Puolustusvoimissa on peitelty väärinkäytöksiä, esimiehiä suojelee "kummisetäjärjestelmä”, kertoo kommodori Pekka Varjonen

Passi

Ylipäällikkö
Varjosen kotiin on tehty kotietsintä joka on varsin rankka tutkinnallinen työkalu joka edellyttää oikeuden lupaa, joka ei irtoa ilman selkeää näyttöä rikosepäilystä.

Kotietsintähän on normaalisti varsin yleinen rutiini toimenpide, mikä ei vaadi kuin epäilyksen tai vaikka vain naapurin vinkin aika pienestäkin rikoksesta (6kk tuomio). Eikä vaadi oikeuden lupaa.


Sitten on tämä harvinainen "Erityinen kotietsintä".
Tuo vaatii oikeuden luvan, mutta paikalla pitää olla myös etsintävaltuutettu.

Kumpi tuo nyt sitten oli tässä tapauksessa.?


Äärimmäisen poikkeuksellista" – 4 asiaa, jotka sinun olisi hyvä tietää poliisin erityisestä kotietsinnästä


https://yle.fi/uutiset/3-9982652
 
Varjosen kotiin on tehty kotietsintä joka on varsin rankka tutkinnallinen työkalu joka edellyttää oikeuden lupaa, joka ei irtoa ilman selkeää näyttöä rikosepäilystä. Ja kotietsintä tehtiin ennen kuin Varjonen tuli julkisuuteen. Eli vaikuttaa siltä että jäi kiinni ilmeisesti salaisen tiedon luovuttamisesta jonka jälkeen äkkiä julkisuuteen selittämään omia rötöksiä jollain ristiretkellään.

Artikkelissahan todetaan että:
"Lännen Median tietojen mukaan poliisin epäilysten kohteena on Varjosen yhteydenpito puolustusvoimien evp-upseeriin. Evp-upseeria epäillään yllytyksestä virkasalaisuuden rikkomiseen. Poliisi on tehnyt hänelle kotietsinnän."

Hirvoseen ei tiettävästi ole kohdistunut mitään tämän kaltaisia toimia. Hänen juttuaan on tutkittu ilmeisesti perinteisillä kuulemisilla ja asiakirjatutkimuksella. Eikä taida poliisin mielestä olla mikään kovin törkeä tai tärkeä juttu kun tutkinta etenee hitaasti. Joten tuntuu jotenkin että se suurempi konna on kyllä Varjonen.

Mutta edelleen, odotetaan oikeuden päätöksiä molempien osalta, sitten ollaan paljon viisaampia.
Ei se oikein siltä tunnu että vain odottelet kannan muodostusta, kun epäilet Varjosen sepittävän tarinoita muiden väärinkäytöksistä peitelläkseen omia toimiaan ja olevan uraansa pettynyt asiakirjavuotaja.

Odotellaan ja katsellaan. Ei se HSn salaisten asiakirjojen esittely josta Alafuzoffia epäillään ole mitenkään pikana edennyt, vaikka ylipäällikköä myöden asiaan on otettu kantaa.

Kuten todettu aiemmin, ylimmän johdon virkojen täyttämiset ja yllättävät siirrot mm. "erityistehtäviin" on ollut jo pitkään tiedossa. Nykyinen ylipäällikkö ilmeisesti ainakin pyrkii suitsimaan pahinta laitoksen ja maan tapaa.
 

Pihatonttu

Respected Leader
Eikä taida poliisin mielestä olla mikään kovin törkeä tai tärkeä juttu kun tutkinta etenee hitaasti.

Jos tutkinnan hidasta etenemistä pitää osoituksena siitä, että juttu ei ole törkeä tai tärkeä, niin joko ymmärrys oikeuden toiminnasta on heikko tai on kyse tahallisesta harhaanjohtamisen yrityksestä.

Tuolla mittarilla Palmen murha, Aarniokeissi, valtava määrä selvittämättömiä henkirikoksia, kaikki suuret talousrikokset, lähes kaikki järjestäytyneen rikollisuuden toiminta jne. olisivat vähemmän tärkeitä tai törkeitä.

Tutkinnan hidas eteneminen kertonee yleensä lähinnä tutkinnan vaikeudesta. Tutkinnan vaikeus voi johtua monista syistä, joista osaa on käsitelty täällä. Jos poliisi voi vetää tutkinnan nopeasti kasaan, niin on vaikea käsittää miksi se ei tekisi niin.

...edellyttää oikeuden lupaa, joka ei irtoa ilman selkeää näyttöä rikosepäilystä.

Tämän tyyppinen retorinen kikkailu menee jo naurettavan puolelle. "Ei irtoa ilman selkeää näyttöä epäilystä...." Väität, että tarvitaan selkeää näyttöä. Vaan mistä? Epäilystä! Näyttö epäilystä tarkoittaa sitä, että voidaan osoittaa, että joku epäilee jotain. Jos psykoottinen narkki epäilee jonkun pöllineen hänen purunsa ja huutaa kadunkulmassa että "Arska pölli pirit" niin silloin on selkeää näyttöä epäilystä. (Ei teosta vaan epäilystä.)

Mutta sellaisen "selkeän näytön" kuvaaminen retorisin keinoin siten, että vihjataan kyseessä olevan näyttö väärin toimimisesta on ihan puhdasta epärehellisyyttä. (Paitsi jos kyse on niin tyhmästä ihmisestä, että hän ei ymmärrä omia puheitaan.)

Ajatusleikit, hypoteesit sun muut ovat ihan kiinnostava osa keskustelusta mutta vain silloin kun ne erotetaan selvästi keskustelun niistä osista, joilla on jossain määrin tarkastettavissa ja/tai tosiasioihin nojaava pohja. Jos et kykene siihen, niin mene ja opettele.
 
Juuri tuossa kohden Varjosen juttua tuntuu vähän palaneen käryä. Olisipa lennoston komentajakin ja lippueamiraali ymmärtäneet salata, jos se on noin helppoa.

Pääesikunnan tutkintaosaston poliisitehtäviin kuuluu lisäksi eräiden sotilasoikeudenkäyntiasiana tai sotilaskurinpitoasiana käsiteltävien rikosten selvittäminen, samoin kuin puolustusvoimien palveluksessa olevan sotilaan tekemäksi epäillyn rikoslain 40 luvussa tarkoitetun rikoksen selvittäminen. Pääesikunnan tutkintaosasto selvittää myös puolustusvoimien palveluksessa olevan muun henkilön kuin sotilaan tekemiksi epäiltyjä rikoslain 40 luvussa tarkoitettuja rikoksia ja tiettyjä puolustusvoimien omaisuuteen kohdistuvia rikoksia, jos voidaan todennäköisin syin epäillä, että rikokseen on osallisena myös sotilas.

Puolustusvoimat huolehtii: 1) sotilasoikeudenkäyntiasiana käsiteltävän rikoksen tutkinnasta; 2) puolustusvoimien palveluksessa olevan henkilön tekemän rikoslain 40 luvussa (virkarikokset) tarkoitetun rikoksen tutkinnasta. Muun kuin sotilaan tekemä rikos voidaan tutkia vain, jos voidaan todennäköisin syin epäillä, että rikokseen on osallisena myös sotilas; 3) puolustusvoimien omaisuuteen kohdistuvan sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun sellaisen rikoksen tutkinnasta, jonka puolustusvoimien palveluksessa oleva muu kuin sotilas on tehnyt puolustusvoimien hallinnassa olevalla alueella, aluksessa, ilma-aluksessa tai kulkuneuvossa tai palvelustehtävässä edellyttäen, että voidaan todennäköisin syin epäillä, että rikokseen on osallisena myös sotilas; sekä 4) suojelupoliisille laissa säädettyä toimivaltaa kuitenkaan rajoittamatta, sotilaallisen maanpuolustuksen alalla Suomeen kohdistuvan laittoman tiedustelutoiminnan ja sotilaallisen maanpuolustuksen tarkoitusta vaarantavan laittoman toiminnan estämiseksi poliisin hallinnosta annetun lain (110/92) 10 §:n 1 momentissa tarkoitetuista turvallisuus- ja valvontatehtävistä, ei kuitenkaan rikostutkinnasta. Asian laadun vaatiessa puolustusvoimien poliisitehtävä suoritetaan yhteistoiminnassa poliisin kanssa. Jos tutkinnan puolueettomuus tai rikoksen vakavuus sitä edellyttää, tehtävä on siirrettävä kokonaan poliisin suoritettavaksi. Sotilasoikeudenkäyntiasiana käsiteltävän rikoksen tutkinnan osalta viitataan lisäksi sotilaskurinpitolakiin.
Kuka lie on tutkintapuolen ylin esimies/esinainen Puolustusvoimissa. Ehdotan itse sitä, että Puolustusvoimien tutkinnan ylin esimies olisi oikeuskansleri.
 

min3mat

Majuri
Niin, noinhan se menisi vaikka Veroviraston tapauksessa. Mutta kun on PV, niin aina on se riski (Varjosen mukaan), että paperissa lukee SALAINEN. Ja sen jälkeen tie on pystyssä, koska salaiseksi luokittelun perusteita ei pysty haastamaan, koska SALAINEN.

Kyllähän niitä voi haastaa, ja sieltä toiselta puolelta näitä hoitaneena prosessi menee tyypillisesti seuraavalla tavalla:
 1. Ulkopuolinen henkilö haluaa tietoja salaisesta paperista (esim. tietopyyntö-otsikkoinen sähköposti kirjaamoon)
 2. Viranomainen vastaa asian olevan x lain mukaan salassa pidettävä ( tai turvaluokiteltu, kuten salaiseksi merkitty on)
 3. Ulkopuolinen henkilö tekee selvityspyynnön/kantelun oikeuskanslerin virastolle mikäli epäilee salassapitoperusteiden olevan olemattomia
 4. Oikeuskansleri katsoo asiakirjan läpi ja päättää sen sisällön olevan
  • Asianmukaisesti salassa pidettävä
  • Tulkinnanvaraisesti salassa pidettävä ja pyytää viranomaista arvioimaan sisällön uudelleen
  • perusteettomasti salassa pidettävä
 5. Ulkopuolinen henkilö saa tai on saamatta paperin tai osittain sensuroidun paperin viranomaiselta k. 4 mukaan

Tietysti tässä on joitain sisäänrakennettuja ongelmia, kuten että harva ulkopuolinen esimerkiksi tässä uutisessa tietää mitä hän haluaisi pv:ltä pyytää. Toisaalta laki myös määrittää tämäntapaisien pyyntöjen kohdalla minimi-käsittelyajan (2-4vk) sekä tietojen antamisen olevan yksi viranomaisen lakisääteisistä tehtävistä. Oikeuskanslerin virasto on kuitenkin Suomessa se ylin auktoriteetti jolle kuka vaan voi mistä vaan syystä laittaa selvityspyynnön menemään. OKV:lla puolestaan on tietosuojavaltuutetun tapaan käytännössä mahdollisuus tutustua vaikka kuinka cosmic top secret- aineistoon, ja jos asiakirja on hänen mielestä perusteettomasti salattu niin voi määrätä viranomaisen sitä luokittelemaan julkiseksi ja luovuttamaan sitä pyytäneelle.
 

baikal

Supreme Leader
Odotellaan ja katsellaan. Ei se HSn salaisten asiakirjojen esittely josta Alafuzoffia epäillään ole mitenkään pikana edennyt, vaikka ylipäällikköä myöden asiaan on otettu kantaa.

Kuten todettu aiemmin, ylimmän johdon virkojen täyttämiset ja yllättävät siirrot mm. "erityistehtäviin" on ollut jo pitkään tiedossa. Nykyinen ylipäällikkö ilmeisesti ainakin pyrkii suitsimaan pahinta laitoksen ja maan tapaa

Ja hänellä on Talossa omat luotettunsa.

On vaan jo ajat sitten karisseet turhat kuvitelmat mistään -huolellisen tutkinnan vaatimista- aikamääreistä. Vuosikausien tutkinta voi olla aivan yhtä hyvin tutkinta kuin tutqintakin.

Jännästi tuolla aloitusviestien osalla oli maininta saunakutsusta poliisille ja supolle....josta -viime hetkessä- kerrotaan näiden vetäytyneen.....saunassahan ne asiat suttaantuu. Ja puolenyön jälkeen edarisaunalla voikin jo ryhtyä huvittamaan toisiaan vaikkapa sillä, että mikäs täky heitettäisiin reserville tulevana kesänä?:cool: Joku hassu luu kaluttavaksi.

Toivoa tietysti sopii, että tuolla kermaosastolla hoidettaisiin niitä virkoja lähtökohtaisesti niinkuin laissa lukee ja niinkuin pitää. Toivoa voi, epäluulo parempi. :(

Minä en muuta voi sanoa kuin että googlettakaahan ahkerasti tätä Lapin majan casea......googletarjonnan pitäisi sytyttää lamppu kiiluvasilmäisimmänkin reserviläisen jakorasiassa. Ei tarvi kuin yhdistellä nimiä kohilleen. Jos siis asia kiinnostaa.
 

arix

Ylipäällikkö
Jos oikein alkaa epäileväksi niin voihan asia liittyä Katanpää-luokan tilaamiseen, isot rahat kyseessä ja tilaus Italiaan.
Lopputuote paljon myöhässä ja heikkolaatuinen... :unsure:
 

Lepard

Kapteeni
Jos tutkinnan hidasta etenemistä pitää osoituksena siitä, että juttu ei ole törkeä tai tärkeä, niin joko ymmärrys oikeuden toiminnasta on heikko tai on kyse tahallisesta harhaanjohtamisen yrityksestä.

Tuolla mittarilla Palmen murha, Aarniokeissi, valtava määrä selvittämättömiä henkirikoksia, kaikki suuret talousrikokset, lähes kaikki järjestäytyneen rikollisuuden toiminta jne. olisivat vähemmän tärkeitä tai törkeitä.

Tutkinnan hidas eteneminen kertonee yleensä lähinnä tutkinnan vaikeudesta. Tutkinnan vaikeus voi johtua monista syistä, joista osaa on käsitelty täällä. Jos poliisi voi vetää tutkinnan nopeasti kasaan, niin on vaikea käsittää miksi se ei tekisi niin.

Tämän tyyppinen retorinen kikkailu menee jo naurettavan puolelle. "Ei irtoa ilman selkeää näyttöä epäilystä...." Väität, että tarvitaan selkeää näyttöä. Vaan mistä? Epäilystä! Näyttö epäilystä tarkoittaa sitä, että voidaan osoittaa, että joku epäilee jotain. Jos psykoottinen narkki epäilee jonkun pöllineen hänen purunsa ja huutaa kadunkulmassa että "Arska pölli pirit" niin silloin on selkeää näyttöä epäilystä. (Ei teosta vaan epäilystä.)

Mutta sellaisen "selkeän näytön" kuvaaminen retorisin keinoin siten, että vihjataan kyseessä olevan näyttö väärin toimimisesta on ihan puhdasta epärehellisyyttä. (Paitsi jos kyse on niin tyhmästä ihmisestä, että hän ei ymmärrä omia puheitaan.)

Ajatusleikit, hypoteesit sun muut ovat ihan kiinnostava osa keskustelusta mutta vain silloin kun ne erotetaan selvästi keskustelun niistä osista, joilla on jossain määrin tarkastettavissa ja/tai tosiasioihin nojaava pohja. Jos et kykene siihen, niin mene ja opettele.
Harhaanjohtamista? Ei nyt kannata pillastua. Tutkinnan hitaus voi toki johtua edellä mainituista asioista, mutta usein myös siitä että poliisi vähäisten tutkimusresurssiensa takia priorisoi asioita rankasti. Eli vähemmän vakavat asiat jäävät helposti vakavampien jalkoihin. Ja sitten tulee vielä syyttäjien ja oikeuksien jutturuuhkat. Esim Helsingin käräjäoikeudessa oikeuskäsittelyn odotusaika on kuuden kuukauden luokkaa. Ei pitäisi olla uusi asia sinullekaan.

Lisäksi on vaikea nähdä miksi Hirvosen juttu olisi erityisen vaikea tutkia. Henkilöstöasiakirjat on PV:ssä tarkasti arkistoitu, eli kirjallinen materiaali on helppo saada tutkittavaksi. Tapahtumiin osallistuneet henkilöt ovat kaikki valtiolal töissä ja tarkasti tiedossa, ja saatavissa kuulusteluun heti kun tarvetta. Mikä tässä sitä vaikeutta toisi? Eli poliisi ja syyttäjät ei vain pidä asiaa kovin merkittävänä ja kiireellisenä. Onhan nuo Lemmenjokitutkimuksetkin ja oikeusprosessi kestäneet kuukausia, vaikka kyseessä on loppujen lopuksi rikoksena varsin vähäpätöinen rikos, vaikka PV:n julkisuuskuvan kannalta vakava. PV ei vain valitettavasti pysty määräämään poliisille tutkintojen tärkeysjärjestystä tai oikeudelle juttujen käsittelyjärjestystä.

Ja kiitoksia tyhmäksi haukkumisesta. Erikoinen tapa pitää yllä keskustelua. Edelleen, luuletko että kotietsintälupa myönnetään ihan vain pelkän viranomaisen epäilyn johdosta? Pitää olla jokin selkeä näyttö varsin vakavasta rikkeestä jotta syytä epäillä kynnys ylittyy. Esim että johonkin tietoon ovat päässeet käsiksi vain muutamat henkilöt, salainen tieto on silti vuotanut ja vain tietyllä henkilöllä on motiivi vuotaa asia kolmannelle osapuolelle. Hyvin spesifiä faktaa, ei vain merivoimien komentajan lausuma että musta tuntuu että tuo tyyppi vuotaa.

Hesarin toimittajan kotietsintä HS:n tiedusteluvuotojutussa on hyvä esimerkki. Toimittaja yritti hävittää kovalevyä, sai aikaan tulipalon ja poliisin paikalle. Poliisi tunnisti toimittajan olevan epäiltynä vuotojutussa, jolloin soitettiin tutkinnanjohtajalle, joka sai käräjäoikeudelta luvan kotietsintään, koska oli syytä epäillä että toimittaja yritti tuhota todistusaineistoa. Tarvittiin savuava läppäri ja vasara kädessä oleva toimittaja. Jos tutkinnanjohtaja olisi todennut oikeudelle että musta tuntuu että toimittaja voi hävittää todistusaineistoa ilman mitään näyttöä, luuletko että lupa olisi irronnut?
 

inscout

Ylipäällikkö
Harhaanjohtamista? Ei nyt kannata pillastua. Tutkinnan hitaus voi toki johtua edellä mainituista asioista, mutta usein myös siitä että poliisi vähäisten tutkimusresurssiensa takia priorisoi asioita rankasti. Eli vähemmän vakavat asiat jäävät helposti vakavampien jalkoihin. Ja sitten tulee vielä syyttäjien ja oikeuksien jutturuuhkat. Esim Helsingin käräjäoikeudessa oikeuskäsittelyn odotusaika on kuuden kuukauden luokkaa. Ei pitäisi olla uusi asia sinullekaan.

Lisäksi on vaikea nähdä miksi Hirvosen juttu olisi erityisen vaikea tutkia. Henkilöstöasiakirjat on PV:ssä tarkasti arkistoitu, eli kirjallinen materiaali on helppo saada tutkittavaksi. Tapahtumiin osallistuneet henkilöt ovat kaikki valtiolal töissä ja tarkasti tiedossa, ja saatavissa kuulusteluun heti kun tarvetta. Mikä tässä sitä vaikeutta toisi? Eli poliisi ja syyttäjät ei vain pidä asiaa kovin merkittävänä ja kiireellisenä. Onhan nuo Lemmenjokitutkimuksetkin ja oikeusprosessi kestäneet kuukausia, vaikka kyseessä on loppujen lopuksi rikoksena varsin vähäpätöinen rikos, vaikka PV:n julkisuuskuvan kannalta vakava. PV ei vain valitettavasti pysty määräämään poliisille tutkintojen tärkeysjärjestystä tai oikeudelle juttujen käsittelyjärjestystä.

Ja kiitoksia tyhmäksi haukkumisesta. Erikoinen tapa pitää yllä keskustelua. Edelleen, luuletko että kotietsintälupa myönnetään ihan vain pelkän viranomaisen epäilyn johdosta? Pitää olla jokin selkeä näyttö varsin vakavasta rikkeestä jotta syytä epäillä kynnys ylittyy. Esim että johonkin tietoon ovat päässeet käsiksi vain muutamat henkilöt, salainen tieto on silti vuotanut ja vain tietyllä henkilöllä on motiivi vuotaa asia kolmannelle osapuolelle. Hyvin spesifiä faktaa, ei vain merivoimien komentajan lausuma että musta tuntuu että tuo tyyppi vuotaa.

Hesarin toimittajan kotietsintä HS:n tiedusteluvuotojutussa on hyvä esimerkki. Toimittaja yritti hävittää kovalevyä, sai aikaan tulipalon ja poliisin paikalle. Poliisi tunnisti toimittajan olevan epäiltynä vuotojutussa, jolloin soitettiin tutkinnanjohtajalle, joka sai käräjäoikeudelta luvan kotietsintään, koska oli syytä epäillä että toimittaja yritti tuhota todistusaineistoa. Tarvittiin savuava läppäri ja vasara kädessä oleva toimittaja. Jos tutkinnanjohtaja olisi todennut oikeudelle että musta tuntuu että toimittaja voi hävittää todistusaineistoa ilman mitään näyttöä, luuletko että lupa olisi irronnut?

Sinulla menee nyt sekaisin yleinen ja erityinen kotietsintä.

Yleinen kotietsintä suomessa ei edellytä tuomioistuimen lupaa. Tutkiva viranomainen itse päättää kotietsinnästä. Eli kyllä se myönnetään ihan vain pelkän viranomaisen epäilyn johdosta. Myöntäjä on siis se viranomainen itse.

Suomessa kotietsinnän raja on erittäin matala. 6kk vankeusrangaistuksen mahdollistava rikos riittää. Käytännössä kotietsintää ei voi tehdä lievissä tieliikennerikkomuksissa ja esimerkiksi näpistyksissä. Muissa tapauksissa voidaan.

Ja toimittajan tapauksessa ei myöskään haettu tuomioistuinen etukäteislupaa vaan toimittiin kiirepykälän perusteella eli edelleen tutkija antoi itse poliisille luvan etsintään. Ja erityinen kotietsintä edellyttää sitä, että metsittävässä kohteessa on todistamiekielloin alaista materiaalia.

Eli ei. Kotietsintä ei tarkoita yhtään mitään tutkittavan rikoksen vakavuuden suhteen. Kotiestintää on mm. käytetty rangaistusluonteisena toimena kun ei muuta ole voitu tehdä niin ainakin kiusattu. Tästä antoi oikeusasiamies sapiskaa muutama vuosi sitten.
 

J0h1F

Kenraali
Jos oikein alkaa epäileväksi niin voihan asia liittyä Katanpää-luokan tilaamiseen, isot rahat kyseessä ja tilaus Italiaan.
Lopputuote paljon myöhässä ja heikkolaatuinen... :unsure:
Tämä tilaus meni Italiaan, koska kotimaiset telakat eivät olleet kiinnostuneita siitä. Ilmeisesti alusluokan spesifikaatiot eivät herättäneet kotimaisissa telakoissa luottamusta siihen, että projekti menisi ongelmitta.
 
Sinulla menee nyt sekaisin yleinen ja erityinen kotietsintä.

Yleinen kotietsintä suomessa ei edellytä tuomioistuimen lupaa. Tutkiva viranomainen itse päättää kotietsinnästä. Eli kyllä se myönnetään ihan vain pelkän viranomaisen epäilyn johdosta. Myöntäjä on siis se viranomainen itse.

Suomessa kotietsinnän raja on erittäin matala. 6kk vankeusrangaistuksen mahdollistava rikos riittää. Käytännössä kotietsintää ei voi tehdä lievissä tieliikennerikkomuksissa ja esimerkiksi näpistyksissä. Muissa tapauksissa voidaan.

Ja toimittajan tapauksessa ei myöskään haettu tuomioistuinen etukäteislupaa vaan toimittiin kiirepykälän perusteella eli edelleen tutkija antoi itse poliisille luvan etsintään. Ja erityinen kotietsintä edellyttää sitä, että metsittävässä kohteessa on todistamiekielloin alaista materiaalia.

Eli ei. Kotietsintä ei tarkoita yhtään mitään tutkittavan rikoksen vakavuuden suhteen. Kotiestintää on mm. käytetty rangaistusluonteisena toimena kun ei muuta ole voitu tehdä niin ainakin kiusattu. Tästä antoi oikeusasiamies sapiskaa muutama vuosi sitten.
Muutama vuosi sitten kun kadonnutta rynnäkkökivääriä etsiskeltiin mm. Tosin siinä jos jossain tarkoitus oli hyvä ja ainakin jossain määrin pyhitti keinot. "Vastapuolikin" pääosin tunsi pelin säännöt ja homman nimen.
 

Umkhonto

Kenraali
Nepotismi jyllää puolustusvoimissa.:cautious:
Aiemmin ilmavoimien puolella jäätiin kiinni ja nyt merivoimissa...

Eikös tuo nyt ole jo aikaisemminkin täällä ruodittu juttu? Syytetty oli vahvasti ehdokkaana merivoimien komentajaksi kunnes sössi mahdollisuutensa tuollaisella jääviysjutulla. Ja uudeksi komentajaksi valittiin musta hevonen RT- taustalla.
 

inscout

Ylipäällikkö
Nepotismi jyllää puolustusvoimissa.:cautious:
Aiemmin ilmavoimien puolella jäätiin kiinni ja nyt merivoimissa...

Rehellisesti sanottuna ainoa asia joka näissä asioissa hämmästyttää, on se, miten niitä julkisuudessa hämmästellään kun ne harvoi esille tulevat.

Jotkut kuvittelevat sanan "virkamies" tarkoittavan jotain konetta, johon inhimilliset heikkoudet eivät vaikuta. Varsinkaan ammateissa, joissa monesti jälkikasvu seuraa isiensä jalanjäljissä. Aivan kuin yksityisellä puolella fiksut vanhemmat petaavat jälkikasvulleen ja kavereilleen hyvät pestit, näin käy 100% varmuudella myös virkakunnassa.

Jotta näin ei olisi, suomessa olisi pitänyt keksiä kokonaan uusi altruistinen ihmistyyppi. Koska näin tuskin on, ovat nepotismi, kaverien suosiminen ja muut vastaavat kuviot osa elämää. Ainoa asia, mikä virkakunnassa tätä voisi estää, on julkisuus.

Ja jos joku epäilee johtopäätelmääni. Katsokaapa huviksenne, kuinka moni nykypoliitikko tai korkea yritysjohtaja omaa korkeassa asemassa olevat vanhemmat. Joko kyseessä on rodunjalostus tai sitten nepotismi eri muodoissaan. Kukin päätelköön itse kummasta on kyse.
 
Top