitiin yhteensä 25 eri kaupalliseen kilpailutukseen osallistuneen tuotteen soveltuvuutta ja yhteensopivuutta.

Asevalo on asekiinnitteinen valaisin, jonka käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi kohteen tunnistaminen sekä tulitoiminnan ja liikkumisen mahdollistaminen.

Kypärävalo on kypärään tai kantolaitteeseen kiinnitettävä valaisin, jota taistelija käyttää työvalona lisävalaisua vaativissa toiminnoissa, esimerkiksi kartan luvussa ja taisteluensiavun antamisessa sekä tarvittaessa merkinantovälineenä.

Omatunnistevilkku mahdollistaa taistelijan, oman joukon tai vaarallisen alueen visuaalisen tunnistamisen vaihtelevissa valaistusolosuhteissa sekä lisää palvelusturvallisuutta erityisesti pimeätaistelukoulutuksessa.

Hankinnat sisältyvät maapuolustuksen kehittämisohjelmaan ja ne ovat osa jalkaväen pi-meätaistelukyvyn kehittämisen kokonaisuutta.
Hankinnoilla rakennetaan jalkaväkijoukkojen kykyä taistella pimeässä ja vaativissa näkyvyysolosuhteissa.

- Nyt hankittavat taistelijan valot sekä aikaisemmin informoidut taistelijan muut pimeätoi-mintavälinehankinnat (valonvahvistimet, lasertähtäimet sekä punapistetähtäimet) on suunniteltu ja testattu toimimaan yhtenä kokonaisuutena.
Näiden kokonaishankintojen myötä jalkaväen taistelijoilla on kokonaan uusi suorituskyky toimia ja taistella kaikissa näkyvyysolosuhteissa, tiivistää jalkaväen tarkastaja eversti Rainer Peltoniemi.

Ensimmäiset tuotteet toimitetaan vuoden 2021 loppuun mennessä ja ne otetaan käyttöön vuodesta 2022 alkaen.

Yhteensä hankinnan arvonlisäverollinen arvo on yli miljoona euroa.
Puolustusvoimilla on taistelijan valoihin lisähankintavaraus, jonka arvonlisäverollinen kokonaisarvo on noin 6 miljoonaa euroa.

Valo.jpg

ValoII.jpg
 

Kustaanmiekka

Kenraali

Jalkaväen suorituskykyjä kehitetään laajasti​


Jalkaväki maavoimien pääaselajina kantaa päävastuun maavoimien sodan ajan joukkojen kokoonpanoista.
Joukkojen suorituskykyä parannetaan 2020-luvulla erityisesti johtamisen, tilannetietoisuuden, tulenkäytön, liikkuvuuden, tulivoiman ja panssarintorjunnan osalta.

Jalkaväkitaistelijoiden johtamista ja tilannetietoisuutta tuetaan varustamalla taistelijat uusilla lähiradioilla ja tilannetietoisuuden ja tulenkäytön osalta jalkaväelle hankitaan uusia sensoreita.
Yksi keskeinen uusi suorituskyky tulee muun muassa olemaan taktisen tason lennokkijärjestelmä.

Tulivoimaa parannetaan hankkimalla panssarivaunuille suorituskykyisempiä ampumatarvikkeita.
Jalkaväkitaistelijoiden tulivoimaa kehitetään muun muassa uudella tarkkuuskiväärillä ja tukiampujan kiväärillä sekä uusia ampumatarvikkeilla.
Käynnissä on kattava tutkimus- ja selvitystyö, miten jalkaväen käsiaseita kehitetään laajemmin ja pitkäjänteisesti edettäessä kohti 2030-lukua.

Panssarintorjuntaan on hankittu uutta suorituskykyä uusilla kevyillä kertasingoilla.

Kranaatinheitinyksiköille luodaan kyky saumattomaan, nopeaan ja liikkuvaan tulenkäyttöön parantaen kranaatinheitinyksiköiden taistelunkestävyyttä ja tulenantokykyä.

Suurimmat uudistukset koskevat jalkaväen liikkuvuutta.
Uusi panssariajoneuvo 2020 -hanke ja Arktisen liikkuvuuden hanke, jolla korvataan telakuorma-autoja, tuottavat jalkaväen joukoille kokonaan uuden kyvyn operoida ja taistella.
LEO2A6-taistelupanssarivaunuhankinnan myötä maassamme on nyt kaksisataa hyvin varusteltua taistelupanssarivaunua.
BMP2-rynnäkköpanssarivaunujen ja PASI XA-180-kaluston modernisoinnit valmistuvat tämän vuoden aikana.

Taistelijoiden henkilökohtaista suoja- ja muuta varustusta on parannettu Taistelijan hankkeessa.
Muun muassa uusi suojaliivi parantaa henkilökohtaista suojaa sekä iskuportaan taistelijoiden liikkuvuutta.
Myös vaunumiehistöjen, kaupunkijääkäreiden ja tarkka-ampujien varustusta on tarkoitus parantaa hankkeen edetessä.

Pimeätaistelukyky nostetaan lähivuosien aikana kokonaan uudelle tasolle.
Jalkaväen kärkijoukoille rakennetaan kattava kyky taistella itsenäisesti ilman ulkopuolista valaisua kaikissa sää- ja valaistusolosuhteissa.
Pimeätoimintahanke sisältää lämpötähtäimiä, valonvahvistimia, laserosoittimia, merkitsemisvälineitä sekä erilaisia taistelijan valoja.
Tämä tulee vaikuttamaan varsin nopeasti taktiikkaan, taistelutekniikkaan ja koulutukseen.
 

Kustaanmiekka

Kenraali

Puolustusvoimien uudet valonvahvistimet muodostavat muiden pimeätaisteluvälineiden kanssa kokonaisuuden, joka paljastaa vihollisen yön pimeydestä ja mahdollistaa tilanteenmukaisen toiminnan kaikissa valaistusolosuhteissa.

Jalkaväen tarkastaja, eversti Rainer Peltoniemi Maavoimien esikunnasta pitää hankintaa suurena harppauksena, joka parantaa merkittävästi joukkojen suorituskykyä.

– Pimeätaisteluvälineiden uudistushankkeessa on kyetty rakentamaan järjestelmäkokonaisuus, joka nostaa jalkaväkitaistelijoiden suorituskyvyn sellaiselle tasolle, jolla ei ole koskaan aikaisemmin oltu, Peltoniemi avaa.

– Nyt hankittavat laitteet ovat kokonaan uuden sukupolven välineitä, jossa korostuu keveys, hyvä kuvanlaatu ja yhteensopivuus.
Esimerkiksi uusi valonvahvistin on komposiittirakenteinen – eli se on kevyt – ja siinä on hyödynnetty uudenlaista asfääriteknologiaa.

Valonvahvistin on laite, joka nimensä mukaisesti vahvistaa olemassa olevaa valoa.
Valonvahvistimen toiminta perustuu muun muassa valosähköilmiöön, jonka selittämisestä Albert Einstein sai fysiikan Nobel-palkinnon vuonna 1921.

Yleisellä tasolla – ja yksinkertaistaen – laite perustuu valosähköiseen ilmiöön, jossa valoa eli fotoneja muutetaan sähkövirraksi.
Sähkövirtaa, eli elektroneja, monistetaan ja vahvistetaan mikrokanavalevyn ja jännitteen avulla.
Vahvistettu elektronivirta törmäytetään fosfori-ikkunaan, johon muodostetaan ihmissilmälle näkyvä kuva.
Fosforin tyypistä riippuen näkyvä kuva on yleensä joko viher- tai mustavalkoinen.


Maalinpaikannuslaite taasen hyödyntää näkyvää aallonpituutta optisella päiväkanavalla sekä IR-aluetta lämpökameralla.

Valonvahvistin kiinnitetään taistelijan kypärään sovittimella, ja yhdessä nykyisten punapistetähtäimien sekä uusien lasertähtäimen kanssa se mahdollistaa täysimääräisen taistelutoiminnan, vaikka valo olisikin vähissä.

Lasertähtäimiä on kahdenlaisia: taistelijan laser on yksinkertainen, silmäturvallinen laite, jota voidaan käyttää silloin, kun punapistetähtäin ei ole soveltuvin tähtäin.
Johtajan laser sisältää enemmän ominaisuuksia, kuten sekä näkyvän että ihmissilmälle näkymättömän infrapuna-alueen voimakkaan tähtäyslaserin.
Laite soveltuu sekä tähtäämiseen, valaisuun että maalinosoitukseen muille taistelijoille.
Näin uudet pimeätaisteluvälineet pelaavat yhteen.

– Valonvahvistin on toki yksittäisenä laitteenakin mielenkiintoinen, mutta etupäässä se on osa suurempaa suorituskykykokonaisuutta, joka mahdollistaa tilanteenmukaisen toiminnan kaikissa valaistusolosuhteissa, Peltoniemi painottaa.

Valovahvistin.jpgPeltoniemi haluaa muistuttaa, että valonvahvistimet ovat vain yksi palanen jalkaväen taisteluvälineiden uudistuksessa.
Hankkeeseen liittyy myös esimerkiksi “Taistelijan valot” -kokonaisuus, josta puolustusministeriö kertoi tiedotteessaan 9. marraskuuta.

Taistelijan valoihin kuuluu asevaloja, kypärävaloja ja omatunnistevilkkuja.
Asevalo tukee liikkumista sekä tulitoimintaa, ja kypärävalo mahdollistaa esimerkiksi kartan lukemisen pimeässä; omatunnistevilkku kohentaa palvelusturvallisuutta sekä toimii esimerkiksi omien joukkojen tunnistusvälineenä.

Myös nämä laitteet ovat – muiden pimeätaisteluvälineiden ohella – avainasemassa paitsi sodanajan valmiuden myös koulutuksen kehittämisessä.


– Pimeätaisteluvälineitä on toki aikaisemminkin ollut: yksittäisiä laitteita, joiden avulla on voitu valvoa alueita tai käyttää tiettyjä aseita.
Nyt meillä on kuitenkin mahdollisuus varustaa koko joukko tilanteenmukaisilla välineillä, mikä eittämättä vaikuttaa siihen, millaisia tehtäviä esimerkiksi jääkärikomppania voi toteuttaa pimeässä ja miten tulemme kehittämään taistelutekniikkaa ja koulutusta, Peltoniemi korostaa.


Lähtökohta on, että eri asevoimien kärkijoukot on varustettu pimeätaisteluvälineillä.

– Tällaisilla laitteilla, jotka käytännössä muuttavat yöolosuhteet normaaleiksi päiväolosuhteiksi, tavoitellaan suhteellista etua.
Mikäli toisella puolella on tällaiset välineet ja toisella ei, ei tarvitse kauaa miettiä, miten taistelussa käy.
Kun operaatiot kyetään valmistelemaan vastapuolen näkymättömissä, voidaan hyödyntää yllätyksellisyyttä ja kääntää Suomen haastavat pimeäolosuhteet omaksi vahvuudeksi.
Uuden sukupolven välineet ja hyvä koulutus: se on taktisella tasolla varsinainen suorituskykyloikka.

– Lisäksi on merkillepantavaa, että laitteet on kehitetty Suomessa ja nimenomaan suomalaisiin olosuhteisiin yhdessä Puolustusvoimien kanssa ja yhtenä järjestelmäkokonaisuutena.
Kotimaisuus lisää huoltovarmuutta ja parantaa laitteiden kunnossapitoa, kun laitteiden huoltokierto sekä tuotanto voidaan toteuttaa Suomessa.

Maalinpaikannuslaite.jpg
 

Rannari

Greatest Leader
Eikö nyt olisi jo korkea aika alkaa keskustella D-30 -tykistökaluston korvaajasta? Ja vastaus ei voi olla, että lunastetaan K9-moukarin optio. Se ei vain riitä mihinkään.
Tuosta oli vissiin Tykkimies-kirjassa keväällä jotain pekuleerausta. En muista yksityiskohtia mutta puntarointi oli mielestäni sen suuntaista että niille ei olisi tulossa suoraa korvaajaa.

Lunttaan ja referoin kunhan ehdin ja muistan.
 

ak.tied

Ylipäällikkö
Lähtökohta on, että eri asevoimien kärkijoukot on varustettu pimeätaisteluvälineillä.

– Tällaisilla laitteilla, jotka käytännössä muuttavat yöolosuhteet normaaleiksi päiväolosuhteiksi, tavoitellaan suhteellista etua.
Mikäli toisella puolella on tällaiset välineet ja toisella ei, ei tarvitse kauaa miettiä, miten taistelussa käy.

Kärkijoukot? Ilmeisesti tällä tarkoitetaan lähinnä operatiivisia?

Etu on selvä jos vastustajalla vastaavaa kykyä ei ole. Nythän tilanne lienee ehkä päinvastainen; meillä ei ole, vastustajalla on. Ainakin vastustajan ensi-iskun oletettujen erikoisjoukkojen, maahanlasku/-nousujoukkojen jne. olettaisi olevan hyvin varusteltu pimeätaisteluun. Näitä ei heti vastassa kuitenkaan ole ehkä ne kärkijoukot vaan todennäköisemmin alueelliset ja paikalliset. Toivottavasti tätä pimeätaistelukykyä lohkeaa enenevissä määrin myös sinne vähintään kärkijoukoilta vapautuvan kaluston myötä.
 

Raivaaja

Luutnantti
Koulutuksellinen näkökanta asiaan on että pelkkä kalusto ei tee autuaaksi, sitä pitää osata käyttää tehokkaasti ja oikein. Ja ei muuten ole läpihuutojuttu. Puhutaan vaikka jääkärijoukkueesta. Ensin pitää osata tehdä temput päivänvalossa, puhutaan vaikka cABC. Sitten sun pitäisi pystyä tekemään se ilman valoa putket päässä valokurin kanssa, koska jos muut kykkii poteroissa vieressä pimeässä ja sinä laitat otsavalon päälle kun aloitat hoidon koska hankala homma niin mihin tuli keskittyy? Aivan. Sitten kaikki liikkuminen, oikea taktinen käyttö, omien tunnistaminen jne jne.

Käytännössä heti alokasjakson ensimmäisistä taisteluharjoituksista asti pitää olla putket päässä.
 

Fremen

Respected Leader
Koulutuksellinen näkökanta asiaan on että pelkkä kalusto ei tee autuaaksi, sitä pitää osata käyttää tehokkaasti ja oikein. Ja ei muuten ole läpihuutojuttu. Puhutaan vaikka jääkärijoukkueesta. Ensin pitää osata tehdä temput päivänvalossa, puhutaan vaikka cABC. Sitten sun pitäisi pystyä tekemään se ilman valoa putket päässä valokurin kanssa, koska jos muut kykkii poteroissa vieressä pimeässä ja sinä laitat otsavalon päälle kun aloitat hoidon koska hankala homma niin mihin tuli keskittyy? Aivan. Sitten kaikki liikkuminen, oikea taktinen käyttö, omien tunnistaminen jne jne.

Käytännössä heti alokasjakson ensimmäisistä taisteluharjoituksista asti pitää olla putket päässä.
Erittäin hyvä huomio... lisäksi noi monokromi (kaksivalo)-kuvat aiheuttavat ihmisaivoissa erilaisia kompensaatio-valituksia, eli aivot tuppaa lisäämään sinne asioita mielikuvituksesta jotka eivät sinne kuulu. Tuskin olen ainoa jolle on käynyt näin?
 

Raivaaja

Luutnantti
Realismia on että vuoden palveluksessa olevat valmiusyksiköiden porukalla riittää aika perehtyä ja ottaa pimeäkamppeista tehoja irti. Niinkuin vissiin onkin tarkoitus keihäänkärki varustaa. Suomalainen kopio norjalaisten telemark-pataljoonista..
 

ak.tied

Ylipäällikkö
Erittäin hyvä huomio... lisäksi noi monokromi (kaksivalo)-kuvat aiheuttavat ihmisaivoissa erilaisia kompensaatio-valituksia, eli aivot tuppaa lisäämään sinne asioita mielikuvituksesta jotka eivät sinne kuulu. Tuskin olen ainoa jolle on käynyt näin?

Syvyys/stereonäkö menee ainakin, samoin ääreisnäkö. Lähin mitä näet on kahden metrin päässä, kokemattomampi käyttäjä tippuu poteroon sitä etsiessään.

Ihmisen aivot rakentavat 3D kuvan ympäristöstään varsin monimutkaisella kaavalla. Yhden aistin puuttuessa tai ollessa rajoitettu se kaava hajoaa. Ei tarvitse kuin laittaa kuulosuojaimet päähän, niin metsä tuntuu jo hyvin erilaiselta paikalta. Lisää siihen putkinäkö 2D:nä niin aivot ovat jo pulassa.
 

Solidsnake

Kenraali
Sitten kun tulee sairastapaus nii kellään ole valoa antaa pimeässä metässä tehokasta ensiapua. Ja sitten joku seisoo komentajan tai syyttäjän edessä kantapäät yhdessä..
Totanoin, etkös just aikaisemmassa kommentissa sanonut, että ensiapuakin pitäisi pystyä suorittamaan pimeässä, ettei tule tuli iskua niskaan, mistään mä mitään tiedä, mutta kiinnostaisi tietää kuinka valokuri opetetaan
 

Kustaanmiekka

Kenraali
Puolustusvoimatkin on nyt huomannut etätyön hyödyt ja ovat suuressa määrin antamassa luvan etätöiden tekemiseen.


Jopa 8 000 puolustusvoimien työntekijää voi jatkossa valita työskentelypaikkakuntansa ja tukikohtansa vapaammin eri puolilta maata​


Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan puolustushallinnon työtehtäviä ollaan sijoittamassa nykyistäkin hajautetummin koko maahan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jopa 8 000 puolustusvoimien työntekijää voi jatkossa valita työskentelypaikkakuntansa tai tukikohtansa vapaammin eri puolilta maata.

Uudistus koskee puolustusvoimia ja puolustusministeriötä.

Puolustusvoimien kanssa yhteistyössä tehdyt linjaukset perustuvat puolustusministeri Antti Kaikkosen marraskuussa 2019 käynnistämään selvitykseen paikkariippumattoman työn lisäämisestä puolustushallinnossa. Kaikkosen mukaan korona-aika on vahvistanut hänen näkemystään uudistuksen hyödyllisyydestä.

– Etätyöskentely on vaikuttanut positiivisesti työn tekemiseen ja henkilöstön jaksamiseen, Kaikkonen sanoo.

Laajempien etätyömahdollisuuksien on koettu myös edistävän yksityiselämän ja työelämän yhteensovittamista.

– Mahdollistaa joustavamman asumisen, arjen ja perhe-elämän.

Kaikkosen mukaan etätyö voi vaikuttaa positiivisesti myös työyhteisön suorityskykyyn.

Ministeriö antaa kaikille mahdollisuuden etätyöskentelyyn​

Puolustusministeriössä kaikilla työntekijöillä on jatkossa mahdollisuus etätyöhön. Ministeriö on jo marraskuun alussa laatinut henkilöstölle uuden etätyöohjeistuksen. Kaikkosen mukaan koko uudistus koskee myös koronan jälkeistä aikaa.

– Tämä antaa kaikille ministeriön työntekijöille laajat etätyöoikeudet, Kaikkonen selventää.

Puolustusvoimien eri yksiköissä uudistus otetaan käyttöön ensi vuoden aikana. Käytännössä töitä voi siis tehdä kotona, kesämökillä tai eri puolilla maata olevissa puolustusvoimien toimipisteissä.

Kaikkonen korostaa, että työskentelypaikan pitää tietysti täyttää turvallisuuden ja salassapidon vaatimukset.

Selvityksen perusteella etätyö sopii noin 60 prosenttiin puolustusvoimien tehtävistä. Kaikkonen muistuttaa, että jo tällä hetkellä noin 40 prosentissa tehtävistä on ollut etätyömahdollisuuksia.

– Tarkoitus on laajentaa merkittävästi paikkariippumattoman työn kehitystä ja kehittämistä.

Kaikkonen sanoo, että uudistuksen myötä etätyön johtaminen tulee osaksi esimiesten koulutusta.

Ministeri painottaa, että etätyö perustuu kuitenkin vapaaehtoisuuteen.

Kaikkonen sanoo, että puolustushallinnossa on luonnollisesti myös tehtäviä, joita ei etänä pysty hoitamaan.

–Tiedusteluun, valmiuteen ja tilannekuvaan liittyviin tehtäviin tämä ei tetystikään sovi.

Lisäksi esimerkiksi varusmiesten ja rererviläisten koulutus sekä muiden viranomaisten tukeminen ovat tehtäviä, joissa etätyö ei onnistu.
 

ajs178

Ylipäällikkö
Tuosta oli vissiin Tykkimies-kirjassa keväällä jotain pekuleerausta. En muista yksityiskohtia mutta puntarointi oli mielestäni sen suuntaista että niille ei olisi tulossa suoraa korvaajaa.

Lunttaan ja referoin kunhan ehdin ja muistan.

Olisiko mahdollista modernisoida? Vai onko putket ammuttu pilalle? Uudella a-tarvikkeella kuulemma ammuttaisiin lähes 22km päähän, kun vakio on 15km.
 
Top