Hybridivaikuttamisen narratiivinen rakenne ja dynamiikka

baikal

Supreme Leader
Väittävät että monilla avioero on ainoa tapa saada lapsivapaata. Yhdyn täysin tähän. Monilla on isovanhemmat jotka ovat sitä mieltä että ovat hoitaneet omat kakaransa ite eivätkä halua auttaa. He nauttii eläkeläisten vapaudesta. Toiset ympärikännissä ja toiset muutoin. Meillä nuorimman sanavarastoon ei edes kuulu isovanhempaa kuvaavaa sanaa. Meillä ei tulevaisuuden suunnitelmiin kuulu myöskään vanhusten auttaminen.

Voit kuitenkin henkisesti jo varautua siihen, että taatusti pyytävät, lähes joka päivä jotain. Lupaan sen sinulle omaan kokemukseeni nojaten. Kummasti siellä hoitolaitoksen kopperossa alkaa tulla lapset, miniät, lapsenlapset ja muutkin jutut mieleen, jos pääsi harmaa pantteri - aikoina vähän unohtumaan. Takaan sen sinulle.

Näiden ns. suurten ikäluokkien aktiivikauteen osuu mm. yhteisöllisyyden hajoaminen, se saattoi olla aivan tarkoituksellinen temppukin apparaatin puolesta toteutettuna. Tämä ilmiö saattaa olla Suomessa erityisen tehokkaasti toteutunut, näin ainakin väitetään.

Ei tarvitse mennä kuin ruotsinkieliselle pohjanmaalle ja katsoa miten -yhteisöllisyys- on edelleen jotain muuta kuin mitä se on peruskalevalaväen kesken. Jollain tasolla olen tätä päässyt seuraamaan aiemmin metsästystohinoissa ja myöhemmin urheiluseurapöhinöissä. Tekemistä, mukaan ottamista, tavoitteita, suvaintaa, siitä se lähtee.
 

Nojatuolistrategi

Ylipäällikkö
Kahdeksan miestä – ja sinä tai minä.

According to Oxfam, a leading poverty-fighting organization, eight men own as much wealth as the 3.6 billion people who make up the poorest in the world, and one in ten people survive on less than $2 per day.

Still, the top 1% consists of a lot more than just eight people. According to the Global Rich List, a website that brings awareness to worldwide income disparities, an income of $32,400 a year will allow you to make the cut. $32,400 amounts to roughly:

  • 30,250 Euros
  • 2 million Indian rupees, or
  • 223,000 Chinese yuan
So if you’re an accountant, a registered nurse or even an elementary school teacher, congratulations. The average wage for any of these careers falls well within the top 1% worldwide.

https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/050615/are-you-top-one-percent-world.asp

Toisaalta viime vuosikymmeninä köyhyydestä keskiluokkaan on noussut satoja miljoonia kiinalaisia ja intialaisia. Mutta se ei lohduta Peraa parempia.
 
Viimeksi muokattu:

Pihatonttu

Respected Leader
Ajauduin omaan tutkakatveeseeni – tiede- ja koulutususkovaisuuteen.

Hybridivaikuttamistahan voi tarkastella taiteen ja kulttuurin näkökulmastakin. Tarinankerronnan, sisältötuotannon, viihdeteollisuuden, runousopin, draaman, yms. käsittein ja keinoin voidaan yrittää ymmärtää hybridivaikuttamista.

Joskus juoni paljastuu. Toisinaan taas abstrakti taideteos ei avaudu.

Kyllä. Ja siihen on erittäin helposti ymmärrettävä perussyy.

Aivot ovat se noin 2% ihmisen massasta ja käyttävät normaalitilanteessa - lepotilassa - noin 20% hapesta ja energiasta.

Tämä suuri luku saadaan pysymään näinkin "pienenä" lähinnä siksi, että aivot itse leikkaavat lähes kaikesta informaatiosta valtaosan pois. Sen jälkeen aivot käsittelevät tätä äärimmilleen typistetystä informaatiosta koostuvaa symbolista informaatio-oliota eivätkä itse informaatiota.

Mitä tehokkaammin tämä typistäminen tapahtuu, sitä nopeammin ja energiatehokkaammin voimme prosessoida asioita. Kääntöpuolena on se, että mitä tehokkaammin tämä typistäminen tapahtuu, sitä todennäköisempää on se, että hukkaamme typistämisessä myös keskeisen tärkeää, oleellista, jopa ratkaisevaa tietoa.

Jokainen tämmöinen typistetty kuva on aivojen ja ajattelun näkökulmasta symboli. Emme siis ajatellessamme (tai oikeammin "ajatellessamme" käsittele ollenkaan itse todellisuutta vaan sen symbolisia representaatioita, esityksiä.

Tieteen tekemisen ytimessä on kyky rakentaa ja toistaa teorianmuodostuksen keinoin todellisuutta vastaavia symbolisia malleja todellisuudesta. Fysiikan ja kemian kaavat, kielioppisäännöt, matematiikan lait... Kaikki nämä ovat symbolisia esityksiä joiden avulla todellisuutta voidaan kuvata ja toisinaan myös ennustaa.

Kulttuurin ytimessä on kyky rakentaa ja merkitystenannon keinoin todellisuutta vastaavia symbolisia malleja todellisuudesta. Työkalujen muoto, muoti, puhekieli, reseptit ja ruuat, elinkeinojen harjoittamisen taidot... Kaikki nämä ovat symbolisia esityksiä joiden avulla (kulttuurillista) todellisuutta voidaan kuvata, tuottaa ja toisinaan ennakoida.

Esitys ei siis tässä tarkoita näytöstä tms. vaan sitä, että jokin abstraktio esittää ajattelussa ja viestinnässä jotain konkreettista tai abstraktia.

Kulttuurillisessa ja tieteellisessä/akateemisessa merkityksenannossa on siis paljon samaa. Niillä voidaan joskus tehdä täsmälleen samoja asioita. Ne lomittuvat suurimmalla osalla kattamistaan temaattisista alueista. Erot ovat menettelytavoissa: työkaluissa ja niiden käytössä.

Tieteellinen ja akateeminen työ on yleensä hidasta, jäykkää, tarkkaa ja resursseja erittäin paljon kuluttavaa. Sen etuja ovat täsmällinen tarkkuus, todistusvoima ja kyky ennustaa.

Kulttuurillinen ja taiteellinen luova työ on usein nopeaa, adaptiivista, epätarkkaa ja assosiatiivista ja erittäin tehokasta suhteessa kuluttamiinsa resursseihin.

Jos jonkin asian havaitseminen, tarkistaminen ja selvittäminen vie akateemisena työnä vaikka 3-5 vuotta, niin saman asian havaitseminen, tarkistaminen ja osittainen selvittäminen voi viedä taiteellis-kulttuurisena työnä vuorokauden, viikon tai vaikka kolme kuukautta. Ratkaisevaa voi olla että kuka, kuinka ja millaisella motivaatiolla sekä resurssoinnilla asiaa tekee. (Painostettuna, vääriin työkaluihin ja sisäisesti ristiriitaisiin lähtökohtiin pakotettuna valmista ei tule ikinä. Tai jos tulee, niin toimintaa "ohjaava" taho ei tule olemaan tyytyväinen.)

Eräs keskeisimmistä syistä siihen, että nämä taiteellis-kulttuurilliset työkalupakit ovat joskus niin helkatin nopeita, on se, että ne ovat niin helkatin adaptiivisia. Toinen on se, että ne ovat kehittyneet toiminnallisesta todellisuudesta eli reaalimaailmasta käsitteenmuodostukseen päin kun taas tieteelliset työkalupakit ovat usein kehittyneet käsiteavaruudesta empiriaa kohti. Empirialähtöinen yksinkertaisesti loksahtaa nopeammin empiriaan - vaikka emme aina tiedäkään miksi.

Tästä nykäisen lapsellisen ja keinotekoisen aasinsillan orientaatiorefleksiä (orienting reflex, tarkastin suomenkielisen termin) kohti.

Kuvitellaan ja kuvaillaan asiaa näin:

Aivoissa on karkea malli todellisuudesta. Se koostuu karkeista alamalleista. Ne koostuvat karkeista alamalleista. Ne koostuvat...

Havaitsemme todellisuutta. Jos havaitsemamme todellisuus vastaa aivoissamme olevia malleja, niin orientaatiorefleksi ei käynnisty. Ohjaudumme normaalisti.

Jos havaitsemamme todellisuus ei vastaa aivoissa olevia malleja, mutta ero mallien ja todellisuuden välillä ei sisällä merkityksiä, niin orientaatiorefleksi ei käynnisty. Ohjaudumme normaalisti.

Jos havaitsemamme todellisuus ei vastaa aivoissa olevia malleja ja ero mallin ja todellisuuden välillä tuntuu sisältävän uhkaa tai mahdollisuutta, niin orientaatiorefleksi kääntää kaikki tarpeelliset huomion suuntaamisen mekanismit siihen suuntaan. Tämä ilmiö on ajallisesti, temaattisesti ja dynamiikaltaan, jopa rakenteellisesti vapaasti skaalautuva. Se voi olla mitä vain - motorinen, sosiaalinen, emotionaalinen... Se voi kestää 0.2 sekuntia tai 220 vuotta.

Meillä ei oikeastaan ole juurikaan keinoja estää tätä refleksiä käyttäytymästä. Ja jos emme tiedä siitä, että se on käynnissä, niin se ohjaa meitä emmekä me itse itseämme. Meillä kuitenkin säilyy harhakuva siitä, että muka ohjautuisimme sisältä käsin. Usein tämä harhakuva jopa vahvistuu kun reaktiomme "todistavat" että olemme "itse" havainneet ja toimineet.

"Me emme ohjaa itseämme vaan refleksi ohjaa meitä". Tämä on täysin reaktiivinen tilanne. Reaktiivisuutta peittää valheellinen usko oman orientaation proaktiivisuuteen. Ja juuri tämän prosessin olen käsittänyt refleksiivisen kontrollin ytimeksi. Tämä käsitys eroaa aivan täydellisesti siitä temaattisesti suuntautuneesta substanssikeskeisestä kuvasta, jota tuon termin alle menevälle menettelytapakirjastolle yleensä tarjotaan.

Miten ohjaaminen tapahtuu? Menetelmiä voi olla paljon. Otan niistä yhden esimerkiksi: Tuotetaan riittävän voimakas äkillistä uhkan tai vaaran tunnetta synnyttävä asia. Tämä käynnistää orientaatiorefleksin. Se suuntaa orientaation uhkaan ja "tarjoaa" siihen uhkaan sopivia reaktiivisia malleja. Ne voivat olla toimintamalleja, sosialisaatiomalleja, stressireaktioita, agendavalintoja, defenssejä... Mitä todennäköisimmin uhkaan reagoimisen refleksit käynnistänyt osapuoli on etukäteen selvillå myös siitä, että mitkä reaktiiviset prosessit ovat todennäköisimpiä.

Olenko käsittänyt oikein vai väärin?

En tiedä voiko asiaa tarkastaa ennen kuin se on etäistä historiaa, mutta sitä voi tarkastella. Mielestäni tarkasteleminen kannattaa aloittaa ylhäältä.

Tarkastellaan Venäjän tunnettuja lausuntoja ja toimia eri yhteyksissä. Tarkastellaan sen lisäksi noiden toimien ja lausuntojen jälkeisiä tapahtumakulkuja. Pohditaan, että vastaavatko ajallisesti myöhemmät kehitys- ja tapahtumakulut sitä, mitä oletamme Venäjän pyrkimyksiksi?

Kun tämä on tehty, niin sijoitetaan kaavaan - samaan kaavaan mutta kahdella eri tavalla ymmärrettynä.

1. Kokeillaan refleksiivisen kontrollin teoriaa ja työkaluja sellaisina kuin ne ovat analyyttisen ja temaattisen/substanssikeskeisen tarkastelun valossa.

2. Kokeillaan refleksiivisen kontrollin teoriaa ja työkaluja sellaisina millaisina ne näyttäytyisivät jos olisivatkin biologisesti määräytyvän merkitysten vertailun reaktiivisen dynamiikan läpi tarkasteltuna. Biologisesti määräytyvän merkitysten vertailun dynamiikassa lähtökohtana ovat tässä tapauksessa refleksit sanan laajimmassa mahdollisessa merkityksessä aiemmin tässä tekstissä kuvatulla tavalla.

Katsotaan kumpi malli vastaa ja selittää toteutunutta todellisuutta tarkemmin.

Sen jälkeen pysähdytään miettimään, että mitä se tarkoittaa, jos joku osapuoli voi ottaa ja pitää aloitteen, ennakoida toisen osapuolen toimintaa ja ohjata varsin suurta osaa toisen osapuolen henkisestä ilmapiiristä - jopa niin että pystyy käyttämään kohteensa suojautumistoimia sitä itseään vastaan.


Joskus tilanne voi olla niin häkellyttävä että refleksien kautta tapahtuvalla kontrollilla viitataankin oikeasti - refleksien kautta tapahtuvaan kontrolliin. Tämä mahdollisuus on toki vaikea ottaa huomioon, jos refleksiivisen kontrollin käyttäjä ja kehittäjä on sama maa/kansa joka on ollut sen alan tutkimuksen ja "tuotekehityksen" kärjessä vasta sata vuotta.
 
Viimeksi muokattu:

Hallinkorva

Ylipäällikkö
Jos jonkin asian havaitseminen, tarkistaminen ja selvittäminen vie akateemisena työnä vaikka 3-5 vuotta, niin saman asian havaitseminen, tarkistaminen ja osittainen selvittäminen voi viedä taiteellis-kulttuurisena työnä vuorokauden, viikon tai vaikka kolme kuukautta.

Tässä Tennysonin runossa on tiedemiehen näkökulma, ulkokohtainen ja hiukan väkivaltainen. Kukan kauneuden salaisuus on piilotettu kaivoon - tutkakatveeseen.

Flower in the crannied wall,
I pluck you out of the crannies,
I hold you here, root and all, in my hand,
Little flower—but if I could understand
What you are, root and all, and all in all,
I should know what God and man is.

Siirrtytään suoraan ja välittömään näkemiseen:

Kulkiessani
illalla puutarhassa
näin hienon kukan.

Kukka jää tässä paikoilleen. Edellisen runon kukka on tuhottu eikä siitä silti, vaikka sitä preparoisi miten ja tutkisi mikroskoopilla, voi löytää kauneuden salaisuutta.

Minusta elämän dynamiikka on juuri tätä.
 

Pihatonttu

Respected Leader
Yllytän itse kutakin miettimään tätä:

SJW-toiminta eli Social Justice Warrier -toiminta on oikeastaan sitä, että yhteiskunnalle kuuluva määrittely-, valmistelu-, päätös-, jopa tuomio- jne valta kaapataan ideologisin keinoin poliittista äärilaitaa edustaville totalitäristisille pienryhmille. Nämä pyrkivät saamaan valtaa ilman vastuuta ja väärinkäyttävät kaikkea väkisin ottamaansa valtaa. Samalla ne luovat toiminnalleen erilaisia näennäisiä moraalisen, sosiaalisen ja normatiivisen legitimaation julkisivuja.

SJW-toiminta on substanssialueittain segmentoitunutta, mutta muodostaa varsin yhtenäisen kokonaisuuden.

Jos väitän, että kyse on kulttuurimarxilainen / neomarxistinen versio toverituomioistuimista, niin olenko väärässä?

Jos väitän, että toverituomioistuimien aseman liiallinen vahvistuminen johtaa lähes väistämättä siihen, että kansa alkaa kaivata niiden mielivallalta suojaavaa ja niitä voimakkaampaa poliittis-oikeudellista hallintaa, niin olenko väärässä?
 

baikal

Supreme Leader
Jos väitän, että toverituomioistuimien aseman liiallinen vahvistuminen johtaa lähes väistämättä siihen, että kansa alkaa kaivata niiden mielivallalta suojaavaa ja niitä voimakkaampaa poliittis-oikeudellista hallintaa, niin olenko väärässä?

Ns. kansan pitäisi tuntea se vaihtoehto, muuten:

Salatut elämät
Draamasarja
90% piti tästä TV-ohjelmasta
Googlen käyttäjät


Pihlajakadun asukkaista kertovassa sarjassa kuljetaan kiehtovien tarinoiden poluilla koskettavia tai arkojakaan asioita kaihtamatta

Lainaus päättyy.

Suurin osa kansasta on tyytyväisiä, kun

 

Hallinkorva

Ylipäällikkö
Yllytän itse kutakin miettimään tätä:

SJW-toiminta eli Social Justice Warrier -toiminta on oikeastaan sitä, että yhteiskunnalle kuuluva määrittely-, valmistelu-, päätös-, jopa tuomio- jne valta kaapataan ideologisin keinoin poliittista äärilaitaa edustaville totalitäristisille pienryhmille. Nämä pyrkivät saamaan valtaa ilman vastuuta ja väärinkäyttävät kaikkea väkisin ottamaansa valtaa. Samalla ne luovat toiminnalleen erilaisia näennäisiä moraalisen, sosiaalisen ja normatiivisen legitimaation julkisivuja.

SJW-toiminta on substanssialueittain segmentoitunutta, mutta muodostaa varsin yhtenäisen kokonaisuuden.

Jos väitän, että kyse on kulttuurimarxilainen / neomarxistinen versio toverituomioistuimista, niin olenko väärässä?

Jos väitän, että toverituomioistuimien aseman liiallinen vahvistuminen johtaa lähes väistämättä siihen, että kansa alkaa kaivata niiden mielivallalta suojaavaa ja niitä voimakkaampaa poliittis-oikeudellista hallintaa, niin olenko väärässä?

Tässä on Harvardin miesten juttu siitä, miten nämä "sosiaaliset soturit" toimivat. Mikään tutkimus ei saa todistaa mitään heidän ideologiansa vastaista.

https://quillette.com/2018/09/07/academic-activists-send-a-published-paper-down-the-memory-hole/
 

Nojatuolistrategi

Ylipäällikkö
Tuo tutkakatveen käsite on laajasti ja abstraktisti ymmärrettynä kovasti hyödyllinen. Se on kuin sokea piste ajattelussa.

Verkkokalvo peittää silmän takaosan sisäpintaa kaikkialta muualta paitsi näköhermonpään kohdalta. Näköhermonpää sijaitsee silmänpohjassa tarkan näkemisen pisteestä nenään päin n. 3-4 mm. Koska näköhermonpäässä ei ole verkkokalvoa, siitä aiheutuu näkökenttään ns. fysiologinen sokea piste. Silmänpohjan nenänpuoleinen alue vastaa näkökentässä ohimonpuoleista osaa, joten sokea piste sijaitsee katseen kohdistuspisteestä n. 15 astetta ohimoon päin. Sokea piste on laajuudeltaan 5 astetta (kohdistuspisteestä n. 13-18 astetta ohimoon päin). Molempien silmien sokea piste on kohdistuspisteen ohimonpuolella, joten yhteisnäössä toisen silmän näkökenttä kattaa toisen silmän sokean pisteen.

Jokaisella on omansa.

Sokean pisteen voi demonstroida seuraavasti: Katso alla olevan kuvan pistettä oikealla silmällä. Voit havainnoida tähden katsoessasi pistettä kaikilla muilla etäisyyksillä paitsi katsoessasi ruutua n. 40 cm:n päässä silmistäsi, pienellä kuvaruudulla. Kuvaruudun koosta riippuvalla etäisyydellä tähti katoaa näkyvistä, koska siitä muodostuva kuva muodostuu silmänpohjassa näköhermonpään kohdalle = fysiologisen sokean pisteen kohdalle. Vasemmalla silmällä tähteä katsoesasi puolestaan pallukka häviää. https://fi.wikipedia.org/wiki/Ihmissilm%C3%A4

1538890963895.png

Monet yllättävät iskut saavat selityksensä. Ne eivät tulleetkaan puskista, takaapäin, sumusta, auringosta tai edes sudenhetkellä. Vika olikin omassa päässä.
 

MeriTJ

Kenraali
Osana tuota hybridivaikuttamista on jatkuva hiljainen narratiivin rakennus informaatiovaikuttamisen keinoin. Tässä yksi hyvä esimerkki siitä miten Kreml muun muassa viraalivideoin koittaa päästä iholle juttelemaan juttujaan. Joihinkin ihmisiin tuollainen lähestymistapa menee läpi muuten helposti, jaetaan lähteestä riippumatta "heh heh, tää nyt on vaan hauska video" kun ei käsityskyky riitä ymmärtämään suurempia kokonaisuuksia aihepiirin parista, valitettavasti näitä ihmisiä on aivan helvetisti.

Lähde: https://euvsdisinfo.eu/viral-manspreading-video-is-staged-kremlin-propaganda/

" Viral “Manspreading” Video is Staged Kremlin Propaganda

8 October 2018 | News and analysis, Top StoryA young woman walks up to a man in a subway train and pours liquid over him from a plastic bottle.
The scene is repeated a number of times with different men who all react with anger and bewilderment. We are told that they are being punished for “manspreading”, i.e. for sitting with their legs wide open.
The video went viral worldwide after it was published by In The Now – an English language social media channel owned by RT (Russia Today), which addresses international audiences. It has so far been seen 6,4 million times under the headline “FIGHTING MANSPREADING… WITH BLEACH!” and with the comment “This is a pretty extreme way to combat #manspreading.”
Click here to watch In The Now’s viral video.
The scenes have been recorded in the subway of St. Petersburg, Russia, and the female presenter, who speaks Russian in the video, is described as “social activist” Anna Dovalyuk.
Titles in the video explain that the liquid in the bottle is “water mixed with bleach, leaving permanent stains.”
“Some say it’s all staged”
The video also tells that “some say it’s all staged,” and social media users have indeed questioned its authenticity.
The St. Petersburg-based online magazine Bumaga found and interviewed one of the men appearing in the recording, who said that he was paid for acting as a victim.
So, if the video is fiction, and if In The Now even openly states this – what is then the purpose of promoting the story to international audiences? What is in it for a Russian state media outlet?
Provoking a clash of extreme views
The key to a possible answer is found in the reactions the video has been able to spur.
In the comments section on Facebook, users express outrage against the alleged feminist activist, often in strongly misogynic language, with this comment as the most popular, gathering by now more than 14,000 likes:

In other words, the video stages extreme feminist activism and manages to provoke extreme anti-feminist reactions.
Troll factory modus operandi
A central element in the modus operandi of the famous “troll factory” in St. Petersburg has been to promote not just one, but different and opposing extreme views.
During the American Presidential election campaign in 2016, the goal of the operation was to sow discord in the political system, and address divisive issues via groups and pages falsely claiming to represent US activists. Messaging was e.g. not only pro-Trump, but also protesting against Trump, all to drive in wedges.
An investigation from 2017 by the independent Russian news outlet RBC found that “Russian trolls posing as Americans made payments to genuine activists in the US to help fund protest movements on socially divisive issues”.
Echoing Russian state TV
The video and its reactions also echo negative messages about feminism, the MeToo movement and “political correctness” in the West, which Russian state television has repeatedly delivered .
On 5 November 2017, state TV host Dmitry Kiselev, who is under a personal EU sanction, compared the MeToo discussions in the West to Soviet repressions, claiming that they have led to a situation where “there is no such thing as human nature and no romantic adventures anymore”, and where “everything can be misinterpreted as dirty harassment”,

“Is the complainant always right?” State TV Rossiya 1 host Dmitry Kiselev laughs at allegations of sexual harassment in the US.
On 1 October this year, Kiselev lashed out at what he described as “malignant feminism” – accusations of sexual misconduct – in the West, an “infection” which, he said, is moving from the US to Europe and Russia.
In The Now is a social media project under the umbrella of RT (Russia Today). It specialises in distributing viral videos, only some of which have direct or indirect political messages. Like its sister project ICMY, In The Now does not clearly advertise its relationship to RT and thereby the fact that it is owned by the Kremlin.
As the “manspreading” video shows, In The Now successfully brings elements of Russia’s ongoing disinformation campaign to large international audiences. The majority of those who are targeted will not suspect that what they see and share is in fact Russian state propaganda.
Further reading:
ICYMI and In The Now: The Support Vessels of the RT Flagship⁩
Chief Editor: RT is like “a defence ministry”
Three things you should know about RT and Sputnik
The Strategy and Tactics of the Pro-Kremlin Disinformation Campaign"
 

Vääpeli

Respected Leader
Osana tuota hybridivaikuttamista on jatkuva hiljainen narratiivin rakennus informaatiovaikuttamisen keinoin. Tässä yksi hyvä esimerkki siitä miten Kreml muun muassa viraalivideoin koittaa päästä iholle juttelemaan juttujaan. Joihinkin ihmisiin tuollainen lähestymistapa menee läpi muuten helposti, jaetaan lähteestä riippumatta "heh heh, tää nyt on vaan hauska video" kun ei käsityskyky riitä ymmärtämään suurempia kokonaisuuksia aihepiirin parista, valitettavasti näitä ihmisiä on aivan helvetisti.

Lähde: https://euvsdisinfo.eu/viral-manspreading-video-is-staged-kremlin-propaganda/

" Viral “Manspreading” Video is Staged Kremlin Propaganda

8 October 2018 | News and analysis, Top StoryA young woman walks up to a man in a subway train and pours liquid over him from a plastic bottle.
The scene is repeated a number of times with different men who all react with anger and bewilderment. We are told that they are being punished for “manspreading”, i.e. for sitting with their legs wide open.
The video went viral worldwide after it was published by In The Now – an English language social media channel owned by RT (Russia Today), which addresses international audiences. It has so far been seen 6,4 million times under the headline “FIGHTING MANSPREADING… WITH BLEACH!” and with the comment “This is a pretty extreme way to combat #manspreading.”
Click here to watch In The Now’s viral video.
The scenes have been recorded in the subway of St. Petersburg, Russia, and the female presenter, who speaks Russian in the video, is described as “social activist” Anna Dovalyuk.
Titles in the video explain that the liquid in the bottle is “water mixed with bleach, leaving permanent stains.”
“Some say it’s all staged”
The video also tells that “some say it’s all staged,” and social media users have indeed questioned its authenticity.
The St. Petersburg-based online magazine Bumaga found and interviewed one of the men appearing in the recording, who said that he was paid for acting as a victim.
So, if the video is fiction, and if In The Now even openly states this – what is then the purpose of promoting the story to international audiences? What is in it for a Russian state media outlet?
Provoking a clash of extreme views
The key to a possible answer is found in the reactions the video has been able to spur.
In the comments section on Facebook, users express outrage against the alleged feminist activist, often in strongly misogynic language, with this comment as the most popular, gathering by now more than 14,000 likes:

In other words, the video stages extreme feminist activism and manages to provoke extreme anti-feminist reactions.
Troll factory modus operandi
A central element in the modus operandi of the famous “troll factory” in St. Petersburg has been to promote not just one, but different and opposing extreme views.
During the American Presidential election campaign in 2016, the goal of the operation was to sow discord in the political system, and address divisive issues via groups and pages falsely claiming to represent US activists. Messaging was e.g. not only pro-Trump, but also protesting against Trump, all to drive in wedges.
An investigation from 2017 by the independent Russian news outlet RBC found that “Russian trolls posing as Americans made payments to genuine activists in the US to help fund protest movements on socially divisive issues”.
Echoing Russian state TV
The video and its reactions also echo negative messages about feminism, the MeToo movement and “political correctness” in the West, which Russian state television has repeatedly delivered .
On 5 November 2017, state TV host Dmitry Kiselev, who is under a personal EU sanction, compared the MeToo discussions in the West to Soviet repressions, claiming that they have led to a situation where “there is no such thing as human nature and no romantic adventures anymore”, and where “everything can be misinterpreted as dirty harassment”,

“Is the complainant always right?” State TV Rossiya 1 host Dmitry Kiselev laughs at allegations of sexual harassment in the US.
On 1 October this year, Kiselev lashed out at what he described as “malignant feminism” – accusations of sexual misconduct – in the West, an “infection” which, he said, is moving from the US to Europe and Russia.
In The Now is a social media project under the umbrella of RT (Russia Today). It specialises in distributing viral videos, only some of which have direct or indirect political messages. Like its sister project ICMY, In The Now does not clearly advertise its relationship to RT and thereby the fact that it is owned by the Kremlin.
As the “manspreading” video shows, In The Now successfully brings elements of Russia’s ongoing disinformation campaign to large international audiences. The majority of those who are targeted will not suspect that what they see and share is in fact Russian state propaganda.
Further reading:
ICYMI and In The Now: The Support Vessels of the RT Flagship⁩
Chief Editor: RT is like “a defence ministry”
Three things you should know about RT and Sputnik
The Strategy and Tactics of the Pro-Kremlin Disinformation Campaign"
Yritetään länsimaiset pölhöt (vihreät, femakot yms) mukaan tähän tolloiluun ja taas on länsimaat askeleen kohti sekaisuutta.
 

MeriTJ

Kenraali
Yritetään länsimaiset pölhöt (vihreät, femakot yms) mukaan tähän tolloiluun ja taas on länsimaat askeleen kohti sekaisuutta.
Sepä se, sellainen sotku saatu aikaan että tosiasioiden tunnistaminen "tavan kansalle" muuttuu hemmetin paljon vaativammaksi.
 

Pihatonttu

Respected Leader
En tiedä onko kukaan täällä koskaan miettinyt tarkasti ja kattavasti sitä, että mitä yritin aikanaan tällä ketjulla sanoa.

Hybridivaikuttamisessa vaikuttavuuden teho perustuu paljon siihen, että kaapataan kohteen kyky ohjata ja vaihtaa itse moraali- ja logiikkajärjestysten yhteensopivuutta tilanteiden muuttumisen kannalta toimiviksi.

Lainaan itseäni erään ydinasian korostamiseksi.


Olen yrittänyt mäkättää moraalijärjestysten keskeisyyttä sekä kohteena että toiminnan välineinä..

Moraalijärjestys (moral order) on sosiologian, sos.psykan, antropologian jne piiriin kuuluva termi. Se tarkoittaa jossain sosiaalisessa, institutionaalisessa tai muulla tavoin yhteiskunnan osana toimivassa ihmisjoukossa vallitsevaa toimintaa, asennoittumista ja käytöstä ohjaavaa koodistoa.

Nyrkkisääntönä voi sanoa, että jokin asia tai toimintamalli kuuluu jonkin ihmisistä koostuvan kokonaisuuden piiriin, jos siihen ei siinä ympäristössä kohdistu selitysvelvollisuutta. Helpoin tapa rapauttaa jotain moraalijärjestystä onkin usein se, että johonkin asiaan tai toimintamalliin kytketään selitysvelvollisuus ja niihin liittyviä (uusia tai ulkopuolisia) vastuurakenteita. Tässä kohtaa jokainen varmaan tajuaa, että media, akateeminen maailma, viihde, erilainen aktivismi, some... ovat erittäin tehokkaita väyliä moraalijärjestyksiin kohdistuvaan rapauttavaan työhön.

Jotkin moraalijärjestykset ovat välttämättömiä kriiseissä, vaaratilanteissa, katastrofeissa... Ne auttavat selviämään, pelastumaan, tunnistamaan vaaroja ja riskejä sekä reagoimaan sellaisilla tavoilla, jotka suojaavat kantajaansa ja hänen ympäristöään. Ne eivät maksimoi hyötyä, kehitystä tai mahdollisuuksia vaan turvallisuuden ja säilymisen.

Toiset moraalijärjestykset ovat suureksi eduksi silloin kun päämäränä on adaptiivisuus. Kehittyminen, taloudellisen voiton maksimointi, kulttuurin nopeat muutokset, tiedon, tieteiden ja taiteiden nopea kehittyminen... ovat niiden aluetta.

Nämä päinvastaiset - säilyttävät ja ylläpitävät vs. adaptiiviset ja maksimaalisesti katalysoivat - moraalijärjestykset sopivat päinvastaisiin olosuhteisiin ja tilanteisiin.


Moraalijärjestyksiä voidaan tarkastella myös muilla dikotomia-akseleilla. Yksilöllinen vs. kollektiivinen. Laadullinen vs. kvantitatiivinen. Formaali ja normatiivinen vs. epämuodollinen ja "suvaitseva"....

Yhteiskunnan mahdollisuudet selvitä ovat olemattomat jos se soveltaa adaptiivisia ja katalysoivia moraalijärjestyksiä silloin kun se taistelee olemassaolostaan.

Venäläistä refleksiivisen kontrollin teoriaa tai kiinalaista "elite capture" -meininkiä kannattaisi tarkastella moraalijärjestyksiin ja niiden kautta tapahtuvan vaikuttamisen näkökulmasta niin tajuaisi mistä ja kuinka isosta asiasta on kyse.


Euroopassa Ukrainaan kohdistunut venäläinen rapauttaminen on hyvä esimerkki moraalijärjestystyöskentelyn kustannus- ja muustakin tehokkuudesta.

Kyse on toiminnasta, jossa muutaman hävittäjälentokoneen hinnalla - tai jopa paljon halvemmalla - voi kaapata kokonaisen valtion.

Tärkein peite tämmöisessä toiminnassa on se, että saadaan väestö keskittymään nippelinappelipikkupaskaan sen sijaan että kukaan keskittyisi siihen, mistä, miksi ja millä aikajänteillä on kyse.

Kun jotain tapahtuu, niin miettikää ensimmäisenä, että mitä on tapahtumassa moraalijärjestysten tasolla. Onko kyse moraalijärjestyskonfliktista? Ollaanko Suomeen ajamassa väkisin sellaisia moraalijärjestysrakenteita, jotka estävät selviämästä jossain tilanteessa? Ollaanko joitain valtion turvallisuuden selkärangassa olevia moraalijärjestyksiä rapauttamassa? Jos ajattelette asioita pisaraakaan noilla ulottuvuuksilla, niin saatatte huomata, että lähes kaikki asian käsitteleminen refleksiivisessä mielessä "luontevilla" ulottuvuuksilla pelaa suoraan itäiseen pussiin.

Moraalijärjestykset ja niihin liittyvät työkalut ovat siitä erikoinen alue, että niissä yhdistyvät yksilöpsykologian ja -identiteettityön pragmaattiset ulottuvuudet, yhteisöllisyyden ja ryhmäidentiteettityön maailman käytännönläheiset ulottuvuudet sekä tilanteisen ja toiminnallisen maailman vaikutukset sekä vaikuttajat. Ne eivät siis ole akateemisen paskanjauhamisen ideaalialue. Ne ovat käteviä silloin kun pitää saada aikaan jotain vaikutusta, estää jotain vaikutusta, tutkia tai mitata jotain vaikuttamista.

Lisätään tähän lyhyeeseen ja ytimekkääseen puheenvuoroon vielä se, että pitkissä sodissa on ollut hyvin tyypillistä, että eri ympäristöissä mahdollistetaan ja suositaan keskenään erilaisia moraalijärjestyksiä sen lähtökohdan mukaan, että sopivin moraalijärjestysten nippu on se, joka tukee parhaiten tavoitteenasettelua.

Esimerkkejä:
- Sotilaiden peruskoulutus on moraalijärjestysten yhtenäistämiseen tähtäävää. Se on karsinta- ja korvausprosessi. Samat sotilaat rintamalla menestyvät paremmin jos moraalijärjestyksissä on mukana adaptiivisuutta tukevia ulottuvuuksia.
- Tuotekehitys, mielipidevaikuttaminen jne. toimivat tehokkaammin adaptiivisten ja väljien moraalijärjestysten piirissä. Linjaorganisaation kriisitoiminta vaatii vakaita ja kestäviä moraalijärjestyksiä.
- Logistiikka, strategia ja taktiikka hyötyvät suuresti adaptiivisista moraalijärjestyksistä. Niiden palvelemat organisaatiot tai yhteiskunnat saattavat hyötyä toisenlaisista.

Toivottavasti jossain on joku joka lukee edes noi lihavoidut kohdat tästä ketjusta ajatuksen kanssa ja miettii että miten tuhoisaa ja reaktiivista tarjottuihin substansseihin keskittyminen ja "päätelmien" tekeminen niiden perusteella on jos todellinen pääasiallinen vaikuttamisen kohde on moraali- ja logiikkajärjestysten metaluonne kuvaamallani kasvua optimoiva <==> turvaamista optimoiva -akselilla.

Jos hybridivaikuttaja saa kaapattua valtaa siihen, että kumpi pää tuolla dikotomia-akselilla painottuu, niin seurauksena on katastrofi.
 

Pihatonttu

Respected Leader
Mitä tulee turhautumiseesi muuten, huomauttaisin, että abstraktiotasosi on melko korkea. Väki kaipaa konkretiaa eikä käsitekieltä.

...hybridivaikuttaminen ei ole pelkästään ylemmällä systeemitasolla toimimista, vaan myös informaation rajaamista.. ...tämä toimii hyvin myös älykkäisiin ihmisiin, koska monet älykkäätkään eivät poistu omasta kuplastaan tietoa hankkiakseen)

Kaikki ihmiset omaavat mielikuvia ja tuntemuksia siitä, millaista logiikkaa ja millaisia moraalijärjestyksiä on suotavaa ja hyväksyttävää käyttää, jakaa ja ylläpitää.

Käyttöön kytketyt logiikka- ja moraalijärjestykset tuottavat lähes omalakisesti ison osan sekä ajattelun että tunne-elämän agendoista ja prosesseista lopputuloksineen.

Jos jokin taho voi vaikuttaa siihen, mitä logiikan lajityyppejä ja moraalijärjestysten dynamiikkatyyppejä kohti väestö hakeutuu, niin tämä taho kontrolloi suurta osaa väestön ajattelusta, toiminnasta ja reagointitavoista.

Jos sinut saadaan keskittymään vaikka hyötymaksimeihin keskittyviin, etu- ja identiteettipolitikoiviin ja sosiaalipornon logiikka- ja moraalijärjestyksiin silloin kun sinun pitäisi keskittyä vaarojen ja riskien havaitsemiseen, ennakointiin ja varautumiseen, niin sinua viedään kuin pässiä teuraalle.

Merkittävää ei olisi se, että mitä mieltä olet noihin etu-, identiteetti-, sosiaaliporno- yms. jutuista vaan se, että kun aivosi ja sosiaalinen ympäristösi eli emotionaalinen virikkeistösi pidetään niihin orientoituneena, niin aivoistasi ja ympäristöstäsi pidetään poissa sekä se, mikä olisi ajankohtaisesti välttämätöntä että tieto ja tunne siitä että jokin muu olisi ajankohtaisesti välttämätöntä.

Jos katsot mitkä moraali- ja logiikkajärjestykset ovat olleet pitkään rajun kompromettoinnin kohteena, niin juuri ne, joita tarvitaan vaaratilanteissa ja jatkuvuuden turvaamisessa.

Jos keskittyy lähinnä vastustamaan ja etsimään sitä, mitä pakkosyötetään, niin keskittyy lähinnä siihen mitä pakkosyötetään. Tällöin jää huomaamatta se, että mistä ajatukset, toiminta ja sosiaaliset verkostot systemaattisesti harhautetaan irti.

Vertauskuva:

Jos joku haluaisi potkia sinua munille, sen kannattaisi saada sinut riitelemään siitä onko korkealla lentävä lintu strutsi vai pingviini. Oleellista ei tällöin olisi se, että mikä lintu on kyseessä tai edes se, että onko koko suunnassa mitään lintua vaan se, että kun ajattelusi olisi linnussa ja emootiosi riidassa niin et varautuisi edes siihen mahdollisuuteen että kohta tulee munillepotkimiskisa.

Ihminen - tai kansa - kulkee siihen suuntaan missä hänen huomionsa on. Se tarkoittaa, että hän kulkee poispäin jostain muusta.

Tarina rakentuu aina konfliktin ympärille. Jos sinua - tai kokonaista kansaa - halutaan kuljettaa hybridivaikuttamisen keinoin sinulle tuhoisaan suuntaan, niin tarvitaan vastakkaisessa suunnassa olevia konflikteja, joihin huomiosi kiinnittyy. Sen jälkeen seuraat huomiosi suuntautumista.

Tämä näkyy mm. venäläisen trolliteollisuuden rutiineissa keskustelupalstoilla. Kun huomio halutaan pois jostain, niin luodaan jotain aihetta sivuava konflikti kuljettamaan juttu sivuraiteille. Tällöin on typerää keskittyä sivuraiteelle kuljettavaan asiaan. On parempi palauttaa huomionsa pääasiaan ja miettiä että miksi huomion siirtäminen siitä pois on jollekulle niin tärkeää.
 

baikal

Supreme Leader
Jos katsot mitkä moraali- ja logiikkajärjestykset ovat olleet pitkään rajun kompromettoinnin kohteena, niin juuri ne, joita tarvitaan vaaratilanteissa ja jatkuvuuden turvaamisessa.

Jos keskittyy lähinnä vastustamaan ja etsimään sitä, mitä pakkosyötetään, niin keskittyy lähinnä siihen mitä pakkosyötetään. Tällöin jää huomaamatta se, että mistä ajatukset, toiminta ja sosiaaliset verkostot systemaattisesti harhautetaan irti.

Bold. Amerikkalaiset ovat jo pitkään käsitelleet tuota tematiikkaa siten, että he kokoavat elimen, johon kuuluu kaikenlaisia torvensoittajia. On taiteilijoita, humanisteja, matemaatikkoja, fyysikkoja, äidinkielen taitajia, teologeja, bisnesväkeä, sotilaita.....ja tuo mylly jauhattaa puheenjohtajiston ohella aineistoa läpi. Joo, vie aikaa ja tupakkaa palaa, vaatii rahaa ja taitoa et uskallusta luoda näkemystä todella moniammatillisella porukalla.

Pidän edelleen Piilaakson kokoamista yhtenä tämän maailman suurista taidonnäytteistä. Nimenomaan sinne koottiin ja annettiin kokoontua sen tuhannen erilaista näkemystä ja kokemusta. Ja mitä seurasikaan.

Vaikeita ja monisyisiä asioita voidaan hoitaa myös virkatyönä, jota johtaa ministeri. Aikataulu on kireä ja fokukset muussa kuin tässä käsketyssä oto-hommassa. Ja tulokset....aaahh. Aivan. Mutta näillä mennään. Koska on varaa. Tai ei ole varaa, mutta mennään vaan. Tehdään sitä mitä osataan tai ollaan osaavinaan.
 

inscout

Ylipäällikkö
Kaikki ihmiset omaavat mielikuvia ja tuntemuksia siitä, millaista logiikkaa ja millaisia moraalijärjestyksiä on suotavaa ja hyväksyttävää käyttää, jakaa ja ylläpitää.

Käyttöön kytketyt logiikka- ja moraalijärjestykset tuottavat lähes omalakisesti ison osan sekä ajattelun että tunne-elämän agendoista ja prosesseista lopputuloksineen.

Jos jokin taho voi vaikuttaa siihen, mitä logiikan lajityyppejä ja moraalijärjestysten dynamiikkatyyppejä kohti väestö hakeutuu, niin tämä taho kontrolloi suurta osaa väestön ajattelusta, toiminnasta ja reagointitavoista.

Jos sinut saadaan keskittymään vaikka hyötymaksimeihin keskittyviin, etu- ja identiteettipolitikoiviin ja sosiaalipornon logiikka- ja moraalijärjestyksiin silloin kun sinun pitäisi keskittyä vaarojen ja riskien havaitsemiseen, ennakointiin ja varautumiseen, niin sinua viedään kuin pässiä teuraalle.

Merkittävää ei olisi se, että mitä mieltä olet noihin etu-, identiteetti-, sosiaaliporno- yms. jutuista vaan se, että kun aivosi ja sosiaalinen ympäristösi eli emotionaalinen virikkeistösi pidetään niihin orientoituneena, niin aivoistasi ja ympäristöstäsi pidetään poissa sekä se, mikä olisi ajankohtaisesti välttämätöntä että tieto ja tunne siitä että jokin muu olisi ajankohtaisesti välttämätöntä.

Jos katsot mitkä moraali- ja logiikkajärjestykset ovat olleet pitkään rajun kompromettoinnin kohteena, niin juuri ne, joita tarvitaan vaaratilanteissa ja jatkuvuuden turvaamisessa.

Jos keskittyy lähinnä vastustamaan ja etsimään sitä, mitä pakkosyötetään, niin keskittyy lähinnä siihen mitä pakkosyötetään. Tällöin jää huomaamatta se, että mistä ajatukset, toiminta ja sosiaaliset verkostot systemaattisesti harhautetaan irti.

Vertauskuva:

Jos joku haluaisi potkia sinua munille, sen kannattaisi saada sinut riitelemään siitä onko korkealla lentävä lintu strutsi vai pingviini. Oleellista ei tällöin olisi se, että mikä lintu on kyseessä tai edes se, että onko koko suunnassa mitään lintua vaan se, että kun ajattelusi olisi linnussa ja emootiosi riidassa niin et varautuisi edes siihen mahdollisuuteen että kohta tulee munillepotkimiskisa.

Ihminen - tai kansa - kulkee siihen suuntaan missä hänen huomionsa on. Se tarkoittaa, että hän kulkee poispäin jostain muusta.

Tarina rakentuu aina konfliktin ympärille. Jos sinua - tai kokonaista kansaa - halutaan kuljettaa hybridivaikuttamisen keinoin sinulle tuhoisaan suuntaan, niin tarvitaan vastakkaisessa suunnassa olevia konflikteja, joihin huomiosi kiinnittyy. Sen jälkeen seuraat huomiosi suuntautumista.

Tämä näkyy mm. venäläisen trolliteollisuuden rutiineissa keskustelupalstoilla. Kun huomio halutaan pois jostain, niin luodaan jotain aihetta sivuava konflikti kuljettamaan juttu sivuraiteille. Tällöin on typerää keskittyä sivuraiteelle kuljettavaan asiaan. On parempi palauttaa huomionsa pääasiaan ja miettiä että miksi huomion siirtäminen siitä pois on jollekulle niin tärkeää.

Niin. Mielenkiintoinen kysymys on myös se, onko hybridivaikuttaminen ja siitä puhuminen hybridivaikuttamista itsessään.
 

Pihatonttu

Respected Leader
Niin. Mielenkiintoinen kysymys on myös se, onko hybridivaikuttaminen ja siitä puhuminen hybridivaikuttamista itsessään.

Omasta mielestäni on.

Vaikeampi kysymys on kuinka jaotella ja tunnistaa erilaiset vaikuttamisen tyypit ja suunnat.

- Vaikuttaminen <==> vastavaikuttaminen -dikotomia? Tai hyökkäävä <==> puolustava?
- Spontaani <==> organisoitu -dikotomia? Tässä myös organisaatioiden ja organisoitumisen tyypit.
- Havainnoiva/paljastava/esille tuova <==> peittävä -dikotomia?
- Informoiva <==> refleksiivinen -dikotomia?
Muuta?
 

inscout

Ylipäällikkö
Omasta mielestäni on.

Vaikeampi kysymys on kuinka jaotella ja tunnistaa erilaiset vaikuttamisen tyypit ja suunnat.

- Vaikuttaminen <==> vastavaikuttaminen -dikotomia? Tai hyökkäävä <==> puolustava?
- Spontaani <==> organisoitu -dikotomia? Tässä myös organisaatioiden ja organisoitumisen tyypit.
- Havainnoiva/paljastava/esille tuova <==> peittävä -dikotomia?
- Informoiva <==> refleksiivinen -dikotomia?
Muuta?

Itselleni käsitteen hybridivaikuttaminen- arviointi ei ole kovin oleellista. Loppujen lopuksi kyseinen termi on vain uustermi menetelmille joita on käytetty ammoisista ajoista lähtien.

Paljon mielenkiintoisempaa on miettiä miksi koko termi on syntynyt ja pyritäänkö sillä peittämään jotain itsessään. Mainitsit jossain meta-meta analyysin ja se ajatus sopii ehkä tähän.

Meillä on syntynyt viime vuosina paljon uustermejä joita kaikkia yhdistää kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että niiden määrittely on lähes täysin subjektiivista ja toisaalta se, että niiden kohde on aina lähtökohtaisesti negatiivinen pelkästään käytetyn termin perusteella.

Esimerkkinä voisi olla termi vihapuhe. Täysin subjektiivinen termi, jonka tulkinta on täysin riippuvainen tulkitsijasta. Mutta se, ketä sanotaan vihapuhujaksi hiljennetään pelkällä termillä ilman, että väitettä tarvitsee perustella faktoilla. Pelkkä assosiaatio termiin riittää. Varsinkin feministit rakastavat tällaisia termejä (patriarkaatti, mansplaining jne.)

Hybridivaikuttamisesta puhutaan ja siitä on kirjoitettu paljon viime vuosina. Yhteistä tälle keskustelulle on se, että termin sisältö otetaan annettuna ja toisaalta pelkän termin käyttö leimaa kohteen ilman, että esitetään selkeitä esimerkiksi määrällisiä todisteita hybridin olemassa olosta. Esimerkkinä vaikka väitetty vaikuttaminen Brexit-äänestykseen. Ja samalla jätetään huomioimatta osa vaikuttamisesta, joka putoaa täsmälleen samaan käsitteistöön, mutta tulee "oikealta" puolelta pöytää.

Kun tällaisia alkaa miettimään, herää kysymys, onko termi hybridivaikuttaminen siinä mielessä kuin sitä nykyään käytetään itse asiassa se kohde, johon kaikkien katseet halutaan kiinnittää kokonaisuuden sijaan.
 

Pihatonttu

Respected Leader
Itselleni käsitteen hybridivaikuttaminen- arviointi ei ole kovin oleellista. Loppujen lopuksi kyseinen termi on vain uustermi menetelmille joita on käytetty ammoisista ajoista lähtien.

Paljon mielenkiintoisempaa on miettiä miksi koko termi on syntynyt ja pyritäänkö sillä peittämään jotain itsessään. Mainitsit jossain meta-meta analyysin ja se ajatus sopii ehkä tähän.

Kai tuota termiä käytetään monista eri syistä. Ja sen olen huomannut, että vaihtelu sen sisäpuolelle otettavien asioiden suhteen on jättimäinen.

Eräs henkilö joka saa palkkaa tuon alan piiriin kuuluvalla nimikkeellä (sain sen vaikutelman, että hän ei työskentele vaan on töissä) määritteli omalla alueellaan tärkeimmäksi sen, että "kuinka profiloidutaan". Suomeksihan tämä tarkoittaa suunnilleen että "onks tukka hyvin, miltä mä näytän". Sama henkilö ei ymmärtänyt missään määrin, että mitä termi "operatiivinen" tarkoittaa. Ja hänen vastuualueensa on äärettömän tärkeä.

Toisaalta esim. Venäjä ulottaa hybrididoktriininsa ydinaseiden käyttöön asti. (Kerber kuvaa Venäjän toimintaa hyvin. Tuubista löytyy.)

Niin kuin tästä ketjusta käy ilmi, niin mä tarkastelen asiaa lähinnä kolmella ulottuvuudella: rakenne, dynamiikka ja substanssi ja noista mua kiinnostaa vähiten substanssi, jota kaikki muut taas tuntuvat tuijottavan niin etteivät muuta näe.

Mä näen asian niin, että on hybridivaikuttamisen alue ulottuu subversiosta sotaan. Sen sisällä on hybridisotimisen alue, jossa ollaan jo poissa rauhan tai kylmän sodan tilasta. Jäätynyt konflikti.. Vaikea sanoa että onko se sotaa vai ei. Ehkä olisi helpompi sanoa, että milloin se on sotaa ja milloin aselepoa tms.

Tätä kautta katsoen mä näen termin enemmänkin avaavana kuin peittävänä. Se auttaa näkemään ison toiminnallisen kokonaisuuden yhtenä kokonaisuutena. Tällöin asiat eivät jää niin helposti tutkakatveeseen.

Kun on ensi mahdollisuus käsitteistää iso kokonaisuus, niin sen jälkeen ja vasta sen jälkeen voi hahmottaa sen osa-alueita siten, että tarkastelun kannalta tärkeitä asioita jää vähemmän pois.

Luulen, että termi on syntynyt osin sen vuoksi, että vanhat aihepiirin äärellä käytetyt termit joko jättävät jotain oleellista pois tai niille on vakiintunut sellaisia sivu- ja oheismerkityksiä, joista aiheenkäsittely on haluttu laajentaa kattavammaksi.
 
Top