Hybridivaikuttamisen narratiivinen rakenne ja dynamiikka

inscout

Ylipäällikkö
Toisaalta Luke on tarjonnut tässä hyvän esimerkin siitä miten narratiivin dominointi mediassa voi vaikuttaa tehokkaalta vaikka onkin tehotonta.
Jos toimintaa on havaittu minkä jälkeen tätä selitetään tavalla joka menee mediassa läpi mutta ei vastaa aluevalvonnan ja henkilötiedustelun havaintoja niin selitys ei mene läpi siellä missä sillä on merkitystä.

On totta, että mikään viestintä ei tehoa loputtomiin jos todellisuus on selkeästi sen sanoman vastainen.

LuKe nyt oli vain esimerkki josta puhuttiin petokeskustelussa. Mutta jos asiaa miettii tuolta kannalta voi pohtia kuka on oikeasti LuKen kohderyhmää ja mikä heidän todellisuutensa on. Jos kohderyhmänä ovat metsästäjät ja susialueiden paikalliset asukkaat, olet varmasti oikeassa.

Mutta jos kohderyhmänä onkin kaupunkien vihreät ja susialueiden ulkopuolinen väestön enemmistö tai EU:n viranomaiset niin asia ei ole yhtä selvä.
 

Benelli

Respected Leader
On totta, että mikään viestintä ei tehoa loputtomiin jos todellisuus on selkeästi sen sanoman vastainen.

LuKe nyt oli vain esimerkki josta puhuttiin petokeskustelussa. Mutta jos asiaa miettii tuolta kannalta voi pohtia kuka on oikeasti LuKen kohderyhmää ja mikä heidän todellisuutensa on. Jos kohderyhmänä ovat metsästäjät ja susialueiden paikalliset asukkaat, olet varmasti oikeassa.

Mutta jos kohderyhmänä onkin kaupunkien vihreät ja susialueiden ulkopuolinen väestön enemmistö tai EU:n viranomaiset niin asia ei ole yhtä selvä.
Mutta varsin hyvä esimerkki ottaen huomioon että aluevalvontaa ja henkilötiedustelua on koeponnistettu.
Kaupunkien vihreät ja EU:n viranomaiset eivät juuri vaikuta susipopulaatioon joten se olisi edelleen tehotonta hybridiä.
 

inscout

Ylipäällikkö
Mutta varsin hyvä esimerkki ottaen huomioon että aluevalvontaa ja henkilötiedustelua on koeponnistettu.
Kaupunkien vihreät ja EU:n viranomaiset eivät juuri vaikuta susipopulaatioon joten se olisi edelleen tehotonta hybridiä.

Kyllä nuo mainitsemani ryhmät vaikuttavat susipopulaatioon mitä suurimmassa määrin. Eivät toki suoranaisesti (ellei vapaakasvatettuja susilapsia lasketa:)). Heidän oletetuilla toiveilla on kuitenkin suuri merkitys siihen, mitä pidetään "sopivana" kantana. Ja sitä kautta määritellään kaatolupia jne. Tai näin ainakin olen ymmärtänyt.

Näin tällä hybridillä voi olla suurikin vaikutus olettaen, että tavoitteena on susikannan kasvattaminen.
 

Benelli

Respected Leader
Kyllä nuo mainitsemani ryhmät vaikuttavat susipopulaatioon mitä suurimmassa määrin. Eivät toki suoranaisesti (ellei vapaakasvatettuja susilapsia lasketa:)). Heidän oletetuilla toiveilla on kuitenkin suuri merkitys siihen, mitä pidetään "sopivana" kantana. Ja sitä kautta määritellään kaatolupia jne. Tai näin ainakin olen ymmärtänyt.

Näin tällä hybridillä voi olla suurikin vaikutus olettaen, että tavoitteena on susikannan kasvattaminen.
Kaatoluvat ja tosiasiallisesti kaadetut sudet eivät ole enää sama asia.
Viranomaisten menettäessä auktoriteetinsä ja korpilain astuessa voimaan ei enää ole kaatorajoituksia.

Samaa voi tapahtua myös muissa yhteyksissä kuten hybridi mediassa ei estä erikousjoukkoja kuljettavien diplomaattiajoneuvojen joutumista laittomaan väijytykseen.
 

inscout

Ylipäällikkö
Kaatoluvat ja tosiasiallisesti kaadetut sudet eivät ole enää sama asia.
Viranomaisten menettäessä auktoriteetinsä ja korpilain astuessa voimaan ei enää ole kaatorajoituksia.

Samaa voi tapahtua myös muissa yhteyksissä kuten hybridi mediassa ei estä erikousjoukkoja kuljettavien diplomaattiajoneuvojen joutumista laittomaan väijytykseen.

Totta. Siksipä hybridin ja kaiken viestinnän merkitys on rajallinen.

Mutta hybridillä/viestinnällä voidaan pitkittää tilannetta pitämällä ne sidosryhmät tietämättöminä joilla ei ole omaa kokemusta asiasta. Siksi sillä on kyllä vaikutusta tuossa mielessä.

Eli tuossa diplomaattiajoneuvotapauksessa itse iskua ei toki voida estää, mutta voidaan yrittää muuttaa sitä, miten 99% ihmisistä sen iskun kokee. Esim. samasta aiheesta "oikeutettu toimi sortohallintoa vastaan" tai "raukkamainen isku ystävällismielisen maan virkamiestä vastaan". Noilla sanoilla voi olla laajemmassa mielessä monta kertaa suurempi vaikutus tapahtumiin kuin iskulla itsellään. Tämähän on terrorin perusperiaatteita.
 

Benelli

Respected Leader
Totta. Siksipä hybridin ja kaiken viestinnän merkitys on rajallinen.

Mutta hybridillä/viestinnällä voidaan pitkittää tilannetta pitämällä ne sidosryhmät tietämättöminä joilla ei ole omaa kokemusta asiasta. Siksi sillä on kyllä vaikutusta tuossa mielessä.

Eli tuossa diplomaattiajoneuvotapauksessa itse iskua ei toki voida estää, mutta voidaan yrittää muuttaa sitä, miten 99% ihmisistä sen iskun kokee. Esim. samasta aiheesta "oikeutettu toimi sortohallintoa vastaan" tai "raukkamainen isku ystävällismielisen maan virkamiestä vastaan". Noilla sanoilla voi olla laajemmassa mielessä monta kertaa suurempi vaikutus tapahtumiin kuin iskulla itsellään. Tämähän on terrorin perusperiaatteita.
Ei.
Joko strateginen isku peruttaisiin yllätysedun mentyä tai se jatkuisi aikataulun mukaisesti.
Toisessa tapauksessa paheksunta ja diplomaattiset seuraukset ovat merkityksettömiä vaihtoehtoon nähden ja toisessa suurempi yleisö tuskin muistaa koko asiaa viikon päästä.
 

miikkaj

Kenraali
BAN
McCarthyismi nostaa päätään.

 

Pihatonttu

Respected Leader
Tärkeää käsitettävää hybridivaikuttamisesta

Olen moneen kertaa hokenut sitä, että dynamiikka on yksittäisiä sisältöjä keskeisempi. Selitän siitä jotain minkä käsittäminen tuntuu olevan monelle virkamiehellekin joko ylivoimaista tai liian vastenmielistä.

Eli kertauksen vuoksi:

Lähes kaikki erilaiset moraali- ja logiikkajärjestykset voi jakaa dikotomia-akselille sen mukaan, että kuinka hyödyllisiä ne ovat kriisissä tai vakaassa tilanteessa.

Kriisissä hyödylliset moraalijärjestykset ovat vakaassa tilanteessa käyttökelpoisia, mutta eivät yhden mittarin tuottavuutta optimoivia. Ne tuottavat laaja-alaisia hyötyjä.

Vakaassa tilanteessa yhdellä mittarilla - esim. taloudellinen tuottavuus - optimaaliset moraalijärjestykset ovat epävakaassa tilanteessa lähes käyttökelvottomia. Ne tuottavat jo vakaassakin tilanteessa jossain määrin epävakautta. Epävakaassa tilanteessa ne johtavat katastrofeihin.

Samoin on logiikkajärjestysten kanssa.

Epävakaissa tilanteissa laaja-alaisesti optimaaliset moraali- ja logiikkajärjestykset ovat sekä henkisen että toiminnallisen vahvuuden selkäranka. Ne ovat juuri sitä henkistä ja moraalista kanttia, jolla kansakunnat ja yksilöt ovat kautta aikain selvinneet kriiseistä. Nämä ovat luonteeltaan ylläpitäviä, säilyttäviä, vakautta ja pysyvyyttä korostavia - eli konservatiivisia.

Vakaissa tilanteissa yhdellä mittarilla tapahtuvan optimoinnin kannalta parhaat, mutta epävakautta niin vakaina aikoina kuin kriiseissä tuottavat moraali- ja logiikkajärjestykset toimivat parhaiten silloin kun tavoitteena on nopea ohjaamaton orgaaninen muutos - esim. piilaaksoutuminen tms. Nämä toimivat kuitenkin hyvin vain tietyissä olosuhteissa.

Mitä Venäjä tekee Venäjällä?

Se lisää ja vakiinnuttaa systemaattisesti epävakaita kriisiaikoja ajatellen tehokkaimpia moraali- ja logiikkajärjestyksiä taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen kustannuksella. (Kiinassa on muuten sama trendi.)

Itse näen tämän tärkeänä vihjeenä Venäjän johdon aikomuksista.

Mitä Venäjä tekee kilpailijoikseen tai vastustajikseen kokemissaan maissa?

Se pyrkii lisäämään kriiseissä sortuvien moraali- ja logiikkajärjestysten roolia yhteiskunnan henkisen, normatiivisen ja kulttuurillisen pääoman ja toiminnallisuuden ytiminä.

Tämä lisäyspyrkimys on vanha tuttu. Toisinaan siitä puhutaan subversiona eli henkisenä mädättämisenä. Toisinaan viitataan sen metodologiaan joka nousee kulttruurimarxilaisesta yhteiskuntataiteellisesta perinnöstä.

Kuinka Venäjä tekee sen, mitä se tekee?

Kussakin maassa sen maan omien toimijoiden kautta. Pientä ja keskeisintä osaa näistä toimijoista ohjataan suoraan Venäjältä. Nämä ovat verkostoituneet ja manipuloivat ja motivoivat verkostojaan. Verkostoissa olevat ovat verkostoituneet ja...

Käytännössä Venäjän ohjauksessa olevat sen maan toimijat voisi jakaa muutamaan portaaseen:
1. Aktiiviset suorassa ohjauksessa olevat toimijat. Nukkemestarit.
2. Aktiiviset epäsuorassa ohjauksessa olevat toimijat. Nämä ovat myös nukkemestareita.
3. Aktiiviset marionetit ja hyväuskoiset hölmöt.
4. Muut aktivistit, perässähiihtäjät ja hölmöt.

Ykkös- ja kakkosryhmäläiset sijoittuvat usein jollain tavoin oman alansa avainpaikoille. Lähes kaikki näistä aloista ovat yhteiskunnan moraalisen ohjauksen avainaloja. Oikeuspolitiikka, journalismi, uskonto, poliittinen viihde sekä yhteiskuntatieteet kannattaa mainita näistä aloista erikseen.

Venäjä siis tekee sen mitä tekee niin että kohdemaa ja sen kansalaiset tekevät itse suurimman työn.

Jos katsoo poliittista poliisia, hybridi- ja turpokenttää jne. niin ei voi olla kiinnittämättä huomiota siihen, että niissä on toimijoita, joiden agenda on aivan 100% täydellisesti sama kuin Venäjän hybridivaikuttamisen agenda. Tämä siis silloin kun asiaa tarkastellaan moraali- ja logiikkajärjestysten tuottamisen näkökulmasta.

Kuinka Venäjä peittää näkyvistä sen, mitä tekee?

Projektiot, trollaaminen, agendan vaihtaminen, välillä ei peitä ollenkaan, useimmiten huomio siirretään dynamiikasta substanssin alueelle ja siellä analyyttisesti edeten yhä näpertelevämpään ja näpertelevämpään suuntaan...

Yksi vakiokikka on se, että leimataan kriiseissä hyödyllisimpien moraali- ja logiikkajärjestysten tukeminen, arvostaminen, ylläpitäminen, suojaaminen ja perusteleminen moskovamielisyydeksi. Tämä on character assasination -tekniikka kollektiiviselle tasolle skaalattuna. (Kaksi nimeltä mainitsematonta polisia kunnostautuu tässä - toinen toisinaan, toinen jatkuvasti. Myös Räsäsen Päivin saama syyte on dynamiikaltaan aivan täydellisesti tähän kaavaan sopiva.)

Toinen on se, että leimataan asioiden dynamiikan tarkastelu eri tavoin. Vainoharhaisuutta, salaliittoteoretisointia, lukenut liikaa dekkareita... Tämä on character assasination -tekniikka yksilötasolle sovellettuna.

Kolmas vakiojuttu on se, että asia vedetään klowneriaksi. Silloin sitä ei oteta todesta vaikka se tiedettäisiin ja tajuttaisiin.

Neljäs usein toistuva kuvio on se, että vedetään julkiselle agendalle jotain mikä ohjaa julkisen keskustelun ja huomion suuntaa. Usein nämä ovat kaksiteräisiä. Samaan aikaan tuotetaan epävakauttavia moraali- ja logiikkajärjestyksiä ja naamioidaan niiden tuottaminen.

Muitakin on - kasoittain. Tässä kuitenkin yleisimmät.

Minkä tajuaminen olisi viimeistään nyt välttämätöntä - ehkä jopa myöhäistä?

1. Bezmenovin kuvaama kaava on yhä voimassa, mutta pitää tajuta laajemmin. Käsiteavaruus, moraalinen avaruus, logiikka-avaruus jne. pitää nähdä omana toimintakenttänään. Niiden piiriin kuuluvia operaatiotyyppejä pitää tarkastella erikseen eikä substanssikeskeisyyden kautta.

2. Ne älykkäät tahot, jotka tuottavat systemaattisesti jotain tietävät mitä tuottavat ja tuottavat juuri sitä mitä pyrkivät tuottamaan. Asioita, verkostoja ja henkilöitä pitää arvioida toiminnan ja sen seurausten eikä käytöksen ja toiminnan perustelujen kautta.

3. Jos Venäjä tuottaa jotain, mitä me valmistamme, niin se on kokonaisuudessaan Venäjän tuottamaa. Samalla se on lähes kokonaan suomalaisten valmistamaa. (Hyvä vertauskuva tästä voisi olla Terijoen hallitus tai taistolaisuus ja sen seuraukset - tai vaikka Reporadio.)

4. Substanssivaikuttamista kannattaa tarkastella aina ensin moraali- ja logiikkajärjesteysten näkökulmasta ja vasta sitten substanssinäkökulmasta. Moraali- ja logiikkajärjestyksiä kannattaa tarkastella ensin dynamiikan eikä sisällön näkökulmasta.

P.S.

Jos tämän kirjoituksen tai muiden tässä ketjussa olevien kirjoituksien kohdalla tapahtuisi ketjussa ja tässä tekstissä esille tuotuja tekniikoita, niin hyviin pian saattaisi ilmaantua joku poimimaan tekstistä tai sen kärjistämisestä esiin nousevan kiistanalaisen kohdan johon ketjun huomio sen jälkeen siirrettäisiin. Kannattaa katsoa tapahtuuko tämän kirjoituksen suhteen tai onko tapahtunut ketjussa. Tosin voi sellainen johtua ihan älyllisistä heikkouksistakin. Jos ei tajua mitään, niin tarttuu sihen mitä luulee tajuavansa edes osittain.
 
Viimeksi muokattu:

miikkaj

Kenraali
BAN
Jos tämän kirjoituksen tai muiden tässä ketjussa olevien kirjoituksien kohdalla tapahtuisi ketjussa ja tässä tekstissä esille tuotuja tekniikoita, niin hyviin pian saattaisi ilmaantua joku poimimaan tekstistä tai sen kärjistämisestä esiin nousevan kiistanalaisen kohdan johon ketjun huomio sen jälkeen siirrettäisiin. Kannattaa katsoa tapahtuuko tämän kirjoituksen suhteen tai onko tapahtunut ketjussa. Tosin voi sellainen johtua ihan älyllisistä heikkouksistakin. Jos ei tajua mitään, niin tarttuu sihen mitä luulee tajuavansa edes osittain.

Jeps. Huomiota yritetään narrata toisaalle kunnon putlerin röllin tavoin esim. vaatimalla todisteita tämän himmelin käytäntöönpanosta. Vieläkin kaiffarin perussynti eli tilastotieteilijöiden numero uuno kompastuskivi, korrelaation esittäminen kausaliteettina on koko himmelin kulmakivi. Mutta onneksi todisteet ovat vain sivuseikka ja tyhmien idioottien päähänpistos, kun nokka tuhisee tälläisen shaissen tuottamisessa ja, mitä tärkeimpänä, tätä shaibaa on kertaamassa ja vielä kerran kertaamassa itsensä tituleeraama pohjolan älymystön terävin kärki.
 

Pihatonttu

Respected Leader
Sieltähän se tuli.

Trollaus + projektio + character assasination + agendan vaihto. Kaikki yhtenä sekavana mölinänä.

Jatkuvasti ketjussa toistunut kaava.

Mikähän miikkajiitä niin pahasti häiritsee siinä, että hybridivaikuttamisen dynamiikkaa avataan näkyviin?

Toivottavasti kukaan ketjun aiheesta kiinnostunut ei mene lankaan ja anna miikkajiin siirtää keskustelua pois ketjun aiheesta.
 
McCarthyismi nostaa päätään.


Taas kerran, meidän pitäisi katsoa omaa pesää ja miettiä omia tekojamme. Jos miettii suomettumisen ja Kremlin nuoleskelun aikaa niin ei täällä paljoa kirkasotsaisempia oltu. Kun McCarthy vainosi ja viranomainen tarkkaili vasemmistolaisia sekä sensuroi vasemmistolaista kirjallisuutta, meillä tehtiin samaa oikeistolaisten suhteen ja "neuvostovastaisten" voimien sekä julkaisujen. McCarthyismi saa kyllä aiheesta paheksuntaa osakseen, mutta jostain syystä tämä suomettuneisuuden ajan sensuuri "ei ole yhtään sama asia".

Ehkä aika ei ole vielä näiden asioiden tekojen rehelliseen ja avoimeen käsittelyyn. Sen ajan tahtoisin elää, kun 1940-80 -lukujen stasi- ja kgb-yhteistyö sekä eri yksilöiden toiminta sen aikaisessa yhteistyöjärjestelmässä revitään auki ja samalla suomettuneisuuden ajan yhteiskunnallinen ja poliittinen toiminta Kremlin asian ajajana tässä maassa. Veikkaan että asiaa varjellaan, koska yhteistyö ja toiminta Kremlin marionettina on ollut paljon syvempää, laajempaa ja läpileikkaavampaa suomalaisessa yhteiskunnassa kun mitä halutaan myöntää.
 
Viimeksi muokattu:

miikkaj

Kenraali
BAN
Sieltähän se tuli.

Trollaus + projektio + character assasination + agendan vaihto. Kaikki yhtenä sekavana mölinänä.

Jatkuvasti ketjussa toistunut kaava.

Mikähän miikkajiitä niin pahasti häiritsee siinä, että hybridivaikuttamisen dynamiikkaa avataan näkyviin?

Toivottavasti kukaan ketjun aiheesta kiinnostunut ei mene lankaan ja anna miikkajiin siirtää keskustelua pois ketjun aiheesta.

Jos totuus sattuu ja häiritsee niin siellähän oli se ignore-nappi keksitty erityisesti sinunlaisia tapauksia varten.
 
Kuinka Venäjä tekee sen, mitä se tekee?

Kussakin maassa sen maan omien toimijoiden kautta. Pientä ja keskeisintä osaa näistä toimijoista ohjataan suoraan Venäjältä. Nämä ovat verkostoituneet ja manipuloivat ja motivoivat verkostojaan. Verkostoissa olevat ovat verkostoituneet ja...

Käytännössä Venäjän ohjauksessa olevat sen maan toimijat voisi jakaa muutamaan portaaseen:
1. Aktiiviset suorassa ohjauksessa olevat toimijat. Nukkemestarit.
2. Aktiiviset epäsuorassa ohjauksessa olevat toimijat. Nämä ovat myös nukkemestareita.
3. Aktiiviset marionetit ja hyväuskoiset hölmöt.
4. Muut aktivistit, perässähiihtäjät ja hölmöt.

Ykkös- ja kakkosryhmäläiset sijoittuvat usein jollain tavoin oman alansa avainpaikoille. Lähes kaikki näistä aloista ovat yhteiskunnan moraalisen ohjauksen avainaloja. Oikeuspolitiikka, journalismi, uskonto, poliittinen viihde sekä yhteiskuntatieteet kannattaa mainita näistä aloista erikseen.

Venäjä siis tekee sen mitä tekee niin että kohdemaa ja sen kansalaiset tekevät itse suurimman työn.

Jos katsoo poliittista poliisia, hybridi- ja turpokenttää jne. niin ei voi olla kiinnittämättä huomiota siihen, että niissä on toimijoita, joiden agenda on aivan 100% täydellisesti sama kuin Venäjän hybridivaikuttamisen agenda. Tämä siis silloin kun asiaa tarkastellaan moraali- ja logiikkajärjestysten tuottamisen näkökulmasta.

Oleg Gordievski lisäisi tuohon sun listaan vielä ryhmän numero 5. eli "kehityskelpoiset yksilöt" jotka pyritään saamaan yhteistyön piiriin ja osaksi toimintaketjua. Eli käytännössä rekrytoimaan jäseniä tuohon ketjuun. Mieluiten mahdollisimman korkeasta ja vaikutusvaltaisesta yhteiskunnallisesta asemasta että voivat toimia luokassa 1-2. Tai yksilöitä jotka tulevat olemaan sellaisessa asemassa tulevaisuudessa. :)
 
Viimeksi muokattu:
Suomettuneisuuden ajan historiassa ja tekojen peittelyssä kyse on mielestäni suurelta osin sen seikan piilottamisesta, että suomalaisia ei juuri tarvinnut houkutella, kiristää tai maanitella Stasin ja KGB:n yhteistyöhön ja kollaboraattoriksi.

Suomalaiset poliitikot ja virkamiehet, nuoret ja vanhat, asemansa vakiinnuttaneet kun nousevat tähdet hakeutuivat silmät kiiluen ja vapaaehtoisesti yhteistyöhön. Osa ideologisista syistä, osa luuli veikkaavansa "voittajahevosta" ja osa teki Faustilaisen sopimuksia. Ja tämän yhteistyön alettua, se jatkui pitkään ja hartaana, tietoisena toimintana tulevaisuuteen. Ja tämän seurauksena, Neuvostoliiton valta läpileikkasi koko suomalaisen yhteiskunnan pitäen sitä vahvemmassa liekassa kun haluamme myöntää. Yhteistyö vakiinnutti asemansa jopa puolueissa ja osassa jatkuu varmaan edelleen, mitä nyt kaasuputkikonsultteja ja ystävyysseurojen puheenjohtajuuksia tässä nyt tuumailee... :unsure:

Nämä kaikki asiat kun revitään auki ja selvitetään julkisesti niin siinä on moni muu tässä maassa nähty skandaali ja skuuppi aivan lälläri- ja pipettikamaa. Ja tätä taustaa katsoen suomi on käsittämättömän pehmeä kansakunta ja henkisesti otollinen maaperä erilaiselle Venäläiselle hybridivaikuttamiselle vielä nykyäänkin.

Jos esimerkiksi vertaa entisiin itä-blokin maihin ja neuvostotasavaltoihin niin veikkaan että heihin sama vaikuttaminen ei uppoa kuten suomalaisiin, eikä kiristäminen tai painostaminen. Heillä kun on ihan omakohtaista kokemusta venäläisestä miehitysvallasta, sortopolitiikasta, manipuloinnista vallankäyttönä ja painostamisesta. Veikkaan että monessa entisessä NL:n sateliittimaassa ja neuvostotasavallassa resilienssi hybridivaikuttamiselle saattaa olla suurempi kun suomessa, omakohtaisesta kokemuksesta johtuen. Meinaan samaan aikaan kun ihmiset vaikka Viron sosialistisessa neuvostotasavallassa keksivät kitkeriä ja pilkkaavia vitsejä Neuvostojärjestelmän "ihanuudesta", samaan aikaan meillä pyöri radiossa "Näin naapurissa" tai "Naapurivartti" jossa ihannoivaan ja hyväksyvään sävyyn kerrottiin kuinka hyvin asiat suuressa neuvostojen maassa ihmisillä olivat...
 
Viimeksi muokattu:

miikkaj

Kenraali
BAN
Ja tätä taustaa katsoen suomi on käsittämättömän pehmeä kansakunta ja henkisesti otollinen maaperä erilaiselle hybridivaikuttamiselle vielä nykyäänkin.

Henkilötasolla tämä tarkoittaa solidaarisuuden ja yms. yhteistyöhengen hyväksikäyttöä omiin tarkoituksiin erityisesti kapitalismin alla, jossa ei etiikkaa kovin paljon harrasteta, vaikka sitä kauppakorkeassa opetetaan jossain määrin. Tällä hetkellä talouskasvun ihku ihanassa maailmassa kasvatamme selkärankaa ja paksumpaa nahkaa hyväksikäytön estämiseksi minkä piiriin voidaan laittaa kaikki aktiviteetit, jotka kattavat omaa lähipiiriä isomman lauman ihmisiä. Tässä suhteessa kaikenmaailman tonttuilijat ovat yhtä viekkaita vipeltäjiä kuin Puuttini, koska kukaan näistä ei ole ajamassa sinun etuja vaan kaikki on pelkkää oman edun ajamista mitä erilaisimmilla tavoilla. Kaikki luottamukseen perustuvat yhteistyömallit menevät uudelleen tarkastettavaksi, vaikka kuinka paljon hoilattaisi talkoohengen ja vedottaisi "työn tekeminen kannattaa aina"/"kyllähän tää pitää hoitaa"/yms kaskuihin ja sisuun. Tonttuilijalla on erityisesti tämä "minä olen fiksu, seuratkaa minun himmelin johdattamalla tiellä!"-kuvio päällä mikä ei eroa uskonpuhdistuksesta ja "the kings is dead! long live the king!"-mentaliteetista.
 
Henkilötasolla tämä tarkoittaa solidaarisuuden ja yms. yhteistyöhengen hyväksikäyttöä omiin tarkoituksiin erityisesti kapitalismin alla, jossa ei etiikkaa kovin paljon harrasteta, vaikka sitä kauppakorkeassa opetetaan jossain määrin. Tällä hetkellä talouskasvun ihku ihanassa maailmassa kasvatamme selkärankaa ja paksumpaa nahkaa hyväksikäytön estämiseksi minkä piiriin voidaan laittaa kaikki aktiviteetit, jotka kattavat omaa lähipiiriä isomman lauman ihmisiä. Tässä suhteessa kaikenmaailman tonttuilijat ovat yhtä viekkaita vipeltäjiä kuin Puuttini, koska kukaan näistä ei ole ajamassa sinun etuja vaan kaikki on pelkkää oman edun ajamista mitä erilaisimmilla tavoilla. Kaikki luottamukseen perustuvat yhteistyömallit menevät uudelleen tarkastettavaksi, vaikka kuinka paljon hoilattaisi talkoohengen ja vedottaisi "työn tekeminen kannattaa aina"/"kyllähän tää pitää hoitaa"/yms kaskuihin ja sisuun. Tonttuilijalla on erityisesti tämä "minä olen fiksu, seuratkaa minun himmelin johdattamalla tiellä!"-kuvio päällä mikä ei eroa uskonpuhdistuksesta ja "the kings is dead! long live the king!"-mentaliteetista.

Täytyy olla hivenen eri mieltä.

Ei tonttu mielestäni yritä olla fiksu ja saada laumaa seuraamaan. Hän on varmasti fiksu, mutta en näe tässä tarkoitusta saada opetuslapsiaan itselleen. Se ei yksinkertaisesti onnistu, koska monella meistä, itseni mukaanlukien ei ole kompetenssia eikä kapasiteettia hänen kirjoittamansa tekstin kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Tiettyihin osiin on, tietyt asiat ymmärrän, mutta en suuria kokonaisuuksia. Mies liikkuu ihan eri sfääreissä eikä mielestäni siksi saa mitään opetuslapsiaan seuraajakseen.

Demagogiseen kiihottamiseen ja kansanvillitsemiseen, etenkin jos halutaan esiintyä viisaana johtajana ja guruna oppilaidensa edessä, edellyttää yksinkertaista, iskevää ja popularisoitua sanomaa. Ei tiedemiesten jargonia tai munkkilatinaa, josta kukaan ei mitään ymmärrä. Se sopii siihen tarkoitukseen äärimmäisen huonosti.

Mitä kapitalismiin tulee, niin kaikista massiivisista virheistä huolimatta kapitalistiset ja markkinatalousyhteiskunnat ovat pystyneet takaamaan kansalaisilleen korkeimman elintason, parhaimman sosiaali- ja perusturvan, terveydehuollon, tieteen ja taiteen kehityksen sekä yksilövapaudet. Kaikista virheistään huolimatta lopputulos on ollut ehkä kuitenkin se paras. "Hedelmistään puu tunnetaan".
 

miikkaj

Kenraali
BAN
Täytyy olla hivenen eri mieltä.

Ei tonttu mielestäni yritä olla fiksu ja saada laumaa seuraamaan. Hän on varmasti fiksu, mutta en näe tässä tarkoitusta saada opetuslapsiaan itselleen. Se ei yksinkertaisesti onnistu, koska monella meistä, itseni mukaanlukien ei ole kompetenssia eikä kapasiteettia hänen kirjoittamansa tekstin kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Tiettyihin osiin on, tietyt asiat ymmärrän, mutta en suuria kokonaisuuksia. Mies liikkuu ihan eri sfääreissä eikä mielestäni siksi saa mitään opetuslapsiaan seuraajakseen.

Demagogiseen kiihottamiseen ja kansanvillitsemiseen, etenkin jos halutaan esiintyä viisaana johtajana ja guruna oppilaidensa edessä, edellyttää yksinkertaista, iskevää ja popularisoitua sanomaa. Ei tiedemiesten jargonia tai munkkilatinaa, josta kukaan ei mitään ymmärrä. Se sopii siihen tarkoitukseen äärimmäisen huonosti.

Mitä kapitalismiin tulee, niin kaikista massiivisista virheistä huolimatta kapitalistiset ja markkinatalousyhteiskunnat ovat pystyneet takaamaan kansalaisilleen korkeimman elintason, parhaimman sosiaali- ja perusturvan, terveydehuollon, tieteen ja taiteen kehityksen sekä yksilövapaudet. Kaikista virheistään huolimatta lopputulos on ollut ehkä kuitenkin se paras. "Hedelmistään puu tunnetaan".

Tuo hänen esittämänsä himmeli on perusteltu parin ilmentymän kautta mikä ei kestä yhtälön ekstrapolointia joten ainoa tapa perustella on esittää neukut jonain omnipotenttina poliittisena voimana. Täten Postin väen lakkoilukin voidaan esittää neukkujen onnistuneena vaikuttamisena ja paikallisväestön valtionvastaisena toimena Suomi Oy:tä kohtaan. On sitä aikaisemminkin tullu nähtyä kylähulluja joten ihan sapluunan mukaista käyttäytymistä.

Kannattaa noteerata, että viisauden sarvena operoiminen vaatii, että johtajan ja opetuslapsien välillä ylläpidetään joko todellista tai näennäistä tietämystä ja osaamista, jonka avulla voidaan johdattaa karjaa sokkona. Tuo jargonin levitys on juurikin eräs tunnusmerkki, että halutaan saada potentiaalisilta opetuslapsilta pää pyörälle jokin näennäisen suuren viisauden edessä. Pikemminkin kyse on nippelitiedon esittämisestä, koska viisaushan on erilaisten ilmentymien niputtamista yhteen ja päättelemällä jokin yhtälö mikä selittää nämä ilmentymät. Nyt tämä himmeli ei kestä ekstrapolointia eli osataan vain selittää pari 70-luvun tapausta ja sitten kaikki muu on Daavidin Oksa-uskonlahkon toimintaa, vaikka höysteenä olisi esim. viiden tunnin luentosarja hyödyllisten idioottien toiminnasta antropologian näkökulmasta ja hybridihiplauksen terminologiasta.
 

Pihatonttu

Respected Leader
Ei tonttu mielestäni yritä olla fiksu ja saada laumaa seuraamaan.. ...en näe tässä tarkoitusta saada opetuslapsiaan itselleen.

Jos lukee tätä ketjua, niin ei voi olla huomaamatta että mulla on lähes päinvastainen tarkoitus.

Jos joku on riittävän hullu/typerä/epärehellinen väittääkseen moista, niin mieleen tulee kolme vaiihtoehtoa:

1. Projektio.
2. Älykkyyden heikkoudesta johtuva virheellinen päättely.
3. Pohjaton epärehellisyys.

Suomeksi: Pahuus tai tyhmyys. Kummassakaan tapauksessa kyseinen taho ei ole sen arvoinen, että asiaan kannattaisi uhrata aikaa tai vaivaa.

Eivätkä nuo tietenkään poissulje toisiaan. Ehkä jopa toisinpäin. Tietyntyyppisillä ihmisillä on tapana nähdä oma typeryytensä muiden negatiivisina ominaisuuksina ja oma pahuutensa muiden tyhmyytenä.

...monella meistä, itseni mukaanlukien ei ole kompetenssia eikä kapasiteettia hänen kirjoittamansa tekstin kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Tiettyihin osiin on, tietyt asiat ymmärrän, mutta en suuria kokonaisuuksia.

Itse asiassa en puhu tästä aihepiiristä kuin osittain tälle palstalle.

Olen koittanut puhua sekä suullisesti että kirjallisesti joistain sinänsä aika yksinkertaista asioista useille aihepiirin kanssa työskentelevälle taholle. Seurauksena on ollut vaikenemista, tahalliselta vaikuttavaa väärinkäsittämistä, idioottina kohtelemista, käsittämättömän mittaluokan ylimielisyyttä, omahyväisyyttä, kerran jopa raivokohtaus.

(Terveisiä vaan sille Supon äijälle joka veti itkupotkuraivarin yksillä messuilla Pirkkahallissa vuosia sitten kun ei ymmärtänyt mitä eroa on analysoinnilla ja systematisoinnilla. Toivottavasti Supo on löytänyt kyseisen urpon tilalle jonkun ammattimaisen ja ammattitaitoisen henkilön. Taisi olla esimiesportaan hyypiö olemuksen krapulaisuuden ja poistumislupaa pyytäneiden työntekijöiden suhtautumisen perusteella.)

Kun aina törmää siihen, että asioista hahmotetaan osia tai palasia, niin silloin iskee huolestuneisuus. Ja jos on huolissaan maan turvallisuuteen liittyvästä asiasta, niin voi joko yrittää tehdä edes sitä vähän mihin pystyy tai nostaa kädet pystyyn. Mä oon noista kahdesta valinnut sen, että koitan tehdä edes jotain - eli kiinnittää edes joidenkin asiaa sivuavien ihmisten huomion sinne, missä kuvittelen näkeväni pahimmat puutteet.

Eli kirjoitan tätä siksi, että en keksi mitään muuta keinoa yrittää kiinnittää aihepiirin parissa työskentelevien ihmisten huomiota joihinkin asioihin. Samalla yritän kiinnittää heidän huomiotaan myös siihen, että jos eivät tajua aika yksinkertaisia asioita omin voimin, niin ehkä heidän pitäisi hankkia toisenlaisia ihmisiä hoitamaan sitä tajuamista. (Vrt. yksilötuotantoketju.)

Eli:

Yritän omalta osaltani olla avuksi siinä, että syntyisi laaja-alaisempaa kokonaisvaltaista kykyä ymmärtää monia sinänsä aika yksinkertaisia asioita. Olen kerännyt tähän ketjuun erilaisia käsitteellisen työskentelyn työkaluja ja näkökulmia, joista voi olla siinä apua. Olen tietenkin pitänyt turpani kiinni kaikkein tärkeimmistä asioista monesta moneen kertaan kertomastani syystä.


Lisätään tähän jälkikäteen vielä semmoinen asia, että en ole ketjun aihe. Sen sijaan miikkajiin trollaaminen menee kyllä aivan täydellisesti ketjun aihepiirin sisään. Eli jos haluatte käsitellä jotakuta, niin pohtikaa hänen motiiveitaan yrittää estää asiallista hybridivaikuttamista avaavaa keskustelua. Ei niissä motiiveissa ainakaan mitään tämän maan kannalta hyvää tai hyödyllistä ole. Naapurimaa ja sen lakeijat tekevät täsmälleen samaa kuin miikkajii tässä ketjussa.
 
Viimeksi muokattu:

mpafin

Alikersantti
Toivottavasti kukaan ketjun aiheesta kiinnostunut ei mene lankaan ja anna miikkajiin siirtää keskustelua pois ketjun aiheesta.
Päinvastoin. Mitä enemmän tuo yrittää hämmentää, sitä mielenkiintoisemmaksihan tämä menee. Tässä näyttää pätevän vanha totuus, että mitä lähempää sen kalikan pääset heittämään, sitä kovemmin rakki älähtää.

Minulle noilla guru-/uskonlahko-/ himmeli-/älykkyys-tyhmyys-/opetuslapsi- ja muilla provosoivilla horinoilla ei sinänsä ole mitään merkitystä. Kuten ei oikeastaan silläkään, onko se, mitä joku (Pihatonttu, miikkaj tai kuka hyvänsä) täällä kertoo tehneensä, nähneensä tai kokeneensa, välttämättä totta ja missä määrin. Niin kauan kuin huudellaan nimimerkkien takaa.

Mikrotasolla ilmiötä pohtien olen havainnut omassa yksityiselämässäni muun muassa seuraavaa: Ei se, mitä joku sanoo tai esittää, vaan se miten ja mihin joku reagoi ja missä tilanteessa. Onko se sitten dynamiikkaa, kertokaa viisaammat. Joku väittää pokkana jotain ja rakentaa tarinaa tietyllä tavalla, mutta kummasti vaan tulee hemmetinmoinen säpinä ja supina ja kuhina kuin muurahaispesässä, kun asioita kyseenalaistetaan tai edes vihjataan, että jotain voidaan paljastaa. Olen kuullut myös itseeni vedottavan/vaikutettavan mitä mielenkiintoisemmilla tavoilla yhden keskustelun aikana; on vedottu älykkyyteeni (ottamatta tässä kantaa onko sitä vai ei ja missä määrin), luonteenpiirteisiini (rauhallisuus), vedottu omaan asemaan/auktoriteettiin, niin kuin se antaisi jonkinlaisen ylimääräisen kompetenssin puhujalle, käännetty puheenaihe toiseen ja otettu samalla puheeksi jokin aivan toinen asia (jotta alkuperäinen hämärtyisi), vedottu yhteiseen historiaan (on tunnettu pitkään jne.), syytetty ja syyllistetty hienovaraisesti ja suoremmin, ja tämä kaikki hyvin päällekäyvästi ja nopeasti (ei anneta aikaa reagoida ja miettiä, varautua ym.). Summa summarum ja laajentaen, silloin kun omat todelliset intressit ovat vaarassa paljastua tai vesittyä, ottaa manipuloija/vaikuttaja käyttöön kaikki mahdolliset keinot, jotta savuverho ei repeilisi. Todella äärimmilleen vietynä keinot voivat varmaankin olla myös äärimmäisiä, voisin kuvitella.

Kyse on vaikuttamisesta (usein manipuloimisesta) ja/tai sen peittelystä, teki sitä pienessä mittakaavassa yksi henkilö omista motiiveistaan tai laajemmin kokonainen yhteisö tai organisaatio omistaan. Intressejä eri tahoilla voi olla (ja onkin) monenlaisia, risteäviä, päällekkäisiä, vastakkaisia, jne. joilla ei varmasti ole samaa tavoitetta aina vaikkapa Suomen mittakaavassa puhuttaessa, mutta jotka voivat kyllä sopivasti limittyen suuresti hyödyttää toinen toistaan. Mutta yleisenä huomiona omiinkin kokemuksiini peilaten: mitä nopeampi ja voimakkaampi kyseisen manipuloivan tahon vastareaktio on, sitä polttavammat ovat myös taustalla olevat motiivit ja tarve niiden peittelyyn.

Äkkinäisempi lukija voisi ajatella, että sinun postauksissasi häiritsee tietyllä abstraktiotasolla liikkuminen ja epämääräiset viittaukset asioihin, joista et voi puhua julkisesti. Ehkä aiheeseen (ja viesteihisi) on siksi hankala tarttua. Mutta minä olen tässä hiljattain alkanut kokea sen - abstraktiotason siis - lähes ainoaksi vaihtoehdoksi, koska muuten siinä taitaa käydä niin, että sotkeudutaan niihin varoittamiisi detaljeihin eikä päästä käsiksi laajempaan kuvioon ja liikkeeseen niiden taustalla (dynamiikka?).

Ei nähdä metsää puilta.
 

Pihatonttu

Respected Leader
1. …mitä lähempää sen kalikan pääset heittämään, sitä kovemmin rakki älähtää.

2. Mikrotasolla ilmiötä pohtien olen havainnut omassa yksityiselämässäni muun muassa seuraavaa: Ei se, mitä joku sanoo tai esittää, vaan se miten ja mihin joku reagoi ja missä tilanteessa. Onko se sitten dynamiikkaa, kertokaa viisaammat.

3. ...silloin kun omat todelliset intressit ovat vaarassa paljastua tai vesittyä, ottaa manipuloija/vaikuttaja käyttöön kaikki mahdolliset keinot, jotta savuverho ei repeilisi.

4. Todella äärimmilleen vietynä keinot voivat varmaankin olla myös äärimmäisiä, voisin kuvitella.

5. Äkkinäisempi lukija voisi ajatella, että sinun postauksissasi häiritsee tietyllä abstraktiotasolla liikkuminen ja..

6. ...epämääräiset viittaukset asioihin, joista et voi puhua julkisesti.

7. ...olen tässä hiljattain alkanut kokea sen - abstraktiotason siis - lähes ainoaksi vaihtoehdoksi, koska muuten siinä taitaa käydä niin, että sotkeudutaan niihin varoittamiisi detaljeihin eikä päästä käsiksi laajempaan kuvioon ja liikkeeseen niiden taustalla (dynamiikka?).

Hyvä teksti mpafinilta.

1. Välillä on tuntunut että rakki suurinpiirtein päivystää sitä että pääsee eksyttämään keskustelua väärään suuntaan.

Kyseisen tuntematonta sukupuolta edustavan neiti-ihmisen kohdalla on tekstien perusteella pakko ottaa huomioon sekin mahdollisuus että sehän saattaa ihan oikeasti uskoa juttuihinsa. Älykäs ihminen huomaa milloin ei tiedä tai ymmärrä jotain. Joku toisenlainen kuvittelee ymmärtävänsä kaiken vaikkei osaisi pyyhkiä takapuoltaan hukkaamatta peukaloaan tuntemattomaan paikkaan.

2. On.

3. Kyllä. Ja usein savuttaminen etenee eika vakiintuneiden perinteiden mukaan.

4. Onhan näitä ollut sariinisateenvarjoista maineenpilaamiseen ja poloniumista keksittyihin syytteisiin.

5. Kun pitää tämmöisissä aiheissa pölinän enimmäkseen konkretiasta sekä yhden että toisen abstraktiotason ylöspäin, niin pölinä pysyy kasassa. Tätä yhtä draamakuningatarta lukuunottamatta vain ne lukevat ja kommentoivat jotka jaksavat nähdä vaivaa asian ajattelemisen kanssa.

Pitämällä keskustelua sellaisena että se vaatii jotain, pidän keskustelua sillä alueella jolta olisi mahdollista siirtyä hyödyllisiä juttuja kohti.

Periaatteessa vähän sama juttu kuin jos kennelinpitäjä pitää huolen siitä että pennut menevät vain niihin koteihin joissa ollaan valmiita näkemään koiran eteen vaivaa.

6. Pakko korjata. En esitä epämääräisiä viittauksia etten muka voisi puhua enempää. Sanon toisinaan suoraan etten halua puhua jostain enempää ja olen kertonut useita kertoja avoimesti syitä.

Olen kouluttamaton maallikko. Minulla ei ole mitään vaitiolositoumuksia mihinkään suuntaan. En tiedä mitään salaista tai edes ei-julkista. Sellaisessa mielessä ei ole mitään estettä pälistä mistä vain mitä vain.

Sen sijaan on asioita joista en halua puhua juurikaan. Yksi suurimmista syistä on se, etten pidä yhtään siitä ajatuksesta että minä tekisin ilmaiseksi työtä ja joku joka ei itse kykene samaa poimii ja rahastaa sen. Tämän vuoksi miinoitan kaiken vähänkin vaativan sillä että jätän kertomatta sellaisia ratkaisevia asioita jotka hoksaa vain jos kykenee itse, ilman kenenkään muun apua hoksaamaan kaiken sen mistä puhun.

7. Kyllä.

Jos avaan konkretisoimalla tai esimerkillä asiaa, niin neljä asiaa sivuutetaan lähes varmasti: dynamiikka, käsiteavaruuden rakenne ja sen asettamat reunaehdot, dynamiikan muuttuminen skaalautumisen muutosten myötä ja systematisoiva ajatteleminen sanomani hahmottamisessa.

Kun puhun vähintään kahdella keskenään erilaisella abstraktiotasolla samaan aikaan ja niiden välillä saattaa olla näennnäispoissulkevuuksia huomaan heti jos joku ymmärtää mistä puhun ja tällainen taho puolestaan pystyy hetkessä huomaamaan että ymmärränkö minä mistä puhun vai en.

Lisäetuna on se, että tämä käsittelytapa helpottaa käsittämää pyrkivän osallistumista ja vaikeuttaa väärinkäsittämään pyrkivän osallistumista keskusteluun.

Esimerkki: Kun viittaan moraalijärjestysten rooliin, niin jotkut käsittävät heti mistä puhun - ja jätän puhumatta. Kun samassa yhteydessä viittaan myös logiikkajärjestysten rooliin, niin edellisen ymmärtäneistä osa huomaa etteivät voi olla aivan varmoja siitä että mitä tarkoitan ja eivät yhtään varmoja siitä mitä jätän sanomatta. Teksti, metateksti ja sen kaverina toinen "samaan sukuun" kuuluva metateksti. Vähän kuin kolme kerrosta. Vastaus yleensä vihjaa hyvin että montako kerrosta lukija näki - tai tän yhden palstastalkkerin kanssa: erottaako typeryydessään edes taloa ja suota toisistaan.
 
Top