Immosen englanninkielinen julistus Facebookissa, heinäkuu-15

adam7

Ylipäällikkö
Mikä sinua ahdistaa tunnustaa suomalaisten etnisyyttä täysin todeksi? Aloitat sen vähättelyn heti kun sen tunnustit.

Ketä RKP edustaa?

Rodut käsitettynä pitkälle erityneinä populaatioina ei ole idelogista, se on tieteellinen fakta.
Ideologiaa on kieltää tämä.

Suomalaisista yli 90% on selvästi tunnistettavissa 1500 vuotta vanhaksi geneettiseksi sekoitukseksi, et pidä sitä homogeenisenä?

DNA ei valehtele, sitä ei voi valjastaa villisti jonkin ideologian keppihevoseksi, sitä voi henkilökohtaisesti arvottaa kiinnostaako se mitä se kertoo.
En minä ketään ole vähätellyt. Mitä minulla on RKP:n kanssa tekemistä? Ystävällisesti, älä olkiukkoille.

En lähde kiistelemään kanssasi roduista. Voit perustaa oman ketjun rotubiologialle. Menestystä sinulle sinne ;)
 

second3

Kersantti
Suosittelen tutkimaan asiaa hieman enemmän, puhut suoraan sanoen täyttä paskaa suurimmaksi osaksi.
Jos mielikuvasi ovat tuollaisia en yhtään ihmettele että väheksyt suomalaisuutta.
Eli et sitten kyennyt väittämään noita minun pointteja vastaan vaan julistit viestin kategorisesti paskan jauhannaksi... Bravo.

Minusta tuntuu että minulla on suomalaisuuden historian luvut ehkä pidemmällä kuin sinulla.
 

second3

Kersantti
Etkö oikeasti ymmärrä mitä monikulttuuri tai monietnisyys tarkoittaa?
Tässä urpolle, vai oliko se Talvela, wikipediasta vähän kylmää faktaa:

Monikulttuurisuus
tarkoittaa asiayhteydestä riippuen joko kulttuuristamonimuotoisuutta yhteiskunnan tilana; normatiivista ajattelutapaa tai ideologiaa, jossa monikulttuurisuuden tilaa arvostetaan, vaalitaan tai lisätään (multikulturalismi); tai politiikkaa, jonka avulla pyritään ylläpitämään ja löytämään yhteisiä sääntöjä kulttuuriselle monimuotoisuudelle ja kulttuurien väliselle vuorovaikutukselle
Toiseen asiaan:
Normaali maahanmuutto ei luo kumpaakaan, se on pääasiassa avioliittoja, genetiikan näkökulmasta sisäsiitoisuus ei silti uhkaa suomalaisia vaikka tätä ei olisi ollenkaan.
Tutustupas vaikka Kiinan historiaan ja miten toistuvasti lupaavasta supervaltiosta ja maailman kulttuurisesta edellä kävijästä tuli eristäytymisen myötä muiden maiden/kansainyhteisöiden hyväksi käyttämä sylkykuppi (Mongnoolit ja Eurooppalaiset*)... Siinä sitä sisäsiittoisuutta, kun ei nuo metaforat kerran avaudu.

*Kummatkin muuten olivat varsin monikulttuurisia huipulla ollessaan. Muiden kulttuurien vaikutteita imettiin varsin innokaasti. Siinä sitä naapurikylän Irmeliä kerrakseen.
 

Tacitus

Luutnantti
BAN
Suosittelen tutkimaan asiaa hieman enemmän, puhut suoraan sanoen täyttä paskaa suurimmaksi osaksi.
Jos mielikuvasi ovat tuollaisia en yhtään ihmettele että väheksyt suomalaisuutta.
Kyllä @second3 on tiivistyksessään kuta kuinkin oikeassa, joten paskanpuhuja olet sinä @Talvela. Ja minä ainakin olen Suomen historiaa ja arkeologiaa lukenut aika paljonkin. Maisterinpaperit ko. aineista on siitä todisteena.

Sitä paitsi nämä maanpuolustus.netin omat Josef Mengelet kaivavat koko ajan esille genetiikan. Suomalaisuuteen yleisimmin liitetyt asiat ovat enimmäkseen kulttuurisesti opittuja. Siis kun perheenjäsenet, sukulaiset, tuttavat ja kylänmiehet ovat toimineet tietyllä tavalla, niin on opittu heidän esimerkkinsä kautta. Vai luuletteko te mengelet, että suomalaisiin on koodattuna esimerkiksi joku saunageeni, jonka ansiosta me pidämme saunomisesta, mutta minkään muun "rodun" edustajat eivät?

Kaikki maailman ihmiset polveutuvat muutamasta sadasta yksilöstä, jotka elivät tuolla koillis-afrikassa x vuotta sitten. Tästä johtuen kaikki maailman ihmiset ovat geneettisesti niin lähellä toisiaan, että varsinaisista roduista ei ihmisten kohdalla voida edes puhua. Ihmisten välillä on vähemmän geneettisiä eroavaisuuksia kuin keskimäärin yhden koirarodun sisällä. Ja geneettisten mutosten kannalta joku 1500 vuotta on ihan silmänräpähdys.
 

adam7

Ylipäällikkö
Minusta ongelma on juuri siinä, että myös perussuomalaisten kohdalla heidän esittämänsä asialliset ja ajankohtaiset huomiot on leimattu opponentin taholta rasismiksi ja ei toivottavaksi ilmiöksi ja huolestuttavinta asiassa on juuri se, että jo vuosia sitten moni opponentti (usein punavihreitä) kieltäytyi lähes kategorisesti keskustelemasta koko aiheesta, koska he eivät nähneet maahanmuutossa mitään ongelmaa, he eivät pitäneet tarpeellisena sen kritisointia, heidän mielestä Suomessa ei ole mitään maahanmuutosta johtuvaa ongelmaa, joten keskustelu oli turhaa ja leimaavaa ja maahan muuttajia syyllistävää. Kovin harva halusi aidosti keskustella ja kysyä mistä pelko ja epävarmuus johtuvat ja mitä uhkakuvia nähdään.

Itse äänestin vuosia sitten Vihreitä ja mietin jopa puolueeseen hakeutumista ja aktivoitumista. Huomasin kuitenkin, että Vihreät ei ole oikea puolue tässä tapauksessa, koska sen piirissä pyrittiin hyvin suurelta osin tukahduttamaan ei toivottavana pidettävä keskustelu ja keskustelu maahan muuton ongelmista oli (ja on) tätä. Tuolloin en voinut kuvitellakaan, että äänestäisin koskaan perussuomalaista ehdokasta puolueen äärikonservatiivisen taustan vuoksi - käytännössä sitä konservatiivisempi taitaa olla vain ja ainoastaan KD. Etenkin Soinin uskonnolliset näkemykset abortista, avioliitosta etc. olivat omiaan pitämään minut erossa puolueesta vaikka jaoinkin tiettyjä puolueen linjanmukaisia ajatuksia maahanmuutosta ja puolustusvoimien roolista/asemasta. Mutta samalla Vihreistä minua työnsi eroon hyvin leimaava argumentointi, puolueen toiminnassa mukana olevat nimittelevät surutta rasisteiksi kaikkia, jotka haluavat kritisoida Suomen harjoittamaa maahanmuuttopolitiikkaa - nimittely ei tietenkään ole kollektiivista, mutta ymmärrykseni mukaan hyvinkin yleistä ja nykyään järjen ääni on vähemmistössä. Se joukko, joka haluaa käydä debattia on usein törmäyskurssilla myös puoleen aktiivisen (nuoren) linjan kanssa. Ja jokunen Vihreisiin kuulunut kunnallispoliitikko onkin jättänyt puolueen, koska heidät on savustettu pois puolueesta kun ajatusmaailma ei sovi "kollektiiviseen ideaan" ja usein syynä on eriävä kanta maahanmuutosta. Tavallaan siis absurdia, että henkilö, joka jakaa puolueen linjan luonnonsuojelussa tms. teemoissa tulee savustettua ulos puolueesta, koska hän ei jaa äänekkään joukon kanssa näkemystä maahanmuutosta. Mutta tämän syrjähypyn jälkeen palataan itse asiaan.

Se mitä mieltä minä nyt olen maahanmuuton ongelmista on olennaisesti tiukempaa settiä mitä mieltä olin ongelmista jokunen vuosi sitten, ja nyt vaatimukseni liene olennaisesti tuota aikaa tiukemmat.

Mutta ensinnä liikkeelle on lähdettävä siitä, että opponentin puolella kaikkea "maahanmuuttokriittisyyttä" ei leimata rasismiksi, koska sitä se ei kategorisesti ole. Joukossa on asiallisia ja tärkeitä huomioita joista on kyettävä keskustelemaan kiihkotta ja jotka opponentin on osattava huomioida. Tämä näkökulman muutos saattaisi lähentää keskustelijoita jo hiukan ja sen jälkeen monessa kohdin kyse taitaa olla enemmän nyanssieroista kuin todella merkittävistä ristiriidoista - asioista joista voidaan keskustella ja neuvotella.

Ajan puutteen vuoksi en nyt voi tarpeeksi syvällistä viestiä kirjoittaa, mutta poimin esille muutamia keskustelua herättäviä asioita joihin tulisi kiinnittää huomiota ja joista tulisi puhua kun keskustellaan maahanmuuttokriittisyydestä.

Ensinnä median roolia ei tule väheksyä ja tässä kohdin mielestäni medialla on suuri vastuu sille, että etenkin somessa vaihtoehtomediat ja foorumit saavat tilaa ja keräävät radikalisoituvaa väkeä piiriinsä. Media on vaiennut ja osin tukahduttanut asiallista ja kriittistä keskustelua vuosia, se on ollut foorumi, jossa keskustelu on yhdensuuntaista tai sitä ei ole lainkaan - jokainen ymmärtää ettei tämä riitä sellaisille kansalaisille, jotka haluavat vuorovaikutusta ja kunnon debattia. Median rooli on etenkin korostunut kun on käsitelty niitä huomattavia humanitaariseen maahanmuuttoon liittyviä ongelmia, eli kun on puhuttu työttömyydestä, sosiaalitoimen tuen varassa elämisestä (puhe kaksoistandardeista ja ns. yksittäistapauksista), tiettyjen mamu-ryhmien yliedustuksesta tietyissä rikostilastoissa etc. Ja nämä ongelmat liittyvät erityisesti huma-mamuihin eivätkä työperäiseen maahanmuuttoon, jota huomattavasti harvempi vastustaa (ja jota minä en missään nimessä vastusta).

Edelliseen liittyy sitten joidenkin poliitikkojen taholta tapahtuva mitätöinti ja väheksyntä eli edellisiä ongelmia ei ole nähty ongelmana, koska (ja tähän sitten agendaan sopiva selitys). Tämä jos mikä on omiaan vähentämään halukkuutta asialliseen keskusteluun kun asennoituminen on jo se, että olemassa olevaa ongelmaa halutaan väheksyä tai trivialisoida se tavalla tai toisella.

Kaksoisstandardit ovat eräs ongelma, josta keskustelu pyrittiin työntämään syrjään vielä vuosi pari sitten. Jo useita vuosia sitten väitettiin esim. Helsingin kaupungilla olevan kaksoisstandardit käytössään työhönotossa ja tämä asia kiistettiin jyrkästi, sanottiin ettei se ole totta, ettei se pidä paikkaansa ja kun se sitten pitääkin paikkansa niin on ymmärrettävää, että luottamus viranomaisiin ja poliitikkoihin rapisee rankasti kun valehtelusta jää näinkin selkeällä tavalla kiinni. Samaa keskustelua käydään toimeentulotuen tms. kohdalla, eli onko olemassa kaksoisstandardeja vaiko ei ja sosiaalitoimen taholta tämä kiistetään tai sitten nostetaan esille "yksittäistapaukset", joiden kohdalla voidaan toimia yleisen linjan vastaisesti annettaessa toimeentulotukea. Niin, ja näitä "yksittäistapauksia" on paikoin kohtuullisen paljon, joten herää kysymys, että onko kyse enää todella yksittäistapauksista vai kategorisesta toiminnasta.

Yhtälailla esille olisi syytä nostaa mahdolliset bisneskytkennät maahanmuuton ja tiettyjen yritysten välillä, ja etenkin se keitä taustalta löytyy. Missä määrin on oikein, että bisnestä harjoittavat sellaiset tahot jotka ovat a) sitoutuneet johonkin puolueeseen (usein vihervasemmistoon) b) joilla on tiiviit siteet kunnallispolitiikkaan ja usein vihervasemmistoon. Maahanmuutto on yleiseurooppalaisesti suuri bisnes - siinä pyörii miljardeja euroja - joten on oletettavaa, että se on sitä myös Suomessa ja etenkin tämä kytkentä bisneksen ja politiikan välillä tulisi nostaa esille ja avata perusteellisesti. Ja tähän kytkeytyy sitten TE-keskukset, jotka työllistävät suoraan tai välillisesti suuren joukon huma-mamujen kanssa operoivia henkilöitä ja joista monet ovat itse ns. huma-mamuja. Olisiko tätä toimintaa mahdollista järkiperäistää ja jos, niin kuinka?

Huomioitavana asiana on tietenkin myös se kuinka rikoksiin syyllistyneitä maahanmuuttajia kohdellaan ja etenkin huma-mamuja, koska samanlaista ongelmaa ei ole muiden maahanmuuttajaryhmien kohdalla. Karkotuksiin olisi syytä ryhtyä nykyistä olennaisesti aikaisemmin, etenkin tapauksissa jolloin kyse on toistuvasta väkivaltarikollisuudesta ja nyt esim. terrorismin tukemisesta tai suoranaisesta terrorismista. Mutta tässä kohdin kokonaisvaltainen uudistus olisi ajankohtainen eli sen tulisi koskettaa vankeinhoitoa ja olisi kenties syytä miettiä, että onko eräät sosiaalidemokraattiset ajatukset syytä työntää syrjään ja tarkastella kysymystä toisesta näkövinkkelistä. (Ja painotan, mitään amerikan mallia en Suomeen kaipaa, jo se, että ryhdyttäisi soveltamaan tuomioissa pääsääntöisesti maksimirangaistusta minimin sijaan olisi olennaisesti lähempänä kansan oikeustajua).

Tietenkin on syytä keskustella siitä, että kuinka paljon Suomeen on otettava pakolaisia/huma-mamuja vuodessa, aivan kuten on oikeastaan järkevää keskustella siitä, että mikä on Suomen vastuu ja velvoite tässä asiassa vai onko sitä edes? Puhe valikoivasta maahanmuutosta on haluttu tyrmätä täysin, edes se, että keskusteltaisi siitä mistä kulttuuripiiristä olisi huma-mamujen toivottavaa olla on haudattu jonnekin... Puhumattakaan, että pohdittaisi Australian mallia tai tietyissä tapauksissa pisteytystä tms. Jos huma-mamuja on islamilaisesta kulttuuripiiristä (Lähi-itä - Pohjois-Afrikka ja Iran - Pakistan akseli) otettava Suomeen, niin keitä heidän pitäisi olla - onko oikein, että tehdään valintaa ja kohdistetaan valinta pääsääntöisesti esim. yksinäisiin naisiin lapsineen kokonaisten perheiden tai nuorten miesten sijaan. Miehille (perheineen) pakolaisstatus myönnettäisi vain tiettyjen määriteltyjen ehtojen perusteella esim. henkilöön kohdistuva vaino tietyssä maassa, mikä vähentäisi mahdollisuutta radikalisoituvan "massan" Suomeen tulolle.

Yhtälailla tässä kohdin on syytä keskustella pakolaisuutta sivuavaa asiaa eli kehitysapua (ne usein linkitetään toisiinsa, vaikka järkevämpää on käydä kummastakin oma keskustelunsa) ja pohtia sitä, että mitä velvotteita Suomella on ja onko nykymuotoinen kehitysapu edes järkevin mahdollinen auttamisen muoto. (Mitä se ei taida olla - aiheesta käyty keskustelua ajankohtaisessa ketjussa eli en avaa kantaani tässä tämän enempää). Kehitysavun kohdalla on todella suuri ero jo käsiteltävien summien kohdalla, tietyt piirit ovat sitä mieltä, että on häpeä ettei Suomi saavuta 0,7 % tavoitetta - toisten mielestä (kuten minun), jo nykyinen kehitysapu on määrällisesti liian suurta mutta laadullisesti liian heikkoa.

Muun muassa näistä asioista keskustelu ja näistä puhuminen on tuonut minun harteille rasistin viitan ja niinpä olen ryhtynyt kantamaan sitä - ylpeänä.

Huomautan vielä loppuun, että usein suurempi ongelma ovat nämä Suomen "tiedostavat piirit" maahanmuuttajien sijaan. Toisinaan jopa tuntuu siltä, että debatti ilman näitä tiedostavia (ja puolesta loukkaantuvia ihmisiä) toisi nopeammin konkreettisia tuloksia ja yhteinen sävel olisi tietyissä asioissa helpommin löydettävissä tai jos ei yhteistä säveltä niin ainakin ymmärrys ja halu kohentaa tilannetta.

vlad.
Pitkäkirjoitus ja paljon pohdittavia seikkoja, mutta sulta jäi kyllä konkretia pois.

En minäkään ulkomaisia rikollisia halua täällää hyysätä, mutta minne ne lähetät jos kotimaa ei ota vastaan? Annatko spontaanitapausten jotka eivät saa pakolaisstatusta kuolla nälkään tai pakotatko heidät pimeään talouteen/rikolliseen talouteen kuten täällä ehdotettiin, kun esitettiin että ei makseta? Ei näissä ole helppoja ratkaisuja.

En minä ole kiinnostunut toimimimaan maailman sosiaalitoimistona, mutta ei "kritiikki" riitä vaan on ootava selkeät esitykset käytännön toimista.

Käsittääkseni perheenyhdistämisen osalta jo viime hallitus teki homman sekä teknisesti vaikeammaksi, vaatimalla että sitä haetaan lähtömaata Suomen lähetystössä ulkomailla, ei Suomessa, sekä muutti talousyhtälöä lopettamalla kuljetuksen maksamisen sekä loi vaatimuksen elätyskyvystä tulonrajoineen. Aika selkeästi perheenyhdistämiset melkein loppuivat.
 

fulcrum

Ylipäällikkö
Kieli on muuttunut aivan helvetisti. Kulttuurikin on "hivenen" muuttunut (minulla ei ainakaan ole tuohivirsuja). Geneettisesti olemme noin about 95% länsieurooppalisia, toki maan itäinen sijainti tarkoittaa että myös venäläisten geenejä on seassa enemmän kuin vaikkapa Ranskassa ja ruotissa. Toki itäsuomalaisilla on enemmän venäläisiä geenejä kuin länsisuomalaisilla.
Suomalaiset eivät ole geneettisesti kovin läheistä sukua venäläisille tai slaavilaisille kansoille yleensäkään. Venäläisethän ovat tällä maailmankulmalla suht tuoreita tulokkaita: voisi sanoa että ennen Pietari Suuren aikaa Vienanjoen länsipuolella asui hyvin vähän bona fide venäläisiä vaikka alueet sinänsä olivat olleet riippuvuussuhteessa Venäjään jo pitkään.

Genetiikka, kieli tai uskonto eivät loppujen lopuksi määrää sitä onko joku ihmisryhmä "kansa". Sveitsiläiset ovat olleet "kansa" jo pitkään, vaikka he edustavat eri etnisiä ryhmiä, kieliä ja uskontoja. Se mistä suomalaiset ovat "tulleet" ei sinänsä merkitse mitään.
 

Mustaruuti

Ylipäällikkö
BAN
RÖLLIKKÄ
Yleisellä tasolla kommentti keskusteluun: yritetään ymmärtää ja ymmärtää toisiamme. Me kaikki olemme arvokkaita ja monipuolisuus on rikkaus.

Evoluutio on pyrkinyt varmistamaan lajien säilymisen ja kehittymisen myös psykologian kautta. Toisaalta kokeillaan uutta, toisaalta varotaan sitä. Sopiva kompromissi on paras.

Käytännössä ihmisissä tämä näkyy kahdella tavalla:
 1. Yleensä nuoremmat ihmiset ovat kokeilunhaluisempia ja vanhemmat pyrkivät olosuhteiden vakiinnuttamiseen. Tämä on monessa mielessä ymmärrettävää ikääntymisen kautta.
 2. Mutta, mielenkiintoista on, että olemme syntymästä lähtien luonteeltamme enemmän tai vähemmän konservatiiveja tai liberaaleja. Ohessa juttua tästä mielenkiintoisesta asiasta. http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/04/10/aivokuva-voi-kertoa-oletko-konservatiivi-vai-liberaali

On ollut eduksi, että osa porukasta on uskaltanut lähteä katsomaan vuoren toiselle puolelle, mutta kun osa on jäänyt himmailemaan, niin koko rotu ei ole pudonnut kerralla jyrkänteeltä alas.

Jokainen meistä on siis arvokas, kaikkia tarvitaan! Mitä erilaisempia kuin me itse, sen arvokkaampia myös meille itsellemme.
 

second3

Kersantti
Mielienkiintoisia kysymyksiä tästä herää kuitenkin:

- Onko mielenosoituksen slogan "maassa monella tavalla" universaali? Voiko suomalainen noudattaa lausahduksen perusajatusta matkustaessaan ulkomaille?

- Jos monikulttuurisuus ja tasa-arvo asettuvat vastakkain, kumpi väistää?

Noin yleensäkin kannatan joitakin asioita jotka asettuvat monikulttuurisuuden ideologiaa vastaan. Esim. seuraavia:
Vauvojen keho katsotaan Suomessa koskemattomaksi, mutta satuolentojen uskossa tehty silpominen onkin OK. Eläin pitää Suomessa kaiketi tainnuttaa enne teurastamista, lain mukaan, mutta Halal-liha onkin sitten eri juttu. Mulle on vaikea uskoa, että lasten tasa-arvon ja eläinten oikeuksien kannattamisesta voi löytyä uskottavia vastaväitteitä...

Veikkaan, että aika moni muukin.

Miksi ei voinut puhua vaikkapa noista? Miksi piti kirjoittaa taistelusta vihollista vastaan? Eikö Suomen kehittyneenä maan ole suorastaan velvollisuus ohjata halal-teurastajat ja vauvojen pippelien silpojat oikealle polulle?
Arvokeskustelua tarvitaan sekä maahanmuuttajien kohdalla, jopa niistä meidän omista arvoista.

Lasten silpominen on ehdottomasti yksi juttu, ylipäätään ihmisten välinen tasa-arvo. Tämä on mielestäni yksi semmoinen juttu josta meidän ei tulisi antaa periksi ollenkaan.

Onko oikein pakottaa heikkokuntoinen eläkelläinen asumaan omassa heikkokuntoisessa talossa tuomittuna elämään eristyksissä ja yksinäisyydessä? Aika hurjiakin juttuja kodinhoidon puolelta kuulee... Kovin tasa-arvoiselta ei kuullosta. Ehkä pitäisi herätä siihen että siirrytään enemmän perhevetoiseen vanhusten huoltoon jossa sukupolvien välille ei synny sellaista kuilua kuin nyt?

Entäpäs kulutusyhteiskunta? Onko (joillakin) maahanmuuttajilla parempi asenne elämään siinä mielessä että puhelinta ei tarvitse vaihtaa välttämättä edes 10 vuoden välein.

Olisiko Suomenkin yhteiskunnalle korkeampi henkisyyden aste parempi? Olisiko mm Buddhalaisuudesta jotakin opittavaa? Tai vaikka Islamista, hindulaisuudesta tai sitten kristillisyydestä? Nuo "satuolentojen uskonnot" kun yleensä kuvastavat joitakin ihmisenä olemisen ongelmia joihin on haettu erityyppisiä ratkaisuja. Aikansa psykologiaa ja arvokeskustelua jolla on kuitenkin tuhansien vuosien takaiset juuret ja kokemus (toki tätä ei sitten tarkoita sitä että kaikki tulisi hyväksyä).

Et ole koskaan hirven lihaa syönyt? Ehkä kyseessä oli hirvi joka juoksu puolisen kilometriä ennenkuin tuupertui. Miksi suomessa on eri käytännöt teurastamoiden ja metsästäjien suhteen? Onko tarpeen muuttaa jotakin?

En tiedä mitkä suomalaisessa yteiskunnassa tällä hetkellä on vonksillaan ja missä olisi kehittämisen varaa, mutta tuosta jotakin topikkeja poimin esiin. Kulutusyhteiskunta ja muutenkin elämän materiaalismiin tukeutuva elämäntapa on kyllä mielestäni yksi jonka päättymiseen olisi ehkä jo hyvä alkaa asennoitumaan ja herättelemään keskustelua. Ehkä se ei pääty, mutta jonkkin asteista kurjistumista voi tapahtua ja jos näin käy niin olisiko jotakin opittavaa miten siinä todellisuudessa eletään tai ainakin auttaa hyväskymään tuleva täräys. Yhtensä ohjenuorana Buddhan sanoma: "Mikään ei ole pysyvää". Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.
 

miheikki

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Miesasiamies Laasanen luki Immosen tekstejä. Alla olevista teeseistä olen kaikista samaa mieltä.

Mitä Immonen tarkoittaa monikulttuurisuudella?
29.7.2015 10:11 Henry Laasanen 4 kommenttia http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/199202-mita-immonen-tarkoittaa-monikulttuurisuudella
Immonen haluaa käydä sotaa monikulttuurisuutta vastaan. Juuri kukaan ei näytä kuitenkaan tietävän, mitä vastaan Immonen haluaa taistella - eivät edes perussuomalaisten kansanedustajat.

Immosella näyttää olevan blogi, jonne hän on tuuttaillut postauksia aina vuodesta 2009 lähtien. Kävin otsikot lävitse pikaisesti ja poimin joukosta monikulttuurisuuteen viittavat aiheet.

Seuraavat lainaukset on otettu Immosen blogikirjoituksista.

Monikulttuurisuus ei toimi:

 • Julkisen vallan tulee turvata kaikille yhtäläinen vapaus ylläpitää omaa kulttuuriaan, kieltään, identiteettiään ja uskonnollista vakaumustaan, mutta ei ryhtyä vähemmistöidentiteettien rahoittajaksi. Maahanmuuttajien uskonnollisten ja kulttuurillisten erityistarpeiden tyydyttäminen ei kuulu veronmaksajien rahoittaman Suomen valtion ydintoimintoihin.
 • Monikultturismista luopuminen merkitsee myös sitä, että maahanmuuttajien yksilöllisten oikeuksien loukkauksia ei katsella läpi sormien ”yhteisöllisten oikeuksien” varjolla. Lasten, niin tyttöjen kuin poikien, sukuelinten rituaalisilpomiset on kriminalisoitava yksiselitteisesti, ja niistä on säädettävä riittävän ankarat seuraamukset. Yhteiskunnan on aktiivisin toimin ehkäistävä maahanmuuttajanaisten jäämistä kotiin ja kielenopetuksen sekä muiden tehokkaiden kotoutustoimien ulkopuolelle. Järjestettyjä ja pakkoavioliittoja sekä tosiasiallista moniavioisuutta vastaan on taisteltava päättäväisesti. Uskonnonvapaus ja oikeus uskonnosta luopumiseen on turvattava myös vähemmistöryhmien jäsenille.
 • Uusien vähemmistökielten opetuksesta julkisin varoin peruskouluissa tulee luopua. Vastaavasti keskeiselle sijalle kotouttamisessa tulee nostaa kaikkia maahanmuuttajia koskeva suomen kielen opetus. Opetukselle on asetettava selkeät oppimistavoitteet. Toimeentulotuki on sidottava kielen opiskeluun ja asetettujen oppimistavoitteiden saavuttamiseen
 • Edelleen monikultturismista luopuminen tarkoittaa sitä, että eri maahanmuuttajaryhmät sopeutuvat suomalaisiin viranomaiskäytäntöihin eikä päinvastoin. Terveydenhoitohenkilökunnan, poliisin ja muiden toimijoiden muutenkin niukkoja ajallisia ja rahallisia resursseja ei pidä haaskata erilaisiin kulttuurisensitiivisyys- ja toiseudenkohtaamiskoulutuksiin.
 • Minkäänlaisia etnisiin kiintiöihin tai positiiviseen syrjintään perustuvia käytäntöjä ei pidä sallia esimerkiksi julkisessa rekrytoinnissa. Vastaavasti vähemmistöjen edustajille ei tule uskonnollis-kulttuurisin perustein myöntää erivapauksia työtehtävien hoidossa. Esimerkkinä voidaan mainita muslimilääkärit ja -hoitajat, jotka kieltäytyvät hoitamasta vastakkaista sukupuolta olevia potilaita.
Monikulttuurinen painajainen:

 • On selvää, ettei monikultturistien yhteiskuntakokeilu voi johtaa muuhun kuin kantaväestöjen ja maahanmuuttajien väliseen vakavaan yhteentörmäykseen lukuisissa maissa, ellei monikulttuurista yhteiskuntakehitystä saada pysäytettyä.
 • Monikulttuurisen yhteiskuntakokeilun lasku tulee henkisessä ja fyysisessä mielessä pääasiassa kantaväestön veronmaksajien taakaksi. Kantaväestöön kuuluvat ihmiset joutuvat kestämään nousevat verot, joilla rahoitetaan maahanmuuttajien räjähdysmäisesti kasvavat sosiaali-, terveys- ja työttömyysetuisuuksien kustannukset, maahanmuuttajarikollisuuden hoito sekä heidän asumisensa asumiskelvottomissa ghetoissa.
Burkakielto on kannatettava asia:

 • Olen perustellut omaa burkakieltoa puoltavaa kantaani sillä, että musliminaisella ei yleensä ole mahdollisuutta itse päättää pukeutumisestaan, vaan hänen pukeutumisestaan päättävät muut, kuten esimerkiksi naisen aviomies tai naisen veli. Nämä musliminaisille sanellut pukeutumisnormit perustuvat vanhakantaiseen islamilais-patriarkaaliseen kulttuuriin, jolla ei pitäisi olla jalansijaa länsimaisessa Suomessa.
 • Yhteiskunnan asettama kielto antaisi Suomeen muuttoa suunnitteleville selkeän viestin siitä, että maassamme ei suvaita naisen alistamista.
Uskonnollisista ympärileikkauksista:

 • Rituaalisilpomisia suosivia uskonnonharjoittajia ei saa asettaa Suomessa erityissuojeluun, vaan heitä on kohdeltava tasavertaisesti kaikkien muiden kansalaisten kanssa. Lapsiin kohdistuville pahoinpitelyille, jotka tehdään uskonnon varjolla, on oltava selkeä nollatoleranssi.
Monikulttuurisuus ruokkii antisemitismiä

Islamin ongelmasta ja kulttuurien yhteentörmäyksestä:

 • Pitkällä tähtäimellä Euroopan monikulttuuristuminen (joka käytännössä tarkoittaa Euroopan islamisoitumista) tuhoaa yhteiskuntarauhan ja luo uusia kriisipesäkkeitä ympäri Eurooppaa. Uskon, että nykyisen monikulttuurisuuskehityksen seurauksena tulemme näkemään tulevaisuuden Euroopassa lukuisia terrori-iskuja ja sisällissotia, jonka toisena sotivana osapuolena ovat nimenomaan islamilaisen kulttuurin edustajat.
Maahanmuuttajat kiistelevät reviireistä Oulussa:

 • Näin länsimaalaisen ihmisen silmin tällaiset reviirikiistat ja niiden selvittely väkivaltaisin keinoin näyttävät hyvin alkukantaiselta toiminnalta. Tämä on juuri hyvä esimerkki siitä monikulttuurisuudesta, jota en toivo juurtuvaksi Suomeen ja muihin sivistyneisiin länsimaihin. Eräs tuttavani kommentoikin hyvin, että olisi varmasti mielenkiintoista seurattavaa, jos joskus tulevaisuudessa S- ja K-kauppaketjujen pomot ottaisivat turkkilaiseen tyyliin pesismailojen kanssa miehestä mittaa, että kumpi sen uuden kaupan rakentaa ja mihin.
Oulussakin esiintyy kunniaväkivaltaa:

 • Kaleva uutisoi (11.5.2010) huorittelun, pakkokihlajaisten, kepillä hakkaamisen ja toisen määräysvaltaan alistamisen kaltaisen kunniaväkivallan rantautuneen myös Oulun seudulle. Kunniaväkivaltaa esiintyy erityisesti maahanmuuttajayhteisöjen sisällä, joissa nainen ei ole tasavertaisessa asemassa miehiin nähden. Kunniaväkivalta voi olla sekä henkistä että fyysistä, ja se kohdistuu yleensä nuoriin naisiin. Väkivaltaa käyttämällä miehet pyrkivät suojaamaan erityisesti miesten ja sukujen kunniaa oman kulttuuriyhteisönsä silmissä. Kunniaväkivallan pahin muoto ovat kunniamurhat. Kunniamurhan kohteeksi voivat joutua esiaviollista tai avioliiton ulkopuolista seksiä harjoittaneet naiset.
Halal-teurastus ei kuulu Suomeen:

 • Lain mukaan halal-teurastus ei kuulu Suomeen. Suomessa eläin täytyy aina tainnuttaa ennen teurastusta. Sivistyneessä länsimaisessa yhteiskunnassa ei voida hyväksyä tällaista brutaalia teurastustapaa.
Monikulttuurinen Ruotsi:

 • Eräs monikulttuurisuuden erityispiirteistä on jengiytyminen. Esimerkiksi aikaisemmin rauhallisena tunnettu Rosengård-lähiö on nykyisin monikulttuurinen helvetti, joka tunnetaan jatkuvista mellakoista ja jengisodista.
 • Kaikkien muiden Länsi-Euroopan maiden tavoin myös Ruotsin integraatiopolitiikka on epäonnistunut. Näin kertovat muun muassa tilastokeskuksen uusimmat tilastot, joiden mukaan maahanmuuttajat keskittyvät samoille alueille. 38 alueella on suuret maahanmuuttajakeskittymät. 38 alueesta yhdeksässä on maahanmuuttajia enemmän kuin 80 prosenttia.
 • Monikulttuurisuuden myötä myös sananvapautta on alettu rajoittaa Ruotsissa.
Islamin ongelmasta ja kulttuurien yhteentörmäyksestä:

 • Maailma on täynnä esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, kun kivikautinen islamilainen kulttuuri törmää yhteen esimerkiksi modernin länsimaisen kulttuurin kanssa. Tästä huolimatta monet länsimaalaiset, kuten muun muassa lähes kaikki Suomen nykypäättäjistä, vannovat tuhoisan monikulttuurisuuden nimeen.
YHTEENVETO

Immosen teesit:

 1. Maahanmuuttajien uskonnollisten ja kulttuurillisten erityistarpeiden tyydyttäminen ei kuulu veronmaksajien rahoittaman Suomen valtion ydintoimintoihin.
 2. Maahanmuuttajien yksilöllisten oikeuksien loukkauksia ei katsella läpi sormien ”yhteisöllisten oikeuksien” varjolla. Lasten, niin tyttöjen kuin poikien, sukuelinten rituaalisilpomiset on kriminalisoitava yksiselitteisesti
 3. Yhteiskunnan on aktiivisin toimin ehkäistävä maahanmuuttajanaisten jäämistä kotiin ja kielenopetuksen sekä muiden tehokkaiden kotoutustoimien ulkopuolelle.
 4. Järjestettyjä ja pakkoavioliittoja sekä tosiasiallista moniavioisuutta vastaan on taisteltava päättäväisesti.
 5. Uskonnonvapaus ja oikeus uskonnosta luopumiseen on turvattava myös vähemmistöryhmien jäsenille.
 6. Uusien vähemmistökielten opetuksesta julkisin varoin peruskouluissa tulee luopua. Vastaavasti keskeiselle sijalle kotouttamisessa tulee nostaa kaikkia maahanmuuttajia koskeva suomen kielen opetus.
 7. Monikultturismista luopuminen tarkoittaa sitä, että eri maahanmuuttajaryhmät sopeutuvat suomalaisiin viranomaiskäytäntöihin eikä päinvastoin.
 8. Terveydenhoitohenkilökunnan, poliisin ja muiden toimijoiden muutenkin niukkoja ajallisia ja rahallisia resursseja ei pidä haaskata erilaisiin kulttuurisensitiivisyys- ja toiseudenkohtaamiskoulutuksiin.
 9. Minkäänlaisia etnisiin kiintiöihin tai positiiviseen syrjintään perustuvia käytäntöjä ei pidä sallia esimerkiksi julkisessa rekrytoinnissa.
 10. Vastaavasti vähemmistöjen edustajille ei tule uskonnollis-kulttuurisin perustein myöntää erivapauksia työtehtävien hoidossa.
 11. On selvää, ettei monikultturistien yhteiskuntakokeilu voi johtaa muuhun kuin kantaväestöjen ja maahanmuuttajien väliseen vakavaan yhteentörmäykseen lukuisissa maissa, ellei monikulttuurista yhteiskuntakehitystä saada pysäytettyä.
 12. Olen perustellut omaa burkakieltoa puoltavaa kantaani sillä, että musliminaisella ei yleensä ole mahdollisuutta itse päättää pukeutumisestaan.
 13. Lapsiin kohdistuville pahoinpitelyille, jotka tehdään uskonnon varjolla, on oltava selkeä nollatoleranssi.
 14. Näin länsimaalaisen ihmisen silmin tällaiset reviirikiistat ja niiden selvittely väkivaltaisin keinoin näyttävät hyvin alkukantaiselta toiminnalta. Tämä on juuri hyvä esimerkki siitä monikulttuurisuudesta, jota en toivo juurtuvaksi Suomeen ja muihin sivistyneisiin länsimaihin
 15. Monikulttuurisuus ruokki antisemitismiä.
 16. Kunniaväkivaltaa esiintyy erityisesti maahanmuuttajayhteisöjen sisällä, joissa nainen ei ole tasavertaisessa asemassa miehiin nähden.
 17. Lain mukaan halal-teurastus ei kuulu Suomeen.
 18. Monikulttuurisuuden myötä myös sananvapautta on alettu rajoittaa Ruotsissa.
 19. Eräs monikulttuurisuuden erityispiirteistä on jengiytyminen.
 20. Maailma on täynnä esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, kun kivikautinen islamilainen kulttuuri törmää yhteen esimerkiksi modernin länsimaisen kulttuurin kanssa.
HUOMIOITA

Epätieteellisen ja pinnallisen katsaukseni mukaan Immonen haluaa taistella pääasiassa islamilaiseen kulttuuriin kuuluvia piirteitä vastaan.

Immonen on yllättävän huolestunut naisten, poikien ja eläinten oikeuksista ja tasa-arvosta. Valitettavasti Immonen ei näytä kiinnittävän huomiota miesten tasa-arvo-ongelmiin.

Voitte käydä 20 immosen teesiä lävitse ja vertailla omia kantojanne Immosen kantoihin. Silloin teille selviää, oletteko immoslainen vai vastaleirin kulkija.

Immosella on myös monia kansallismielisyyteen liittyviä kirjoituksia, joita en kuitenkaan jaksanut käydä lävitse.
 

Rauhantekijä

Ylipäällikkö
Me kaikki olemme arvokkaita ja monipuolisuus on rikkaus. Jokainen meistä on siis arvokas, kaikkia tarvitaan! Mitä erilaisempia kuin me itse, sen arvokkaampia myös meille itsellemme.
Kyllähän nuo statementit sopivat yleisellä tasolla ja sen mukaiseen elämiseen tuleekin pyrkiä. Jos sen sijaan asiaa palastellaan hieman pienempiin osiin, niin minulla ainakin herää kysymys siitä, että miten yksilöiden arvo yhteiskunnalle käsitetään ja vaikka kaikkia tarvitaan, niin mikseivät sitten osallistu ?

Tässä kohdassa minulle nousee kysymysmerkki niistä jotka eivät osallistu tuottamaan arvoa, että mikä se heidän arvonsa sitten onkaan? Näitä arvoa tuottamattomia "kuluelementtejä" löytyy niin omasta kansasta kuin ulkomailta tulleista. Tässä on ongelma. Tilanteet, joissa "monikulttuurisuus" kulminoituu siivellä eläviin ulkomaalaisiin, mikä käsitys monella on, niin tuo isokuva kaipaa kyllä tarkentamista.

Työhön määrääminen rahan saamisen vastineeksi on minusta oikea suunta negatiivisen monikultturisuuden käsityksen hälventämiseksi. Kun jokainen tuottaa arvoa yhteiskunnalle niin voidaan myös oikeasti sanoa että jokaista tarvitaan ja jokainen on arvokas. Vähän niiku sellainen iso muurahaispesä jossa kaikilla on puuhaa eikä kukaan jää lorvimaan koloihin omalla agendalla.

.
 

Bushmaster

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Laitetaan vaihteeksi kevennystä vakavaan aiheeseen :D 

TT

Eversti
Paljon on tosiaan muuttunut. Joskus selvittelin, että Suomi ja Viron kieli olivat samaa kieltä vielä 800 vuotta sitten. Vielä rajumpi on ero Englannin ja Skandinavian välillä (englanti syntyi viikinkien kielestä) saati sitten Islannin kielestä, joka asutettiin viikinkien ja englantilaisten ottovaimojen toimesta about yhtä kauan aikaa sitten.
Suomen muinaishistoriasta pitää tosiaan aloittaa oma viestiketjunsa, kun myös Talvelan aikaisempi pläjäys tuolla herätti ihmetystä täällä päässä, mutta tähän nyt vain nopeana kommenttina, englanti ei todellakaan ole syntynyt viikinkien kielestä. Angleilla ja sakseilla oli oma germaaninen kielensä. Viikinkien ensimmäiset ryöstelyt eivät juuri vaikuttaneet siihen, sitten nk. Danelaw'n aika vaikutti jonkin verran mutta lähinnä paikannimiin (Derby yms.). Britanniaa aiemmin asuttaneet keltit ja miehittäneet roomalaiset eivät myöskään paljoa vaikuttaneet. Suurin ulkoa tullut vaikutus oli ranskalla joka oli William Valloittajan jäljiltä jonkin aikaa hallintokielenä, mutta ei sekään kielen syvärakenteisiin ja luonnollisiin kehitysprosesseihin vaikuttanut, vaan taas lähinnä sanaston laajenemiseen. (Esim. nk. Great Vowel Shift jossa joukko vokaaleja muuttui diftongeiksi [ja valitettavasti kirjapainotaidon pääasiallinen tuoja William Caxton valitsi vanhentuneen kirjoitustavan, jälkipolvien ja ulkomaalaisten kielen opiskelijoiden harmiksi] ei esiintynyt romaanisessa ranskassa tai edes muissa germaanisissa kielissä.)

Eikä ole oikein mieltä sanoa että viro oli samaa kieltä vielä 800 vuotta sitten. Se oli paikan sijainnin vuoksi jo tuossa vaiheessa ottanut niin paljon kontaktia muihin kieliin (germaanisiin ja slaavilaisiin) että oli edennyt yhteiseltä pohjaltamme jo pidemmälle. Nykyvirossakin näkyy aika hauskasti sellaisia tapahtuneita muutoksia jotka suomessa ovat vielä kesken ("minä" lyhentymässä muotoon "mä", toistuvien turhien sijapäätteiden karsiminen lauseista tyyliin "minun autoni" -> "m[in]un auto", jne.) ja vasta huomisen kirjakieltä.

Mutta juu, eip liity Immoseen, joten esihistorialle ja kielitieteelle jossain välissä laitettaneen omaa lirpaketta...

Mulla yksi "kantaaottava" tuttu oli tuossa mielenosoituksessa ja tulipa aika hämmentyneenä pois. Ei tosiaan ollut mikään demokratian ja mielipiteenvapauden riemusaatto.
 

Geronimo

Ylipäällikkö
Siinä sitä naapurikylän Irmeliä kerrakseen.
En tiedä tarkoitatteko minun tuntemaa Irmeliä en kylläkään suosittele sitä kellekkään se kun on ruokoton suustaan ja niin pirun pahasisuinen kaiken kukkuraksi susiruma tämmösen suosittelu voi johtaa kunnianloukkaus syytteisiin tai jopa ymmärtämättömän suuriin vaikeuksiin
 

BlackFox

Ylipäällikkö
Kiinalainen kaveri kuka asuu suomessa mutta käy töissä sekä omistaa oman yrityksenkin kirjoitti tänään facebookiin:

When I went to the rubbish room and the same time kept my car engine running, one finn lady tried to fighting with me!!! She said"why you are not in car but car running, the waste her country's energy and exhaust smoke has broken her blue sky, go fxxk out of my country!!! "Of course my Finnish not good but I understand her dirty words! In my mind, I think I don't have any kind of apologetic for Finland this country, I work hard and pay enough tax!

Nää vihrervasemmistot ovat sitä pahinta porukkaa


itsehän vastustan maahanmuuttoa mutta silti minulla on ulkomaalaisia kavereita, en vastusta ketään sellaista kuka tekee töitä ja elää niillä säännöillä mitä suomessa on vaikka olisi ulkomaalainen.
 

Deeiii

Eversti
Oiskohan mahtanut vihervasemmistoa olla...

Mutta eiks tossa toi täti justiinsa vaatinut nimenomaan sitä, että maahan tuleva elää niillä säännöillä mitä Suomessa on. Yksi niistä säännöistä on kehotus välttää tyhjäkäyntiä.
 

Bushmaster

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Kyllä nyt on marssittu Hesassa niin että maailma pelastuu:confused:.....

...mutta onko kukaan nähnyt näiden "maailmanpelastaja-aktivistien" marssivan Suomen työttömien, vanhusten, lasten tai köyhien puolesta koskaan...milloinkaan? :rolleyes:

En tiedä tarkoitatteko minun tuntemaa Irmeliä en kylläkään suosittele sitä kellekkään se kun on ruokoton suustaan ja niin pirun pahasisuinen kaiken kukkuraksi susiruma tämmösen suosittelu voi johtaa kunnianloukkaus syytteisiin tai jopa ymmärtämättömän suuriin vaikeuksiin
Viittititkö Geroniimo kysäistä lähtiskö Irmeli marssille "rumien" (työttömät, köyhät, vanhukset, lapset, sairaat, heterot ect) Suomalaisten ihmisten puolesta, joiden vuoksi Suomen "valveutunut maailmanhalaaja aktivisti porukka" EI halua marssia?
 
Viimeksi muokattu:

YliKoo

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Tähän sellaisena tarkennuksena että itse arvostan sangen pitkälle sangen pitkälle koulutettua ja älykästä Jussi Halla-ahoa, vaikkakin hänellä on otteessaan tietynlaista yhden asian ehdottomuutta. Mutta millään ei voi kutsua henkilöä ääliöksi tai puheitaan yksinkertaisen ihmisen pateettisiksi julistuksiksi. Ne opiskelijat, jotka ovat olleet hänen opissaan, arvostavat häntä opettajana ja akateemisena toimijana. No en nyt montaa opiskelijaansa ole tavannut mutta muutaman, jotka siis eivät jakaneet monikulttuurisuuskantojaansa.
Halla-Aho on mielestäni hyvinkin fiksu jonka suurimpana puutteena ovat sosiaaliset taidot. Vai onko tuo juro esiintyminen tarkoituksellista. "Älykkö"-Erkki taitaa tietää tämän ja löi keskustelun heti poikki eikä yrittänytkään puolustautua Halla-Ahon laukaisua vastaan. Taisi arvata, että olisi tullut ympäri korvia ja railakkaasti.

Ykkösääliöihin lasken Hakkaraisen, Hirvisaaren ja tämän uuden tuttavuuden. Vetävät aivan suhteettomasti Perussuomalaisten kuvaa rapaan. Fiksujen poliitikkojen rivit ovat paljon pitemmät. Kuten @Vonka totesi, niin suursiivous vaan ja lisäämään muutakin oikeaa politiikkaa kehiin. Saavat vanhat puolueet ruveta tarkastelmaan kantojaan.
 

Bushmaster

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Liittyen kontekstiin.....tämäkö on "tinfoil" puhetta vai pro-putinistin propagandaa? Ovatko ihmiset todella niin "kuurosokeita" etteivät ymmärrä missä EU-maat sekä muut ns.länsimaat "makaavat" juuri tällä hetkellä?

Odotan mielenkiinnolla miten alkaa "SHTF" sessio tästä(kin) postauksesta ... :cool:

 
Viimeksi muokattu:

Tetra

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
ELSO 2.0
Monikulttuurisuusfanaatikkojen ongelma on se, että he haluavat nähdä kaiken maahanmuuttokritiikin rasismina. Tässäkin keskustelussa huomaa sen. Kun maahanmuuttokriitikko nostaa esille esimerkiksi tämän kaltaisia seikkoja on mokuttajan mielestä siinä kyseessä vain "rasistin huonosta suhtautumisesta erilaisuuteen". Varmaan ongelman syynä onkin suomalaisten rasismi. Mokuttaja kun ajattelee, että kun vieraasta kulttuurista saapuu ihminen Suomeen, niin hän oitis integroituu täysin yhteiskuntaan jakaen sen arvot. Puhumattakaan siitä, että näitä ongelmia esiintyy muuallakin Euroopassa. Mutta varmaan suomalaiset rasistit sielläkin aiheuttavat ne ongelmat? Toisaalta sitten taas kaikki yhteiskunnan hyvät asiat johtuu maahanmuutosta. Tunnetustihan maa ei voi kehittyä vaikka sinne muuttaisikin vain vähän maahanmuuttajia. Suomi on epäonnistunut yhteiskunta, ja niin on myös esimerkiksi Japanikin, kun maahanmuuttajia ei täällä tai Japanissa ihan hirveästi ole.

Toki Immonen on hörhö. Immonen antaa aseita mokuttajille, ja menee toiseen ääripäähän. Siinä missä mokuttaja näkee ettei maahanmuuttajat itse voi vaikuttaa sopeutumiseensa, mutta kun tarpeeksi annetaan rahaa ja kitketään suomalaisten rasismia niin maahanmuutto on vain ja ainoastaan valtava rikkaus, ja maahanmuuttokriittinen antaa hieman vastuuta maahanmuuttajille itselleenkin ja tunnistaa ettei kaikki maahanmuuttajat ole Suomea valtavasti rikastuttavia moniosaajia, on Immonen toista ääripäätä taistelufantasioineen. Immonen on ennenkin kirjoittanut tekstejä jotka olisi voitu ihan hyvin julkaista SVL:n sivuilla. Ehkä tämän vaalikauden jälkeen Immonen löytää kutsumuksensa esimerkiksi magneettimedian toimittajana?
 

SJ

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Monikulttuurisuusfanaatikkojen ongelma on se, että he haluavat nähdä kaiken maahanmuuttokritiikin rasismina. Tässäkin keskustelussa huomaa sen.
Johtunee siitä, että kyseessä on pitkältikin vihervasemmisto, joka asioita ajaa. He eivät tajua ikinä, että vika voisi olla heissä, vaan vika on aina jossakin muussa. Samaten jos joku on heidän kanssaan eri mieltä, niin kyseessä täytyy olla joku vihollinen, kun eiväthän he voi myöntää, että heidän toiminnassaan voi olla jotakin korjattavaa. Niin kauan kun he tekevät jotakin aatteen mukaista, niin mikään ei maksa mitään tai sitten mikä tahansa hinta voidaan maksaa, paitsi jos se tulee omasta pussista.
 
Top