Komissio kieltämässä itselataavat?

Kun katsoo kulttuurillista ja demografista kehitystä kautta maailman, mutta erityisesti Euroopassa voi jo ennustaa että edessä on vuosikymmenien ajan paheneva tilanne.
Tähän uskon vastauksen olevan koko maan kattavan puolustuksen ylläpidon, ratkaisu ei niinkään ole siinä onko yksittäisellä reserviläisellä puolari kotona vai ei. Ratkaisu on enemmänkin siinä, että kuinka nykyinen ja tuleva nuoriso ymmärtää maanpuolustuksen tärkeyden ja kannattaa (vaatii?) säännöllisen harjoituksen järjestämistä valtion taholta.
Vähän samaa kuin autoilun tulevaisuuskin: autoa ei tarvitse itse omistaa mutta silti sellaisen saa haltuunsa jotta pääsee liikkumaan. Sotilasaseiden kanssa sama malli saattaa olla tyydyttävä tuleville reserviläisille. Erikseen tästä ovat tietenkin ne "valmius-reserviläiset" joilla sitten on poikkeuksellisesti puolari jatkuvasti käytössä. Sen soisin jopa olevan valtion antama, ni ei tartte itse ostaa.

itänaapuri. Sen kanssa ei siitä reserviläiskivääristä välttämättä isoa apua ole, mutta on sekin tyhjää kättä parempi.
Myös oleellinen huomio +
Jälleen pitäisi kuulla nykynuorison mielipidettä miten haluavat Puolustusvoimien menestystä tukea poliittisilla päätöksilla.

.
 
Mua ei ainakaan kiinnosta maanpuolustus hevon vittua sen jälkeen kun kiväärit on kerätty pois. Ymmärtäisin mikäli noissa olis joku ongelma, vaan kun ei ole. Yritetään korjata jotakin mikä ei ole edes rikki. Mikäli valtiolta ei löydy luottamusta tähän suuntaan, niin ei sitä luottamusta löydä täältä valtionkaan suuntaan.
 
Mielestäni tässä keskustelussa on aikas paljon kyse rynnäkkökivääreistä. Jo ensimmäisessä kirjoituksessa ne mainitaan syynä aselain uudistukselle.

.
 

Gyllis1

Ylipäällikkö
@Rauhantekijä Nyt ei ole kyse reserviläisaseista (se on vain pieni osanen ) vaan suuremmassa mittakaavassa tässä on meneillään koko kansan aseistariisuminen, samoin kuin Briteissä on jo tehty.
Kyllä aseen saa tulevaisuudessakin jos sen tarpeen pystyy perustelemaan.

Ihan hyvä että "itsebuollustus" ja "matuinvaasioon varautuminen" eivät ole hyväksyttyjä syitä.

Edit. Lisätään vielä sen verran, että itse olen enemmän huolissani harrastuspaikkojen häviämisestä kuin lupaehtojen tiukentumisesta.
 
Viimeksi muokattu:
Mielestäni tässä keskustelussa on aikas paljon kyse rynnäkkökivääreistä. Jo ensimmäisessä kirjoituksessa ne mainitaan syynä aselain uudistukselle.

.
Mistä ihmeen rynnäkkökivääreistä? Jos tarkoitat Ranskan terroristien käyttämiä pimeitä rynnäkkökivääreitä, niin mitä niillä on tekemistä Suomalaisen, laillisesti hankitun reserviläiskiväärin kanssa?
 
Mistä ihmeen rynnäkkökivääreistä?
Kommentoin sitä kun Herman30 sanoi että ei ole kyse reserviläisaseistä vaan että kohta kaikki aseet pois. Painotus jälkimmäisellä.
Vaikka terojen rynkyillä ei pitäisikään olla mitään tekemistä Suomen laillisten kanssa, niin sillai vaan saavat virkamiehemme taidokkaasti asiat samaan nippuun.

Niin tai näin, tämä keskustelu on otsikoitu itselataaville/puoliautomaateille ensimmäisestä postauksesta lähtien.
.
 

Erik

Alikersantti
Mistä ihmeen rynnäkkökivääreistä? Jos tarkoitat Ranskan terroristien käyttämiä pimeitä rynnäkkökivääreitä, niin mitä niillä on tekemistä Suomalaisen, laillisesti hankitun reserviläiskiväärin kanssa?
Yksi käytetyistä aseista taisi olla kahdesta slovakki-dekosta koottu toimiva. Mutta tuo dekoporsaanreikä on nyt tukittu toisella direktiivillä sekä paikallisella lainsäädännöllä, eikä aseen tausta ollut tiedossa Komission esitellessä melkein vuoden päivät hyllyllä olleen asedirektiiviluonnoksensa Bataclan-iskujen jälkeisenä tiistaina, saatesanoinaan selitystä viimeaikaisista tapahtumista ja terrorismista, jota urheiluampujat tukevat.
 

miheikki

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
https://www.facebook.com/suomensotilas/?ref=nf&hc_ref=ARQhPychpYRhCmkmanIbxWZQnYPSAcO7zlTWcizng6Kcf6jTaru3v57FCrcaY5moSoc
Suomen Sotilas
1 hr ·
Reserviläisjärjestöjen sekä ammunanharrastajien mitta alkaa olla täysi EU:n asedirektiivin kansallisesta täytäntöönpanosta annetun luokattoman huonon lakiehdotuksen suhteen.
Maanpuolustuskiltojen liitto ry. on antanut poikkeuksellisen jyrkkäsanaisen lausunnon sisäministeriölle esillä olleesta luonnoksesta.
"EU:n ampuma-asedirektiivi ei ole sääntelyn vaikuttavuuteen perustuvaa rationaalista lainsäädäntöä, vaan ideologialtaan ampumaharrastusvastaisten henkilöiden uskomusperusteisesti valmistelema. Sitä ryhdyttiin edistämään Pariisin valitettavia tapahtumia hyväksikäyttäen. Valmistelun aikana direktiiviä saatiin järkevöitettyä niin, että ampuma-asehallinnoltaan parhaiden maiden kuten Suomen ei olisi ollut välttämätöntä tehdä oikeastaan mitään harrastusta vaikeuttavia muutoksia lainsäädäntöönsä", MPKL:n lausunnossa todetaan.
"Nyt julkistettu luonnos ei MPKL:n mukaan vastaa kerrottua tavoitetta, vaan sisältää lukuisia harrastusta ja sen aloittamista vaikeuttavia tiukennuksia, joita direktiivi ei edellytä ja joiden vaikuttavuus on jätetty arvioimatta. Syntyy kuva, että direktiivin synnyttämää tilannetta käytetään hyväksi ja toteutetaan uutta ideologisesti ohjautuvaa sääntelyä vastoin julkilausuttuja tavoitteita. MPKL katsoo tällaisen toiminnan olevan täysin vastoin demokraattisen oikeusvaltion perusperiaatteita". Maanpuolustuskiltojen liitto paaluttaa.
Lue Maanpuolustuskiltojen liiton lausunto kokonaisuudessaan Suomen Sotilas -lehden nettisivuilta ja kerro siitä myös kansanedustajallesi!

http://www.suomensotilas.fi/maanpuo...edirektiivin-kansallisesta-taytantoonpanosta/
Maanpuolustuskiltojen liitto ry.:n lausunto ampuma-asedirektiivin kansallisesta täytäntöönpanosta
Suomen Sotilas | 13.06.2018 | Artikkeli


LAUSUNTO
EU:n ampuma-asedirektiivi ei ole sääntelyn vaikuttavuuteen perustuvaa rationaalista lainsäädäntöä, vaan ideologialtaan ampumaharrastusvastaisten henkilöiden uskomusperusteisesti valmistelema. Sitä ryhdyttiin edistämään Pariisin valitettavia tapahtumia hyväksikäyttäen. Valmistelun aikana direktiiviä saatiin järkevöitettyä niin, että ampuma-asehallinnoltaan parhaiden maiden kuten Suomen ei olisi ollut välttämätöntä tehdä oikeastaan mitään harrastusta vaikeuttavia muutoksia lainsäädäntöönsä. Minimimuutosten ajatus tuotiin sekä ministerien että virkamiesten suulla esiin sekä sidosryhmätapaamisissa että julkisuudessa ja myöskin esitysluonnoksen sivulla 8: ”Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön 17 päivänä toukokuuta 2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2017/953/EU direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta.”
Nyt julkistettu luonnos ei MPKL:n mukaan vastaa kerrottua tavoitetta, vaan sisältää lukuisia harrastusta ja sen aloittamista vaikeuttavia tiukennuksia, joita direktiivi ei edellytä ja joiden vaikuttavuus on jätetty arvioimatta. Syntyy kuva, että direktiivin synnyttämää tilannetta käytetään hyväksi ja toteutetaan uutta ideologisesti ohjautuvaa sääntelyä vastoin julkilausuttuja tavoitteita. MPKL katsoo tällaisen toiminnan olevan täysin vastoin demokraattisen oikeusvaltion perusperiaatteita.
Seuraavaksi lausunnossa on arvioitu luonnoksen kohtia, joissa lakia tiukennetaan enemmän kuin direktiivi edellyttää tai jopa vastoin direktiivin sanomaa.
Ampumayhdistysten aseet
Luonnoksessa esitetään, että 9 § kohdan 5 a ja b (puoliautomaattiase ja normaalikokoinen lipas) voi saada hankkimisluvan vasta harrastettuaan samantyyppisellä aseella. Toisaalta kielletään yhteisöjä hankkimasta kyseisiä aseita. Luonnoksen toteutuessa urheiluammuntaharrastuksen näillä aseilla pääsee aloittamaan vain henkilö, joka voi ampua valvotusti lähipiiriinsä kuuluvan ampumaharrastajan aseilla. Tämä loukkaa kansalaisten tasa-arvoisen kohtelun periaatetta.
Direktiivi antaa mahdollisuuden myöntää lupia 9 § kohdan 5 a ja b aseisiin koulutuksellisiin tarkoituksiin. MPKL katsoo, että näin tulisi toimia ja lakiehdotuksen 43 § tulisi lisätä ”koulutus” hyväksyttäväksi käyttötarkoitukseksi, mikäli luvan hakijana on yhteisö.
Lippaat
Luonnoksessa esitetään, että yli 10 patruunaa syöttävät normaalilippaat määriteltäisiin ampuma-aseen osiksi. Direktiivin ehdotuksessakin oli tällainen vaatimus, mutta EU:n päätöksentekokoneisto ymmärsi ehdotuksen järjettömäksi ja jätti sen direktiivistä pois. Aseen osaksi määrittelystä seuraisi merkittäviä hankaluuksia, joiden ainoa vaikutus on harrastamisen vaikeuttaminen ja kansalaisten kiusaaminen:
– Mahdolliset säilytysvaatimukset.
– Osan liittäminen aseeseen, johon sitä ei ole luvitettu, olisi ilmeisesti aseen luvatonta muuntamista. Eli vaikka omaisi luvan käyttää aseessa 30 patruunan lipasta, sitä ei voisi käyttää kuin tietyissä aseyksilöissä. Täysin järjetön tilanne sellaiselle, jolla on useampia aseita joihin käy samat lippaat.
– Aseen osan hukkaaminen muuttuu rangaistavaksi. Lipas on taisteluharjoituksessa helposti katoava ja niitä katoaa puolustusvoimien ja MPK:n harjoitusten yhteydessä. Onko harkittu, miten aiotaan sanktioida ja miten tämä vaikuttaa harjoitusten kulkuun?
– Lainsäädännön takautuva vaikutus ilman että valtio korvaa menetyksiä.
MPKL:n kanta on, että lippaiden omistamisen rajoittaminen direktiivin mukaisella tavalla on täysin riittävä toimenpide. Lipasta ei tule määritellä aseen osaksi. Lisäksi laki tulisi kirjoittaa niin, että A-luvan omaavan tahon ollessa paikalla myös B-luokkaan luvitetuissa aseissa saa käyttää normaalia lipasta. Ts. normaalin lippaan kiinnittäminen rajoitetulla tynkälipasluvalla hallussa pidettävään aseeseen olisi sallittua, kunhan se tapahtuisi normaalilippaan käyttöön oikeutetun tahon läsnä ollessa. Mitään turvallisuuden vaarantumista ei tapahtuisi ja ampumayhdistysten harjoituksissa ei tarvitsisi eritellä toiminnallisuuksiltaan täysin samanlaisia aseita normaalilippailla ja tynkälippailla ammuttaviin.
Aseiden lainaaminen
Luonnoksen sisältämä ilmoitusvelvollisuus yli 10 vrk laina-ajoista on varsinkin yhdistysten toiminnan kannalta valitettavan tiukka. Yhdistyksen asetta on tarve ottaa säilytyspaikastaan huollettavaksi ja luonnollinen jakso on yhdistyksen ampumatapahtumien välinen aika. Näitä useimmilla yhdistyksillä on harvemmin kuin joka viikko. Ilmoitusvaateen aikaraja voi turvallisuuden vaarantumatta hyvin olla merkittävästi pidempi.
Lisäksi kielto ladata itse panoksia muuhun kuin hallussa pitämäänsä aseeseen ja lataamiensa panosten luovutuskielto synnyttävät yhdessä tilanteen, että joitain aseita ei voi kaliiberinsa harvinaisuuden takia lainata lainkaan. Täysin hyödytön, mutta harrastamista ja uusiin aseisiin tutustumista vaikeuttava ehdotus, jota direktiivi ei edellytä.
MPKL katsoo, ettei ole tuotu esiin mitään sellaista perustetta, jonka vuoksi aseiden lainaamista tai patruunoiden itselataamista koskevia pykäliä olisi tarpeen muuttaa. Jos laina-aseiden sijainti katsotaan välttämättömäksi saattaa ilmoitusvaraiseen valvontaan, tulisi ilmoituksen vaativa aika olla huomattavasti pidempi, vähintään kuukausi. Patruunoiden itselataamisen sääntelystä luonnoksessa ehdotetulla tavalla tulisi ehdottomasti luopua.
Ampumaurheilupoikkeus
Asedirektiivi edellyttää, että lupaa ampumaurheiluperusteella erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen hakeva henkilö on kuulunut vähintään 12 kuukauden ajan ampumaseuraan ja harjoitellut tai kilpaillut aktiivisesti. Lakiluonnoksessa edellytetään 24 kuukauden harrastuneisuutta. Luonnoksen perusteluissa viitataan käsiaseiden yhteydessä vaadittavaan 24 kk harrastamiseen ja hyviin kokemuksiin. Mitään perusteita ei ole sille, etteikö samoja hyviä kokemuksia olisi saatu 12 kk vaatimuksella. Tässäkin on kyseessä vaatimus, joka tukahduttaa harrastustoimintaa tuottamatta turvallisuushyötyjä.
MPKL ehdottaa, että vaadittu aika linjattaisiin direktiivin mukaiseksi sekä pitkien että lyhyiden aseiden osalta (12 kuukautta).
RESUL:n alaisuudessa kilpaillaan useissa erilaisissa ampumalajissa, joissa käytetään itselataavia kivääreitä ja yli 10 patruunan lippaita. Ampumaurheilupoikkeuksen rajaaminen asetuksessa myöhemmin listattaviin lajeihin johtaisi reserviläisampumaurheilun kehityksen pysähtymiseen, mikä ei vastaa liiton tarkoitusta olla reservin kenttäkelpoisuutta ylläpitävä urheilujärjestö nyt ja tulevaisuudessa.
MPKL esittää, että ampumaurheilupoikkeuksen tarkempaa sääntelyä ei tehdä tarpeettoman tiukaksi, vaan asetuksessa tulee vain viitata direktiivin mukaisesti perusteluihin siitä, millainen lajin tulee olla täyttääkseen vaatimukset.
Reserviläispoikkeus
MPKL:n näkemys on, että jos valtio velvoittaa kansalaisensa aseelliseen maanpuolustukseen, on valtion tarjottava kansalaiselle mahdollisuus harjoitella sitä tilannetta varten halutessaan. Nykymuotoon kirjoitettu reserviläispoikkeus ei toteuta tätä periaatetta.
Puolustusvoimien lausuntojen kytkeminen mukaan prosessiin on tarpeetonta lisäkuormitusta, riittävä näyttö harrastuneisuudesta tulisi riittää ja reserviläispoikkeus tulisi ulottaa koskemaan kaikkia maanpuolustusvelvollisia. Jos tahtoa on, niin direktiivin vaatimus poikkeuksellisesta, perustellusta yksittäistapauksesta voidaan toteuttaa hyvin yksinkertaisesti: riittävän säännöllisesti harjoittelevat katsotaan poikkeuksellisiksi yksittäistapauksiksi automaattisesti. 10 000 aktiivista reserviläisampujaa olisi edelleen vain n. 1% puolustusvoimien reservistä, eli selkeästi poikkeus- ja yksittäistapauksia.
Asedirektiivi ei rajoita reserviläispoikkeuksen nojalla myönnettäviä ampuma-asetyyppejä, mutta kansallisen tason toteutus rajaisi poikkeusluvat vain pitkiin puoliautomaattiaseisiin. Sodanajan kokoonpanossa ja tehtävissä on käytössä hyvin erilaisia aseita eikä näin tarkalle harjoitteluaseiden rajaukselle ole turvallisuuden kannalta järkeviä perusteita.
MPKL katsoo, että reserviläispoikkeusta tulisi soveltaa ainakin 9 § kohtien 5 a ja 5 b sekä kohdan 6 ampuma-aseisiin, sekä esimerkiksi tarkka-ammuntatoiminnan vaatimiin TT2-kivääreihin.
Lisäksi reserviläispoikkeuksen sitominen luonnoksessa määritellyllä tavalla toteutettaviin MPK:n koulutuksiin johtaisi voimakkaaseen alueelliseen eriarvoistumiseen. Reserviläisjärjestöjen paikallisyhdistykset ja piiriorganisaatiot järjestävät valtaosan reservin ampumatapahtumista. Niiden huomiotta jättäminen reserviläispoikkeuksen toteuttamisessa on lähinnä osoitus siitä, ettei reserviläispoikkeusta edes haluta todellisuudessa käyttää.
MPK:n ampumakoulutus
MPK:n nykykäytännöt koulutuksissa eivät tiettävästi ole johtaneet mihinkään ongelmiin, joten sääntelyn tiukentamiseen ei ole perusteluja. Luonnoksessa esitetty MPK:n ampumakoulutuksen yksityiskohtiin puuttuminen toteutustavan ja käytettävien aseiden tyypin osalta on turhaa rajoittamista ilman mitään saavutettavia turvallisuushyötyjä. Direktiivi ei tällaista vaadi. Lain yleiset vaatimukset turvallisesta toiminnasta ja ampumaratakohtaisten sääntöjen noudattaminen ovat täysin riittäviä.
Sarjatuliaseiden komponentit
Useat reserviläisten ampumaurheilukäytössä olevat aseet jakavat joitain laukaisukoneiston komponentteja sotilaskäyttöön tehtyjen sarjatuliversioiden kanssa. Niitä ei ole aikaisemmassa lainsäädännössä pidetty luvanvaraisina osina. Luonnoksen määrittely osista ei ole yksiselitteinen ja vaatimus luvittaa ne johtaisi sekaannuksiin., suunnattomaan työmäärään ja kustannuksiin eikä tuottaisi mitään hyötyä.
MPKL:n kanta on, että nykykäytäntöä ei tule muuttaa, direktiivikään ei sitä vaadi.
Ampumakielto keräilyaseille
Luonnoksessa ehdotetaan asekeräilytarkoituksessa hankittuihin ampuma-aseisiin ampumakieltoa. Asedirektiivi ei tähän asiaan ota mitään kantaa. Jälleen osoitus siitä, että tämä luonnos perustuu ihan muihin ambitioihin kuin asedirektiivin kansalliseen sovittamiseen.
Käytettynä kokoelmaan hankitun aseen historiallinen tai keräilyarvo ei harkitulla käytöllä muutu ja historia tehdään kiinnostavaksi nimenomaan tuomalla sitä näkyviin elävästi. Väliaikaiset lupajärjestelyt lisäävät kustannuksia sekä viranomaisten työkuormaa tuomatta mitään turvallisuushyötyä. Kenen etu on, että asekeräilyä harrastava metsästäjä tai muu ampumaharrastaja joutuu hankkimaan lisää aseita ampumista varten jo omistamiensa kokoelma-aseiden lisäksi?
MPKL:n kanta on, että asekeräilijöitä koskevia lainkohtia ei tule muuttaa.
Harrastamisen jatkumisen osoittaminen
Direktiivi edellyttää, että lupa peruutetaan, mikäli jokin sen edellytyksistä ei täyty. Esityksen mukainen velvoite toimittaa todistus harrastuksen jatkumisesta viranomaisille 5 vuoden välein on direktiivin velvoitteeseen nähden ylimitoitettu. Samoin ehdotus A-luokan poikkeuslupien myöntämisestä vain viisivuotisiksi (mikäli se tarkoittaa koko lupaprosessin uusimista). Osoittamisvaatimuksen laajentaminen näin on häpeämätöntä takautuvaa lainsäädäntöä. Harrastuneisuuden osoittaminen on kytköksissä
ampuma- tai metsästysseurojen toimintaan, mutta esim. itselataavia pienoiskiväärejä on saanut luvallisesti hankkia ilman että aikoo harrastaa ampumista minkään seuran yhteydessä. Direktiivi ei vaadi, turvallisuutta ei synnytetä, mutta aseenomistajia ja ampumaseurojen vastaavia kuormitetaan todistelutaakalla tai pahimmillaan uusintalupaprosesseilla korotettuine maksuineen.
MPKL:n kanta on, että direktiivi ei vaadi seurannan laajentamista uusiin asetyyppeihin eikä A-luokan aseiden määräaikaisia lupia. Mikäli tällainen velvollisuus luodaan, tulee harrastuneisuuden osoittamiseen riittää aseenomistajan oma ilmoitus muiden kuin kivääri- ja pistoolikaliiberisten aseiden sekä kaikkien ennen direktiivin voimaantuloa myönnettyjen hallussapitolupien osalta.
Ampuma-aseiden kategorisointi
Luonnokseen sisällytetty lyhyiden aseiden kategorisointi aseotteen mukaan on epätäsmällisyydessään ongelmallista ja turvallisuuden kannalta hyödytöntä eikä direktiivi sellaista edellytä.
MPKL ehdottaa, että alle 300 mm piipulla varustettu tai 600 mm kokonaispituudeltaan oleva ase määriteltäisiin aina vain lyhyeksi käsiaseeksi ja sitä kohdeltaisiin direktiivin näkökulmasta A1/B1 aseena kuten eräissä muissa EU-maissa tehdään.
Grand-fathering pykälä vanhoille ampuma-aseluville
MPKL:n kanta on, että kaikkiin 12.6.2017 ja uuden aselain voimaantulon välillä myönnettyihin lupiin tulisi soveltaa grand-fathering pykälää, jotta vältetään takautuva lainsäädäntö.
Saatekirje:
Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n lausunto hallituksen esitykseen luonnoksesta ampuma-asedirektiivin kansallisesta täytäntöönpanosta SM011:00/2017
Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Maanpuolustuskiltojen liitto ry (MPKL) on henkilöjäsenmäärältään Suomen kolmanneksi suurin vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevä järjestö. Liitossa on 11 kiltapiiriä, 74 jäsenyhdistystä ja niissä 13.000 jäsentä. Liitto on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) perustajajäsen ja jäsenenä Reserviläisurheiluliito ry:ssä (RESUL). Liiton jäsenyhdistysten jäsenissä on runsaasti ammuntaa harrastavia henkilöitä ja osa heistä on myös mukana sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa joko kouluttajana tai koulutettavana.
Maanpuolustuskiltojen liitto ry kiittää maanpuolustusharrastajien kuulemisesta sekä direktiivin sallimien poikkeuksien osittaisesta huomioimisesta ehdotuksessa kansalliseksi toteutukseksi. Mikäli ampumaurheilupoikkeuksen toteuttamista ei myöhemmällä asetuksella tarpeettomasti tiukenneta, se mahdollistaa ampumaurheilun jatkumisen maassamme. Luonnoksen sisältämä reserviläispoikkeuksen toteuttaminen on rajoitteistaan huolimatta ensimmäinen kerta, kun asevelvollisten maanpuolustusharrastuneisuus tunnistetaan ja tunnustetaan aseen hallussapidon perusteeksi.
Lausunnosta
Tässä lausunnossa MPKL keskittyy esitysluonnoksen vaikutuksiin liiton omiin jäsenkiltoihin sekä Reserviläisurheiluliittoon ja Maanpuolustuskoulutusyhdistykseen. Lisäksi tuodaan esiin yksittäisiä muihin ampumaharrastuksen osa alueisiin vaikuttavia asioita. Lausunto on pyritty pitämään tiiviinä, joten läheskään kaikkeen 188-sivuisen luonnoksen sisältöön ei oteta kantaa. Jostain yksityiskohdasta lausumatta jättäminen ei tarkoita etteikö MPKL näkisi niissä huomautettavaa.
Allekirjoitukset:
Marko Patrakka
Puheenjohtaja
Henry Siikander
Toiminnanjohtaja
Maanpuolustuskiltojen liitto ry. omistaa osake-enemmistön Suomen Sotilas -lehteä kustantavasta Kustannusosakeyhtiö Suomen Miehestä.
 

Benelli

Ylipäällikkö

Benelli

Ylipäällikkö
Juu ei vaan miten se asia olisi paremmassa mallissa jos toverit tuomioja ja Paatero olisivat vallankahvassa kera muutaman punavihreän siskon ja veljen..?
Kaikki olisivat tienneet etukäteen mitä on tulossa?
 

Talvela

Ylipäällikkö
Laittomat siirtolaiset ammuskelevat suurkaupungin keskustan paskaksi laittomilla aseilla ja ratkaisu on kieltää lailliset aseet.

Tätä pitäisi vastustaa paljon painavammin harrastajien taholta mutta kukaan ei uskalla, toivotaan parasta kun vähän myötäillään marxilaisia.

Uhatkaa asekätkennällä saatana, syyttäkää poliitikkoja munattomiksi maanpettureiksi, vaatikaa lakien purkua niin kauan kuin henki pihisee.
 

Erik

Alikersantti
Laittomat siirtolaiset ammuskelevat suurkaupungin keskustan paskaksi laittomilla aseilla ja ratkaisu on kieltää lailliset aseet.

Tätä pitäisi vastustaa paljon painavammin harrastajien taholta mutta kukaan ei uskalla, toivotaan parasta kun vähän myötäillään marxilaisia.

Uhatkaa asekätkennällä saatana, syyttäkää poliitikkoja munattomiksi maanpettureiksi, vaatikaa lakien purkua niin kauan kuin henki pihisee.
Kynnys uhata kansalaistottelemattomuudella esim. asekätkennällä omalla nimellä lienee useimmille hyvin korkea. Harrastaminen kun saattaisi jäädä pariksi vuodeksi...
 

Talvela

Ylipäällikkö
Kynnys uhata kansalaistottelemattomuudella esim. asekätkennällä omalla nimellä lienee useimmille hyvin korkea. Harrastaminen kun saattaisi jäädä pariksi vuodeksi...

Harrastus tulee katoamaan kokonaan kun ääntä ei pidetä tarpeeksi.
 

Talvela

Ylipäällikkö
Hiljaisuus yhdistyy toisten mielissä siihen kuin myönnettäisiin syyllisyys johonkin, että aseet ovat riski kansalaisten käsissä.
Suomessa jossa suurin osa miehistä on opetellut ampumaan rynnäkkökiväärillä pitäisi olla helppo perustella miksi ne eivät itsessään sen vaarallisempia kuin autot.
 
Top