Äänestys Maanpuolustus.net puoluegallup 2015-15.12.2017

Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin mitä puoluetta äänestäisit?

 • Suomen Keskusta

  Ääniä: 7 4.3%
 • Perussuomalaiset

  Ääniä: 62 38.3%
 • Kansallinen Kokoomus

  Ääniä: 45 27.8%
 • Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

  Ääniä: 7 4.3%
 • Vihreä liitto

  Ääniä: 6 3.7%
 • Vasemmistoliitto

  Ääniä: 4 2.5%
 • Suomen ruotsalainen kansanpuolue

  Ääniä: 4 2.5%
 • Suomen Kristillisdemokraatit

  Ääniä: 5 3.1%
 • Joku muu puolue

  Ääniä: 22 13.6%

 • Äänestäjiä yhteensä
  162
 • Äänestys suljettu .
Status
Suljettu uusilta vastauksilta.

miheikki

Respected Leader
Kokoomus on noussut PS:n ohi miesten osalta.

Eduskuntavaalien 2015 äänestyskäyttäytyminen iän ja sukupuolen mukaan
väestöt / 29.4.2015 https://vaestotiede.wordpress.com/2015/04/29/eduskuntavaalien-2015-aanestyskayttaytyminen-ian-ja-sukupuolen-mukaan/

Suomen eduskuntapuolueiden voimasuhteet muuttuvat merkittävästi seuraavan parin vuosikymmenen kuluessa, kun katsotaan näissä eduskuntavaaleissa alle 50-vuotiaiden antamien äänten jakaumia suhteessa vaalitulokseen. Tämän ikäryhmän keskuudessa Kokoomus olisi ollut näissä vaaleissa suurin puolue 21,4% kannatuksella Keskustan jäädessä toiseksi 16,9% saaliilla. Kolmossijasta olisivat kamppailleet rinta rinnan Perussuomalaiset ja Vihreät 14,9% kannatuksella.

Entinen valtapuolue SDP on sen sijaan kovien aikojen edessä, sillä sen kannattajakunta on iäkästä. Alle viisikymppisistä SDP:ta äänesti vain 7,5% ja alle 50-vuotiaista miehistä ainoastaan 4,5%. Toinen vasemmistopuolue Vasemmistoliitto sen sijaan on löytämässä kasvua nuoremmista ikäluokista sen ollessa alle viisikymppisissä SDP:tä suositumpi 12,9% kannatuksella, kun sitä vanhempien keskuudessa sen kannatus on vain 5,8%.

Myös jo pitkään kannatuksensa kanssa kamppaillut Kristillisdemokraatit kaipaa kovasti uutta tuulta purjeisiinsa, koska alle 50-vuotiaiden äänistä se keräsi vaivaisen prosentin ja olisi tällä ääniosuudella jäänyt ilman ainoatakaan eduskuntapaikkaa. Kristillisdemokraattien tilalle eduskuntaan olisi noussut todennäköisesti Piraattipuolue, joka on vahvassa nosteessa erityisesti nuorten keskuudessa.Puolueiden kannatus erikseen alle 50-vuotiaiden ja vähintään 50-vuotiaiden keskuudessa.
Myös sukupuolten välillä on havaittavia eroja äänestyskäyttäytymisessä. Kokoomuksen äänestäjät ovat useammin miehiä (20,7%) kuin naisia (11,9%), kun taas Vihreät vetoavat selvästi enemmän naisiin (12,2%) kuin miehiin (4,1%). Kokoomusta lievemmin äänestäjäkunnaltaan miesvaltainen (19,4%) on Perussuomalaiset, jota äänesti kuitenkin naisistakin 16,3%.

SDP puolestaan on lievästi enemmän naisten (19,6%) kuin miesten (16,7%) mieleen, joskin ero muodostuu pääosin alle 50-vuotiaiden SDP:n kannattajien kohdalla (naisia 11,2%, miehiä 4,5%). Viisikymmentä vuotta täyttäneiden keskuudessa SDP:n kannatus on lähes tasan naisten (23,8%) ja miesten (24,2%) välillä.

Kolmen suurimman puolueen joukossa ainoastaan Keskustan äänestäjäkunta on lievästi naisvoittoinen 22,6% kannatuksella, kun miehistä 20,1% äänesti Keskustaa. Miehet ovat sen sijaan selvästi innokkaampia pienpuolueiden äänestäjiä, sillä niitä äänesti miehistä 5,4% ja naisista vain 1,9%.Puolueiden kannatus erikseen miesten ja naisten keskuudessa. Puolueiden kannatus iän mukaan naisten keskuudessa.
Kun tuloksia tarkastellaan sekä iän että sukupuolen mukaan, niin alle 50-vuotiaiden naisten ylivoimaiseksi suosikiksi nousee Vihreät 23,6% kannatuksella. 18-29-vuotiaiden naisten keskuudessa Vihreiden kannatus on jopa 30 prosentin luokkaa. Myös Vasemmisto on alle viisikymppisten naisten suosiossa 13,5% kannatuksella, kun taas erityisesti Perussuomalaiset (7,9%), Kokoomus (14,6%) ja SDP (11,2%) jäävät tässä väestöryhmässä selvästi vaalituloksesta jälkeen.

Sen sijaan vähintään 50-vuotiaiden joukossa naisten ja miesten äänestyskäyttäytymisessä ei useimpien puolueiden kohdalla ole suuria eroja. Kuten jo edellä mainittu, SDP on yhtä suosittu sekä miesten että naisten joukossa tässä ikäryhmässä. Hieman yllättäen vanhemmat naiset (20,4%) äänestävät Perussuomalaisia jopa hieman useammin kuin ikäisensä miehet (18,7%), kun alle 50-vuotiaissa PS:n kannatus on hyvin vahvasti miesvoittoista (20,5% vs. edellä mainittu naisten 7,9%). Silmiinpistävää vanhempien naisten äänestämisessä on kuitenkin Kokoomuksen alhainen kannatus (10,5%).Puolueiden kannatus iän mukaan naisten keskuudessa.

Miesten äänestyskäyttäytymisessä ikäluokan mukaan nousee selvimmin esille edellä mainittu SDP:n ikäkriisi: alle viisikymppisistä miehistä vain 4,5% äänesti SDP:ta, kun sitä vanhempien joukossa kannatus on 24,2%. Myös Keskusta on selvästi suositumpi vanhempien (23,1%) kuin nuorempien (15,2%) miesten keskuudessa. Nuorempia miehiä kiinnostaa vanhaa kaartia enemmän ikäistensä naisten tavoin Vasemmisto (12,5% vs. vanhojen 6,0%) ja Vihreät (8,0% vs. vanhojen 1,6%).

Kristillisten puheenjohtaja Päivi Räsänen ei taida juurikaan vedota alle 50-vuotiaisiin miehiin, sillä tässä tutkimuksessa kyseisestä väestöryhmästä ei löytynyt ainoatakaan KD:n äänestäjää! Sen sijaan tästä väestöryhmästä löytyy eniten pienpuolueiden kannattajia, sillä jos kategoria ”Muut” olisi puolue, se olisi huikealla 8,9% kannatuksellaan viidenneksi suurin puolue pelkästään tämän ryhmän äänet laskettaessa. Tässä tutkimuksessa pienpuolueita ei eroteltu, mutta vaalituloksen ja muiden tutkimusten perusteella on selvää, että suurin kannatus on Piraattipuolueella.Puolueiden kannatus ikäluokan mukaan miesten keskuudessa.
Ylläolevat tulokset perustuvat On-Time Research Solutions Oy:n vaalien jälkeisenä maanantaina 20.4.2015 automatisoituina puhelinhaastatteluina toteuttamaan kyselytutkimukseen, johon vastasi 1004 äänestysikäistä henkilöä koko Suomesta Ahvenanmaata lukuunottamatta. Kyselyn virhemarginaali on suurimpien puolueiden kohdalla n. 3%, mutta tulokset olivat kaikkien puolueiden kohdalla alle 2% päässä varsinaisesta vaalituloksesta. Ikäjakaumien ja sukupuolijakaumien virhemarginaali on n. 4% ja yhdistettyjen ikä- ja sukupuolijakaumien virhemarginaali on n. 6%.

 

Bushmaster

Greatest Leader
Onneksi tällä foorumilla enemmistönä oleva porukka on oikeassa elämässäkin enemmistönä (jonka puoluegallup osoittaa)
 

Tacitus

Luutnantti
BAN
Veikkaisin, että perus-jäsen Maanpuolustus.netissä on noin 45-50 vuotias mies, jolla on toisen asteen koulutus, sotilasarvoltaan hän on aliupseeri ja joka äänestää Perussuomalaisia tai Kokoomuksen oikeaa siipeä. Ahkerimmat kirjoittelijat ovat ilmeisesti työttömiä, koska ei kenelläkään työssäkäyjällä ole aikaa kirjoittaa kymmeniä viestejä päivän aikana.

Keskustelun kannalta olisi tietysti hedelmällisempää, että täällä olisi mahdollisimman erilaisia näkymyksiä esillä. Onko foorumilla mukana esimerkiksi yhtään naista? Jos ei, niin se on kyllä paha puute. Toisaalta en kyllä yhtään ihmettele, jos tänne ei kukaan nainen halua pitkällä tikullakaan koskea. Ja kuten gallupista näkee, niin myös vasemmistopuolueet ja Vihreät on selkeästi aliedustettuina. Varmaankin 90% jäsenistä laskettaisiin konservatiiveiksi. Vasemmisto, vihreät ja liberaalit loistaa poissaolollaan.

Koska jäsenistö on hyvin homogeenistä, niin keskustelu menee helposti siihen, että Pentti Perussuomalainen haikailee stenattujen T-72:sten perään ja Pekka Perussuomalainen on asiasta tismalleen samaa mieltä. Sitten jos joku Lasse Liberaali menee sanomaan, että oiskohan noilla enää mitään käyttöä nykyaikaisessa sodassa ja vähän pitäisi miettiä varastointikustannuksiakin, niin Pentti, Pekka ja Paavo kyllä nopeasti tyrmäävät idean. Mitään asemateriaalia ei saa hävittää, olipa ne sitten musketteja Suuren Pohjansodan ajoilta tai Kiinasta ostettuja AK-47:ja.

Ja sanomattakin on selvää, että Pekka, Paavo ja Pentti Perussuomalainen on tismalleen samaa mieltä Immosen kanssa ja vastustaa kaikkea monikulttuurisuutta.
 

Sardaukar

Greatest Leader
BAN
Veikkaisin, että perus-jäsen Maanpuolustus.netissä on noin 45-50 vuotias mies, jolla on toisen asteen koulutus, sotilasarvoltaan hän on aliupseeri ja joka äänestää Perussuomalaisia tai Kokoomuksen oikeaa siipeä. Ahkerimmat kirjoittelijat ovat ilmeisesti työttömiä, koska ei kenelläkään työssäkäyjällä ole aikaa kirjoittaa kymmeniä viestejä päivän aikana.

Keskustelun kannalta olisi tietysti hedelmällisempää, että täällä olisi mahdollisimman erilaisia näkymyksiä esillä. Onko foorumilla mukana esimerkiksi yhtään naista? Jos ei, niin se on kyllä paha puute. Toisaalta en kyllä yhtään ihmettele, jos tänne ei kukaan nainen halua pitkällä tikullakaan koskea. Ja kuten gallupista näkee, niin myös vasemmistopuolueet ja Vihreät on selkeästi aliedustettuina. Varmaankin 90% jäsenistä laskettaisiin konservatiiveiksi. Vasemmisto, vihreät ja liberaalit loistaa poissaolollaan.

Koska jäsenistö on hyvin homogeenistä, niin keskustelu menee helposti siihen, että Pentti Perussuomalainen haikailee stenattujen T-72:sten perään ja Pekka Perussuomalainen on asiasta tismalleen samaa mieltä. Sitten jos joku Lasse Liberaali menee sanomaan, että oiskohan noilla enää mitään käyttöä nykyaikaisessa sodassa ja vähän pitäisi miettiä varastointikustannuksiakin, niin Pentti, Pekka ja Paavo kyllä nopeasti tyrmäävät idean. Mitään asemateriaalia ei saa hävittää, olipa ne sitten musketteja Suuren Pohjansodan ajoilta tai Kiinasta ostettuja AK-47:ja.

Ja sanomattakin on selvää, että Pekka, Paavo ja Pentti Perussuomalainen on tismalleen samaa mieltä Immosen kanssa ja vastustaa kaikkea monikulttuurisuutta.
Aika rajua kärjistystä. Ja osittain kummallisia johtopäätöksiä.

Siinä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, että maanpuolustuksesta kiinnostuneet ja sillä alalla toimivat ovat yleisesti "oikeistolaisempia" kuin keskivertoväestö, näin on ollut maailman sivu. Epäilen kuitenkin, että valtaosa esim. "kapiaisista" äänestää mielummin Kokoomusta kuin Perussuomalaisia. Vasemmisto on perinteisesti ollut maanpuolustusvastaista ainakin jossain määrin, joten en ihmettele etteivät nuo puolueet viehätä maanpuolustuksesta kiinnostuneita.

En myöskään havainnut Immos-keskustelussa mitään "kuvottavaa", vaikka joillakin saattaa olla eri mielipide niin puolesta kuin vastaan. Itse en oikein tyyppiä arvosta kuten en puoluettakaan. Mutta ainakin omasta mielestä ko. keskustelu MP.netissä on ollut suurimmalta osalta asiallista.

Naisiakin foorumilla on, esimerkkeinä varsin aktiiviset Maidan ja Magistra. Joten tuokin lausunto naisten puuttumisesta kaatuu heti tuohon.

Itse olen myös ollut havaitsevinani että kyllä forumilla on varsin korkeastikin koulutettua porukkaa. Eli kyse ei yleisesti ole mistään kaljabaarikeskustelusta, kuten jo useat tekniset keskustelut asejärjestelmistä osoittavat.

Se, että paljon postaavat olisivat työttömiä, ei välttämättä pidä paikaansa. Esim. itsellä on toimistotyössä usein välillä ns. "luppoaikaa" postailla vaikka minne. Sama saattaa olla hyvinkin myös muilla samankaltaista työtä tekevillä. Ja sitten kotoa voi postailla lisää.
 

s91

Kenraali
BAN
Asevelvolliset, heh. Taitaa tämä Maanpuolustus.netin jäsenistö olla sitä kehäraakkiosastoa. Tuskimpa meistä montaa enää rintamalle laitettaisiin. Mitenkäs siinä Homeroksen Iliaassa sanottiinkaan, oliko se jotenkin niin, että nuoret miehet sotivat ja vanhat miehet puhuvat. Eiköhän me enimmäkseen olla tuota jälkimmäistä osastoa.

Allekirjoittaneelle kävi ainakin tuota Immos-ketjua lukiessa selväksi, että tämän Maanpuolustus.netin jäsenistö on poliittiselta kannaltaan aika vinoutunutta (siis verrattuna valtaväestöön). Täällä on hyvin samanlaista keskustelua ja mielipiteitä kuin noilla Homma-foorumeille ja muilla äärioikeistolaissivustoilla. Itseäni alkoi ainakin se keskustelu suorastaan kuvottamaan. Onneksi tällä foorumilla enemmistönä oleva porukka on oikeassa elämässä kuitenkin vain vähemmistöä.
Jep, tuo persujen 40%:n kannatus mp.nettiläisten keskuudessa (karkeasti tuplasti sen todellinen valtakunnallinen kannatus vaaleissa) kertoo tosiaan melko hyvin sen, miksi Immos-ketjussa on sellaisia kirjoituksia kuin oli ja myös sen, miksi "vihervasemmistoa" käytettiin siinä ketjussa suunnilleen kirosanana (tuo yksi Vasemmistoliiton äänestäjäksi gallupissa tunnustautunutkin on siis postannut tänne tasan yhden kerran).

Mutta ei tuo nyt niin vakavaa ole, kunhan pitää mielessä, että kirjoitukset ja liketykset kertovat ennemminkin tämän palstan poliittisesta koostumuksesta kuin jostain yleisestä mielipiteestä.
 

s91

Kenraali
BAN
Onneksi tällä foorumilla enemmistönä oleva porukka on oikeassa elämässäkin enemmistönä (jonka puoluegallup osoittaa)
Mihin tämä arvio perustuu? Kok Ja Pers saivat vaaleissa yhteensä n. 36% kannatuksen. Tämän palstan gallupissa niillä on täysin suvereeni 77%:n kannatus. Jos siis mp.netin kirjoittajat muodostaisivat hallituksen, niin siitä tulisi tuollaista varsin massiivista mp-nettiläisten enemmistöä nauttiva Kok-Pers -hallitus, joka siis koko kansan keskuudessa edustaa selvää vähemmistöä.

Tietenkin varmaan jotain kysymällä on "oikeasta elämästä" mahdollista muodostaa enemmistö, joka vastaa sitä, mitä tämän forumin enemmistökin on asiasta mieltä, mutta mitä tämä oikein osoittaisi yhtään mistään?
 

Tacitus

Luutnantti
BAN
En myöskään havainnut Immos-keskustelussa mitään "kuvottavaa"
No, esimerkiksi herra @pstsika onnistui näppäilemään muutamia aika selkeitä pohjanoteerauksia, jotka ainakin meikäläisen arvoasteikolla menee kyllä osastolle "kuvottava". Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä seuraava kappale:

"Ketä kiinnostaa 15 000 marxilaisen, ammattihuligaaninmielensäosoittajan, homon ja neekerin loukkaantuminen? Vitun rotat ovat huutaneet vallankumousta vuosikymmeniä eikä siinä mitään, sillä kyllähän maailmaan ääntä sopii, mutta eipä ole ollut halua lähteä kokeilemaan sitten vuoden 1918..."

Minun mielestäni tuollainen teksti on kuvottavaa.
 

Honcho

SMLNKO M/83
Se, että paljon postaavat olisivat työttömiä, ei välttämättä pidä paikaansa. Esim. itsellä on toimistotyössä usein välillä ns. "luppoaikaa" postailla vaikka minne. Sama saattaa olla hyvinkin myös muilla samankaltaista työtä tekevillä. Ja sitten kotoa voi postailla lisää.
Onhan tuossa kieltämättä sellaista pahkasian sarjiksesta tuttua "Työ on voima risti matka" -henkeä väittää että yli 10 postausta meinaa työtöntä tai laiskaa...

Edit: Nuori rakennusmestari Pedersen siis, joka sanoi ettei Kommunisti-Kekäläinen kavereineen tee työtä kun pitää narulla isoa kuormaa ilmassa ettei se putoa sieltä jonkun jonninjoutavan ohikulkijan niskaan :D
 

Sardaukar

Greatest Leader
BAN
No, esimerkiksi herra @pstsika onnistui näppäilemään muutamia aika selkeitä pohjanoteerauksia, jotka ainakin meikäläisen arvoasteikolla menee kyllä osastolle "kuvottava". Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä seuraava kappale:

"Ketä kiinnostaa 15 000 marxilaisen, ammattihuligaaninmielensäosoittajan, homon ja neekerin loukkaantuminen? Vitun rotat ovat huutaneet vallankumousta vuosikymmeniä eikä siinä mitään, sillä kyllähän maailmaan ääntä sopii, mutta eipä ole ollut halua lähteä kokeilemaan sitten vuoden 1918..."

Minun mielestäni tuollainen teksti on kuvottavaa.
No, tietäen pstsian kannan (heppuhan on tunnustanut itse olevansa natsismiin päin kallellaan), niin en kokenut sitä kovin yllättävänä. Olisin itse asiassa pitänyt yllättävänä jos ko. postaaja ei olisi jotain tuollaista laittanut. :D

Kyllähän tällaisella foorumilla löytyy myös kaikenlaisia ääripään kulkijoita.
 

Tetra

Respected Leader
BAN
Jos lukee immosketjua, niin varmasti huomaa että siellä oli paljon erilaisia mielipiteitä. Pstsian mielipide oli taas kovin ennalta-arvattava, ei taida kyseinen nimimerkki kuvata kovin hyvin foorumilaisten mielipiteitä. Mutta toisaalta joissain piireissä nähdään äärioikeistoa kaikkialla.

Mutta varmasti muuta väestöä enemmän täällä on konservatiiveja. So?
 

Tacitus

Luutnantti
BAN
Onhan tuossa kieltämättä sellaista pahkasian sarjiksesta tuttua "Työ on voima risti matka" -henkeä väittää että yli 10 postausta meinaa työtöntä tai laiskaa...
No, en minä sinua halua nostaa mitenkään esimerkiksi, mutta olet näemmä liittynyt tänne 21.11.2014 ja sen jälkeen naputellut 3600 viestiä. Se tekee keskimäärin 13,3 viestiä per päivä. Jos käyttää vaikkapa 5 minuuttia per viesti, niin se tekee 300 tuntia pelkkien viestien kirjoittamiseen. Ja varmaan ainakin toinen mokoma menee keskusteluketjujen seuraamiseen (eli siis yhteensä 600 tuntia). Ja tuo kaikki vain 9 kuukauden aikana. Se tekee siis vuositasolla 800 tuntia. 800 tuntia taitaa vastata suunnilleen jo puolikasta henkilötyövuotta (kun vähennetään lomat).

Ja täällä on jamppoja, jotka ovat kirjoittaneet yli 10 000 viestiä. He taitavat suurin piirtein asua täällä.
 

Lone Soldier

Kapteeni
Veikkaisin, että perus-jäsen Maanpuolustus.netissä on noin 45-50 vuotias mies, jolla on toisen asteen koulutus, sotilasarvoltaan hän on aliupseeri ja joka äänestää Perussuomalaisia tai Kokoomuksen oikeaa siipeä. Ahkerimmat kirjoittelijat ovat ilmeisesti työttömiä, koska ei kenelläkään työssäkäyjällä ole aikaa kirjoittaa kymmeniä viestejä päivän aikana.
Ja sanomattakin on selvää, että Pekka, Paavo ja Pentti Perussuomalainen on tismalleen samaa mieltä Immosen kanssa ja vastustaa kaikkea monikulttuurisuutta.
Aika rajua kärjistystä. Ja osittain kummallisia johtopäätöksiä.

Siinä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, että maanpuolustuksesta kiinnostuneet ja sillä alalla toimivat ovat yleisesti "oikeistolaisempia" kuin keskivertoväestö, näin on ollut maailman sivu. Epäilen kuitenkin, että valtaosa esim. "kapiaisista" äänestää mielummin Kokoomusta kuin Perussuomalaisia. Vasemmisto on perinteisesti ollut maanpuolustusvastaista ainakin jossain määrin, joten en ihmettele etteivät nuo puolueet viehätä maanpuolustuksesta kiinnostuneita.

En myöskään havainnut Immos-keskustelussa mitään "kuvottavaa", vaikka joillakin saattaa olla eri mielipide niin puolesta kuin vastaan. Itse en oikein tyyppiä arvosta kuten en puoluettakaan. Mutta ainakin omasta mielestä ko. keskustelu MP.netissä on ollut suurimmalta osalta asiallista.

Naisiakin foorumilla on, esimerkkeinä varsin aktiiviset Maidan ja Magistra. Joten tuokin lausunto naisten puuttumisesta kaatuu heti tuohon.

Itse olen myös ollut havaitsevinani että kyllä forumilla on varsin korkeastikin koulutettua porukkaa. Eli kyse ei yleisesti ole mistään kaljabaarikeskustelusta, kuten jo useat tekniset keskustelut asejärjestelmistä osoittavat.

Se, että paljon postaavat olisivat työttömiä, ei välttämättä pidä paikaansa. Esim. itsellä on toimistotyössä usein välillä ns. "luppoaikaa" postailla vaikka minne. Sama saattaa olla hyvinkin myös muilla samankaltaista työtä tekevillä. Ja sitten kotoa voi postailla lisää.
Onneksi meidät eläkeläiset taas unohdettiin, olemme siis joko laiskoja, taikka emme ole ihmisiä. :D
Minä ainakin äänestän aina oikeistoa, joka helvetin kerta, ettei vaan yksikään maailmanparantaja-hippi-kommari pääse valtaan. Kadima on ja pitää pienen, noh, tässä tapauksessa ison miehen puolta. :solthum:
On minua muutaman kerran natsiksi luultu, mutta ensi kerran persuksi. o_O

Miksi äänestää kommaria? Sehän on aivan sama kun repisi kivekset irti ja hakkaisi puukolla silmiin. Olipa sitten pol pot, kim jung il tai ung, taikka stalin niin raatoa tulee, ja paljon. Yleensä raadot ovat vielä oman maan kansalaisia. Kommarit näkevät vikaa aina muissa, eivät koskaan itsessään. :eek::D
 

Tacitus

Luutnantti
BAN
Hei, nythän minä vasta hokasin, että @Bushmaster on liittynyt tänne vasta 24.6.2015 ja puolessatoista kuukaudessa kirjoittanut 1588 viestiä. Siis tuhat viestiä per kuukausi! Hänestä tulee kyllä tämän foorumin ykköstykittäjä alta aikayksikön.

@Bushmaster 'n viestit on kyllä yleensä aika lyhyitä, joten niiden kirjoittamiseen menee keskimäärin varmaankin vain 2 minuuttia. Silti 2000 minuuttia per kuukausi (33,3 tuntia) on aika miehekäs saavutus. Ja siihen kun lisätään päälle vielä se aika, joka kuluu keskustelujen seuraamiseen, niin päästään varmasti yli sadan tunnin per kuukausi.
 
Status
Suljettu uusilta vastauksilta.
Top