Meritaisteluohjukset ja tykistö

Huhta

Ylipäällikkö
ELSO 2.0
Hoitaisivatko miinoittamisen, valvonnan ja suton yksi ja sama alustyyppi, vai tulisiko molempiin tarkoituksiin olla oma alusluokka? Molemmista tehtävistä suoriutuva alustyyppi alkaisi jo uhkaavasti muistuttamaan monitoimikorvettia.
Hämeenmaa-luokan miinalaivathan suunniteltiin tuollainen tehtäväkuva mielessä...

2.2.1. Asetetut vaatimukset
Hämeenmaa-Iuokan miinalaiva suunniteltiin toimimaan ympärivuotisesti Itämeren
kaikissa olosuhteissa tehokkaana miinanlaskijana, jolla tuli olla myöskin riittävä
omasuoja. Nämä perusvaatimukset mielessä aluksen aseistukselle asetettiin suunnitteluvaiheessa seuraavia vaatimuksia:

1. Aluksen tulee kyetä tulittamaan samanaikaisesti kahta eri suunnista hyökkäävää
ilmamaalia , joista ainakin toista tarkoin menetelmin. Tulenjohtojärjestelmän tulee olla
optroninen. Varustuksena tulee olla 23 ja40 mm ilmatorjuntatykkejä sekä ilmatorjuntaohjusjärjestelmä.

2. Aluksen miinatilan tulee olla katettu ja miinakiskojen pituuden ainakin 150 m. MiinoitusjiiIjestelmän tulee perustua koneelliseen miinansiirtoon ja mahdollistaa kaikkien meillä käytössä olevien miinojen laskun. Miinanlastauksen tulee olla joustavaa ja tapahtua tarvittaessa aluksen omin välinein (nosturein).

3. Suunnittelussa tulee minimoida aluksen herätetaso tutka- , infrapuna- ja hydroakustisena maalina ja se tulee varustaa vähintään tutkavaroittimella sekä harhamaalijärjestelmällä.

4. Aluksen sukellusveneentorjuntajärjestelmän tulee mahdollistaa alueloukkausten
torjuntaan liittyen kiinteän valvonnan havaiseman maalin paikannuksen sekä syvyyshyökkäyksen maalia vastaan. Täten alukseen tulee asentaa ainakin kaikumittain , syvyyspommin pudottimet sekä syvyysraketinheittimet.
https://journal.fi/ta/article/view/47765/13640
 
Top