Vihreät mediaseksikkäät asevoimat

RPG83

Soome Majori
Elikkä elikkä...

Asevoimat perustuisivat rauhan aikana vapaaehtoisuuteen, jota tuettaisiin nykyistä hieman korkeammilla päivärahoilla, ilman että siitä tulisi kuitenkaan mitään "menen armeijaan ku siitä nettoo 3 donaa kuussa" -meininkiä.

Koko:
-Vapaaehtoisia koulutettaisiin vuosittain n. 8 000. 15 vuoden reservissäolo ajalla tästä tulisi yhteensä 120 000 sotilasta
-"Pysyvää" henkilöstöä noin 5 000. Tähän lukeutuisivat ammattiupseerit, siviilit, kaikki mahdollinen "pysyvä" henkilökunta
-Vapaaehtoisista koulutetuista värvättäisiin vuosittain n. 2 500 henkilöä palvelemaan 2 vuotta, jonka jälkeen suurin osa siirtyisi reserviin ja siviili-ammatteihin, mutta pieni osa jatkaisi ylöspäin ammattiupseereiksi
-Maakuntajoukot n. 5000-10000 reservivelvoitteistaan vapautunutta vapaaehtoista

Jakautuminen:

-Maavoimat muodostaisivat suurimman aselajin, kuten nykyäänkin. Sodan ajan vahvuus n. 75 000 sotilasta + mahdolliset reservistä poistuneet maakuntajoukkoihin liittyneet. Maakuntajoukot olisivat myös korkean valmiusasteen joukkoja, joilla olisi varustus henkilökohtaista asetta myöten kotonaan
 • 2 "Panssariprikaatia"
 • 6 "Jääkäriprikaatia"
 • 4 Moottoroitua taisteluosastoa
 • 2 Mekanisoitua taisteluosastoa
 • Vartiokomppanioita
 • Sissejä ja erikoisjoukkoja
 • Ylijohdon joukot
 • Ilmapuolustus
  +
 • Maakuntajoukot ehkä n. 5000-10000 sotilasta. Alkuvaiheessa liikekannallepanon suojelu, jatkossa myös maahanlaskujen (ja maihinnousujen merivoimien tukena) torjunta sekä ilmavoimien maantietukikohtien suojaus

-Merivoimat sodan aikana n. 15 000 sotilasta

-Ilmavoimat sodan aikana n. 25 000 sotilasta
Varustus:

-Maavoimat
 • Panssariprikaateilla yhteensä muutamia satoja Leo 2A6 tai jonkinlainen vielä korkeammalla tasolla oleva järkevä varustepaketti, 2A7 non-lethal aseistukselle ei tarvetta. Näiden kanssa CV90 1:1 suhteessa. Mahdollisesti lisäksi muita panssaroituja ajoneuvoja, kuten AMV
 • Kolmella jääkäriprikaatilla päivitettyjä Paseja ja moottoroiduilla taisteluosastoilla päivitettyjä Paseja ja MT-LB riippuen miten riittävät, yhdellä jääkäriprikaatilla AMV:t. Lisäksi pohjoisessa yksi jääkäriprikaati ja moottoroitu taisteluosasto panssaroiduilla tekoilla ja yksi jääkäriprikaati MT-LB -kalustolla
 • Mekanisoiduilla taisteluosastoilla päivitettyjä Bmp-2 ja päivitettyjä Leo 2A4 -vaunuja
 • Tykistönä Panssari- ja jääkäriprikaateilla PzH 2000, jääkäriprikaateilla 18 ja panssariprikaateilla 36. Moottoroiduilla taisteluosastoilla 18 kpl 122 Psh 74, mekanisoiduilla PzH 2000. Panssariprikaateilla kummallakin lisäksi HIMARS -patteri. Ylijohdolla 155mm vedettävät, päivitettyjä MLRS 270 ja HIMARS:eja, sekä 122 rakh 89.
 • Vartiokomppaniat liikkuvat ottoajoneuvoilla (kuorma-autot ja maasturit), maakuntajoukoilla valmiit kuorma-autot valtion puolesta, sekä ottoajoneuvoina maastureita
 • M/05 kuteet, luotiliivit ja 5,56x45mm rynkyt
 • Lisää NLAWeja, Spikeja ja Bolideja
 • Uudet kertasingot
 • Stinger harkintaan
 • Samp/T pääkaupunkiseudulle

-Merivoimat
 • Lisää Spikeja, n. 100 laukaisinta ja n. 500 ohjusta
 • Pieni lisähankinta RBS-15 maalle vastauksena rannikkotykistöstä luopumisesta

-Ilmavoimat
 • Ei merkittäviä uudistuksia pl. Hornetien modernisointi ja supistaminen

Kustannukset

Henkilöstö:
-Vakinaista henkilöstöä n. 5000 miestä. Palkat n. 250 milj. €.
-Määräaikaista värvättyä henkilöstöä n. 5000 miestä. Palkat n. 150 milj. €

Henkilöstön palkkauskulut yhteensä n. 400 milj. €

Asevelvollisten päivärahat:

-8 000 miestä * kesk. määrin 270 vrk * 25€ = 54 000 000 €, pyöristetään 50 milj. €

Asevelvollisten päivärahojen kulut yhteensä n. 54 milj. €

Koulutus ja ylläpito:

-Hieman yli puolet nykyisestä, koska määräaikainen henkilöstö tarvitsee ylläpitoa kun on 24/7 valmiudessa, eli n. 70 milj. €

Asevelvollisten ja määräaikaisen henkilöstön koulutus ja ylläpitokulut n. 70 milj. €

Kiinteistömenot:

-Hieman yli puolet nykyisestä, n. 120 milj. €

Maksut Senaatti-kiinteistöille n. 120 milj. €


Muut Puolustusvoimien toimintamenot:

-Voidaan laskea hieman, kun on vähemmän sotilaita, niin myös vähemmän suuria sotaharjoituksia. Toisaalta yleistä taitotasoa (ammunta yms.) pitäisi nostaa ja kerrata riittävästi, joten 400 milj. € voisi olla sopiva

Muut Puolustusvoimien toimintamenot n. 400 milj. €

Hallinnonalan muut menot:

Hallinnonalan muut menot n. 15 milj. €
Okei, eli tähän mennessä kuluja on n. 1 069 000 000 €. Jos puolustusbudjetin kokona käytetään Talousarvioesitys 2011, miinustettuna 200 milj. €, budjetti olisi 2 653 000 000 €.

Nyt tulee enää Arvonlisäveromenot ja Puolustusmateriaalihankinnat. Käytännön laskemisen syistä kuitenkin poistan mielivaltaisesti Puolustusvoimilta velvollisuuden maksaa arvonlisäveroa, tietenkin miinustaen siihen varatut varat puolustusbudjetista. Jää 2 326 900 000 €.

Kun edellä esittämäni kulut miinustetaan, niin jäljelle jäänyt loppuraha, 1 257 900 000 € budjetoidaan kalustohankintoihin. Vertailun vuoksi kalustohankintoihin oli varattu Talousarvioesitys 2011 ainoastaan 750 300 000€. Kasvu on siis reilusti yli 50%. Miestä kohden kasvu on yli 200%. Lisäksi valmius torjua Strateginen Isku™ on noussut täysin uudelle tasolle 5 000 24/7 valmiudessa olevan miehen takia.

Kalustohankinnat ja modernisoinnit pystyttäneen toteuttamaan jo sovittujen päälle 7-10 vuoden aikajänteellä.


Mitä kalustohankintoja olisit tehnyt toisin? Mättääkö 5 000 määräaikaista ammattisotilasta? Kommentteja!
 
Oletko sä iten kirjoitanut sen omasta päästä ? siis se on sun omaa idea?
 
Yksi kysymys: mikä noista tekee otsikon mukaisesti vihreitä?
 
Hejsan, kyllä, se on omaa tuotantoani. Kokeile vaikka googlettaa, niin näet ettei se ole kopio. Sain kimmokkeen tähän eilisiltaisesta hattiwatti -kommentistani tuolla 4kk palvelusaika threadissa.

Noska, Vihreäthän ovat tunnustautuneet vapaaehtoisen (virallisesti valikoivan) asevelvollisuuden kannattajiksi, joka kerättäisiin kutsunnoissa vapaaehtoisista ja loput arvalla, jos tarpeen, joten siksi tämä.
 
Sun Panssariprikaatit ne on sama kalustomäärä mitä ennen oli? (65 tst, ja 110 rynnpan)
Ja Jääkäriprikaati on Jääprikaati 90 (mies ja kalusto määrä)?
Ja sun moot ja mek on mitä ne on tänään (mies ja kalusto) määrä?
Ylijohdon joukot = tykistöjoukot ?
ilmapuolustus = ilmatorjuntajoukot ?
 
Hejsan,

Panssariprikaatit eivät ole entisenlaisia, vaan vahvemmin varustettuja. 100-150 taistelupansssarivaunua ja saman verran CV90 YHDESSÄ panssariprikaatissa. Joku muu saa suunnitella tarkemmin, joka tietää komppanian, pataljoonan jne. vaunujen määrät. Toisessa saman verran. Ne entisethän olivat pikemminkin mekanisoituja prikaateja (verrattuna muuhun maailmaan).

Jääkäriprikaati ei ole orjallisesti entisen kokoinen, koska en löytänyt mistään tarkkaa kaaviota JPr 90 kokoonpanosta, jossa olisi näkynyt kaikki yhtä miestä ja ajoneuvoa myöten. Kokoonpano olisi paranneltu versio entisestä, mitä se ikinä pitääkään sisällään. Ainakin kenttälääkintää pitäisi lisätä. Mallia voisi ottaa myös Stryker-prikaatista.

Moottoroitu ja mekanisoitu taisteluosasto menevät samalla kokoonpanolla kuin nyttenkin, tykkejä on ehkä enemmän kun en tiedä paljonko niitä nyt on.
Ilmapuolustus: Maavoimien alaisuudessa olevat ilmatorjuntayksiköt, sori termivirhe.
Ylijohdon joukot: Ylijohdon tykistö, huoltokeskukset yms.
 
Ok

Voikko ehkä nämä kuviot autta, painaa brigade orginization

http://hem.passagen.se/finnisharmyequipment/index2.htm
 
Kiitos Hejsan, tuo linkki oli todella hieno löytö. Yleensä sun tekstit on aina tosi rasittavia, mutta toi oli tosi hyvä linkki!
 
Tuota luje myös tätä http://maanpuolustus.net/showthread.php?tid=18
siellä on mek ja mot kokoonpanot......
 
Nämä Vartiokomppaniat kun monta niitä?
Ja Sissijoukot onks ne pataljoonia tai komppanioita ja kuin monta?

Ja merivoimille.....rannikkojääkäripataljoonia ?
 
Tarkennan sen verran, että kun tuo reserviaika on melko pitkä, niin alkupäässä ja keskivaiheilla sijoitus olisi esim. maavoimien jägsterillä noissa panssari- tai jääkäriprikaateissa tai taisteluosastoissa, ja sitten loppupuolella vartiokomppanioissa ja osa jopa eri aselajissa, nimittäin Ilmavoimissa (ja miksei myös Merivoimissa) suojaamassa tukikohtia.

Hejsan, merivoimilla olisi tuossa tilanteessa rannikkojääkäripataljoonia ja -komppanioita, niistä vain en jaksanut kirjoittaa yhtä paljon kuin maavoimista. Väkeä vähenee kun karsitaan vanhimpia ja tehottomimpia laivoja ja rannikkotykistöä.

Vartiokomppanioita sen verran kuin on tarpeellista ja saadaan muodostettua. Isompia sotilaskohteita valvomaan tarvittaneen muutama yhtä kohdetta kohden ja muuten voisi olla hyvä pitää niitä isommissa kaupungeissa maahanlaskujen, erikoisjoukkojen ym. varalta, kuitenkin siten, että muodostavat laajan verkon, ettei tilanne ole se, että suuret kaupungit on täynnä niitä, kun maahanlasku tapahtuikin 200 km päässä.

Sisseistä en sano mitään tarkkaa, kun en siitä alasta mitään ymmärrä (pl. että he ovat laillisia terroristeja).
 
Vaikuttaa ihan vihreiden suunnitelmalta.


RPG83 kirjoitti:
Asevoimat perustuisivat rauhan aikana vapaaehtoisuuteen, jota tuettaisiin nykyistä hieman korkeammilla päivärahoilla, ilman että siitä tulisi kuitenkaan mitään "menen armeijaan ku siitä nettoo 3 donaa kuussa" -meininkiä.

Koko:
-Vapaaehtoisia koulutettaisiin vuosittain n. 8 000. 15 vuoden reservissäolo ajalla tästä tulisi yhteensä 120 000 sotilasta

Ei tarvitse lukea kuin muutama rivi niin jo fantasia ja pilvilinnat alkaa. Vai saataisiin 8000 vapaehtoista vuosittain riviin ihan pelkällä päivärahalla? Epäilen vahvasti, että realistinen arvioi olisi noin 1800 miestä ja naista. Osa noistakin vapaaehtoisista keskeyttäisi kun valinnat rukkiin ja aukkiin olisi tehty. Vuosittain saataisiin noista koulutettua noin 1500 varusmiestä.

Kannattaa lukea vaikka ruotsalaisten karuista kokemuksista.

Päivitetty 17.1.2011 13:54, julkaistu 17.1.2011 13:53

Ruotsin armeijaan ei haluta vapaaehtoisesti

STT
Ruotsin armeijalla on värväysongelmia.
Armeijan oli määrä rekrytoida 5 300 sotilasta ja merimiestä vuodenvaihteeseen mennessä, mutta määrä jäi alle puoleen tavoitteesta. Asiasta kertoo Svenska Dagbladet -lehti.
Asevelvollisuus lakkautettiin Ruotsissa viime kesänä, ja armeija perustuu nykyään vapaaehtoisuuteen.
Maan puolustusvoimien komentaja Sverker Göranson myöntää, että järjestelmä ei ole lähtenyt kehittymään toivotulla tavalla.


http://www.satakunnankansa.fi/cs/Satellite/Ulkomaat/1194662619960/artikkeli/ruotsin+armeijaan+ei+haluta+vapaaehtoisesti.html

Miksi asiat olisivat toisin Suomessa? Tähän olisi kiva saada perusteltu vastaus! Suurin osa kun noista vapaaehtoisista kun palvelisi tehtävissä (miehistössä) joille kukaan nykyisessä suomalaisessa yhteiskunnassa ei anna paskan vertaa arvoa. Ainoa "palkinto" olisi se, että seuraavan 15 vuotta saisi käyttää osan vuosilomastaan kertausharjoituksissa. Vai maksettaisiinko heille ihan oikeasti tulonmenetyksen mukaan?

90-luvun laman aikana valtio perusti tilin jolle sai lahjoittaa rahaa vaikeuksissa olevalle Suomen valtiolle. Paljonkohan sitä fyrkkaa mahtoi kertyä?
 
RPG83 kirjoitti:
Eikös siinä Ruotsin jutussa ollut mukana myös riski saada komennus ulkomaille ilman omaa tahtoa? Ei ihme jos ei enempää löydy halukkaita päästä sotimaan pienellä palkalla Afgoihin..

Voi tuokin vaikuttaa? Herää kuitenkin kysymys miksi rekrytointivaikeudet koskevat myös ilmavoimia, laivastoa ja kodinturvaa?

Kylmä tosiasia on kuitenkin se, että jalkaväen värväämiseen on aina tarvittu joko pakkoa (ml. asevelvollisuus) tai sitten kultaa. Paras on tietenkin noiden kahden yhdistelmä (esim. Rooman tasavallan armeijat).

Kylmä tosiasia on, että Suomesta löytyy noin 50 000 maanpuolustushalukasta ts. ihmistä jotka ovat valmiita tekemään edes jonkinlaisia uhrauksia maanpuolustuksen eteen ilman rangaistuksen pelkoa tai toivomatta välitöntä palkintoa. Yhteen ikäluokkaan ei kovin montaa tuollaista mahdu.

Aivan varmaa on ettei yhdestä poika/tyttöikäluokasta tule löytymään 8000 vapaaehtoista.
 
Tuo yläpuolella oleva linkkini selittänee suurimman osan. Ja Mosuri, perustele miksi lentokone tai sotalaiva ei voisi lähteä Afganistaniin? Perusteluksi ei käy ettei Afganistanilla ole omaa rannikkoa.
 
RPG83 kirjoitti:
Tuo yläpuolella oleva linkkini selittänee suurimman osan. Ja Mosuri, perustele miksi lentokone tai sotalaiva ei voisi lähteä Afganistaniin? Perusteluksi ei käy ettei Afganistanilla ole omaa rannikkoa.

No ei kyllä selitä yhtään mitään. Montako ruotsalaista matruusia tai vaikka lentosotamiestä on kuollut kriha palveluksessa johonkin muuhun kuin eksoottisiin tauteihin?

Lisäksi Ruotsissa on kokonainen oman maan puolustukseen keskittynyt "puolustushaara" aka. kodinturva. Hiljaista on sielläkin ollut vaikka minkäänlaista riskiä ulkomaanpalveluksesta ei ole. Siellä se tehtäväkin olisi se paljon puhuttu kotimaan puolustaminen. Kodinturvassa olisi myös mahdollista suorittaa sellainen kolmen kuukauden intensiivikurssi (peruskoulutus) niille joilla ei ole aikaisempaa varusmiestaustaa ja hiljaista on ollut. Tämä siis siitä huolimatta, että kodinturvan jäsen saa huomattavasti paremmat korvaukset osallistumisestaan kuin vaikka suomalainen reserviläinen.

Kaikki puheet siitä, että lähes 10 000 suomalaista menisi vuosittain inttiin vapaaehtoisesti on melkoista haihattelua. Jopa tämän foorumin jäsenet jotka ovat "melko" maanpuolustushenkisiä ovat todenneet, että jos rk-miehen tehtävä napsahtaisi niin vaihdettaisiiin sivariin.
 
RPG83 kirjoitti:
Hejsan, kyllä, se on omaa tuotantoani. Kokeile vaikka googlettaa, niin näet ettei se ole kopio. Sain kimmokkeen tähän eilisiltaisesta hattiwatti -kommentistani tuolla 4kk palvelusaika threadissa.

Noska, Vihreäthän ovat tunnustautuneet vapaaehtoisen (virallisesti valikoivan) asevelvollisuuden kannattajiksi, joka kerättäisiin kutsunnoissa vapaaehtoisista ja loput arvalla, jos tarpeen, joten siksi tämä.

Se onkin tuossa ainoa mikä on vihreiden mieleen. He kun eivät hyväksy niitä hirveästi saastuttavia ajoneuvoja eli niitä ei voisi hankkia lisää, vaan kuljettaisiin vain jalan tai polkupyörällä ja ne kauheat aseetkin pitäisi hävittää kokonaan.
 
Kyllä se näuttä ihan hyvälle sun puolustusidea.
Ehkä vähän JV prikaateja alueelliseen joukoon, jos sulla on?

Hyvä varustus sulla on myös.
 
Hejsan, tuossa on kaikki. Lisäksi en muutenkaan tykkää suomalaisesta Jalkaväkiprikaatista, mekanisoidun vihollisen kanssa se ottaa heti turpiinsa. Traktorin peräkärry ei suojaa kovin hyvin sirpaleilta. Lisäksi käy sääliksi tykkimiehiä. Jos taas Jalkaväkiprikaatilla olisi telatykkejä, niin olisi enää pieni matka panssaroitujen ajoneuvojen käyttöön. Jolloin siitä tulisi Jääkäriprikaati. Maahanlaskun torjuntaan se ehkä kelpaisi, mutta siihen riittää nähdäkseni pienemmätkin yksiköt.
 
Hetkinen se on silloin maavoimat sotavahvuus 75 000 + 10 000 maakuntjoukot = 85 000 miestä
Sulla on silloin 75 000 ja reservit 5-10 000.
 
Back
Top