Taistelu Helsingin varakentästä

jokuvaan

Ylipäällikkö
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/807ff643-658b-4239-9cc9-5d2349ff31aa

"Tiilikainen huomauttaa, että vaikka ministeriö ei perjantaisella päätöksellään ota kantaa Malmin kentän suojeluun, hän itse soisi lentotoiminnan jatkuvan tulevaisuudessa.
– Näen sen kasvavan arvon pienlentoliikenteen kannalta. Päästötön, sähköinen lentäminen kehittyy. Kaupungin keskustaa lähellä oleva pienlentokenttä on hyvin arvokas."
///
Eduskuntavaali-ehdokkaille suunnattu kysely:
 

Jarppi

Kersantti
Näitä kavereita ei tosiaan mikään pysäytä, heillä on valta ja rahat.
Näyttäytyy enemmänkin siltarumpupoliitikkojen rimpuilulta tämä. Malmin lentoasemalta on 50-60 kilometrin päässä Hyvinkään, Nummelan ja Mäntsälän kentät. Ja pidemmällä Suomessa muita.
 

hansai

Supreme Leader
Voiko Malmin lentokenttä sittenkin säilyä lentokäytössä? Uudenmaan ely-keskukseen laskeutui syvä hämmennys
Ympäristöministeriö vaatii ely-keskusta perustelemaan asunnot mahdollistavan päätöksensä myös rakennusperinnön kannalta. Ely-keskus kertoo tehneensä sen jo.

Kirjoittaja(t)Katja Kuokkanen / HS

Voivatko Helsingin suunnitelmat uuden asuinalueen rakentamisesta Malmin lentokentälle vielä kaatua?

Ympäristöministeriö tiedotti perjantaina palauttavansa laajasti vastustusta kirvoittaneen, lentoaseman rakennussuojelua koskevan päätöksen uudelleen valmisteluun.

Uudenmaan ely-keskus päätti viime kesänä, ettei lentoasemaa rakennuksineen ja kiitoratoineen tarvitse suojella. Ympäristöministeriön mukaan ely-keskus oli kuitenkin katsonut asiaa vain kaavoituksen näkökulmasta, kun sen olisi pitänyt tarkastella asiaa myös rakennusperintölain valossa.

Uudenmaan ely-keskuksen ylitarkastaja Henrik Wager on vielä maanantaiaamunakin ymmällään ympäristöministeriön tuoreesta päätöksestä.
Wager kertoo, ettei vielä tiedä, minkälaisen vastauksen ely-keskus aikoo muotoilla ympäristöministeriölle.

”En ymmärrä itsekään”
Erikoiseksi ympäristöministeriön pääperusteen tekee se, että ely-keskuksen alkuperäisessä päätöksessä perustellaan, miksi rakennusperintölaki ei ole oikea väline kentän kohtalon ratkaisuun.

Rakennusperintölakia ei siis Wagerin näkemyksen mukaan ole sivuutettu, toisin kuin ympäristöministeriö väittää.

Mitä ympäristöministeriö siis nyt edellyttää? ”Se tässä nyt on se kysymys. En ymmärrä itsekään, vaikka olen tehnyt vastaavia päätöksiä seitsemän kahdeksan vuotta”, Wager sanoo.

Palautuksen voi hänen mukaansa nähdä niin, että Malmin kentän valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriarvoja ei olisi huomioitu riittävästi.

”He [ministeriössä] viittasivat, ettei ole käsitelty valtakunnallista merkitystä ja otettu siihen kantaa. Mutta kun meidän oman käsityksemme mukaan olemme nimenomaan ottaneet kantaa siihen, että kenttä on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö.”

Malmin kenttää koskevat valtioneuvoston määrittelemät valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet. Ely-keskus taas on todennut, että kulttuuriarvot turvataan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan – käytännössä siis sitä mukaa kuin Helsinki saa tehtyä alueen tarkkaa rakentamista määrittelevät asemakaavat.

”Totesimme jo, ettei valtakunnallisesti merkittäviä arvoja saa vaarantaa. Ne turvataan kaavaprosessissa, eikä rakennusperintölakia siksi tarvita siihen”, Wager sanoo.

Helsingin kaavarunko ja asemakaavan muutos varmistavatkin, että kentän keskeisimmät rakennukset säästyvät. Lentoaseman aukio on osoitettu katuaukioksi. Rakennusten säilymiseksi on siis jo Wagerin mukaan tehty riittävät päätökset.

Vain vaatimukset alueen kokonaan avoimena säilyttämisestä ja lentokenttäkäytön mahdollistamisesta eivät sovi kaupungille. Silloin rakentaminen asunnoiksi olisi liian tehotonta.

”Edellytykset täyttyvät, ja siksi oikea väline on asemakaavassa toteutuva suojelu”, Wager sanoo.

”Lentotoimintaa ei voi suojella”
Entä kiitoradat? Voisiko palautus juontua tarpeesta säilyttää kiitotiet, rullaustiet ja asemataso? Niiden suojelua on korostanut esimerkiksi Museovirasto.

Käyttötarkoituksen suojelemista rakennusperintölaki ei ely-keskuksen mukaan mahdollista.

”Siitä ympäristöministeriö on nähdäkseni samaa mieltä. Lentotoimintaa ei voi suojella”, Wager sanoo.

Siihen, tulisiko kiitoradat säilyttää, ministeriöllä ei olisi toimivaltaa. Ministeriö valvoo ely-keskuksen päätösten lainmukaisuutta mutta ei voi määrätä päätösten sisällöistä. Ne ovat Wagerin mukaan ely-keskuksen päätösvallassa.

Kiitoratojen linjauksia on kaupungin kaavarungon mukaan määrä kunnioittaa katuina ja puistoalueina.

Valtio luopui kentästä vuoden 2016 lopussa
Asuinalueen rakentamisen tukena on tässä myös korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätös Helsingin yleiskaavasta joulukuulta 2018. Kiitorata-alueen täyden avoimuuden säilyttäminen ei KHO:n mukaan ole välttämätöntä alueen kulttuuriympäristöarvojen säilyttämiseksi.

KHO siis katsoi, ettei Malmin kentän muuttamiselle asuinalueeksi ole estettä. ”Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet on jo turvattu ylemmillä kaavatasoilla”, Wager sanoo.

Voisiko valtio vielä puuttua lentotoiminnan säilymiseen Malmilla? ”Ei”, Wager vastaa.

Valtio luopui Malmin kentästä vuoden 2016 lopussa. Alueen luovuttaminen Helsingin kaupungille perustuu siihen, että valtio haluaa Helsingin rakentavan riittävästi uusia asuntoja. Siksi kenttäalue on tärkeä kaupungin kasvamisen sekä valtion ja kaupungin neuvottelutuloksen kannalta.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että kenttä muutetaan asuinalueeksi. Päätös on Wagerin mukaan yksin kaupungin vallassa. ”Valtio tai ely-keskus ei voi puuttua valtuuston päätökseen.”

Voiko päätöksen Malmin muuttamisesta asuinalueeksi siis perustella vielä selvemmin?

”Jollain tapaa meidän pitää pystyä tämä perustelemaan uudestaan, koska ympäristöministeriö on sitä mieltä, että emme ole riittävästi perustelleet asiaa. Käymme tämän nyt uudestaan läpi”, Wager sanoo.

https://www.rakennuslehti.fi/2019/04/voiko-malmin-lentokentta-sittenkin-sailya-lentokaytossa-uudenmaan-ely-keskukseen-laskeutui-syva-hammennys/
 

PSB 5500

Kenraali
Voiko Malmin lentokenttä sittenkin säilyä lentokäytössä? Uudenmaan ely-keskukseen laskeutui syvä hämmennys
Ympäristöministeriö vaatii ely-keskusta perustelemaan asunnot mahdollistavan päätöksensä myös rakennusperinnön kannalta. Ely-keskus kertoo tehneensä sen jo.

Kirjoittaja(t)Katja Kuokkanen / HS

Voivatko Helsingin suunnitelmat uuden asuinalueen rakentamisesta Malmin lentokentälle vielä kaatua?

Ympäristöministeriö tiedotti perjantaina palauttavansa laajasti vastustusta kirvoittaneen, lentoaseman rakennussuojelua koskevan päätöksen uudelleen valmisteluun.

Uudenmaan ely-keskus päätti viime kesänä, ettei lentoasemaa rakennuksineen ja kiitoratoineen tarvitse suojella. Ympäristöministeriön mukaan ely-keskus oli kuitenkin katsonut asiaa vain kaavoituksen näkökulmasta, kun sen olisi pitänyt tarkastella asiaa myös rakennusperintölain valossa.

Uudenmaan ely-keskuksen ylitarkastaja Henrik Wager on vielä maanantaiaamunakin ymmällään ympäristöministeriön tuoreesta päätöksestä.
Wager kertoo, ettei vielä tiedä, minkälaisen vastauksen ely-keskus aikoo muotoilla ympäristöministeriölle.

”En ymmärrä itsekään”
Erikoiseksi ympäristöministeriön pääperusteen tekee se, että ely-keskuksen alkuperäisessä päätöksessä perustellaan, miksi rakennusperintölaki ei ole oikea väline kentän kohtalon ratkaisuun.

Rakennusperintölakia ei siis Wagerin näkemyksen mukaan ole sivuutettu, toisin kuin ympäristöministeriö väittää.

Mitä ympäristöministeriö siis nyt edellyttää? ”Se tässä nyt on se kysymys. En ymmärrä itsekään, vaikka olen tehnyt vastaavia päätöksiä seitsemän kahdeksan vuotta”, Wager sanoo.

Palautuksen voi hänen mukaansa nähdä niin, että Malmin kentän valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriarvoja ei olisi huomioitu riittävästi.

”He [ministeriössä] viittasivat, ettei ole käsitelty valtakunnallista merkitystä ja otettu siihen kantaa. Mutta kun meidän oman käsityksemme mukaan olemme nimenomaan ottaneet kantaa siihen, että kenttä on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö.”

Malmin kenttää koskevat valtioneuvoston määrittelemät valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet. Ely-keskus taas on todennut, että kulttuuriarvot turvataan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan – käytännössä siis sitä mukaa kuin Helsinki saa tehtyä alueen tarkkaa rakentamista määrittelevät asemakaavat.

”Totesimme jo, ettei valtakunnallisesti merkittäviä arvoja saa vaarantaa. Ne turvataan kaavaprosessissa, eikä rakennusperintölakia siksi tarvita siihen”, Wager sanoo.

Helsingin kaavarunko ja asemakaavan muutos varmistavatkin, että kentän keskeisimmät rakennukset säästyvät. Lentoaseman aukio on osoitettu katuaukioksi. Rakennusten säilymiseksi on siis jo Wagerin mukaan tehty riittävät päätökset.

Vain vaatimukset alueen kokonaan avoimena säilyttämisestä ja lentokenttäkäytön mahdollistamisesta eivät sovi kaupungille. Silloin rakentaminen asunnoiksi olisi liian tehotonta.

”Edellytykset täyttyvät, ja siksi oikea väline on asemakaavassa toteutuva suojelu”, Wager sanoo.

”Lentotoimintaa ei voi suojella”
Entä kiitoradat? Voisiko palautus juontua tarpeesta säilyttää kiitotiet, rullaustiet ja asemataso? Niiden suojelua on korostanut esimerkiksi Museovirasto.

Käyttötarkoituksen suojelemista rakennusperintölaki ei ely-keskuksen mukaan mahdollista.

”Siitä ympäristöministeriö on nähdäkseni samaa mieltä. Lentotoimintaa ei voi suojella”, Wager sanoo.

Siihen, tulisiko kiitoradat säilyttää, ministeriöllä ei olisi toimivaltaa. Ministeriö valvoo ely-keskuksen päätösten lainmukaisuutta mutta ei voi määrätä päätösten sisällöistä. Ne ovat Wagerin mukaan ely-keskuksen päätösvallassa.

Kiitoratojen linjauksia on kaupungin kaavarungon mukaan määrä kunnioittaa katuina ja puistoalueina.

Valtio luopui kentästä vuoden 2016 lopussa
Asuinalueen rakentamisen tukena on tässä myös korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätös Helsingin yleiskaavasta joulukuulta 2018. Kiitorata-alueen täyden avoimuuden säilyttäminen ei KHO:n mukaan ole välttämätöntä alueen kulttuuriympäristöarvojen säilyttämiseksi.

KHO siis katsoi, ettei Malmin kentän muuttamiselle asuinalueeksi ole estettä. ”Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet on jo turvattu ylemmillä kaavatasoilla”, Wager sanoo.

Voisiko valtio vielä puuttua lentotoiminnan säilymiseen Malmilla? ”Ei”, Wager vastaa.

Valtio luopui Malmin kentästä vuoden 2016 lopussa. Alueen luovuttaminen Helsingin kaupungille perustuu siihen, että valtio haluaa Helsingin rakentavan riittävästi uusia asuntoja. Siksi kenttäalue on tärkeä kaupungin kasvamisen sekä valtion ja kaupungin neuvottelutuloksen kannalta.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että kenttä muutetaan asuinalueeksi. Päätös on Wagerin mukaan yksin kaupungin vallassa. ”Valtio tai ely-keskus ei voi puuttua valtuuston päätökseen.”

Voiko päätöksen Malmin muuttamisesta asuinalueeksi siis perustella vielä selvemmin?

”Jollain tapaa meidän pitää pystyä tämä perustelemaan uudestaan, koska ympäristöministeriö on sitä mieltä, että emme ole riittävästi perustelleet asiaa. Käymme tämän nyt uudestaan läpi”, Wager sanoo.

https://www.rakennuslehti.fi/2019/04/voiko-malmin-lentokentta-sittenkin-sailya-lentokaytossa-uudenmaan-ely-keskukseen-laskeutui-syva-hammennys/
Tämähän on sekavaa kuin brexit-vatkaus..
 

proileri

Eversti
Ei se Malmin asuinrakentaminen mitenkään huono idea sinänsä ole, ehkä hieman työläs vain. Harmillista vain että Suomessa on arkkitehtuuri ja aluesuunnittelu niin paskaa, että todennäköisesti kentän arvorakennukset hautauvat jonnekin epämääräisten tiilimöykkyjen taakse. Muualla maailmassa (ehkä) osattaisiin jättää jotenkin kivasti kenttää ja kiitotietä esille.

Toisaalta mielenkiintoista että Helsingissä ei myöskään osata ottaa tehoja irti tämänhetkisestäkään uudisrakentamisesta. Esim. Kalasataman viereen on tulossa pari korkeampaa tornia, mutta loput sitten melko matalaa n. 7 kerroksista korttelia täynnänsä, myös suuri osa Kalasatamasta. Wtf? Luulin että Helsingissä tarvittiin niitä asuntoja ja nämä olisivat paraatipaikalla liikkumisen suhteen.

 

jokuvaan

Ylipäällikkö
http://www.malmiairport.fi/suomen-valtion-toiminta-malmin-lentoasema-asiassa-euroopan-ihmisoikeustuomioistuimeen/

"Valituksen ensimmäisenä perusteena on Euroopan ihmisoikeussopimuksen kuudes artikla, oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, Yhdistyksen Helsingin yleiskaavaa koskevasta valituksesta jätettiin hallinto-oikeudessa suuri osa käsittelemättä. Puutteellisesta käsittelystä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hyväksyi valituksen mutta jätti kuitenkin valituksen kokonaisuutena käsittelemättä "

"Lisäksi yhdistys on valittanut oikeuskäsittelynsä asiakirjajulkisuudesta. Yhdistys on pyytänyt asiaansa koskevia esittelymuistioita. Korkein hallinto-oikeus on evännyt pyynnön asianosaisaseman puutteeseen vedoten"

"Kolmanneksi yhdistys on valittanut kulttuuriarvojen käsittelyssä tehdystä yhdenvertaisuusperiaatteen rikkomisesta "
 

jokuvaan

Ylipäällikkö

Yli 10k allekirjoitusta kasassa
 

tulikomento

Greatest Leader
Helsingin kaupunki määräsi Malmin lentokonehangaarin tyhjennettäväksi tämän päivän kuluessa. Kaupungin mukaan hangaari on nyt vuokrattavissa vain tapahtumakäyttöä varten.

 

PM04

Luutnantti
Koneet pois ja kulttuuria tilalle. Naapurusto varmasti kiittää metelistä ja ruuhkista.
Voi An-ni minkä teit. Ai vittu, että tuo ämmä on typerä.


UutisetKotimaan uutiset
Luontoväki huolissaan: Ed Sheeran ja lentojen loppuminen vaarantavat erittäin uhanalaisen perhoslajin Malmilla

Tänään klo 12:50
Maailmantähti Ed Sheeran ja Helsingin kaupungin päättäjät uhkaavat erittäin uhanalaista viheryökkös-perhosta Malmin lentokentällä.

Malmin lentokenttä on yksi harvoista viheryökkösen elinalueista Suomessa.
Malmin lentokenttä on yksi harvoista viheryökkösen elinalueista Suomessa.

Malmin lentokenttä on yksi harvoista viheryökkösen elinalueista Suomessa. ILARI LEHTONEN
Malmin lentokentän alueella asuvan harvinaisen ja erittäin uhanalaisen perhoslajin viheryökkösen kanta on kovilla, kun runsaat 120000 ihmistä vyöryy sen asuinsijoille Ed Sheeranin jättikonserttiin heinäkuun lopulla.
Konserttia varten rakennetaan parhaillaan lisäkulkuväyliä. Jo pelkästään soraväylien levittämisen kentän niittyalueille pelätään pilaavan viheryökkösen ja toisen suojeltavan perhoslajin ojakärsämökenttäkääriäisen elinympäristöä.
Suuri huoli
Luontoaktiivit samoin kuin Malmin lentokenttää puolustava yhdistys ovat jo esittäneet huolensa uhkasta, joka kohdistuu muun muassa näihin kahteen harvinaiseen perhoslajiin.
Huolensa asiasta esitti hiljattain myös maailman suurimman avustuslentojärjestön MAF:n Suomen osasto, joka vaati Helsingin kaupunkia välittömästi lopettamaan murske- ja kivituhkapintaisten väylien rakentamisen uhanalaisten perhosten niityille.
MAF Suomi vaati kaupunkia myös rajaamaan kyseiset niityt kokonaan konserttialueen ulkopuolelle niin, ettei niille päästetä yleisöä eikä niitä muuteta pysäköintialueiksi.
Malmin kentän alueelta on tavattu yli 700 perhoslajia, mutta erityinen huolenaihe luontoväellä on juuri viheryökkösen kohtalosta. Lajia esiintyy koko maassa enää korkeintaan parillakymmenellä niittyalueella.
– Toiveena on, että suuri osa autoista ja ihmisistä pysyisi asfaltilla, sanoo perhostutkija Jaakko Kullberg.
Hänen mukaansa viheryökkönen ansaitsisi vähälukuisuutensa vuoksi erityisesti suojeltavan lajin statuksen.
Ed Sheeranin konsertti tuo Malmin kentälle 120000-päisen yleisön heinäkuussa.
Ed Sheeranin konsertti tuo Malmin kentälle 120000-päisen yleisön heinäkuussa.

Ed Sheeranin konsertti tuo Malmin kentälle 120000-päisen yleisön heinäkuussa. WENN.COM
”Harvinainen luonto”
Suomen luonnonsuojeluliiton ja sen Uudenmaan piirin erityisasiantuntija Tapani Veistola on perhostutkijan kanssa samaa mieltä konsertin riskeistä.
– Tuhoisinta on, jos päällystetään niittyjä esimerkiksi hiekkateillä. On epäselvää, aikooko kaupunki todella tehdä niin. Emme ole nähneet piirustuksia, Veistola toteaa.

Hän kuvailee Malmin kentän aluetta harvinaiseksi, ”mammuttiaron jälkeläiseksi”,
– Se on aromaista niittyä. Luontotyyppiä, jota Suomessa ei enää ole monta hehtaaria. Se pitäisi ilman muuta turvata, Veistola painottaa.
Helsingin kaupunki kuitenkin vakuuttaa tietävänsä perhosten elinalueet ja ottavansa ne huomioon konserttialuetta rakennettaessa.
Malmin kentän aluerakentamisprojektin johtaja Kimmo Kuisma sanoo, että väylät toteutetaan siten, ettei yleisö ohjaudu ”hallitsemattomasti” niittyalueelle.Pysäköinti puolestaan ohjataan asfaltoiduille kiitoteille.
Lentokoneet turvana
Enemmän kuin Ed Sheeranin konsertin aiheuttamasta uhasta erityisasiantuntija Tapani Veistola sanoo kuitenkin olevansa huolissaan alueelle kaavaillusta asuntorakentamisesta.
– Paradoksaalista on, että juuri lentotoiminta pitää yllä kentän harvinaisia hyönteislajeja. Aluetta joudutaan (lentoturvallisuuden vuoksi) niittämään, joten se ei pusikoidu.
Tämä vahvistui jo pari vuotta sitten Helsingin kaupungin teettämässä Malmin lentokentän alueen huomionarvoisten perhoslajien esiintymisselvityksestä:
”Niiton lopettamisesta seuraisi nopeasti lajin häviäminen.... Mikäli lentokenttäalue rakennetaan asuinalueeksi, sinne lienee käytännössä mahdotonta tehdä sellaista viheryökkösen elinpaikkarajausta, joka olisi sekä perhosen kannalta riittävä että maankäytön kannalta järkevä.”
Perhostutkija Jaakko Kullberg (vas.) ja erityisasiantuntija Tapani Veistola kävivät tutustumassa Malmin lentokentän alueeseen viime viikon torstaina.
Perhostutkija Jaakko Kullberg (vas.) ja erityisasiantuntija Tapani Veistola kävivät tutustumassa Malmin lentokentän alueeseen viime viikon torstaina.

Perhostutkija Jaakko Kullberg (vas.) ja erityisasiantuntija Tapani Veistola kävivät tutustumassa Malmin lentokentän alueeseen viime viikon torstaina. MAF SUOMI JANNE ROPPONEN
”Kaupungin turvattava”
Erityisasiantuntija Tapani Veistola kertoo, että ympäristöministeriössä on parhaillaan meneillään suojeltavien lajien päivittäminen. Työryhmällä on aikaa vuoden loppuun saakka. Sitä ennen viheryökkösellä ei ole suoraa lain suojaa turvanaan.
Veistola kuitenkin huomauttaa, että kaupungilla on jo nyt velvollisuus turvata kyseisen lajin suojelu.
– Nyt kun kaupunki tietää, että (Malmin kentällä) esiintyy erityisesti uhanalaista lajia, sen on ympäristöpolitiikkansa sekä maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimusten mukaan ryhdyttävä turvaaviin toimenpiteisiin odottamatta mitään luonnonsuojeluasetuksen muutosta, erityisasiantuntija Tapani Veistola korostaa.
 

apumekaanikko

Kersantti
Viheryökkönen ja ojakärsämökenttäkääriäinen. Dig it :p
 

jokuvaan

Ylipäällikkö
Helsinki pyytää ideoita:

Itse ehdotan...lentotoimintaa

 
Viimeksi muokattu:

PM04

Luutnantti
Suurmoskeija, monikulttuurisuuskeskus ja asuinalue basaareineen ja kamelitoreineen. Vihreiden ja muiden vassareiden toimistot. Kelan toimipiste ja muita hyvinvointipalveluita taikaseinineen. Lista olisi loputon...
 

Umkhonto

Kenraali
Äkkiä nyt jostain säkkikaupalla liito-oravan papanoita kentän laitamille.
 

YliKoo

Respected Leader
Lahjoittaja
Suurmoskeija, monikulttuurisuuskeskus ja asuinalue basaareineen ja kamelitoreineen. Vihreiden ja muiden vassareiden toimistot. Kelan toimipiste ja muita hyvinvointipalveluita taikaseinineen. Lista olisi loputon...
Ne pitää saada keskustaan... muutetaan Stockmann noiden tieltä Malmille
 
Top