Jäämeren rata, koillisväylä ja Suomi.

vilval

Kapteeni
Asiaan liipaten luki länsinaapureista että asiaa tutkitaan ja hutkitaan vuoden 2018 loppuun asti. Sotehan oli nopeammin käsitelty "piisofceik".
 

Ampuja

Alokas
Ruotsissa eri raideleveys kuin Suomessa. Ja Euroopassa sama homma.

Eli jouduttaisiin välilastaamaan pariin eri otteeseen.

Toisaalta miksi pyssätä paatti Kirkenesiin tai Narvikiin, koska paatilla roudaus tulee kaikkein halvimmaksi.

Ja Keski-Euroopan satamista on valmiit jakelutiet jo valmiina.
 

Passi

Kenraali
Kyllä, taloudellisesti järjetön, ne miljardit pitäisi laittaa vaikka Lapin tienpitoon.

Inarinjärven rantaa halaavat linjaukset ovat todellinen ympäristörikos ja kansallismaiseman pilaus.

Rakennamme valmista huoltoreittiä Venäjän painopistesuuntaan alueella.
Voi olla että venäläiset tykkää hyvistä teistä enemmän kuin rautateistä? Helpompi rautatien pätkä on lamauttaa kuin hyvä tieverkosto.

Pelko siitä että venäläiset voisisitten joskus käyttää meidän rautateitä,on huono peruste jättää rautatie rakentamatta. Ympäristöasiat kyllä ymmärrän.
 

Talvela

Ylipäällikkö
Voi olla että venäläiset tykkää hyvistä teistä enemmän kuin rautateistä? Helpompi rautatien pätkä on lamauttaa kuin hyvä tieverkosto.

Pelko siitä että venäläiset voisisitten joskus käyttää meidän rautateitä,on huono peruste jättää rautatie rakentamatta. Ympäristöasiat kyllä ymmärrän.
Rautatien vieressä kulkee ainakin huoltotie, Kirkkoniemen satamasta kohti Rovaniemeä kulkeva linjaus on todellakin houkutteleva.
 

Benelli

Ylipäällikkö
Tämä Kirkkoniemi-Rovaniemi linjaus kyllä pitää torpata, voin lähteä saamelaisten tueksi tässä asiassa ja sitoa itseni puuhun, tässä on uhattuna sekä turvallisuus että luontoarvot.
Norjalla on onneksi veto-oikeus eivätkä he niin tyhmiä ole että uskoisivat Bernerin selityksiä huoltovarmuudesta.
 

Vihreä mies

Alikersantti
Pelko siitä että venäläiset voisisitten joskus käyttää meidän rautateitä,on huono peruste jättää rautatie rakentamatta.
Tuo, kenties ei ihan aiheeton pelko voisi silti olla mainio peruste sille, että rautatie rakennettaisiin puolustuksellisesti paljon suunniteltua fiksumpaan paikkaan. Rakentamatta jättäminen on joka tapauksessa tehtyjen selvitysten perusteella taloudellisesti asiaa tarkastellen järkevin vaihtoehto.
Ympäristöasiat kyllä ymmärrän.
Hyvä näin.
 
Rakennamme valmista huoltoreittiä Venäjän painopistesuuntaan alueella.
Jos tämä jäämerenrata nyt päätettäisiin kumminkin rakentaa Rovaniemeltä Kirkkoniemeen (itse vastustan ja epäilen, ettei tätä toteuteta), niin asia olisi myös pakko ottaa huomioon Jääkäriprikaatin, Lapin lennoston sekä Inarin järvivoimien vastuissa, tehtävissä ja suunnitelmissa paljon suuremmalla painoarvolla kuin jos jäämerenrata kulkisikin länteen päin noiden muiden vaihtoehtojen mukaisesti.
 

Talvela

Ylipäällikkö
Jos tämä jäämerenrata nyt päätettäisiin kumminkin rakentaa Rovaniemeltä Kirkkoniemeen (itse vastustan ja epäilen, ettei tätä toteuteta), niin asia olisi myös pakko ottaa huomioon Jääkäriprikaatin, Lapin lennoston sekä Inarin järvivoimien vastuissa, tehtävissä ja suunnitelmissa paljon suuremmalla painoarvolla kuin jos jäämerenrata kulkisikin länteen päin noiden muiden vaihtoehtojen mukaisesti.

Linjaus olisi hyvä jos meillä on aikomus Suomesta ja Norjasta hyökäten vallata Kuola, Venäjähän näkee sen uhkana juuri siten ja ottaa huomioon omassa suunnittelussaan.

Tämä hallitus tuottaa valtavasti kaikkea aivan järjetöntä ja jopa vaarallista paskaa.
 

Vihreä mies

Alikersantti
Jos tämä jäämerenrata nyt päätettäisiin kumminkin rakentaa Rovaniemeltä Kirkkoniemeen (itse vastustan ja epäilen, ettei tätä toteuteta), niin asia olisi myös pakko ottaa huomioon Jääkäriprikaatin, Lapin lennoston sekä Inarin järvivoimien vastuissa, tehtävissä ja suunnitelmissa paljon suuremmalla painoarvolla kuin jos jäämerenrata kulkisikin länteen päin noiden muiden vaihtoehtojen mukaisesti.
Tuollaista Kirkkoniemeen johtavaa rataa pitäisi varautua valvomaan ja puolustamaan, mutta ennen kaikkea pitäisi olla valmius saattaa se käyttökelvottomaan ja vaikeasti korjattavaan kuntoon lyhyelläkin varoitusajalla. Korjaamisyritysten sabotointia varten pitää tietysti myös olla valmiit suunnitelmat ja ehkä (siihenkin) tietty rakenteellinen valmius.
 
Tuollaista Kirkkoniemeen johtavaa rataa pitäisi varautua valvomaan ja puolustamaan, mutta ennen kaikkea pitäisi olla valmius saattaa se käyttökelvottomaan ja vaikeasti korjattavaan kuntoon lyhyelläkin varoitusajalla. Korjaamisyritysten sabotointia varten pitää tietysti myös olla valmiit suunnitelmat ja ehkä (siihenkin) tietty rakenteellinen valmius.
Kyllä. Ja tämän jäämerenradan täytyisi olla kunnossa huoltovalmiuden takia. Huoltovalmiuden paraneminenhan oli yksi radan rakentamisen tarpeista. Jos Venäjä häiriköisi/hallitsisi kriisinaikana itämerta, niin silloinhan huollon painoarvo siirtyisi enemmän tämän jäämerenradan harteille jota tuskin pystyttäisiin pitämään edes hallussa. Itse asiassa päin vastoin. Täytyisi pitää huolta siitä, että se saataisiin tuhottua jotta Venäjä ei pääsisi hyötymään siitä.
 

soittaja

Kersantti
Luin viestiketjua ja siinä on minun kannattamia asioita jo kerrottu. Vastustan suunniteltua jäämeren rautatietä. Perusteluni ovat tuleet jo esille edellä muiden henkilöiden sanomana.

Samalle rahalle on olemassa monia parempia käyttökohteita.

Lisäys torstaina: Suomen maantieverkosto on jäänyt osittain huonolle hoidolle. Uusia teitä rakennetaan, mutta vanhojen teiden kunnostamiseen tarvitaan rahaa enemmän. Vaarallisten tasoristeysten poistamista on tehostettava. Siinä on säästetty väärässä paikassa. Vanhaa autokantaa nuorennettava, mutta maltillisesti - ei äkkinäisillä päätöksillä nykyisen ministerin tapaan.

Haluan puolustaa Pohjoista luontoa ja alueen luontaisia elinkeinoja!
 
Viimeksi muokattu:
Onneksi järki voitti.

https://yle.fi/uutiset/3-10640719


Jäämeren radan rakentaminen menossa jäihin – hanke ei kannata

Ratahankkeen selvitysryhmä toteaa, että hanke ei olisi taloudellisesti kannattava.

Suomen ja Norjan selvitysryhmä Jäämeren ratahankkeesta ei puolla raportissaan hankkeen jatkamista.
Työryhmä toteaa, ettei hanke olisi taloudellisesti kannattava minkään selvityksessä tarkastellun rahoitusmallin mukaan.

Vuotuisen kuljetusvolyymin pitäisi olla 2,5 miljoonan tonnin luokkaa, jotta ylläpitokustannukset saataisiin katettua.
Tällaista kuljetusmäärää ei selvityksen mukaan voida pitää realistisena ilman merkittäviä muutoksia alueen elinkeinotoiminnassa tai eri liikennemuotojen kustannuksissa.

Selvityksessä ilmeni, että Jäämeren radan täysimääräinen hyödyntäminen Keski-Eurooppaan asti yltävässä kuljetusketjussa edellyttäisi ennen kaikkea Suomen pääradan kapasiteetin lisäämistä, ennen kaikkea vilkkaimmin liikennöidyllä osuudella Helsinki–Tampere.


Kumpikaan maa ei ole tehnyt päätöksiä

Ratahankkeen vaikutuksista on kannettu huolta erityisesti ympäristöjärjestöjen ja saamelaisten keskuudessa.
Saamelaisia ovat työryhmän neuvotteluissa edustaneet muun muassa Suomen ja Norjan saamelaiskäräjät.
Suomen saamelaiskäräjät on vastustanut ratahanketta ja on perustellut sitä muun muassa kulttuurimaiseman pilaantumisella ja poronhoidon vaikeutumisella.

Päätöstä radan toteuttamisesta tai ratalinjauksen valintaa ei ole tehty sen paremmin Suomessa kuin Norjassakaan.
Suunnittelua ei voi aloittaa, ellei molemmissa maissa tehdä poliittista päätöstä hankkeesta.
Lupaprosessi on molemmissa maissa pitkä ja monivaiheinen.

– Jos hankkeen suunnittelua tulevaisuudessa päätettäisiin jatkaa, seuraava vaihe voisi olla rajat ylittävän selvityksen laatiminen siitä, miten suunnitteluprosessit saadaan sovitettua yhteen, toteaa
liikenneministeriö tiedotteessaan.
 
Top