Taloustieteellinen keskustelu

johan6

Kapteeni
Suomen vientiteollisuuden kannalta tärkeää on se millä tasolla kilpailukykymme on suhteessa muihin sisämarkkinoiden (EU) ja euroalueen jäsenmaihin. Viennistämme 70-80% kohdistuu juuri näille yhteismarkkinoille. Jos/kun olemme euroalueen sisällä lähellä kärkeä (kilpailukyvyssä) niin valuutan kelluessa (devalvoituessa muihin valuuttoihin nähden) Suomen suhteellinen asema paranee myös muille markkinoille tapahtuvan viennin osalta.
- tällä asialla on tärkeä merkitys myös julkishallinnon kestävyysvajeelle.
- menestyvä vientiteollisuus tarjoaa lisää työpaikkoja sekä sen myötä välillisesti (palkkaverot) ja suoraan(yritysverot) lisää verotuottoija.
- vientiteollisuuden menestyminen on omiaan vähentämään yhteiskunnan kustannuksia sekä lisää julkishallinnon tuloja = kaksisuuntainen vaikutus julkishallinnon talouteen.

Näin Suomen parantunut kilpailukyky parantaa taloudellista kestokykyä myös alenevien suhdanteiden aikana.
- ns. "kiky"- ja muut talouden kilpailukykyä lisäävät toimet hyödyttävät suomalaista yhteiskuntaa myös tulevaisuudessa ja sen myötä myös säästötoimien kohteeksi joutuneet tulevat loppuviimeksi hyötymään tilanteesta..
- luonnollisesti oppositio hakee uuden argumentin ja väittää että kapitalistit hyötyvät eniten Suomen teollisuuden kilpailukyvyn parantumisesta..

Yritykset ja sijoittajat keräävät voittoja... Totta on - niin ne keräävätkin.
- mutta ne haluavat kerätä voittoja myös tulevaisuudessa, siksi ne tietysti investoivat voitot yhä uudelleen.
- ja, taas uusien investointien myötä saavat uusia entistäkin suurempia voittoja. Näin piiri pieni pyörii ja kasvaa kasvamistaan.

Lehmät lypsää yhä enemmän, lisääntyvät ja tuottavat taas yhä enemmän..
- tuotannon ja tuottavuuden kasvusta hyötyy kapitalistin ohella myös työntekijät ja verottaja (suoraan sekä välillisesti).

Ikävää tällaisessa kehityksessä on ainoastaan vain se että tämä ohjaa/pakottaa kansalaisia työelämään sekä toisaalta yrittämään. Sosiaaliturvan varassa eläminen muuttuu hankalammaksi (ainakin työikäiseltä ja -kykyiseltä väestöltä).
 

johan6

Kapteeni
20%:n yhteisövero on liikaa? Yhdysvalloissa laskettiin yritysveroa 35%:sta 21%:iin.. Suomessa ollaan aika matalalla kannalla EU:n keskiarvoon nähden. Palkansaajien veroprosentti on kyllä vähän turhankin korkea... (hlö.kohtainen % on 38,5)..

Ettet vain sotkisi yrityksen työttömyys-/eläke-/sairausvakuutuksia verotukseen?
En sotke... Valtio ottaa yrityksiltä ja niiden omistajilta (=investoijilta, kapitalisteilta) yhteensä lähes 50%:ia..

- toki työnantaja toimii myös yhteiskunnan voutina ja kerää valtiolle työntekijöiden välittömät sekä välilliset verot ja maksut..
- erilaisten alkutuottajien osalta myös ALV jää ainakin osittain (ostojen alv:stä riippuen) rasittamaan yrittäjiä.
- lisäksi yrityksiä rasittaa tapauksesta riippuen myös erilaiset valmisteverot jne. (toki ne joudutaan perimään asiakkailta, mikä tarkoittaa usein kilpailykyvyn heikkenemistä, verrattuna maihin jossa näitä ei ole)

Suomen yleisen kilpailukyvyn kannalta valtion tulisi vähentää verottamista siinä tapauksessa että yrityksen ja sijoittajien voitto-osuudet jätetään nostamatta ja sijoitetaan takaisin tuotantoon/kasvuun.
- luonnollisesti tämä kasvattaa yritysten ja sijoittajien omaisuuden arvoa, mutta pienessä pääomaköyhässä maassa tulee antaa yrityksille mahdollisuus kasvuun..
- investoinnit lisäävät aina myös työllisyyttä mikä tuottaa yhteiskunnalle lisätuloja sekä vähentää työttömyyden sekä muun sosiaaliturvan valtiolle aiheuttamia kunstannuksia. (=kaksisuuntainen hyöty)
 

rööperi

Kapteeni
BAN
Suomen vientiteollisuuden kannalta tärkeää on se millä tasolla kilpailukykymme on suhteessa muihin sisämarkkinoiden (EU) ja euroalueen jäsenmaihin. Viennistämme 70-80% kohdistuu juuri näille yhteismarkkinoille. Jos/kun olemme euroalueen sisällä lähellä kärkeä (kilpailukyvyssä) niin valuutan kelluessa (devalvoituessa muihin valuuttoihin nähden) Suomen suhteellinen asema paranee myös muille markkinoille tapahtuvan viennin osalta.
- tällä asialla on tärkeä merkitys myös julkishallinnon kestävyysvajeelle.
- menestyvä vientiteollisuus tarjoaa lisää työpaikkoja sekä sen myötä välillisesti (palkkaverot) ja suoraan(yritysverot) lisää verotuottoija.
- vientiteollisuuden menestyminen on omiaan vähentämään yhteiskunnan kustannuksia sekä lisää julkishallinnon tuloja = kaksisuuntainen vaikutus julkishallinnon talouteen.

Näin Suomen parantunut kilpailukyky parantaa taloudellista kestokykyä myös alenevien suhdanteiden aikana.
- ns. "kiky"- ja muut talouden kilpailukykyä lisäävät toimet hyödyttävät suomalaista yhteiskuntaa myös tulevaisuudessa ja sen myötä myös säästötoimien kohteeksi joutuneet tulevat loppuviimeksi hyötymään tilanteesta..
- luonnollisesti oppositio hakee uuden argumentin ja väittää että kapitalistit hyötyvät eniten Suomen teollisuuden kilpailukyvyn parantumisesta..

Yritykset ja sijoittajat keräävät voittoja... Totta on - niin ne keräävätkin.
- mutta ne haluavat kerätä voittoja myös tulevaisuudessa, siksi ne tietysti investoivat voitot yhä uudelleen.
- ja, taas uusien investointien myötä saavat uusia entistäkin suurempia voittoja. Näin piiri pieni pyörii ja kasvaa kasvamistaan.

Lehmät lypsää yhä enemmän, lisääntyvät ja tuottavat taas yhä enemmän..
- tuotannon ja tuottavuuden kasvusta hyötyy kapitalistin ohella myös työntekijät ja verottaja (suoraan sekä välillisesti).

Ikävää tällaisessa kehityksessä on ainoastaan vain se että tämä ohjaa/pakottaa kansalaisia työelämään sekä toisaalta yrittämään. Sosiaaliturvan varassa eläminen muuttuu hankalammaksi (ainakin työikäiseltä ja -kykyiseltä väestöltä).
KiKy:n tarkoitus oli alentaa palkkoja, koska firmat eivät enää pärjää tuotteiden/palveluiden differoitumisella eli tuottamalla jotain mikä täyttää ihmisten tarpeet. Kun kapitalismia avulla toteutunutta varallisuuden keskittymistä on tapahtunut tarpeeksi kauan aikaa niin ihmisillä ei ole varaa ostaa laadukasta tavaraa ja, toisaalta, firmojen talousnikkarit ovat katsoneet, että on parempi tehdä kulutustavaraa, jotta maksimoidaan liikevaihto, niin koko homma kiteytyy mahdollisimman halvan skeidan tuottamiseen mitä ei tarvitse kustomoida eli samasta Kiinan tehtaan röörin tuotteet kelpaavat ihan mille tahansa maapallon tallaajalle. Tulevaisuudessa on ainoastaan kaksi kuluttujasegmenttiä: ihan vatun rikkaat ja ihan vatun köyhät. Jos pysytään tuossa jälkimmäisessä segmentissä niin ainoa kilpailukyky-segmentissä missä Suomi seikkailee on että mikä maa pystyy tuottamaan maailman halvinta skeidaa. Simppeliä aritmetiikkaa. Firmojen ainoa tehtävä on maksimoida osakkeenomistajien profitit joten kaikki käy: jos pystyy hieromaan hallituksia avaamaan uusia vapaakauppasoppareita, soon OK; jos täytyy voidella politiikkoja hoitamaan aiheutetut ympäristöongelmat veronmaksajien maksettavaksi pois omilta taseilta, soon OK; jne. Tämä kuulostaa ihan kilpailulta, jossa määritetään, että kuka on kommarilan tyhmin vesipää.
 

johan6

Kapteeni
KiKy:n tarkoitus oli alentaa palkkoja, koska firmat eivät enää pärjää tuotteiden/palveluiden differoitumisella eli tuottamalla jotain mikä täyttää ihmisten tarpeet. Kun kapitalismia avulla toteutunutta varallisuuden keskittymistä on tapahtunut tarpeeksi kauan aikaa niin ihmisillä ei ole varaa ostaa laadukasta tavaraa ja, toisaalta, firmojen talousnikkarit ovat katsoneet, että on parempi tehdä kulutustavaraa, jotta maksimoidaan liikevaihto, niin koko homma kiteytyy mahdollisimman halvan skeidan tuottamiseen mitä ei tarvitse kustomoida eli samasta Kiinan tehtaan röörin tuotteet kelpaavat ihan mille tahansa maapallon tallaajalle. Tulevaisuudessa on ainoastaan kaksi kuluttujasegmenttiä: ihan vatun rikkaat ja ihan vatun köyhät. Jos pysytään tuossa jälkimmäisessä segmentissä niin ainoa kilpailukyky-segmentissä missä Suomi seikkailee on että mikä maa pystyy tuottamaan maailman halvinta skeidaa. Simppeliä aritmetiikkaa. Firmojen ainoa tehtävä on maksimoida osakkeenomistajien profitit joten kaikki käy: jos pystyy hieromaan hallituksia avaamaan uusia vapaakauppasoppareita, soon OK; jos täytyy voidella politiikkoja hoitamaan aiheutetut ympäristöongelmat veronmaksajien maksettavaksi pois omilta taseilta, soon OK; jne. Tämä kuulostaa ihan kilpailulta, jossa määritetään, että kuka on kommarilan tyhmin vesipää.
Tästä voisin sanoa että olen - sanaton.
 

Lunni

Eversti
- erilaisten alkutuottajien osalta myös ALV jää ainakin osittain (ostojen alv:stä riippuen) rasittamaan yrittäjiä.
Yrityksellehän ALV on tasan 0, no ok, ei kaikille suoraan, mutta kuitenkin. Muuten se on lähinnä läpimenoerä, joka kyllä rasittaa yritystä tuotteen hinnan muodossa karkottaen potentiaalisia asiakkaita.

Minusta arvonlisävelvoitteisten yrityksien alarajaa pitäisi nostaa suoraan jonnekin 50-60k€ tasolle. Taidettiin sitä nyt vähän nostaa siitä 8.5k€:sta mutta...

Muuten kannatan, Karthagon tuhoamisen lisäksi, yhteisöveron poistoa ja yritystukien poistoa myös. Menisi aikalailla tasan. Sitten kun vaan keksittäisiin mitä tehdään paperi- ja metalliteollisuudelle energian hinnan kanssa...
 

baikal

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Uhkia ja ongelmia yrittäjille tuottaa Suomen maailman korkeita tasoa oleva kokonaisveroasta = verososialismi (valtio ei omista yrityksiä eikä tuotantolaitoksia mutta verottaa yritystä ja liiketoimintaa monella tavoin)
Toki verotus on osittain ymmärrettävä asia.
Ja juuri yritysverotus on kirjaimellisesti ammuttu niin täyteen reikiä, ettei savikiekkopaukulla saa pahviin kahdestakympistä sellaista reikämäärää. Lähteestä riippuen erilaisia helpotuksia ja poikkeuksia löytyy jo 160-180 kappaletta. Kun viimeksi vvm perkasi asiaa, se antoi arvion, jonka virhemarginaaliksi se ilmoitti plus miinus 20 prosenttia....siis kokonaisluvusta.

Kokonaisveroaste on plääh. Mutta juuri niillä veronahkoilla se -ympäristö- missä toimia on mahdollinen. Ota huomioon vielä se, että melkoinen osa yritystoimintaa ELÄÄ satasella saamalla yhteiskunnalta suorituksia. Luettelointi lienee turhaa.

Täydellisessä yrittäjäympäristössä yhteiskunta ei ota kantaa bisnekseen. Se ei kouluta ketään valmiiksi, ei rakenna tietä, ei takaa sähköä, ei perusturvallisuutta. Malli löytyneekin Haitilta, noin esimerkiksi.

Yrittäjänaukuminen on samaa sukua kuin palkansaajanauku. Jokainen tuntuu kuolevan nälkään ansioillaan ja elämä on yhtä helvettiä.
 

Lunni

Eversti
Mä olen muutamalta yrittäjältä kysynyt, että paljonko maksoit lastesi koulutuksesta ja vaimosi neuvolakäynneistä... vastaus on aina ollut että "vittu, veroista".. niinpä...siitähän ne...
 

Mili

Kapteeni
En sotke... Valtio ottaa yrityksiltä ja niiden omistajilta (=investoijilta, kapitalisteilta) yhteensä lähes 50%:ia..
Eli jos ymmärsin oikein, niin joudun maksamaan vaatimattomista osingoistani aikamoisen veron?
100e*0,79*0,745=58,9e

Odotellut hallituspuolueiden ennen vaaleja lupailemia verottomia piensijoittajan osinkoja. Niitä on eri puolueet muistaakseni luvannut 1000-5000e per vuosi.
 

Umkhonto

Kenraali
Eli jos ymmärsin oikein, niin joudun maksamaan vaatimattomista osingoistani aikamoisen veron?
100e*0,79*0,745=58,9e

Odotellut hallituspuolueiden ennen vaaleja lupailemia verottomia piensijoittajan osinkoja. Niitä on eri puolueet muistaakseni luvannut 1000-5000e per vuosi.
Minulla kyllä näkyy olevan viime ja tällä viikolla maksetuissa osingoissa ennakonpidätyksen määrä 25,5%
 

Talvela

Ylipäällikkö
Dansken arvion mukaan kilpailukykyä kiritty ja menty Saksan ja Ruotsin ohi:
View attachment 28896
Siitä huolimatta investoinnit ovat olleet laskusuunnassa:
View attachment 28897
Työttömyys hyvällä tasolla:
View attachment 28898
Elvytysvarasta puhuttaessa tulee huomioida että tasapaino on saavutettu vain suhdannehuipulla:
View attachment 28899
Sillä aikaa maailmantalous osoittaa hiljenemisen (supistumisen) merkkejä, jopa Kiina alle 50:
View attachment 28900

Vaalipuheissa alimman tilannekuvan huomiointi ei nouse kovin selvästi esille.

Kun Italia kierähtää ympäri niin siihen kaatuu Euro ja koko EU, toivottavasti mahdollisimman rauhanomaisesti.
 

Mili

Kapteeni
Minulla kyllä näkyy olevan viime ja tällä viikolla maksetuissa osingoissa ennakonpidätyksen määrä 25,5%
Juu, mutta ensin minun omistama osa firmaa maksaa yhteisöveron ja sitten kun raha siirtyy omistamastani yritysosasta minun taskuun maksetaan taas veroa. Vastaavaan palkkaveroprosenttiin pitäisi olla aikamoiset tulot.
 

johan6

Kapteeni
Juu, mutta ensin minun omistama osa firmaa maksaa yhteisöveron ja sitten kun raha siirtyy omistamastani yritysosasta minun taskuun maksetaan taas veroa. Vastaavaan palkkaveroprosenttiin pitäisi olla aikamoiset tulot.
Juuri näin se menee, valtion vouti käy jokaisella taskulla.

Sitten kun iloinen osingonsaaja lähtee ostoksille valtio ottaa käteenä jääneestä potista uudet 24 %:ia arvonlisäveroa...joka hankinnassa.
- tai jos käyt marketin viereisessä viinakaupassa ostamassa saunapullon kosua niin maksamasti summasta menee 88%:ia valtiolle.
- kun vielä tankkaat autosi niin bensan ostoon käytetystä rahasta on veroja n. 80%:ia (kyllä bensiinissä kotimaisuusaste on melko korkea)
- ja paljon muuta...

Näistä se Suomen kokonaisveroaste koostuu... Ei tarvitse olla mikään taloustieteen nobelista ymmärtääkseen ettei verotusta ole juurikaan mahdollista kiristää, ilman etteikö kansalaiset joudu säästämään hankintojaan toisessa päässä. Eli mitäs siitä "hullujen peiton pidennyksestä kerrotaankaan".
 

johan6

Kapteeni
Kun Italia kierähtää ympäri niin siihen kaatuu Euro ja koko EU, toivottavasti mahdollisimman rauhanomaisesti.
Euro on pelkästään vaihdantaväline.. Se on ollut erittäin vakaa ja ennustettava. Erinomainen juuri pienelle valtiolle ja kansalle jonka oma valuutta ei missään olosuhteissa kykenisi säilyttämään vakauttaan. Loppukoon jos loppuu..joku toinen vaihdantaväline tulee sen tilalle. Suomen osalta varmasti päädyttäisiin osaksi uutta laajemman/suuremman talousyhteisön/kumppanuuden valuuttaa.

Vaikka EU purkaantuisi joudutaan joka tapauksessa sopimaan kaikkien kauppakumppaneidemme kanssa sopimukset kaupan ja tuotannon ehdoista/säännöistä.. Jokaisen kanssa erikseen kahdenkeskisesti tai sitten perustetaan jonkinlainen yhteinen liittoutuma.. Kuten on ollut aina ennenkin jo tuhansia vuosia (esim. jo 1300-1500 luvuilla Hansat ja Kalmarin unionit jne.)

Pienen valtion painoarvo kaikissa tällaisissa neuvotteluissa ja yhteisöissä ei suinkaan ole mitenkään keskeinen tai määräävä. Mutta siinäpä mennään muiden armoilla.

Minun kannaltani on loppuviimeksi aivan samantekevää mitä tapahtuu. Kaikissa tapauksissa tullaan tekemään yhteistyötä naapurimaiden ja muiden kauppakumppaneiden kanssa. Todennäköisesti liukuisimme pienenä yksinäisenä valtiona yhä suurempaan riippuvuuteen Venäjästä.. Pietarin alue on monilta ulottuvuuksiltaan jo yksistään suurempi kuin koko Suomi joten se tulisi sanelemaan paljon mihin suuntaan kehitys meillä kulkisi..Jos suomalaiset sitä haluaa niin mikäpä siinä. Olemme olleet jo aiemminkin osana Venäjää, miksei näin voisi käydä myös tulevaisuudessa. Edellyttäen että siihen päädyttäisiin ilman sotimista. Henkilökohtaisesti näkisin että Suomen kannattaa kaikin mahdollisin keinoin pysyä erossa Venäjästä, mutta täälläkin näkee kirjoittajilla toisenlaisia tavoitteita.

Hyvähän se on että maailmalla asiat muuttuu ja kehittyy. Eikä silläkään ole juuri merkitystä mihin suuntaan. Muutos tarjoaa aina uusia mahdollisuuksia yrittäjähenkisille ja kielitaitoisille ihmisille. Ilmeisesti joidenkin mielestä muutos on tarpeellinen erityisesti siksi että meillä Suomessa asiat ovat menneet niin surkeaan malliin ettei näin ole mahdollista enää jatkaa..

Täytyy kuitenkin todeta että arvioini Suomen tilanteesta perustuu tänne kirjoittelevien mielipiteistä.. Oikeastaan missään muussa yhteydessä en ole huomannut minkäänlaista yhteiskunnallista surkeutta, tai ainakaan se ei ole koskettanut minua juuri millään tavalla (ehkä verotusta lukuunottamatta). Siis henkilökohtaisesti ei ole mitään valittamista, asiat ovat erinomaisen hyvässä mallissa. Usko että aika monella suomalaisella ovat asiat samalla tavalla.. Jos olot yhteiskunnassa muuttuu huonommiksi niin yksittäisen ihmisen on helppo hakeutua sellaiseen maahan missä asiat on hoidettu paremmin.

Parin kuukauden kuluessa taas näemme mihin suuntaan kansalaiset haluasivat kehittää Suomea tulevina vuosina.. Vaalit on hyvä tapa päättää asiasta ja sen jälkeen pulinat pois muutamaksi vuodeksi.. Se riittää minulle erittäin hyvin..
 

Ingsoc

Ylipäällikkö
Euro on pelkästään vaihdantaväline.. Se on ollut erittäin vakaa ja ennustettava. Erinomainen juuri pienelle valtiolle ja kansalle jonka oma valuutta ei missään olosuhteissa kykenisi säilyttämään vakauttaan. Loppukoon jos loppuu..joku toinen vaihdantaväline tulee sen tilalle. Suomen osalta varmasti päädyttäisiin osaksi uutta laajemman/suuremman talousyhteisön/kumppanuuden valuuttaa.

Vaikka EU purkaantuisi joudutaan joka tapauksessa sopimaan kaikkien kauppakumppaneidemme kanssa sopimukset kaupan ja tuotannon ehdoista/säännöistä.. Jokaisen kanssa erikseen kahdenkeskisesti tai sitten perustetaan jonkinlainen yhteinen liittoutuma.. Kuten on ollut aina ennenkin jo tuhansia vuosia (esim. jo 1300-1500 luvuilla Hansat ja Kalmarin unionit jne.)

Pienen valtion painoarvo kaikissa tällaisissa neuvotteluissa ja yhteisöissä ei suinkaan ole mitenkään keskeinen tai määräävä. Mutta siinäpä mennään muiden armoilla.

Minun kannaltani on loppuviimeksi aivan samantekevää mitä tapahtuu. Kaikissa tapauksissa tullaan tekemään yhteistyötä naapurimaiden ja muiden kauppakumppaneiden kanssa. Todennäköisesti liukuisimme pienenä yksinäisenä valtiona yhä suurempaan riippuvuuteen Venäjästä.. Pietarin alue on monilta ulottuvuuksiltaan jo yksistään suurempi kuin koko Suomi joten se tulisi sanelemaan paljon mihin suuntaan kehitys meillä kulkisi..Jos suomalaiset sitä haluaa niin mikäpä siinä. Olemme olleet jo aiemminkin osana Venäjää, miksei näin voisi käydä myös tulevaisuudessa. Edellyttäen että siihen päädyttäisiin ilman sotimista. Henkilökohtaisesti näkisin että Suomen kannattaa kaikin mahdollisin keinoin pysyä erossa Venäjästä, mutta täälläkin näkee kirjoittajilla toisenlaisia tavoitteita.

Hyvähän se on että maailmalla asiat muuttuu ja kehittyy. Eikä silläkään ole juuri merkitystä mihin suuntaan. Muutos tarjoaa aina uusia mahdollisuuksia yrittäjähenkisille ja kielitaitoisille ihmisille. Ilmeisesti joidenkin mielestä muutos on tarpeellinen erityisesti siksi että meillä Suomessa asiat ovat menneet niin surkeaan malliin ettei näin ole mahdollista enää jatkaa..

Täytyy kuitenkin todeta että arvioini Suomen tilanteesta perustuu tänne kirjoittelevien mielipiteistä.. Oikeastaan missään muussa yhteydessä en ole huomannut minkäänlaista yhteiskunnallista surkeutta, tai ainakaan se ei ole koskettanut minua juuri millään tavalla (ehkä verotusta lukuunottamatta). Siis henkilökohtaisesti ei ole mitään valittamista, asiat ovat erinomaisen hyvässä mallissa. Usko että aika monella suomalaisella ovat asiat samalla tavalla.. Jos olot yhteiskunnassa muuttuu huonommiksi niin yksittäisen ihmisen on helppo hakeutua sellaiseen maahan missä asiat on hoidettu paremmin.

Parin kuukauden kuluessa taas näemme mihin suuntaan kansalaiset haluasivat kehittää Suomea tulevina vuosina.. Vaalit on hyvä tapa päättää asiasta ja sen jälkeen pulinat pois muutamaksi vuodeksi.. Se riittää minulle erittäin hyvin..
Yksi profeetta taisi saada tarpeekseen.:solthum:
 

Talvela

Ylipäällikkö
Euro on pelkästään vaihdantaväline.. Se on ollut erittäin vakaa ja ennustettava. Erinomainen juuri pienelle valtiolle ja kansalle jonka oma valuutta ei missään olosuhteissa kykenisi säilyttämään vakauttaan. Loppukoon jos loppuu..joku toinen vaihdantaväline tulee sen tilalle. Suomen osalta varmasti päädyttäisiin osaksi uutta laajemman/suuremman talousyhteisön/kumppanuuden valuuttaa.

Vaikka EU purkaantuisi joudutaan joka tapauksessa sopimaan kaikkien kauppakumppaneidemme kanssa sopimukset kaupan ja tuotannon ehdoista/säännöistä.. Jokaisen kanssa erikseen kahdenkeskisesti tai sitten perustetaan jonkinlainen yhteinen liittoutuma.. Kuten on ollut aina ennenkin jo tuhansia vuosia (esim. jo 1300-1500 luvuilla Hansat ja Kalmarin unionit jne.)

Pienen valtion painoarvo kaikissa tällaisissa neuvotteluissa ja yhteisöissä ei suinkaan ole mitenkään keskeinen tai määräävä. Mutta siinäpä mennään muiden armoilla.

Minun kannaltani on loppuviimeksi aivan samantekevää mitä tapahtuu. Kaikissa tapauksissa tullaan tekemään yhteistyötä naapurimaiden ja muiden kauppakumppaneiden kanssa. Todennäköisesti liukuisimme pienenä yksinäisenä valtiona yhä suurempaan riippuvuuteen Venäjästä.. Pietarin alue on monilta ulottuvuuksiltaan jo yksistään suurempi kuin koko Suomi joten se tulisi sanelemaan paljon mihin suuntaan kehitys meillä kulkisi..Jos suomalaiset sitä haluaa niin mikäpä siinä. Olemme olleet jo aiemminkin osana Venäjää, miksei näin voisi käydä myös tulevaisuudessa. Edellyttäen että siihen päädyttäisiin ilman sotimista. Henkilökohtaisesti näkisin että Suomen kannattaa kaikin mahdollisin keinoin pysyä erossa Venäjästä, mutta täälläkin näkee kirjoittajilla toisenlaisia tavoitteita.

Hyvähän se on että maailmalla asiat muuttuu ja kehittyy. Eikä silläkään ole juuri merkitystä mihin suuntaan. Muutos tarjoaa aina uusia mahdollisuuksia yrittäjähenkisille ja kielitaitoisille ihmisille. Ilmeisesti joidenkin mielestä muutos on tarpeellinen erityisesti siksi että meillä Suomessa asiat ovat menneet niin surkeaan malliin ettei näin ole mahdollista enää jatkaa..

Täytyy kuitenkin todeta että arvioini Suomen tilanteesta perustuu tänne kirjoittelevien mielipiteistä.. Oikeastaan missään muussa yhteydessä en ole huomannut minkäänlaista yhteiskunnallista surkeutta, tai ainakaan se ei ole koskettanut minua juuri millään tavalla (ehkä verotusta lukuunottamatta). Siis henkilökohtaisesti ei ole mitään valittamista, asiat ovat erinomaisen hyvässä mallissa. Usko että aika monella suomalaisella ovat asiat samalla tavalla.. Jos olot yhteiskunnassa muuttuu huonommiksi niin yksittäisen ihmisen on helppo hakeutua sellaiseen maahan missä asiat on hoidettu paremmin.

Parin kuukauden kuluessa taas näemme mihin suuntaan kansalaiset haluasivat kehittää Suomea tulevina vuosina.. Vaalit on hyvä tapa päättää asiasta ja sen jälkeen pulinat pois muutamaksi vuodeksi.. Se riittää minulle erittäin hyvin..

Käsityksesi Suomen tilanteesta ja mahdollisuuksista edustaa erittäin rajoittunutta ajattelua ja arvomaailmaa.
 

johan6

Kapteeni
Käsityksesi Suomen tilanteesta ja mahdollisuuksista edustaa erittäin rajoittunutta ajattelua ja arvomaailmaa.
Kysymys lienee vain siitä miltä suunnalta asoita katsoo ja näkee.

Minulle yhteiskunnan asiat ovat kansalaisten murheina ja niistä päätetään vaaleissa. Yksittäisen ihmisen äänellä on rajallinen merkitys tässä kokonaisuudessa. Toisaalta voi sanoa samalla tavalla ettei yhteiskunnan päätöksillä ole juurikaan sen suurempaa vaikutusta yksittäisen ihmisen elämään.
- esim. valuuttaa on ollut aina tilillä ja taskussa, eikä sen nimellä ole erityisempää merkitystä.
- silläkään ei ole ollut väliä onko Suomi ollut EFTA:n, EEC:n tai EU:n jäsenmaana. Jossain kokonaisuudessa Suomi on aina joutunut olemaan ja aivan varmaan näin tulee olemaan tulevaisuudessakin.
 

rööperi

Kapteeni
BAN
Jonttu6 kuulostaa ihan Erkki Liikasen kauan kadonneelta veljeltä. Kun talous heittää häränpyllyä, ihmiset mittailevat sopivaa hirttosilmukkaa ja kellottavat itsensä leipäjonon jatkeeksi, niin Erkki2 tokaisee että vattuuks tälle mitään voi ja käy ostamassa uuden eläintaulun kun nyt lähtee halavalla.

 

johan6

Kapteeni
Sosialismin voittokulku jatkuu!

Kela: Perustulo lisäsi hyvinvointia, saajat luottavat enemmän poliisiin ja poliitikkoihin

Tämä perustulon järjettömyys on yksinomaan Suomen omien vihersosialistien hanketta...
Meillä tarvitaan lisää työtätekeviä, työllisyys prosentti tulee saada reilusti yli 75%:in...
Yhteiskunnalla ei ole varaa mihinkään vastikkeettomiin tulonsiirtoihin..
Eikä missään tapaksessa perustulon kaltaisiin pysyviin kulurakenteisiin..
Liki 30 vuotta maassa olleet somalit ja Irakilaiset jne. elävät jo osin toisessa sukupolvessa sosiaaliturvan kustannuksella (em. kansalaisista on tilastojen mukaan edelleenkin 70-80%:n työttöminä).
 

Heikki

Kapteeni
Meillä tarvitaan lisää työtätekeviä, työllisyys prosentti tulee saada reilusti yli 75%:in...
Tuntuu kovin epäloogiselta, mutta tutkimusten mukaan perustulo nimenomaan auttaisi tuohon. Suurin osa ihmisistä oikeasti haluaa jotakin mielekästä tekemistä päiväänsä (tutkittu juttu, harvoja poikkeuksia toki löytyy), ja jos pikkutienestejä voisi tehdä ilman että elämiseen tarvittavien rahojen saanti saattaa katketa yhtäkkiä useammaksi kuukaudeksi, niin sitten niitä myös tehtäisiin huomattavasti enemmän. Puhumattakaan siitä, että pienyrittäjällä olisi edes jonkinlainen turvaverkko.

Mielestäni fiksusti tätä selitetään blogissa https://www.jaanawessman.fi/blog/köyhyys-ei-vähene-kyttäämällä (Vasemmiston ehdokas, älkää klikatko jos saatte siitä näppyjä).

Ja tuo 75% ei kovin paljoa lohduta, jos (niin kuin nyt) lisäys tulee sellaisista, jotka ovat viikossa tunnin leikin-laulan työkkäriaktivoinnissa tai palkattomassa työssä. :/
 
Top