SUURI RESERVILÄISKESKUSTELU

J0h1F

Kenraali
Aasialaisella tehdas-puolimoottorilla mennään. PV:n vanhojen aseiden modaaminen puolimoottoreiksi ei täyttänyt lakipykäliä. Samasta hevosmiesten tietotoimistosta saatua tietoa.
Tarkoittaako aasialainen tässä kontekstissa venäläistä (MPK:llahan on jo vanhastaan Izhmashin 7,62x39 Saiga M3:ia), kiinalaista vai kenties jotain muuta? Israelkin on Aasiassa, maantieteellisesti...

Laadukkaiden Kalashnikovien tarjonnan puute on muuten huomattavaa nykyään. Eurooppalaista tuotantoa toki on Bulgariassa ja Serbiassa ainakin yhä, mutta eivät vedä laadussa vertoja Izhmashille.
 

hansai

Supreme Leader
Entinen puolustusministeri Jussi Niinistö valittiin vuoden reserviläiseksi
1094636.jpg

Niinistö kiittelee Antti Rinteen (sd.) hallitusta kertausharjoitusten lisäämisestä, mutta toivoisi myös kantahenkilökunnan määrän lisäämistä. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Entinen puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on valittu vuoden reserviläiseksi.

Nimityksen teki Reserviläisliitto liittokokouksessaan Turussa lauantaina. Liitto perustelee valintaansa sillä, että Niinistön ministerikaudella vapaaehtoista maanpuolustusta kehitettiin merkittävästi.
– Hänen työnsä jäljet vaikuttavat vielä pitkälle tulevaisuuteen, liitto kirjoittaa tiedotteessaan.

Niinistö kertoo tiedotteessa olevansa tunnustuksesta kiitollinen.
– Välillä on tullut politiikassa rymisteltyä, mutta kuitenkin aina maanpuolustuksen hyväksi, hän toteaa.

Niinistö kiittelee myös Antti Rinteen (sd.) hallitusta kertausharjoitusten lisäämisestä, mutta toivoisi myös kantahenkilökunnan määrän lisäämistä.
Niinistö on historiantutkija, dosentti ja reservin yliluutnantti. Hän toimi puolustusministerinä vuosina 2015–2019 sekä sitä ennen eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajana 2011–2015.

 

g21.45acp

Kapteeni
Harvinainen ministeri, saa kiitosta tehtävänsä hoitamisesta
 

Umkhonto

Kenraali
No jopas nyt. Kaikkea sitä...:rolleyes:

Reserviläisten ylennyksistä syntyi erikoinen soppa – Puolustusvoimat on kertonut tiedot vuosikymmenten ajan eikä itsekään tiedä, saako niin tehdä
Apulaistietosuojavaltuutetun mielestä Puolustusvoimien on selvitettävä, miksi se julkaisee reserviläisten ylennystietoja. Lain mukaan Puolustusvoimat saa kertoa reserviläisen sotilasarvon vain erityistapauksissa.
sotilasarvot
14.12.2019 klo 08.12
Sotilaita asepuvuissa

Reserviläinen ei voi kieltää nimensä tai sotilasarvonsa julkaisemista.Silva Nieminen /Yle


Itsenäisyyspäivänä lukuisat reserviläiset saivat perinteiseen tapaan ylennyksen sotilasarvoonsa. Puolustusvoimat on vuosikymmenten ajan toimittanut tiedot ylennyksistä myös tiedotusvälineille, jotka ovat julkaisseet niitä esimerkiksi sanomalehdissä ja netissä.

Myös Puolustusvoimat kertoo ylennyksistä omilla internet-sivuillaan (siirryt toiseen palveluun). Ylennystiedoissa kerrotaan reserviläisen uusi sotilasarvo sekä sukunimi ja kaikki etunimet.

Kun nuori valmistuu ammattiin tai ylioppilaaksi, hän voi kieltää nimensä julkaisemisen. Silloin oppilaitokset jättävät kertomatta tiedotusvälineille ne valmistuvat, jotka eivät halua nimeään julkisuuteen.

Reserviläisellä ei sen sijaan ole mahdollisuutta etukäteen kieltää nimensä julkaisemista. Ylennys ja nimi tulevat lehtien sivuille ja Puolustusvoimien nettisivuille, halusi reserviläinen sitä tai ei.

Apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råmanin mukaan reserviläisellä olisi hyvä olla mahdollisuus vaikuttaa tietonsa julkaisemiseen.
– Ei olisi huono ajatus, että ihmiselle annettaisiin mahdollisuus arvioida, haluaako hän tietonsa julkisuuteen vai ei, sanoo Råman.

Vanha perinne
Puolustusvoimat ei kysy ylennettäviltä etukäteen nimen julkaisulupaa. Lupaa ei myöskään kysytä esimerkiksi varusmiespalveluksen tai kertausharjoitusten yhteydessä.
– Tässä on kysymys vanhasta perinteestä, jonka on katsottu ilmeisimmin tukevan maanpuolustustahtoa, kertoo Puolustusvoimien tietosuojajohtaja Kari J. Laitinen.


Kuva sanomalehdessä olleesta ylennyslistasta


Reservin ylennyksistä on kerrottu muun muassa sanomalehtien sivuilla. Petri Kivimäki/Yle

Reserviläisen sotilasarvo ei ole julkista tietoa siinä mielessä, että sen saisi helposti selville. Puolustusvoimat luovuttaa tiedon sotilasarvosta ulkopuolisille vain poikkeustapauksissa (siirryt toiseen palveluun). Omaa sotilasarvoaan voi tiedustella, jos se on päässyt unohtumaan. Lisäksi tieto sotilasarvosta voidaan luovuttaa eräille viranomaisille.

Lain mukaan reserviläisen nykyisen sotilasarvon voi kertoa myös ylennyksen esittäjälle. Tosin ylennystä voi reserviläiselle esittää, vaikka reserviläisen sotilasarvo ei olisikaan tiedossa.

Reserviläisen sotilasarvo on siis lähtökohtaisesti sellaista tietoa, jota Puolustusvoimat ei julkisuuteen kerro. Kuitenkin ylennyspäivänä se kerrotaan.

Saako ylennystiedon julkaista?
Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää on Suomen johtavia julkisuuslain asiantuntijoita. Hän on ensin sitä mieltä, että ylennyslista olisi EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen henkilörekisteri, jota varten nimen julkaisulupa pitää ehdottomasti olla.
Asia ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen. Tietosuoja-asetusta ei nimittäin sovelleta sotilasarvoihin, koska tieto sotilasarvosta kuuluu asevelvollisrekisteriin.
– Tieto ylennetyistä ei ole rikosasioiden tietosuojalain tarkoittama erillinen henkilörekisteri, vaan ote asevelvollisrekisteristä. Tiedon luovuttamiseen sovelletaan sitä, mitä asiasta on säädetty henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetussa laissa, kertoo Puolustusvoimain tietosuojajohtaja Kari J. Laitinen.
Professori Olli Mäenpääkin joutuu levittämään käsiään ja toteamaan, ettei hän tiedä lopullista vastausta siihen, saako ylennettävien nimet julkaista.

Julkaisuperuste löydettävä
Tietosuojavaltuutetun toimisto valvoo tietosuojalainsäädännön toteutumista Suomessa. Turvallisuus- ja oikeushallintoon perehtynyt apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman kertoo, että Puolustusvoimilla henkilötietojen käsittely perustuu kansalliseen eli Suomen omaan lainsäädäntöön.
– Puolustusvoimilla on lakisääteinen oikeus käsitellä henkilötietoja, joten ihmisellä ei ole oikeutta vastustaa sitä, kertoo Råman.

Råmanin mukaan ei kuitenkaan ole selvää, onko Puolustusvoimilla oikeus julkaista ylennystietoja.
– Ei ole täysin yksiselitteistä, onko Puolustusvoimilla oikeus käsitellä henkilötietoja julkaisutarkoituksessa. Onko ylennysten julkaiseminen lainmukaista vai ei, siihen ei suoraa vastausta ei ole.

Råmanin mukaan Puolustusvoimien tuleekin nyt tehdä itselleen selväksi, millä se perustelee ylennystietojen julkaisemisen.
– Puolustusvoimien täytyy selvittää, mihin julkaisemistarve perustuu ja mitkä ovat säännöt, joilla he ylennystietoja julkaisevat. Puolustusvoimien tulee tietosuojasääntelyn keskeisen velvoitteen mukaisesti pystyä osoittamaan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus, sanoo Råman.


Panssarivaunu maastossa


Tuhansia reserviläisiä oli mukana Kaakko 2019 -sotaharjoituksessa.Silva Nieminen/yle
Koska lain mukaan sotilasarvoja ei ulkopuolisille voi luovuttaa kuin poikkeustapauksissa, on ylennysten julkaiseminen Råmanin mukaan ikään kuin murtanut sen lähtökohdan, että sotilasarvot ovat vain tiettyjen tahojen tiedossa.
– Puolustusvoimien tulee itse tunnistaa, mikä on oikeudellinen peruste ylennystietojen julkaisemiseen. Tämä on ratkaiseva asia, mikä heidän tulee selvittää.

Nykyisin reserviläinen ei voi kieltää tietojensa julkaisemista. Apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råmanin mielestä reserviläisellä olisi hyvä se oikeus olla.
– Ihmisen ajatusmaailma on saattanut muuttua sitten armeija-aikojen. Vaikka on käynyt armeijan, sotilasarvo ei välttämättä ole enää sellainen asia, jota haluaa ikään kuin mainostaa. Se, että ihminen voisi itse vaikuttaa nimen julkaisemiseen, ei olisi ollenkaan huono suuntaus. Varsinkaan kun tällä hetkellä sellaista mahdollisuutta ei nykyään ole.

Perustelu puuttuu
Puolustusvoimilla ei tällä hetkellä ole selvää perustelua sille, miksi se ylennystietoja julkaisee. Ainoa perustelu on, että se on vuosia vanha perinne ja tapa.

Nyt Puolustusvoimat alkaakin selvittää myös itselleen, miksi tietoja julkaistaan ja miksi lupaa julkaisemiseen ei etukäteen kysytä. Puolustusvoimat myös selvittää, miksi se julkaisee reserviläisten sotilasarvoja, vaikka niitä ei lain mukaan saa antaa kuin tietyille tahoille.
– Me selvitämme sen oikeusperusteen, mihin se meidän julkaisuoikeus perustuu, kertoo Puolustusvoimien tietosuojajohtaja Kari J. Laitinen.

Laitinen pohtii, että esimerkiksi reservin upseerien kohdalla kyse voisi olla siitä, että tasavallan presidentin päätös tai sotilaskäsky annetaan tiedoksi.
– Tästä asiasta me emme ole millään tavalla varmoja, joten se asia on selvityksen kohteena. Mitään kantaa meillä ei siihen asiaan vielä ole.

Puolustusvoimien aluetoimistot puolestaan päättävät aliupseerien ja miehistön ylennyksistä.
– Siinä voisi olla kyse aluetoimiston tekemän päätöksen tiedoksianto. Mutta me selvittämme tämäkin asian, kertoo Laitinen.

Kesään mennessä valmista
Puolustusvoimain tietosuojajohtaja Kari J. Laitinen kertoo, että asia selvitetään yhdessä tietosuojavaltuutetun kanssa, jotta asia tulee varmasti selväksi.
Siihen pitäisikö reserviläisen pystyä kieltämään ylennystietonsa julkaiseminen, ei Kari J. Laitinen halua ottaa kantaa.
– En halua ottaa kantaa, koska se asia on ihan selvittämätön.

Myös apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman on tyytyväinen asian etenemiseen.
– On hyvä, että Puolustusvoimat julkaisuasian selvittää, sanoo Råman.

Puolustusvoimat lupaa selvityksensä valmiiksi ennen kuin seuraava ylennyskierros ensi vuoden kesäkuussa koittaa.

https://yle.fi/uutiset/3-11110653
 

Hämeen hanki

Alikersantti
Mihin TSTLTI-AU sijoitetaan jääkärikomppaniassa? Komentojoukkueeseen vai johonkin muuhun? Kuka on esimies ja keitä on alaisina?
 

Umkhonto

Kenraali
No jopas nyt. Kaikkea sitä...:rolleyes:

Reserviläisten ylennyksistä syntyi erikoinen soppa – Puolustusvoimat on kertonut tiedot vuosikymmenten ajan eikä itsekään tiedä, saako niin tehdä
Apulaistietosuojavaltuutetun mielestä Puolustusvoimien on selvitettävä, miksi se julkaisee reserviläisten ylennystietoja. Lain mukaan Puolustusvoimat saa kertoa reserviläisen sotilasarvon vain erityistapauksissa.
sotilasarvot
14.12.2019 klo 08.12

Nyt on T+6h eikä nimiä näy PV:n nettisivuilla. Eli tiedotus nukkuu tai sitten tuo 14.12.2019 uutinen ei ollutkaan liian aikaisin julkistettu aprillipila.

Edit. No Ilta-Sanomista ne kuitenkin löytyivät pahemmin etsimättä. Onnittelut jälleen ylennyksensä oikeasti, sotilaallisin perustein ansainneille :salut:
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006527239.html
 
Viimeksi muokattu:

Kustaanmiekka

Kenraali
Julkaistu 27.8.2020
Inttiajoista alkaa olla jo aikaa ja siitäkään huolimatta kertauskäskyä ei vain näy? Avausjaksossa pureudumme vaihtoehtoisiin tapoihin päästä kiinni kurkkusalaattihommiin.

Kertausharjoitukset, paikallisjoukot, MPK ja muuta hyödyllistä. Hyppää kyytiin!

Maanpuolustus, reserviläisyys, puolustus- ja turvallisuuspolitiikka sekä muodossa härvääminen. Niistä on Reserviläisen Gona podcast tehty. Lepo!

 

Tupajumi

Kersantti
Mitä silloin tapahtuu käytännössä, kun asevelvollinen siirtyy varareserviin, eli nostoväkeen? Vai tapahtuuko mitään? Allekirjoittaneella tämä tulee tietääkseni ajankohtaseksi tämän vuoden lopussa. Sillä eikös miehistökoulutetut poistu varsinaisesta reservistä sen vuoden päätteeksi kun on tullut 50 v. täyteen?

Kertausharjoitusvuorokausia on kuluneen 30 vuoden aikana kertynyt pyöreät nolla. Tai ehkä yksi korvaava vrk taisi tulla jostain PVMoodlen verkkokurssista :)

Niin tai näin, kyllä pitää vaan olla tosi kiitollinen, että on saanut elää parhaan aikuisikänsä suht hyvinvoivassa ja rauhallisessa maassa nimeltä Suomi!
 
Viimeksi muokattu:

skärdis

Respected Leader
Mitä silloin tapahtuu käytännössä, kun asevelvollinen siirtyy varareserviin, eli nostoväkeen? Vai tapahtuuko mitään?

Kertausharjoitusvuorokausia on kuluneen 30 vuoden aikana kertynyt pyöreät nolla.
Jos 30 vuoteen ei kuulunut yhtään mitään niin tuskin nostoväkeen palaamisessa mitään tapahtuu.

Tässä hyvä knoppi illanistujaisiin eli nuorukaiset ovat olleet nostoväessä täytettyään 17 vuotta (tuoreemmat saapumiserät 18) siihen asti kunnes ovat aloittaneet varusmiespalveluksensa.

Moni nojatuolimajuri ja muu reserviläisjohtaja väittää tiukasti nostoväen olevan vain miehistön asioita. Herrat upseerit vain unhoittavat aloittaneen omankin asevelvollisuutensa nostoväessä.
 
Viimeksi muokattu:

Abdullah Koo

Luutnantti
Itse olen miehistökoulutettu, 9kk spoljääkäri, mutta kertausharjoitusten myötä sotilasarvo tällä hetkellä alikersantti.

Siirrynkö nostoväkeen 50 vuotiaana, vai vasta kuusikymppisenä?
 
Riippuu sijoituksestasi. Minut siirrettiin 30- vuotiaana erikoisjoukoista huoltoon/logistiikkaan jossa olen vieläkin sijoitettuna. Hauskana nyanssina mainittakoon että aluetoimisto soitti erikseen ja vielä syntymäpäivänä kertoakseen ko. siirrosta: "ei noin vanhoja enää noihin hommiin laiteta".
 
Ei se sijoituksesta riipu, vaan sotilasarvosta. Miehistö siirtyy nostoväkeen 50-vuotiaana ja aliupseerit ja upseerit 60-vuotiaana. Koska alikersantti on alin aliupseeriarvo, alikersantit siirtyvät nostoväkeen täytettyään 60. Nostoväkeä ei lain mukaan voida kutsua kertausharjoitukseen.
 

Apilas

Korpraali
Yli 60-vuotiaat eivät kuulu enää varareserviin asevelvollisuuden päättyessä tuohon ikään. (Pois lukien everstit ja ylempiarvoiset, mikäli ovat palveluskelpoisia.)

Varareserviin kuuluu asevelvollinen, joka:


1) ei ole vielä suorittanut varusmiespalvelusta;


2) ei enää kuulu reserviin; tai


3) on vapautettu palveluksesta rauhan aikana.
 

Ottoville

Respected Leader
BAN

MPK aloitti koulutuksen uusilla aseilla: Tällainen on Etelä-Koreasta hankittu rynnäkkökivääriä kopioiva reserviläisase​

MPK-kivääreihin on haettu samanlaista tuntumaa kuin Puolustusvoimien rynnäkkökivääreihin.




3e039a3b489643719b028c446c6483ce.jpg



Mistä maasta MPK on nuo patruunat hankkinut? :whistle:

 

Mili

Majuri

MPK aloitti koulutuksen uusilla aseilla: Tällainen on Etelä-Koreasta hankittu rynnäkkökivääriä kopioiva reserviläisase​

MPK-kivääreihin on haettu samanlaista tuntumaa kuin Puolustusvoimien rynnäkkökivääreihin.




3e039a3b489643719b028c446c6483ce.jpg



Mistä maasta MPK on nuo patruunat hankkinut? :whistle:

Harjoittelevat sotasaalispaukuilla ampumista?

 

AKE-ukki

Ylipäällikkö
Romuja. Ei ole sotavaltion rynkkyjen veroisia laadullisesti eikä muutenkaan. Markalla saa markan tavaraa.
 

Umkhonto

Kenraali
No jopas nyt. Kaikkea sitä...:rolleyes:

Reserviläisten ylennyksistä syntyi erikoinen soppa – Puolustusvoimat on kertonut tiedot vuosikymmenten ajan eikä itsekään tiedä, saako niin tehdä
Apulaistietosuojavaltuutetun mielestä Puolustusvoimien on selvitettävä, miksi se julkaisee reserviläisten ylennystietoja. Lain mukaan Puolustusvoimat saa kertoa reserviläisen sotilasarvon vain erityistapauksissa.
sotilasarvot
14.12.2019 klo 08.12


Reserviläisten ylennysten julkaisemista perusteltiin maanpuolustustahdolla, mutta kukaan ei tiennyt, saako niin tehdä – Puolustusvoimat teki ison muutoksen​

Puolustusvoimien piti selvittää itselleenkin, saako se julkaista reserviläisten ylennystietoja.
reserviläiset
11.11. 14:07 Päivitetty 11.11. 14:50
Joukko sotilaita marssii

Porin prikaatin varusmiehet marssilla (arkistokuva)Jari Pelkonen / Yle.

Puolustusvoimat on ylentänyt reserviläisiä pääasiassa kahdesti vuodessa – joulukuussa itsenäisyyspäivänä ja kesäkuussa Puolustusvoimien lippujuhlapäivänä. Ylennykset ovat olleet nähtävissä muun muassa Puolustusvoimien Internet-sivuilla. Myös useat tiedotusvälineet ovat niitä julkaisseet.

Ylennyksissä kerrotaan ylennettävän koko nimi, asuinkunta ja sotilasarvo. Puolustusvoimat ei ole kysynyt julkaisemiseen reserviläisiltä julkaisulupaa, eikä aio tehdä sitä jatkossakaan.
Yle kysyi vuosi sitten, miksi Puolustusvoimat voi julkaista ylennettävien nimet omalla luvallaan, mutta esimerkiksi ylioppilaiden ja ammattiin valmistuvien nimiä voi julkaista vain, mikäli asianomainen antaa siihen luvan.

Tuolloin Puolustusvoimat vetosi Puolustusvoimien tietosuojajohtaja Kari J. Laitisen mukaan vanhaan perinteeseen, jonka on katsottu tukevan maanpuolustustahtoa.
Lopulta sekä Puolustusvoimille että tietosuojavaltuutetulle oli epäselvää, saako nimiä julkaista vai ei.

Voimassa olevan lain mukaan (siirryt toiseen palveluun) reserviläisen sotilasarvo ei ole julkista tietoa, ja Puolustusvoimat saa luovuttaa tiedon sotilasarvosta ulkopuolisille vain poikkeustapauksissa.

Viranomainen ei voi puuttua​

Puolustusvoimat soveltaa henkilötietojen käsittelyssä lakia henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa. Sen mukaan asevelvollisrekisterin tietoja voidaan käyttää ylentämistä, palkitsemista ja muun huomionosoituksen myöntämistä varten.

Apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman on Puolustusvoimien pyynnöstä perehtynyt reserviläisten ylennystietojen julkaisemiseen.
Julkisuuslaki ei apulaistietosuojavaltuutetun mukaan erikseen kiellä ylennettävien nimien kertomista.

– Vaikka tietosuojavaltuutetulla ei ole toimivaltaa arvioida, onko tieto salassa pidettävä vai ei, voidaan tästä huolimatta todeta, ettei Puolustusvoimien tekemästä arviosta ole huomautettavaa. Asia ei näin ollen aiheuta toimenpiteitä, kerrotaan apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råmanin 14.10.2020 tekemässä päätöksessä.

Råman on myös tyytyväinen muutoksiin, joita Puolustusvoimat on viime keväästä lähtien tehnyt. Puolustusvoimat päätti, ettei se enää julkaise ylennettävien nimiä Internet-sivuillaan. Sen sijaan tiedotusvälineet saavat ne erikseen pyytämällä. Myös Puolustusvoimien julkaisema Ruotuväki-lehti voi julkaista tiedot.

Varusmiehet jonottavat ruokailuun

Osa näistä Vekaranjärven veruskunnan varusmiehistä on jo päässyt siviiliin. Kuva viime helmikuulta. Petri Kivimäki/Yle

Vanhoja tietoja Puolustusvoimat ei ole poistanut, sillä vuosi sitten päätetyt reserviläisten ylennykset ovat edelleen nähtävissä Puolustusvoimien Internet-sivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Puolustusvoimat kertoo tiedotteessaan, että tietosuojavaltuutetun päätöksen mukaan Puolustusvoimien ylennystietojen julkaiseminen ei muodosta EU:n tietosuoja-asetuksen eikä kotimaisen tietosuojalainsäädännön tarkoittamaa itsenäistä henkilörekisteriä.

Edistää maanpuolustusta​

Puolustusvoimat haluaa julkaista ylennystiedot jatkossakin, koska sen mukaan ylennystietojen julkaiseminen perustuu Puolustusvoimille laissa säädetyn tehtävän hoitamiseen.

– Tarkoitus on kansalaisten sitouttaminen niihin arvoihin ja toimintoihin, jotka edistävät maanpuolustusta. Ylennystietojen julkaisu on ollut itsenäisyyspäivään ja Puolustusvoimien lippujuhlanpäivään liittynyt pitkäaikainen perinne, johon on aina liittynytylennettyjen henkilöiden palkitsemisen kaltainen huomioiminen ja siten maanpuolustustahdon ylläpitäminen, kertoo Puolustusvoimat tiedotteessaan.

Puolustusvoimat myös katsoo, että ylennystiedot tuovat Puolustusvoimille myönteistä julkisuutta.

– Suuren julkisuusintressin vuoksi Puolustusvoimat on arvioinut tietojen olevan julkisia, kerrotaan Puolustusvoimien tiedotteessa.
Puolustusvoimien pääesikunta esittää, että lakia henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa muutetaan niin, että siinä selvästi kerrotaan ylennystietojen olevan julkisia.

https://yle.fi/uutiset/3-11641989
 
Top