Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön kehittäminen

PJ85

Eversti
Veikkaampa että jatkossa Maavoimien vaikuttamisharjoitukseen Rovajärvellä osallistuu jokin Ruotsalainen yksikkö, esim. PSJK tai PSVK.... :rolleyes:
Veikkaisin kerrankin oikein paitsi taitaa tulla vaan PSJJ+tukiosia. Eikä ollut MVH vaan ihan LAPJP/JPR-harjoitus. Mutta mielenkiiintoista kuitenkin... :)
 

ctg

Greatest Leader
2017 vuodeksi suunniteltu suurempi harjoitus Suomen ja Ruotsin välillä, olisiko vaikka seuraavassa Maavoimien yhtymäharjoituksessa Ruotsalaisia mukana? Sitä ennen käydään pienemmissä osastoissa puolin ja toisin.
Ei käänny tuo toinen kotimainen mulle, mutta tämä on menossa hyvään suuntaan.
 

adam7

Respected Leader
2017 vuodeksi suunniteltu suurempi harjoitus Suomen ja Ruotsin välillä, olisiko vaikka seuraavassa Maavoimien yhtymäharjoituksessa Ruotsalaisia mukana? Sitä ennen käydään pienemmissä osastoissa puolin ja toisin.

Lähde:
http://tinyurl.com/ozsglcz
Ruotsin maavoimien komentajan adjutantin twiittejä


Eli tavoitteena harjoittelu yhdistetyssä prikaatissa


Vuosittaiset maavoimien komentajien suunnittelupalaverit


Vuorotellen toisen maan joukko toisen maan prikaatissa, Nato-harjoituksissa toimimisen harjoittamiseksiRuotsalaiset kouluttavat suomalaisia FAC-toimintaan, suomalainen konekalusto osallistuu.

Ystäväjoukkoyksikköjen henkilökunnan vaihtdosta tehdään arkipäiväistäRuotsin omaa prikaatiharjoitusta saadaan odottaa vuoden -20 jälkeen, mutta suomalais-ruotsalainen harjoitus toteutuu 2017

...........

Muistaakseni kaveri ehti twiitata että -17 ruotsalainen pataljoona harjoittelee osana suomalaista prikaatia Suomessa, mutta poisti nopeasti twiitin. Ei ilmeisesti sitten ole noin iso osasto, tai ei haluta julkistaa vielä, tai jotain muuta.
 

PJ85

Eversti
Onko tuo SWE-FIN prikaati vain rauhan ajan harjoittelua varten, vai toimisiko myös tositilanteessa yhdessä? Jotain samanlaista kuin Euroopassa Ranskalais-Saksalainen prikaati?
 

adam7

Respected Leader
Onko tuo SWE-FIN prikaati vain rauhan ajan harjoittelua varten, vai toimisiko myös tositilanteessa yhdessä? Jotain samanlaista kuin Euroopassa Ranskalais-Saksalainen prikaati?
No tuossa tuo adjutantti mainitsi Naton-harjoituksissa toimimisen, joka tarkoittanee myös Naton rauhanturvatehtävissä toimimisen mahdollistamisen. Poliittinen johto ei salli mitään 5 artiklan alla olevan harjoittamista.

Edelleen tuolla mainittiin tuo vastavuoroinen toiminta toisen organisaatiossa.

Vastauksena kysymykseen, ei ole kyse minkään pysyvän joukko-osaston väsäämisestä.

Hultqvisthan on käydessään Suomessa juuri eilen ilmaissut sen niin, että epärauhan (ofred) tilanteessa yhteinen harjoittelu antaa enemmän liikkumisvapautta, eli on kyky toimia yhdessä ja voidaan päättää tehdä niin. Samalla hän on ilmaissut ettei olla sitoutuneita mihinkään.

Tuolla yhteistoimintakyvyllä on enemmän merkitystä merivoimien ja ilmavoimien osalta, koska niillä on koko ajan korkeampi valmius ja ammattilaisten osuus on suurempi. Ruotsin maavoimat ovat nyt ja lähiaikoina niin pienet ja niin paljon on vakansseja auiki, että siksi Nordin ennustaa että heidän prikaatiharjoituksensa on vuoden 2020 jälkeen.
 

PJ85

Eversti
Ensi kevään Cold Response 2016 - harjoituksessa Norjassa tulee olemaan Ruotsalaisjohtoinen prikaati, joka tulee koostumaan kolmesta pataljoonasta; Ruotsalaisesta mekanisoidusta pataljoonasta (191 mekaniserade bataljon), Suomalaisjohtoisesta pataljoonasta jossa mukana Ruotsalainen mekanisoitu komppania ja Kanadalais-USA:sta pataljoonasta.
 
Viimeksi muokattu:

Tähystäjä

Eversti
Ensi kevään Cold Response 2016 - harjoituksessa Norjassa tulee olemaan Ruotsalaisjohtoinen prikaati, joka tulee koostumaan kolmesta pataljoonasta; Ruotsalaisesta mekanisoidusta pataljoonasta (191 mekaniserade bataljon), Suomalaisjohtoisesta pataljoonasta jossa mukana Ruotsalainen mekanisoitu komppania ja Kanadalais-USA:sta pataljoonasta.
Selvästi kulissien takana tapahtuu paljon sellaista, josta ei kaikille kerrota. Tuo Cold Response 2016 -harjoitus kun on tietääkseni nimenomaan harjoittelua NATO:n 5. artiklan mukaista puolustustehtävää varten, joka on aikaisemmin ollut varsinainen punainen vaate poliitikoillemme.

Nyt tilanteeseen alkaa ilmeisesti tältäkin osin tulla pikkuhiljaa muutosta...

Kaiken kaikkiaan onkin täysin järjetöntä, että Suomi, Ruotsi ja Norja valmistautuvat kaikki puolustamaan pohjoisia alueitaan omien kansallisten puolustussuunnitelmien mukaisesti, kun olisi kaikin tavoin mielekkäämpää, että olisi yksi yhteinen NATO:n Pohjois-Skandinaviaa koskeva puolustussuunnitelma, jonka toteuttamiseen kaikki osapuolet osallistuisivat.

Otetaan nyt vaan yhtenä esimerkkinä Napapiirin pohjoispuolisen alueen ilmapuolustus. Olisihan se nyt tositilanteessa vaan niin paljon järkevämpää, että koneet lähtevät tarpeen mukaan Bodøstä, Kallaxista, Rovaniemeltä tai mihin ikinä ne onkaan sijoitettu sotatilanteessa valtakunnanrajoista piittaamatta vastaamaan koko aluetta koskeviin ilmauhkiin.

Kolmen hävittäjälentolaivueen yhteistoiminta tuolla Pohjois-Kalotin alueella kun muodostaa huomattavasti potentiaalisemman vastuksen Venäjän ilmavoimia vastaan verrattuna siihen, että jokainen sotisi täysin omaa ilmasotaansa.

Aivan sama tietysti koskee maavoimien toimintaa, mutta sillä puolella voi olla järkevämpää johtaa toimintaa enemmän kansallisista lähtökohdista lähtien.
 

PJ85

Eversti
Tämä suomalainen joukko lienee se AMV:kalustolla liikkuva mekanisoitu jääkäripataljoona jota Säkylässä on jo vuosia hierottu kasaan.
Juu hyvintodennäköisesti on MEKJP, joka on ensi vuonna "valmis" kun I/16 erästä saadaa huollon osat tuotettua. Luulisi että juuri tuon MEKJP:n puitteissa tuota Suomi-Ruotsi yhteistyötä harrastetaan.
 

magitsu

Respected Leader
Suomelle ja Ruotsille yhteinen laivasto-osasto

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/10/sverige-och-finland-ska-utveckla-gemensam-marin-stridsgrupp/
(Regeringskansliet = Ruotsin valtioneuvoston kanslia)

Svensk-finsk marin stridsgrupp (Swedish Finnish Naval Task Force, SFNTG)

Satamien yhteiskäyttöä, samalla porukalla kv-harjoituksiin osallistuminen...

Sverige och Finland ska utveckla gemensam marin stridsgrupp
Regeringen beslutade den 29 oktober att Försvarsmakten tillsammans med Finlands försvarsmakt ska utveckla en gemensam svensk-finsk marin stridsgrupp (Swedish Finnish Naval Task Force, SFNTG).

Regeringen har tidigare uttalat att ett fördjupat försvarssamarbete med Finland är av särskild vikt. Skapandet av en gemensam svensk-finsk marin stridsgrupp är prioriteratför marinstridskrafterna.

Det övergripande syftet med SFNTG är att på ett kostnadseffektivt sätt kunna gemensamt använda de två försvarsmakternas marina resurser och förmågor.

Utveckla gemensamma förmågor
Försvarsmakten ska i utvecklingen av SFNTG särskilt se till gemensamma förmågor, internationella krishanteringsoperationer, förmågan att kunna agera tillsammans med Nato samt att delar av SFNTG ska kunna anmälas som ett gemensamt bidrag till Natos reservstyrkeregister.

På sikt ska SFNTG ha en operativ förmåga omfattande även sjöövervakningsoperationer och sjöfartsskydd.

Utvecklingen av den marina stridsgruppen ska ske inom ramen för gällande svensk lagstiftning. Regeringen att tillsätta en utredning med uppgift att se över rättsliga förutsättningar för ett sådant svensk-finska samarbete.

Användning av varandras hamnar
Regeringen har den 29 oktober också gett Försvarsmakten i uppdrag att förhandla bilaterala avtal med behöriga myndigheter i Finland och även Danmark om att ländernas marina styrkor kan använda varandras hamnar för alternativ basering av marina enheter i fredstid. Tillfällig basering av marina enheter kan exempelvis ske i samband med deltagande i övning eller vid genomförande av verksamhet på eget territorialhav eller internationellt vatten där möjligheten att använda en finsk, dansk eller svensk hamn har en operativ eller ekonomisk fördel.
 
Last edited by a moderator:

PJ85

Eversti
Jääkäriprikaatista PSTOHJJ ja PSTAUK harjoituksiin Ruotsiin, taistelemaan Ruotsalaista mekanisoitua joukkoa vastaan!

Jääkäriprikaatin osasto taisteluharjoitukseen Ruotsiin
Jääkäriprikaatin osasto osallistuu Norrbottenin rykmentin järjestämään taisteluharjoitukseen 16.–20.11.2015 Bodenissa. Harjoitukseen osallistuminen on osa maavoimien pohjoismaista yhteistyötä (NORDEFCO) ja Over Border -harjoitustoimintaa.

Jääkäriprikaatista harjoitukseen osallistuu panssarintorjuntaohjusjoukkue ja aliupseerikoulun panssarintorjuntalinjan oppilaat kouluttajineen. Osaston vahvuus on noin 70 varusmiestä ja kymmenen henkilökuntaan kuuluvaa. Kaksipuolinen taisteluharjoitus Norrbottenin rykmentin mekanisoidun harjoitusjoukon kanssa mahdollistaa Jääkäriprikaatin harjoitusjoukolle monipuolisen loppuharjoituksen saapumiserälle 2/15. Harjoituksessa hyödynnetään myös ohjusjärjestelmien simulaattoritoimintaa, sillä Suomella ja Ruotsilla on käytössään sama simulaattorikalusto.

Harjoituksen tavoitteena on kehittää yhteisesti joukkojen yhteistoiminta- ja suorituskykyä sekä harjoitella monikansallisten harjoitusten suunnittelu-, valmistelu- ja johtamisprosesseja. Jääkäriprikaatin tavoite on järjestää joukkotuotannossa oleville Jääkäriprikaatin panssarintorjuntaohjusjoukoille haastava harjoitus mekanisoidun vastustajan kanssa. Norrbottenin rykmentille harjoituksen tavoitteena on päästä harjoittelemaan panssarintorjuntajoukkojen kanssa kaksipuolisessa taisteluharjoituksessa ja syventää joukko-osastojen välistä yhteistyötä.

Puolustusministeriö on hyväksynyt harjoituksen osaksi Maavoimien vuoden 2015 kansainvälistä harjoitustoimintaa. Harjoitus toteutetaan osana Suomen ja Ruotsin kahdenvälistä yhteistyötä. Edellisen kerran Jääkäriprikaatin ja Norrbottenin rykmentin joukot harjoittelivat yhdessä Rovajärvellä toukokuussa 2015.

http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/vZHNkqJAEISfZR_A6Wr-OTbQQvMrAiJcCHXURRaBZRDh6Wci5rgxnlwrjxlZX1QWytGXrrtbed59lM119wdtUS4VJicplg1YDRxPAxa4sJHdFdZDDqVoC0IRXaaWzdW8vszh1MsEfNcbPVpDZFDsG87Y0zMXAcwRdHffsO04th3cq3izDCnRgutAz7--duWPaCY89gF_-xJPHeqbAjZXugAsMhI1TmTeTKSH-WAtf_vwwxBAGcrln_Kcw6H4iW08ZuHXsXR4IeuFHeqv7JB_PksLN7FJ-QBMd6MCo7plqDQWGf_Cf0XwH-9SDCYCUXQrMeSIYPbcDm2Ul_v6bTzUb_AmCaoEkgKKzPOqIIoo3We9vGzYSGnK06ZLqo9oWAd3szTcypvr3DxY79O4dLviKMryVTP2Prtt2lux74ZVLE4r7HCnfmj7VYohjVWNuFN3sKQq6ygbxEVN-cO8bdNETKO-LAs99lmhxOqiO7nEPE6n0vSrSKYjtafmRmIyDknkeqTv9YWWXcLe2HmEucurrs6KrcHvv1lYVlnQ5GVts3u2tVrMr98dH2YB-VZTH1Fb31q6tubtPzqST6UDeic!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=268916804a8d512088c6ef6bd924eb2c
 

PJ85

Eversti
Vauhdikkaasti eteni yhteistyö vuonna 2015 - kaksi kertaa kävi Ruotsalainen PSJJ Rovalla ja kerran Suomalainen Jääkäriprikaatin PSTOHJJ Ruotsissa. 2016 jatkuu ilmeisesti yhtä vilkkaana - sovittu koulutustapahtuma ainakin Kainuun Prikaatin PSTOHJJ:n vierailu Ruotsiin toukokuussa, myöskin Kainuun Prikaatin harjoituksiin olisi Ruotsi halukas tuomaan heikäläisiä Panssarijääkäreitä.
 

Honcho

SMLNKO M/83
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015122320873461_uu.shtml

Ainola kirjoittaa mielestäni ihan hyvin otsikon aiheesta. Moni tietty ottaa tunteisiin nuo NATO-maininnat mutta kun nyt kuitenkin näyttää siltä ettei siihen ihan just nyt olla liittymässä, syistä joita kukaan meistä ei täysin tiedä, niin kyllähän tämä olisi se vaihtoehto B. Toisaalta se ei estä sitä että X vuoden päästä marssitaan SVEA-mamman kanssa käsi kädessä NATO-auringon ikuisen suojan hellivään lämpöön.

Tosin ei Venäjä realistisesti pysty taistelemaan mistään Itämeren herruudesta. Se on täysin alivoimainen ja lisäksi lähes koko Itämeri on jo nyt NATO-meri.

Hitosti tässä on synergiaa, mutta silti se kysymysmerkki on edelleen siinä että Suomelle lienee tässä järjestelyssä enemmän"pihviä" tarjolla kuin Ruotsilla, jolla taas vastuut lisääntyisivät ehkäpä enemmän.
 

baikal

Supreme Leader
Selvästi kulissien takana tapahtuu paljon sellaista, josta ei kaikille kerrota. Tuo Cold Response 2016 -harjoitus kun on tietääkseni nimenomaan harjoittelua NATO:n 5. artiklan mukaista puolustustehtävää varten, joka on aikaisemmin ollut varsinainen punainen vaate poliitikoillemme.

Nyt tilanteeseen alkaa ilmeisesti tältäkin osin tulla pikkuhiljaa muutosta...

Kaiken kaikkiaan onkin täysin järjetöntä, että Suomi, Ruotsi ja Norja valmistautuvat kaikki puolustamaan pohjoisia alueitaan omien kansallisten puolustussuunnitelmien mukaisesti, kun olisi kaikin tavoin mielekkäämpää, että olisi yksi yhteinen NATO:n Pohjois-Skandinaviaa koskeva puolustussuunnitelma, jonka toteuttamiseen kaikki osapuolet osallistuisivat.

Otetaan nyt vaan yhtenä esimerkkinä Napapiirin pohjoispuolisen alueen ilmapuolustus. Olisihan se nyt tositilanteessa vaan niin paljon järkevämpää, että koneet lähtevät tarpeen mukaan Bodøstä, Kallaxista, Rovaniemeltä tai mihin ikinä ne onkaan sijoitettu sotatilanteessa valtakunnanrajoista piittaamatta vastaamaan koko aluetta koskeviin ilmauhkiin.

Kolmen hävittäjälentolaivueen yhteistoiminta tuolla Pohjois-Kalotin alueella kun muodostaa huomattavasti potentiaalisemman vastuksen Venäjän ilmavoimia vastaan verrattuna siihen, että jokainen sotisi täysin omaa ilmasotaansa.

Aivan sama tietysti koskee maavoimien toimintaa, mutta sillä puolella voi olla järkevämpää johtaa toimintaa enemmän kansallisista lähtökohdista lähtien.
Nato ei anna pohjois-kalottia, sen takaa Usa ja Venäjä tietää sen hyvin. Venäläiset eivät sanan merkityksessä pelkää muita kuin amerikkalaisia. Tämä on karu väite, mutta en hevin usko muuta.
 

Mustaruuti

Ylipäällikkö
BAN
RÖLLIKKÄ
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015122320873461_uu.shtml

Ainola kirjoittaa mielestäni ihan hyvin otsikon aiheesta. Moni tietty ottaa tunteisiin nuo NATO-maininnat mutta kun nyt kuitenkin näyttää siltä ettei siihen ihan just nyt olla liittymässä, syistä joita kukaan meistä ei täysin tiedä, niin kyllähän tämä olisi se vaihtoehto B. Toisaalta se ei estä sitä että X vuoden päästä marssitaan SVEA-mamman kanssa käsi kädessä NATO-auringon ikuisen suojan hellivään lämpöön.

Tosin ei Venäjä realistisesti pysty taistelemaan mistään Itämeren herruudesta. Se on täysin alivoimainen ja lisäksi lähes koko Itämeri on jo nyt NATO-meri.

Hitosti tässä on synergiaa, mutta silti se kysymysmerkki on edelleen siinä että Suomelle lienee tässä järjestelyssä enemmän"pihviä" tarjolla kuin Ruotsilla, jolla taas vastuut lisääntyisivät ehkäpä enemmän.
Ainola kirjoitti asiaa, kun lähinnä referoi upseerin tekstiä. Viimeisen kappaleen omassa tekstissä tuli sitten onneksi Ainola esiin :)
 
Top