Brexit ja sen seuraukset

Talvela

Ylipäällikkö
En voi puhua "palstan EU-fanien" puolesta, tuskin sinäkään.
Enkä olekaan, esitin olettamuksen että heitä ei ilmeisesti itsenäisydeen lopullinen purkaminen liikuta, jokainen voi kommentoida jos siitä kovasti mielensä pahoitti.
Haluat kertoa oman näkemyksesi liittovaltioon?
 

Lurker

Eversti
Enkä olekaan, esitin olettamuksen että heitä ei ilmeisesti itsenäisydeen lopullinen purkaminen liikuta, jokainen voi kommentoida jos siitä kovasti mielensä pahoitti.
Haluat kertoa oman näkemyksesi liittovaltioon?
Mulla ei osaaminen riitä arvioimaan näiden eri tekijöiden etuja ja haittoja. Liittovaltiosta pitäisi ensin määritellä mitä sillä tarkoitetaan.
 

baikal

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Mulla ei osaaminen riitä arvioimaan näiden eri tekijöiden etuja ja haittoja. Liittovaltiosta pitäisi ensin määritellä mitä sillä tarkoitetaan.
Juuri näin. Julkisessa keskustelussa Liittovaltio tarkoittaa kaikkea hyvin väljästä mallista dystopiaan. Ja molemmat ovat varmasti pielessä, nuo ääripäät.

Turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta ymmärrän hyvin niitä suomalaispoliitikkoja, jotka haluavat vahvistaa liittovaltiokehitystä.

Ja jos aivan rehellisiä ollaan, niin ei EU ole tuonut vain pa...aa Suomeen. Kyllä siitä on koitunut myös paljon positiivista. Nokunmuttakun- EU sitä ja tätä....paljastuu liian usein ihan kotikutoiseksi hämmentämiseksi. Tämä on kuulemma ihan Unionin laajuinen ilmiö eli sitä harrastetaan joka maassa.

Brexit osaltaan saattoi olla tulosta tästä nokunmuttakun-Eu:sta. Ja kas, lopulta Cameron avasi pelin ja harkitsi pistävänsä asian kansanäänestykseen...ja kun pohja Asialle oli valmis nokunmuttakun-EUn vuoksi, niin sitten ei tarvi kuin äimistellä.
 

Teräsmies

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Pientä pohdiskeltavaa yhteiskunnan tilasta ja siitä missä elämme.

2. tammikuuta 2019

Valloitettujen valtioiden ja totalitarismien tunnusmerkkejä


Samalla kun valtionpäämiesten uudenvuodenpuheet ovat alkaneet muistuttaa vihapuhealgoritmeja, joiden pohjalta tuomitaan järkipuhujia ja aletaan määritellä, mitä politiikassa saa sanoa, on hyvä nostaa esiin myös muutamia kriteerejä, joilla voidaan tunnistaa, milloin elämme valloitetussa tai totalitaristisessa maassa.

Tässä siis vuoden alkajaisiksi muutamia kriteereitä valloitettujen valtioiden ja totalitarismien tunnistamiseksi – ihan vain sen havaitsemiseksi, minne integraation jatkuvassa kehittämisessä, lujittamisessa, syventämisessä ja tiivistämisessä on tultu.


1. Matkustavatko maan ministerit usein johonkin vieraaseen valtioon kuulemaan Ohjeita?

2. Poljetaanko maassa sananvapautta, koska ”kansainväliset sopimukset” vaativat ja jotta valloittajat uskoisivat median ja viranomaisten ”puuttuvan” todellisuutta koskevaan ”totuuteen”?

3. Tuomitseeko maan oikeuslaitos omia kansalaisiaan, jotka vastustavat väkivaltaa ja ideologian kautta harjoitettavaa sortoa?

4. Vievätkö viranomaiset oman maan kansalaisia käräjille näytteeksi siitä, että maassa uskotaan ulkopuolelta syötettyyn ideologiaan tai että vieraan vallan tarkkailijat olisivat tyytyväisiä?

5. Muutetaanko maahan laittomasti asumaan kysymättä kansalaisilta lupaa demokraattisessa prosessissa, ilman kutsua tai suurten kansanjoukkojen vastustaessa?

6. Myötäileekö hallitus vieraiden valtioiden tarkoitusperiä, jotta edes ”tärkeimmät asiat” voitaisiin pelastaa?

7. Ovatko viranomaiset huolissaan miehittäjien turvallisuudesta?

8. Tukahdutetaanko tietyn parlamentaarisen opposition edustajia haukkumalla heitä valtamediassa ”ääriajattelijoiksi”?

9. Annetaanko valloittajien tehdä naisille ja lapsille pahaa viranomaisvallan vaietessa ja median selittäessä rikoksia pois sekä valloittajien kanssa naimisissa olevien ”asiantuntijoiden” nauraessa päälle?

10. Ovatko toimittajat ja oikeuslaitos vieraan vallan johtaman nukkehallituksen sylikoiria?

11. Onko miehityksen lunnaana suuri valtionvelka, johon korruptoitunut eliitti on maan saattanut?

12. Onko maan nuoriso puoliksi pilalla lurjusten ja luopioiden ollessa kykenemättömiä tai haluttomia suorittamaan edes asepalvelusta?

13. Vallitseeko kaikkialla epätoivo ja harmaa näköalattomuus?

14. Tuntuuko kansalaisista siltä, että täytyy kulkea pää painuksissa, nyrkki taskussa ja nokka nurin päin sekä varoa sanojaan.

15. Voiko kuka tahansa olla epäilyksiä herättävä kaksoisagentti?

16. Ovatko vieras valta ja miehittäjät saaneet kansakunnan rivit repeämään kahtia: myötäilijöihin ja vastustajiin?

17. Joutuuko miehityksen vastustamisesta kärsimään työpaikan menetyksellä, akateemisella mielipidevankeudella tai ”yhteiskunnallisen luottamuksen” riistolla?

18. Voiko vääristä sanoista päätyä Supon salaisille listoille, jotka ovat syy työhakemusten mystisiin hylkäämisiin tai katoamisiin.

19. Onko erikseen kansa ja eliitti?

20. Toistaako valtiollinen media hallituksen maahanmuuttopoliittista agendaa?

21. Ovatko yliopistojen virat täytetyt valloittajalle myötämielisillä ja ”kansainvälisesti korrekteilla” tendenssitutkijoilla?

22. Kuluvatko kansalaisten kaikki tulot asuinkustannuksiin, joita pankit ovat valtiovallan kanssa vedättäneet ylöspäin holtittomalla luotonannolla muuttaakseen ihmisten kodit velkavankiloiksi ja saadakseen ihmiset työskentelemään orjallisesti?

23. Onko kansakunta haljennut taloudellisesti kahtia: yhtäältä kiskojiin, keinottelijoihin ja pikavippiparoneihin sekä toisaalta riistettyihin, tulottomiin ja toimettomiin?

24. Suhtaudutaanko vapauden ja kansanvallan tunnusmerkkiin, käteisen rahan käyttäjiin, kuin dollaridiilereihin Neuvostoliitossa?

25. Harjoitetaanko maassa elektronista tarkkailua ja roikkuuko poliisi nettilangoilla ripustellen sähköpaimenia kansalaisten keskinäiseen viestintään?

26. Ovatko moraaliposeeraus, hyvesignalointi, uhriutuminen ja sortopääoman keruu yleistyneet valloittajille myötämielisten suvaitsevaisten keskuudessa?

27. Esiintyykö myötäilijöiden keskuudessa patologista persoonan jakautumista, jota peitellään avoimella moraalisella rappiolla sekä hakeutumisella huvitteluliberalismiin ja päihteisiin?

28. Tuntuuko, että valhe löyhkää kaikkialla?

29. Ovatko poliittiset virkanimitykset elämän laki?

30. Syrjitäänkö oman maan kansalaisia vierasperäisten eduksi työpaikkojen täytössä ja julkisten asuntojen jaossa, ja nimitetäänkö tätä kaikkea ”positiiviseksi erityiskohteluksi” valloittajien talutusnuorassa olevien ihmisoikeusjuristien toimesta?

31. Onko ”ihmisoikeuksiin” vetoaminen vain irvokasta kiertoilmausta kansanedustuslaitoksen ohittamiselle, kun ihmisoikeusjuristit pyrkivät määräämään parlamenttien päätökset omalla nuijallaan sekä johtelemalla kansallisen lainsäädännön pykälät kansainvälisten ihmisoikeusjulistusten partituureista?

32. Ovatko Eric Hobsbawm, Jürgen Habermas, Erich Honecker ja Richard Coudenhove-Kalergi valtiosääntöfilosofian tärkeimpinä pidettyjä ajattelijoita?

33. Onko vaikeuksia erottaa parodiaa todellisuudesta?

34. Tuntuuko parodia ainoalta keinolta sanoa jotakin merkityksellistä; parodia kun sattuu olemaan ainoa asia, jota ei voi parodioida.

35. Kysyvätkö lapset, ”milloin noi lähtee pois”.

36. Onko yksityisautoilu kalliimpaa kuin missään muualla?

37. Pitääkö kierrätysuskonnosta teeskennellä saavansa ympäristöorgasmeja?

38. Korvataanko uskonto luontokultilla ja anekaupalla sekä siihen liittyvällä fillarikommunismilla tiedostavaisen eliitin osoittaessa edistyksellisyyttään kaukomatkoilla ja ”jättämällä autonsa kotiin”?

39. Väittävätkö vieraalle vallalle kuuliaiset toimittajat, että heitä ”ahdistellaan” tai ”vainotaan”, kun yleisöt paljastavat heidän valheitaan ja puolueellisuuttaan?

40. Peräävätkö toimittajat kriitikoiltaan ”faktoja”, kuten DDR:n aina faktat tarkistava valtamedia, joka erään professorin mielestä oli maailman vapain?

41. Onko maassa muiden neuvostojen lisäksi myös Julkisen sanan neuvosto, joka väittää puolustavansa faktajournalismia, vaikka neuvoston jäsenet ovatkin postmodernisteja, joiden leipätyönä on ollut kieltää positivismin mukaisten tosiasioiden olemassaolo sekä painottaa niiden sijaan totuuden subjektiivisuutta ja tulkinnanvaraisuutta?

42. Väittävätkö vierasperäistä vallankäyttöä ja sille kuuliaista nukkehallitusta puolustavat journalistit, että sen omasta agendasta poikkeava viestintä on valheellista, kun se poikkeaa valtamedian halusta omistaa totuus ja yrityksestä pitää totuutta monopolinaan tai kartellinaan?

43. Onko maassa eristetyn oppositio-osan ohella myös laaja ja luettu vaihtoehtoinen media, jonka olemassaoloa voidaan pitää merkkinä valtamedian puolueellisuudesta, viestintäongelmien olemassaolosta ja vastarinnan tukahduttamispyrkimyksistä?

44. Onko mediaan syntynyt kaksi todellisuuden tulkintalinjaa: yhtäältä vieraalle vallalle kuuliainen, kuplaantunut ja tunteisiin vetoava tulkinta ja toisaalta todellisuudentajuinen ja järkiperäinen tulkinta?

45. Lohduttautuvatko ihmiset sosiologi Anthony Giddensiltä tunnetulla sarkasmilla, jonka mukaan valheellisissakin oloissa ihmisillä säilyy heille ominainen kyky erottaa valhe totuudesta ja aito epäaidosta, mistä näyttönä on ihmisten harjoittama vastarinta?

46. Puhutaanko maassa ”ihmisoikeuksista” niin kuin ”ihmiskasvoisesta sosialismista” Wartburgin pakokaasun katkussa?

47. Onko Orwellin siteerausindeksi koholla ja onko parodiahorisontin ylityksen viittausfrekvenssi noussut?

48. Väittävätkö vieraalle vallalle myötämieliset suvaitsevaiset, että suvaitseminen ei voi olla valikoivaa, vaikka etiikan ja logiikan mukaan suvaitsemisen pitää olla nimenomaan valikoivaa, sillä muuten ei voida erottaa hyvää huonosta, arvollista arvottomasta eikä hyödyllistä haitallisesta?

49. Painostaako valtamedia kansalaisia kaivelemaan ”faktoja” mielipiteidensä tueksi myös asioissa, jotka ovat pohjimmiltaan mielipiteidenvaraisia, ei-todistuvia ja kantaväestöjen poliittisen tahdon varaisia.

50. Uhkaako maan oikeuslaitos kantaväestöön kuuluvia miehitysvallan vastustajia tuomioilla, mikäli nämä sanovat mielipiteensä eräästä väkivaltaa ja terroria tukevasta uskonnosta?

51. Kiusaavatko vieraalle vallalle uskolliset luopiot kansallismielisiä marttyyreita väittämällä, että he ovat vain marttyyrisoineet itsensä, ja julistautumalla itse marttyyreiksi sekä itkemällä äänekkäästi mukasorrettua asemaansa Jaguaareissaan?

52. Ovatko ihmiset unohtaneet, että marttyyriksi ei ryhdytä vaan tuomitaan esivallan toimesta ja että sananvapaus säädettiin kansalaisten oikeussuojakeinoksi valtiovaltaa vastaan?

53. Pitääkö vasemmisto vastarintaliikettä perusteltuna vain silloin kun se vastustaa kansallismielisiä?

54. Haastetaanko vastarintaliikkeen jäseniä ja opposition edustajia poliisihallituksen ja valtionsyyttäjän toimesta oikeuteen, jossa sananvapaudelle ja poliittisille vapauksille määritellään hinta sakkolappuina tai vapaudenmenetyksinä?

55. Palkitaanko miehitysvallalle kuuliaisia kirjailijoita muhkeilla rahapalkinnoilla ja ylistävätkö kustantajien kanssa samaan konserniin kuuluvien päivälehtien maksamat kriitikot heitä kirja-arvioissaan sekä poistetaanko eri mieltä olevat kirjailijat ja kustantajat kirjamessuilta?

56. Saako miehittäjien valtauskontoa ja sen edustajia arvostella vain kiittävästi tai neutraalin varovasti, ja haastetaanko negatiivisen arvion esittäjät oikeuteen väittäen, että suostumattomuus uskonnolliseen mädätykseen on rikos?

57. Onko unohdettu, että uskonnonvapauteen sisältyy myös oikeus olla kuulumatta mihinkään uskonnollisiin yhdyskuntiin ja oikeus arvostella toisia uskontoja niiden ideologioihin sitoutumatta sekä niihin liittyviä ihmisoikeusrikoksia paljastaen?

58. Onko unohdettu, ettei rikoslain ideologisella syrjimättömyyskultilla tai uskonrauhan pyhittämisellä voida sivuuttaa perustuslaillista sananvapautta, uskonnonvapauden legitimoimaa oikeutta uskontokritiikkiin eikä myöskään yhdenvertaisuusperiaatetta, jonka mukaan kaikkien uskontojen ja niiden edustajien tulee olla yhtä vahvasti arvosteltavissa aina, kun ne ovat arvostelunsa ansainneet?

59. Onko unohdettu, ettei uskonnolla pidä peitellä sen suojelemaa despotiaa eikä väkivaltaa ja että uskonnonvapaus voi rajoituksetta koskea vain sellaista uskontoa, joka itse on täysin nuhteeton, moitteeton ja hyväksyy täydellisesti myös vääräuskoisina pitämiensä ihmisten näkemykset kivittämättä tai hirttämättä heitä julkisesti?

60. Sensuroidaanko vierasperäistä vallankäyttöä vastustavia filosofeja valtamediassa ja tieteessä?


Jos vastasit kysymyksiin ”kyllä”, pohdi seuraavaksi, missä oikeastaan elämme.

Melko paljon toistoa näissä kysymyksissä joten en vastaa kaikkiin.

1. Jos keskusteleminen ja päätösten tekeminen muiden unionin jäsenten kanssa on tuota?

2. Ei poljeta... saavathan täälläkin persut huudella salaliittoteorioista sekä kaikesta muusta vastaavasta. Samaa näkyy iltalehden yms kommenteissa.

3. Ei tietääkseni ellei tällä sitten tarkoiteta skinejä tai muita vastaavia jotka on tuomittu väkivaltarikoksista.

4. Eivät tietääkseni.

5. Lakien mukaanhan täällä tietääkseni mennään.

6. Onko kansainvälinen yhteistö paha asia? Ilmeisesti tällä viitamaan ns ilmastotalkoisiin.

7. Suomessa ei ole miehittäjiä niin vaikea sanoa.

8. Riippunee siitä kuinka paljon kyseisen opposition edustajat haluavat esiintyä marttyyreinä.

9. Oikeuslaitos tekee tehtävänsä.

10. Tietääkseni eivät.

11. Melkoinen osa maailman valtioista on velkaisia ja näin ollen miehitettyjä? Tämä selvä.

12. Nuoriso on ollut aina pilalla.

14. Varmaankin joillain ihmisillä on tuollaisia ongelmia.

15. Agentteja on kaikkilla ja ufomiehet marssista kontrolloivat EU:ta.

16. Jos kaikki muut paitsi persut ovat "myötäilijöitä" niin kaiketi kansa on siinä tapauksessa jakautunut 20/80.

18. Persut ei saanut työpaikkaa joten liskomiehet asialla? Tämä selvä.

24. Käytän käteistä enkä ole tämmöiseen törmännyt. Ehkä en ole tarpeeksi vainoharhainen.

25. Kyllähän tuo poliisi on puuttunut raiskaus uhkailuihin yms mikä on hyvä juttu.

28. Kyllä varsinkin silloin kun luen monien persujen juttuja.

29. Ovat olleen kauan ennen EU:ta ja "miehittäjiä".

33. On aina lukiessani näitä persujen juttua joissa EU agentteja piileskelee heidän sänkyjen alla.

36. Ei.

37. Persut heittävät rahan arvoisenkin jätteen metsään?

38. Eikö mestarikin aja polkupyörällä? Persujen joukossa on siis betamies joka ei ajelee V8 moottorilla varustetulla autolla kaikkialle.

44. Vaihtoehtomediat ainakin tukeutuvat tunteisiin faktojen sijasta.

46. Ihmisoikeuset ovat melko tärkeitä kaikkien kannalta.

50. Tietääkseni ei.

51. Kirjoittaja ei ole marttyyri ja se fakta että jatkaa kirjoitteluaan todistaa että täällä on sananvapaus.

54. Mikä vastarinliike? Tiedän yhden mikä on kielletty eivätkä ne ole tietääkseni kansanmielisiä.

55. Lieköhän jäänyt jonkinlainen palkinto saamatta?

56. Suomessa saa kaikkia uskontoja arvostella eikä minua ole tähän mennessä viety vankilaan.

57. Olen ateisti ja kritisoinut Islamia muun muassa suomi24 foorumilla useasti enkä ole ikinä joutunut ongelmiin. Viestejäkään ei ole poistettu.

58. kts viestit 56 & 57

60. Kaiketi riippuu siitä kuinka asiallista ja sivistynyt kiriitikkiä kirjoittaa. Jos poliisi ottaa yhteyttä kirjoittelijaan, niin silloin on todennäköisesti kirjoitettu muutakin kuin "Muhammed oli homppeli" yms.
 
Viimeksi muokattu:

Ingsoc

Ylipäällikkö
Ilmeisesti palstan EU fanit kannattavat unionin asevoimia, liittovaltion poliisia, oikeusistuimia, verotusoikeutta ja muita itsenäisyyden lopullisesti pois luovuttavia toimia, nämä ovat kohta todellisuutta ja sen pitäisi olla yleisessä tiedossa.
Kun nostaa vähitellen lämpötilaa kattilassa, niin ne sammakot ei tajua hypätä pois.

Huvittavaa, että eurostoliiton kannattajien argumentit on aivan samanlaisia 80-luvulla. "Mitä haittaa on EU:sta YYA-sopimuksesta?" "Kuulehan asia on niin, että jos YYA-sopimusta ei ole, niin idänkauppa loppuu ja huomenna 300 000 työtöntä ja Suomi ajautuu kriisiin."

Todellinen suvereniteetti ei tunne ilmansuuntia.
 

skärdis

Ylipäällikkö
Kun nostaa vähitellen lämpötilaa kattilassa, niin ne sammakot ei tajua hypätä pois.

Huvittavaa, että eurostoliiton kannattajien argumentit on aivan samanlaisia 80-luvulla. "Mitä haittaa on EU:sta YYA-sopimuksesta?" "Kuulehan asia on niin, että jos YYA-sopimusta ei ole, niin idänkauppa loppuu ja huomenna 300 000 työtöntä ja Suomi ajautuu kriisiin."
Niinhän siinä kävi YYA:n kaatuessa. ;)

Jos vertaa diktatuuria eli SNTL:a ja EU:ta keskenään, niin mennään metsään todella pahasti.

Miksiköhän Virossa ei tuollaisia vertauksia tehdä? Heillä taitaa olla kokemusta molemmista.
 

Ingsoc

Ylipäällikkö
Miksiköhän Virossa ei tuollaisia vertauksia tehdä? Heillä taitaa olla kokemusta molemmista.
Niin miksi Puola ja muut itäisen Euroopan maat laittavat niin kovasti hanttiin Eurostoliitolle ja vastustavat kaikenlaista sanelua mm. väestönsiirtoihin liittyen. Taitaa taustalla kummitella se, että hyvin tietävät mihin isonveljen orjamainen myötäily johtaa?
 

skärdis

Ylipäällikkö
Niin miksi Puola ja muut itäisen Euroopan maat laittavat niin kovasti hanttiin Eurostoliitolle ja vastustavat kaikenlaista sanelua mm. väestönsiirtoihin liittyen. Taitaa taustalla kummitella se, että hyvin tietävät mihin isonveljen orjamainen myötäily johtaa?
Mihinkä hanttiin Virokaan mitään on laittanut. Ei vaan ole vetovoimaa kun ei ole kansalaispalkkaa tarjolla niinkuin meillä. Ei sillä, ovat varmasti tyytyväisiä tilanteeseen.

Se nyt vaan on Suomen ihan oma valinta toimia kokomaailman sossuna. Ei EU:n eikä kenenkään muunkaan.

Ihan turhaa syyttää EU:ta siitä ja tästä, kun kansallisesti voimme toimia erittäin vapaasti. Poliitikoille tietysti sopii mainiosti, että kansa kiroaa EU:ta ja jättää heidät rauhaan. Tähän se brexitkin pitkälti perustuu, mutta nyt on "yllättäen" ilmennyt, ettei ongelmat sillä katoakaan. _No eivät tietysti katoa, kun ovat pitkälti kotoperäisiä.
 

Ingsoc

Ylipäällikkö
Mihinkä hanttiin Virokaan mitään on laittanut. Ei vaan ole vetovoimaa kun ei ole kansalaispalkkaa tarjolla niinkuin meillä. Ei sillä, ovat varmasti tyytyväisiä tilanteeseen.

Se nyt vaan on Suomen ihan oma valinta toimia kokomaailman sossuna. Ei EU:n eikä kenenkään muunkaan.
En minä mistään virosta kirjoittanutkaan.

Olet ihan samanlainen myöntyväisyysmies kuin aikoinaan tsaarin persettä nuolleet. Silloinkin vika oli kuulemma täysin suomalaisten kun asioita osattu ajaa Pietarin hovin suuntaan.

Voit toki jatkaa olkiukkoiluasi ja syyttää suomalaisia Eurostoliiton tuomista ongelmista.

Eurostoliiton painostus esimerkiksi Unkaria kohtaan on tosiasia joka ei katoa, vaikka eurostopetturit niin toivoisivat.

Jumala suokoon, että salama osuu niihin jotka ovat ukkosta mananneet.

Jussi Halla-aho: Unkaria rangaistaan maahanmuuton takia
Ilkka Ahtokivi | 12.09.2018 | 17:07- päivitetty 12.09.2018 | 17:38

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei pidä oikeusvaltiomenettelyn käynnistämistä Unkaria vastaan perusteltuna.

Euroopan parlamentti äänesti keskiviikkona kahden kolmasosan enemmistöllä parlamentin raportin puolesta, jossa syytetään Unkaria EU:n perusarvojen rikkomisesta.
Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho ei pidä oikeusvaltiomenettelyn käynnistämistä Unkaria vastaan perusteltuna ja äänesti parlamentin raporttia vastaan. Hänen mielestään Unkaria rangaistaan sen maahanmuuttopolitiikan takia
– Unkarissa on ongelmia, esimerkiksi mitä tulee korruptioon, kansallisten vähemmistöjen tilanteeseen jne. Monet näistä ongelmista periytyvät kuitenkin kommunismin aikakaudelta, eivätkä rajoitu vain Unkariin. Kyseiset yhteiskunnalliset epäkohdat eivät ole syynä Unkarin joutumiseen sekä komission että Euroopan parlamentin tähtäimeen, toteaa Halla-aho.
– Unkarin hallituksen todellinen synti on se, että se haluaa suojella maata haitalliselta massamaahanmuutolta kolmannesta maailmasta. Unkarin hallitus ja Unkarin kansan enemmistö eivät halua toistaa Länsi-Euroopan maiden katastrofaalisia virheitä, hän jatkaa.
– Valitettavasti liberaalista maahanmuuttopolitiikasta ja monikulttuurisuudesta on tullut EU:n ykkösarvoja. Melkein kaikki muu annetaan EU:ssa anteeksi paitsi näiden periaatteiden kyseenalaistaminen, Halla-aho katsoo.

 
Viimeksi muokattu:

skärdis

Ylipäällikkö
Olet ihan samanlainen myöntyväisyysmies kuin aikoinaan tsaarin persettä nuolleet. Silloinkin vika oli kuulemma täysin suomalaisten kun asioita osattu ajaa Pietarin hovin suuntaan.
Miten Tanska ja Ruotsi voivat laittaa rajansa kiinni, mutta Suomi muka ei?

Eikö se ole täysin kotoperäistä spedeilyä? Pääesiintyjinä tässä sirkuksessa kepu, kok ja persut.

Vai tosiaanko EU on Suomelta sen kieltänyt, mutta antaa Tanskan ja Ruotsin tehdä mitä haluavat? En usko.
 

Ingsoc

Ylipäällikkö
Miten Tanska ja Ruotsi voivat laittaa rajansa kiinni, mutta Suomi muka ei?

Eikö se ole täysin kotoperäistä spedeilyä? Pääesiintyjinä tässä sirkuksessa kepu, kok ja persut.

Vai tosiaanko EU on Suomelta sen kieltänyt, mutta antaa Tanskan ja Ruotsin tehdä mitä haluavat? En usko.
Siksi, että Suomi on eurostoliiton "mallioppilas", joka kiltisti peesailee Saksaa.
 

skärdis

Ylipäällikkö
Siksi, että Suomi on eurostoliiton "mallioppilas", joka kiltisti peesailee Saksaa.
Onko vika silloin Suomessa vaiko EU:ssa?

Mikä siinä on niin vaikea tunnustaa, että suurelta osin tässä tilanteessa ollaan ihan kotoperäisillä päätöksillä. Länsirajan olisi voinut laittaa kiinni, jos vaan hallitus (kepu, kok ja persut) olisivat niin päättäneet ja rajamiehet olisi harjattu riviin. Mutta kun ei tehty..

Unkarilaiset voivat lähteä litomaan EU:sta, eikä kukaan kyllä perään itke. Mutta kun eivät lähde, koska kokevat EU:n niin tärkeäksi.
 

Ingsoc

Ylipäällikkö
Onko vika silloin Suomessa vaiko EU:ssa?

Unkarilaiset voivat lähteä litomaan EU:sta, eikä kukaan kyllä perään itke. Mutta kun eivät lähde, koska kokevat EU:n niin tärkeäksi.
Vika on eurostoliitossa ja sen selkärangattomissa myötäilijöissä kuten sinä.

Toivon, että maahanmuuton haittavaikutukset osuvat sinuun, eikä johonkin oikeaan suomalaiseen.
 
No se määritellään ensi vaalikaudella Saksan ja Ranskan toimesta.
Euroopan parlamentin vaaleissa toukokuussa 2019 valitaan taas edustajia päättämään unionin laeista ja budjetista. Saattaapa olla, että Ison-Britanniankin ehdokkaat ovat vaaleissa mukana.

https://eurooppatiedotus.fi/2019/02/22/eu-vaalit-2019-mita-missa-milloin/

Liittovaltioita on monenlaisia: Sveitsi, Saksa, Kanada, Australia, USA, Intia. Valtioliitosta unionin kautta liittovaltioon on vielä pitkä matka. Parlamentti ja neuvosto ehtivät vaikuttaa komission ehdotuksiin ja päättää, miten liittovaltiokehitys etenee ja muotoutuu. Liittovaltion yksinvalta on harvinaista. USAssa on liittovaltion asevoimat ja osavaltioiden kansalliskaartit. On liittovaltion poliisi (FBI) ja osavaltioiden poliisit (esim. NYPD). Jne.

Unionin tuomioistuimet ovat jo olemassa. Niihin voi valittaa, jos tuntuu, että esimerkiksi Suomen lait ovat laittomia – eikä viina virtaa vapaasti ja käytettyjen autojen tuonti takkuaa.
 

Ingsoc

Ylipäällikkö
Argumentit lopussa, jatketaan henkilökohtaisilla hyökkäyksillä?
Eiköhän ne henkilökohtaiset hyökkäykset ole enemmän eurostoliiton hyväksymien ja toivomien mamujen tekosia.

Onko sinulla vaimo ja tyttäriä? Voit sanoa heille, että eläköön EU kun haet niitä oikeuslääkäriaseman tutkimuksista.
 
Top